Tražilica


2. Ivanova 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ivanova 1,1Starješina izabranoj gospođi i djeci njezinoj, koju ja ljubim u istini, i ne samo ja, nego svi, koji poznaše istinu,
2. Ivanova 1,2Zbog istine, koja ostaje u nama, i bit će s nama dovijeka.
2. Ivanova 1,3Neka bude s vama milost, milosrđe, mir od Boga Oca i od Isusa Krista, Sina Očeva, u istini i ljubavi!
2. Ivanova 1,4Obradovah se vrlo, što nađoh među tvojom djecom takve, koji hode u istini, kao što primismo zapovijed od Oca.
2. Ivanova 1,5I sad molim te, gospodo, ne kao da ti novu zapovijed pišem, nego koju imadosmo od početka, da ljubimo jedan drugoga.
2. Ivanova 1,6I u tom je ljubav, da hodimo po zapovijedima njegovim. Kao što ste čuli od početka, ovo je zapovijed njegova, da hodite po njoj.
2. Ivanova 1,7Jer mnogi zavoditelji izađoše u svijet, koji ne priznaju, da je Isus Krist došao u tijelu: ovo je zavoditelj i antikrist.
2. Ivanova 1,8Čuvajte se, da ne izgubite, što ste stekli, nego da primite potpunu plaću!
2. Ivanova 1,9Svaki, koji odstupi i ne ostane u nauci Kristovoj, nema Boga; a koji ostane u nauci, ima Oca i Sina.
2. Ivanova 1,10Ako tko dolazi k vama i ove nauke ne donosi, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga!
2. Ivanova 1,11Jer tko ga pozdravlja, prima dio u njegovim zlim djelima.
2. Ivanova 1,12Mnogo bih vam imao pisati, ali ne htjedoh papirom i crnilom; jer se nadam, da ću doći k vama i iz usta u usta govoriti, da radost vaša bude potpuna.
2. Ivanova 1,13Pozdravljaju te djeca tvoje sestre izabrane.
2. Ivanova 1,1 Starješina izabranoj Gospođi i djeci njezinoj koju ja ljubim u Istini - a ne samo ja nego i svi koji upoznaše Istinu -
2. Ivanova 1,2radi Istine koja ostaje u nama i bit će s nama dovijeka.
2. Ivanova 1,3Bila s nama milost, milosrđe i mir od Boga Oca i od Sina Očeva Isusa Krista u istini i ljubavi!
2. Ivanova 1,4Obradovah se veoma što sam među tvojom djecom našao takve koji hode u istini, kao što primismo zapovijed od Oca.
2. Ivanova 1,5I sada te molim, Gospođo, ne kao da ti novu zapovijed pišem, nego onu koju smo imali od početka: da ljubimo jedni druge.
2. Ivanova 1,6A ovo je ta ljubav: da živimo po zapovijedima njegovim. To je zapovijed, kao što čuste od početka, da u njoj živite.
2. Ivanova 1,7Jer iziđoše na svijet mnogi zavodnici koji ne ispovijedaju Isusa Krista koji dolazi u tijelu. To je zavodnik i Antikrist.
2. Ivanova 1,8Čuvajte se da ne izgubite što ste stekli, nego da primite potpunu plaću.
2. Ivanova 1,9Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina.
2. Ivanova 1,10Ako tko dolazi k vama i ne donosi tog nauka, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga.
2. Ivanova 1,11Jer tko ga pozdravlja, sudjeluje u njegovim zlim djelima.
2. Ivanova 1,12Mnogo bih vam imao pisati, ali ne htjedoh na papiru i crnilom, nego se nadam da ću doći k vama i iz usta u usta govoriti da radost vaša bude potpuna.
2. Ivanova 1,13Pozdravljaju te djeca tvoje izabrane sestre.
2. Ivanova 1,1*Starješina, izabranoj Gospođi i njenoj djeci, koju ja volim u svjetlosti istine, - ne samo ja, već još i svi koji posjeduju spoznaju istine, -
2. Ivanova 1,2na temelju istine koja stoji u nama i zauvijek bit će s nama:
2. Ivanova 1,3s nama bit će milost, milo- srđe, mir, koji dolaze od Boga Oca, i od Isusa Krista, Sina Očevog, u istini i ljubavi.
2. Ivanova 1,4Ja sam oćutio jednu veoma veliku radost naći među tvojom djecom one koji idu putom istine, prema zapovijedi koju smo primili od Oca.
2. Ivanova 1,5A sada, Gospođo, ja te ovo molim, - ja ti tu ne pišem jednu novu zapovijed, već onu koju imamo od početka, - ljubimo jedni druge;
2. Ivanova 1,6i evo što je ljubav: da svi hodimo putovima njegovih zapovijedi. Takva je zapovijed koju ste čuli u početku, da biste vi hodili tim putom.
2. Ivanova 1,7Jer, brojni zavodnici su se razasuli po svijeti: oni ne propovijedaju vjeru u dolazak Isusa Krista u tijelu. Eto ga, zavodnika i antikrista!
2. Ivanova 1,8Pazite na sebe, da ne izgubite plod svojih djela , već da bi primili punu naknadu.
2. Ivanova 1,9Tko mnogo istračava i ne ostaje u naku Kristovu, nema Boga.
2. Ivanova 1,10Ako netko dođe k vama a da ne bude donosilac tog nauka, ne primajte ga k sebi i ne poželite mu dobrodošlicu.
2. Ivanova 1,11Tko njemu želi dobrodošlicu povezuje se s njegovim opakim djelima.
2. Ivanova 1,12Imam vam dosta stvari pisati, ipak, niusam htio to učiniti papirom i crnilom. Jer se nadam naći kod vas i govoriti vam u živo, da naša radost bude potpuna.
2. Ivanova 1,13Pozdravljaju te djeca tvoje izabrane Sestre .
2. Jovanova 1,1Od starješine izbranoj gospođi i djeci njezinoj koju ja ljubim va istinu, i ne samo ja nego svi koji poznaše istinu,
2. Jovanova 1,2Za istinu koja u nama stoji i biće s nama dovijeka:
2. Jovanova 1,3Da bude s vama blagodat, milost, mir od Boga oca i od Gospoda Isusa Hrista, sina očina, u istini i u ljubavi.
2. Jovanova 1,4Obradovah se vrlo što nađoh neke od tvoje djece koji hode u istini, kao što primismo zapovijest od oca.
2. Jovanova 1,5I sad molim te, gospođo, ne kao da ti novu zapovijest pišem, nego koju imamo ispočetka, da imamo ljubav među sobom.
2. Jovanova 1,6I ova je ljubav da živimo po zapovijestima njegovijem. Ova je zapovijest, kao što čuste ispočetka, da u njoj živite.
2. Jovanova 1,7Jer mnoge varalice iziđoše na svijet koji ne priznaju Isusa Hrista da je došao u tijelu; ovo je varalica i antihrist.
2. Jovanova 1,8Čuvajte se da ne izgubimo što smo zaradili, nego da primimo platu potpuno.
2. Jovanova 1,9Koji god prestupa i ne stoji u nauci Hristovoj onaj nema Boga; a koji stoji u nauci Hristovoj onaj ima i oca i sina.
2. Jovanova 1,10Ako ko dolazi k vama i ove nauke ne donosi, ne primajte ga u kuću, i ne pitajte se s njim;
2. Jovanova 1,11Jer ko se upita s njim, prima dijel u njegovijem zlijem djelima.
2. Jovanova 1,12Mnogo bih vam imao pisati, ali ne htjedoh hartijom i mastilom; jer se nadam da ću doći k vama i iz usta govoriti, da radost vaša bude ispunjena.
2. Jovanova 1,13Pozdravljaju te djeca tvoje sestre izbrane. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje