Tražilica


1. Timoteju 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Timoteju 5,1Starijega ne karaj, nego ga upozori kao oca, mlađe kao braću;
1. Timoteju 5,2Stare žene kao majke, mlađe kao sestre sa svom čistoćom!
1. Timoteju 5,3Udovice poštuj, koje su zaista udovice!
1. Timoteju 5,4Ako li koja udovica ima djecu ili unučad, neka se nauče najprije svoju kuću poštovati i zajam vraćati roditeljima; jer je ovo ugodno pred Bogom.
1. Timoteju 5,5A koja je zaista udovica i usamljena, uzda se u Boga i ostaje u molitvama i u prošnjama noć i dan.
1. Timoteju 5,6A ona koja je u slastima, mrtva je iako je i živa.
1. Timoteju 5,7I ovo zapovijedaj, da budu besprijekorne!
1. Timoteju 5,8Ako li se tko za svoje, a osobito za ukućane ne brine, odrekao se je vjere i gori je od nevjernika.
1. Timoteju 5,9Udovica neka se ne izabere mlađa od šezdeset godina, koja je bila jednome mužu žena,
1. Timoteju 5,10I koja ima svjedočanstvo u dobrim djelima, ako je djecu odgojila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakim dobrim djelom.
1. Timoteju 5,11A mlađe udovice odbij; jer kad postanu raskošne protiv Krista, hoće da se udaju,
1. Timoteju 5,12I navlače na se osudu, što prvu vjeru pokvariše.
1. Timoteju 5,13A ujedno i besposlene uče se obilaziti po kućama, a ne samo besposlene, nego i jezične i radoznale, pa govore, što ne treba.
1. Timoteju 5,14Hoću dakle, da se mlađe udaju, djecu rađaju, da budu domaćice, a nikakve prilike da ne daju protivniku za psovanje.
1. Timoteju 5,15Jer se već neke okrenuše za sotonom.
1. Timoteju 5,16Ako koji vjerni ili koja vjerna ima udovice, neka se stara za njih, i da se ne optereti crkva, da one, koje su zaista udovice, može zadovoljiti.
1. Timoteju 5,17Starješine, koji su dobri predstojnici, dostojni su dvostruke časti, osobito koji se trude u riječi i nauci!
1. Timoteju 5,18Jer Pismo govori: "Volu, koji vrše, ne zavezuj usta" , i "radnik je dostojan svoje plaće".
1. Timoteju 5,19Protiv svećenika ne primaj tužbe, osim kad imaju dva ili tri i svjedoka!
1. Timoteju 5,20A koji griješe, pokaraj ih pred svima, da i drugi imaju strah!
1. Timoteju 5,21Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom i izabranim anđelima, da ovo držiš bez predrasude, ne čineći ništa iz pristranosti.
1. Timoteju 5,22Ruku brzo ne polaži ni na koga, niti budi dionik tuđih grijeha! Drži sebe čista!
1. Timoteju 5,23Više ne pij vode, nego pij pomalo vina zbog želuca i čestih svojih slabosti!
1. Timoteju 5,24Nekih su ljudi grijehi očevidni i idu na sud pred njima, a nekih idu za njima.
1. Timoteju 5,25Tako su i dobra djela očevidna, i koja su drukčija, ne mogu se skriti.
1. Timoteju 5,1 Na starca se ne otresaj, nego ga nagovaraj kao oca, mladiće kao braću,
1. Timoteju 5,2starice kao majke, djevojke kao sestre - u svoj čistoći.
1. Timoteju 5,3Udovice poštuj - one koje su zaista udovice.
1. Timoteju 5,4Ako li ipak koja udovica ima djecu ili unuke, neka najprije oni znaju očitovati svoju pobožnost prema vlastitom domu i uzdarjem uzvraćati roditeljima jer to je ugodno Bogu.
1. Timoteju 5,5A ona koja je zaista udovica, posve sama, pouzdaje se u Boga, odana prošnjama i molitvama noć i dan;
1. Timoteju 5,6ona, naprotiv, koja provodi lagodan život, živa je već umrla.
1. Timoteju 5,7I to naglašuj da budu besprijekorne.
1. Timoteju 5,8Ako li se tkogod za svoje, navlastito za ukućane, ne stara, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika.
1. Timoteju 5,9U popis neka se unosi udovica ne mlađa od šezdeset godina, jednog muža žena,
1. Timoteju 5,10koja ima svjedočanstvo dobrih djela: da je djecu odgojila, da je bila gostoljubiva, da je svetima noge prala, da je nevoljnima pomagala, da se svakom dobru djelu posvećivala.
1. Timoteju 5,11Mlađe pak udovice odbijaj jer kad ih požuda odvrati od Krista, hoće se udati,
1. Timoteju 5,12pa zasluže osudu što su pogazile prvotnu vjernost.
1. Timoteju 5,13A uz to se, obilazeći po kućama, nauče biti besposlene, i ne samo besposlene, nego i brbljave i nametljive, govoreći što ne bi smjele.
1. Timoteju 5,14Hoću dakle da se mlađe udaju, djecu rađaju, da budu kućevne te ne daju protivniku nikakva povoda za pogrđivanje.
1. Timoteju 5,15Jer već su neke zastranile za Sotonom.
1. Timoteju 5,16Ako koja vjernica ima udovica, neka im pomaže, a neka se ne opterećuje Crkva, da uzmogne pomoći onima koje su zaista udovice.
1. Timoteju 5,17Starješine koji su dobri predstojnici dostojni su dvostruke časti, ponajpače oni koji se trude oko Riječi i poučavanja.
1. Timoteju 5,18Pismo doista veli: Volu koji vrši ne zavezuj usta! I: Vrijedan je radnik plaće svoje.
1. Timoteju 5,19Protiv starješine ne primaj tužbe, osim na osnovi dvaju ili triju svjedoka.
1. Timoteju 5,20One koji griješe, pred svima ukori da i drugi imaju straha!
1. Timoteju 5,21Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom i izabranim anđelima da se toga držiš bez predrasude i ništa ne činiš po naklonosti.
1. Timoteju 5,22Ruku prebrzo ni na koga ne polaži i ne budi dionikom tuđih grijeha! Sebe čistim čuvaj!
1. Timoteju 5,23Ne pij više samo vode, nego uzimaj malo vina poradi želuca i čestih svojih slabosti.
1. Timoteju 5,24Grijesi nekih ljudi očiti su i prije suda, nekih pak samo nakon njega.
1. Timoteju 5,25Tako su i dobra djela očita, a bila i drukčija, ne mogu se sakriti.
1. Timoteju 5,1Ne kori oštro starca, već ga savjetuj kao oca. Postupaj s mladim ljudima kao s Braćom,
1. Timoteju 5,2starije žene kao majke, djevojke kao sestre, u punoj *čistoći.
1. Timoteju 5,3Poštuj udovice, one koje to zaista jesu .
1. Timoteju 5,4Ako, naime, jedna udovica ima djece ili unuka, njima je prvima naučiti biti pobožan prema svojoj vlastitoj obitelji i uzvratiti svojim roditeljima. Evo, doista, onog što je ugodno u očima Božjim.
1. Timoteju 5,5Što se tiče one koja je stvarno udovica, koja je potpuno ostala sama, on je svoju nadu u Boga stavila i ustrajava noć i dan u preklinjanjima i molitvama.
1. Timoteju 5,6Naprotiv, ona koja misli samo na užitke mrtva je, iako živa.
1. Timoteju 5,7Evo također onog što ti trebaš propisivati, da bi one bile besprijekorne.
1. Timoteju 5,8Ako netko ne vodi brigu o svojima, naročito o onima koji žive u njegovoj kući, on je zanijekao vjeru, on je gori no nevjernik.
1. Timoteju 5,9Jedna žena će biti upisana u grupu udovica tek nakon što bude imala 60. godina i da je imala samo jednog muža.
1. Timoteju 5,10Treba biti ona poznata po svojim dobrim djelima: da je podigla djecu, bila gostoljubiva, prala noge *svetima, pomagala ojađene, da je prianjala svim vrstama dobrih djela.
1. Timoteju 5,11Glede mladih udovica, njih ćeš odstraniti. Jer, kad ih žudnje okrenu od Krista, one hoće nanovo se udati,
1. Timoteju 5,12izlažući se tako osudi što su pogazile svoju prvu obvezu.
1. Timoteju 5,13Što više, kako su besposlene, one nauče hodati po kućama; ne samo da su besposlene, nego još i brbljave i neuviđavne, govore nerazborito.
1. Timoteju 5,14Ja dakle, hoću da se mlade udovice nanovo udaju, da imaju djecu, upravljaju svojom kućom i ne daju nikakva povoda za ocrnjivanja od protivnika.
1. Timoteju 5,15Jer, ima ih već nekolicina koje su zabludjele slijedeći *Sotonu.
1. Timoteju 5,16Ako jedna vjernica ima udovica udovica u svojoj rodbini, da ih zbrine; ne treba ih crkva uzimati na svoj teret, da bi mogla pomagati onima koje su stvarno udovice.
1. Timoteju 5,17*Starješine koje dobro obavljaju predsjedavanje zaslužuju dvostruku čast, nadasve oni koji se trude oko služenja riječi i poučavanju.
1. Timoteju 5,18Pismo naime kaže: Nemoj stavljati brnjicu govedu koje vrši žito, i još: Radnik zaslužuje svoju plaću.
1. Timoteju 5,19Ne prihvaćaj optužbe protiv sarješine osim na iskaz dvaju ili troje svjedoka.
1. Timoteju 5,20Oni koji zgriješe, njih ukori da bi drugi oćutjeli strah.
1. Timoteju 5,21Ja te zaklinjem u nazočnosti Boga i Krista Isusa, kao i izabranim *anđelima, pazi pravila nepristrano, da ništa ne učiniš iz pristranosti.
1. Timoteju 5,22Nikome ne *polaži ruke prebrzo, ne sudjeluj u tuđim grijesima. Ti osobno sebe čuvaj *čistim.
1. Timoteju 5,23Prestani piti samo vodu. Uzimaj malo vina zbog stomaka i svojih učestalih slabosti.
1. Timoteju 5,24Ima ljudi čiji su grijesi očiti prije no što ih se i osudi; kod drugih je protivno, oni to postanu tek poslije.
1. Timoteju 5,25Lijepa djela, jednako, očita su; čak i ona koja nisu to, ne mogu ostati skrivena.
1. Timotiju 5,1Starca ne karaj, nego mu govori kao ocu; momčadma kao braći;
1. Timotiju 5,2Staricama kao materama; mladima kao sestrama, sa svakom čistotom.
1. Timotiju 5,3Udovice poštuj, koje su prave udovice.
1. Timotiju 5,4Ako li koja udovica ima djecu ili unučad, da se uče najprije svoj dom poštovati, i zajam vraćati roditeljima; jer je ovo ugodno pred Bogom.
1. Timotiju 5,5A prava udovica i usamljena uzda se u Boga, i živi u molitvama i u moljenju dan i noć.
1. Timotiju 5,6A koja živi u sladostima, živa je umrla.
1. Timotiju 5,7I ovo zapovijedaj, da budu bez mane.
1. Timotiju 5,8Ako li ko za svoje a osobito za domaće ne promišlja, odrekao se vjere, i gori je od neznabošca.
1. Timotiju 5,9A udovica da se ne prima mlađa od šezdeset godina, i koja je bila jednome mužu žena;
1. Timotiju 5,10I koja ima svjedočanstvo u dobrijem djelima, ako je djecu odgajila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakijem dobrijem djelom.
1. Timotiju 5,11A mladijeh udovica prođi se; jer kad pobjesne protiv Hrista, hoće da se udaju,
1. Timotiju 5,12I imaju grijeh što prvu vjeru odbaciše.
1. Timotiju 5,13A k tome i besposlene uče se skitati po kućama, ne samo pak besposlene, nego i jezične i sveznale, pa govore što ne treba.
1. Timotiju 5,14Hoću dakle da se mlade udovice udaju, djecu rađaju, kuću kuće, a nikakva uzroka da ne daju protivniku za huljenje.
1. Timotiju 5,15Jer se evo neke okrenuše za sotonom.
1. Timotiju 5,16Ako koji vjerni ili vjerna ima udovice, neka se stara za njih, i da ne dosađuju crkvi da one koje su prave udovice može zadovoljiti.
1. Timotiju 5,17A sveštenicima koji se dobro staraju da se daje dvoguba čast, a osobito onima koji se trude u riječi i u nauci.
1. Timotiju 5,18Jer pismo govori: volu koji vrše ne zavezuj usta, i: radin je dostojan svoje plate.
1. Timotiju 5,19Na sveštenika ne primaj tužbe, osim kad imaju dva ili tri svjedoka.
1. Timotiju 5,20A koji griješe pokaraj ih pred svima, da i drugi imaju strah.
1. Timotiju 5,21Zaklinjem te pred Bogom i Gospodom Isusom Hristom i izbranima njegovijem anđelima da ovo držiš bez licemjerja, ne čineći ništa po hateru.
1. Timotiju 5,22Ruku odmah ne meći ni na koga, niti pristaj u tuđe grijehe. Drži sebe čista.
1. Timotiju 5,23Više ne pij vode, nego pij po malo vina, želuca radi svojega i čestijeh svojijeh bolesti.
1. Timotiju 5,24A nekijeh su ljudi grijesi poznati koji naprijed vode na sud, a nekijeh idu za njima.
1. Timotiju 5,25Tako su i dobra djela poznata, i koja su drukčija ne mogu se sakriti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje