Tražilica


2. Korinćanima 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Korinćanima 1,1Pavao, apostol Krista Isusa po volji Božjoj, i brat Timotej crkvi Božjoj u Korintu sa svima svetima, koji su u svoj Ahaji.
2. Korinćanima 1,2Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.
2. Korinćanima 1,3Blagoslovljen neka je Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog sve utjehe,
2. Korinćanima 1,4Koji nas tješi u svakoj nevolji, da bismo mogli utješiti one, koji su u svakoj nevolji, utjehom, kojom nas same Bog tješi.
2. Korinćanima 1,5Jer kao što obiluju patnje Kristove u nama, tako i po Kristu obiluje utjeha naša.
2. Korinćanima 1,6Ako li smo u nevolji, za vašu je utjehu i spasenje, ili se tješimo, za vašu je utjehu, koja djeluje, da podnosite postojano iste patnje, što ih i mi podnosimo.
2. Korinćanima 1,7I naša je nada čvrsta za vas znajući, da kao što ste zajedničari u patnjama, tako ste i u utjehi.
2. Korinćanima 1,8Jer vam nećemo, braćo, zatajiti nevolje naše, koja nam se dogodi u Aziji, kad smo bili preko mjere i preko snage opterećeni, tako da nam je bio već dodijao život.
2. Korinćanima 1,9Nego sami u sebi osudismo, da nam valja umrijeti, da se ne uzdamo sami u sebe, nego u Boga, koji podiže mrtve,
2. Korinćanima 1,10Koji nas je od tolike smrti izbavio i izbavit će nas; u njega se uzdamo, da će nas i još izbaviti,
2. Korinćanima 1,11Jer nas i vi pomažete molitvom, da mnogi zahvale Bogu za milost, koja je nama udijeljena po mnogima zbog vas.
2. Korinćanima 1,12Jer je naša slava ovo, svjedočanstvo savjesti naše, da smo u svetosti i iskrenosti pred Bogom, a ne u mudrosti tjelesnoj, nego u milosti Božjoj živjeli u svijetu, a osobito među vama.
2. Korinćanima 1,13Jer vam drugo ne pišemo, nego što čitate i razumijevate, A nadam se, da ćete i do kraja razumjeti,
2. Korinćanima 1,14Kao što nas dijelom i upozna ste, da smo vaša slava, kao što i vi naša u dan našega Isusa Krista.
2. Korinćanima 1,15I u ovom pouzdanju htjedoh da vam dođem prije, da drugu milost imate.
2. Korinćanima 1,16I od vas da idem u Makedoniju, i opet iz Makedonije da dođem k vama, i vi da me pratite u Judeju.
2. Korinćanima 1,17Kad sam dakle to htio, zar sam što lakomisleno činio? ili što namjeravam, namjeravam li po tijelu, tako da bude na mene zajedno da, da, i ne, ne?
2. Korinćanima 1,18Ali je Bog vjeran, te riječ na k vama nije zajedno da i ne.
2. Korinćanima 1,19Jer Sin Božji, Isus Krist, kojega mi, ja i Silvan i Timotej, vama propovijedasmo, nije bio zajedno da i ne, nego je bio u njega samo da.
2. Korinćanima 1,20Jer koliko je obećanja Božjih, našlo je u njemu svoj da, i u njemu je Amen Bogu na slavu po nama.
2. Korinćanima 1,21Bog je, koji nas utvrđuje s vama za Krista, i pomaza nas,
2. Korinćanima 1,22Koji nas i zapečati i dade zalog Duha u srca naša.
2. Korinćanima 1,23A ja za svjedoka Boga prizivam na svoju dušu, da štedeći vas ne dođoh više u Korint.
2. Korinćanima 1,24Ne kao da mi vladamo vjerom vašom, nego smo pomagači vaše radosti, jer u vjeri stojite čvrsto.
2. Korinćanima 1,1 Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej: Crkvi Božjoj u Korintu sa svima svetima u svoj Ahaji.
2. Korinćanima 1,2Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
2. Korinćanima 1,3Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe!
2. Korinćanima 1,4On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog.
2. Korinćanima 1,5Jer kao što su obilate patnje Kristove u nama, tako je po Kristu obilata i utjeha naša.
2. Korinćanima 1,6Bili mi nevoljama pritisnuti za vašu je to utjehu i spasenje; bili utješeni, za vašu je utjehu - djelotvornu: da strpljivo podnesete iste patnje koje i mi podnosimo.
2. Korinćanima 1,7I tako je stamena nada naša o vama jer znamo: kao što ste zajedničari patnja tako ste i utjehe.
2. Korinćanima 1,8Ne bismo doista htjeli, braćo, da ne znate za nevolju koja nas je snašla u Aziji. Bijasmo prekomjerno, preko snage, opterećeni te smo već strepili i za život.
2. Korinćanima 1,9Ali u sebi prihvatismo i smrtnu osudu da se ne bismo uzdali u same sebe, nego u Boga koji uskrisuje mrtve.
2. Korinćanima 1,10On nas je od takve smrti izbavio i izbavit će nas; u njega se uzdamo, on će nas i dalje izbavljati.
2. Korinćanima 1,11A i vi ćete nam pomagati molitvom da bi mnogi za nas zahvaljivali Bogu na milosti koja nam je darovana posredovanjem mnogih.
2. Korinćanima 1,12A ovo je naša slava: svjedočansto naše savjesti da smo u svijetu živjeli - osobito prema vama - u svetosti i iskrenosti Božjoj, ne u mudrosti tjelesnoj, nego u Božjoj milosti.
2. Korinćanima 1,13Ta i ne pišemo vam drugo doli ovo što čitate i razumijete; a nadam se da ćete i do kraja razumjeti,
2. Korinćanima 1,14kao što nas djelomično i razumjeste: da smo mi vaša slava kao i vi naša u Dan Gospodina našega Isusa.
2. Korinćanima 1,15U tom uvjerenju namjeravao sam najprije doći k vama
2. Korinćanima 1,16i preko vas prijeći u Makedoniju pa se opet, da biste imali i drugu milost, iz Makedonije vratiti k vama da me vi otpratite u Judeju.
2. Korinćanima 1,17Pa jesam li možda bio lakomislen kad sam to namjeravao? Ili što namjeravam, po tijelu namjeravam te je u mene istodobno "Da, da!" i "Ne, ne!"?
2. Korinćanima 1,18Bog je svjedok: naša riječ vama nije "Da!" i "Ne!
2. Korinćanima 1,19jer Sin Božji, Isus Krist, koga mi - ja i Silvan i Timotej - vama navijestismo nije bio "Da!" i "Ne!" nego u njemu bijaše "Da!".
2. Korinćanima 1,20Doista, sva obećanja Božja u njemu su "Da!". I stoga po njemu i naš "Amen!" Bogu na slavu!
2. Korinćanima 1,21A Bog je onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje za Krista; on nas i pomaza,
2. Korinćanima 1,22on nas i zapečati i u srca naša dade zalog - Duha.
2. Korinćanima 1,23A ja prizivljem Boga za svjedoka: duše mi, da vas poštedim, nisam više dolazio u Korint.
2. Korinćanima 1,24Ta mi nismo gospodari vaše vjere, nego suradnici vaše radosti. Ta u vjeri ste postojani.
2. Korinćanima 1,1Pavao, *apostol Krista Isusa po volji Božjoj, i brat Timotej, crkvi Božjoj koja je u Korintu kao i svim svetima koji se nalaze u cijeloj Ahaji .
2. Korinćanima 1,2Vama, milost i mir od Boga našeg oca i Gospodina Isusa Krista.
2. Korinćanima 1,3Blagoslovljen budi Bog, Otac našeg Gospodina Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe;
2. Korinćanima 1,4on nas tješi u svim našim nevoljama, da mi možemo utješiti sve one koji su u nevolji, utjehom koju primamo od Boga.
2. Korinćanima 1,5Isto, naime, kao što patnje Kristove obiluju za nas, isto, po Kristu, obiluje i naša utjeha.
2. Korinćanima 1,6 Jesmo li u teškoćama? To je za vašu utjehu i vaš spas. Jesmo li utješeni? To je za vašu utjehu koja vam daje podnijeti iste patnje koje mi također podnosimo.
2. Korinćanima 1,7I naša nada glede vas postojana je: mi znamo da, dijeleći naše patnje, vi također dijelite i našu utjehu.
2. Korinćanima 1,8 Jer, mi nećemo, Braćo, vas ostaviti u neznanju: nevolja koju smo doživjeli u Aziji krajnje nas je opteretila, preko naših snaga, do te točke da smo strijepili i za život.
2. Korinćanima 1,9Da, mi bijasmo prihvatili sami u sebi odluku o našoj smrti. Tako naše povjerenje se ne mogaše temeljiti na nama samima već na Bogu koji uskrsava iz mrtvih.
2. Korinćanima 1,10 On je taj koji nas je oteo jednoj takvoj smrti i koji će nas njoj oteti; u njega smo mi stavili pouzdanje: on će nas njoj opet oteti.
2. Korinćanima 1,11Vi surađujete također svojom molitvom za nas; tako ta milost, koju ćemo dobiti posredovanjem jednog velikog broja osoba, postat će za mnoge čin milosti u našu korist.
2. Korinćanima 1,12Jer, predmet našeg ponosa jest ovo svjedočenje o našoj savjesnosti: mi smo se ponašali u svijetu, i posebno prema vama s jednostavnošću i iskrenošću Božjom, ne s mudrošću ljudskom, već po milosti Božjoj.
2. Korinćanima 1,13 Mi vam ne pišemo ništa drugo, do, naime ono, što vi čitate i razumijete. Ali, ja se nadam da ćete vi u potpunosti razumjeti
2. Korinćanima 1,14budući da ste nas vi djelomice razumjeli: mi smo vaš razlog ponosa, kao što ste vi naš u *Dan Gospodina Isusa.
2. Korinćanima 1,15I u tom uvjerenju, ja sam htio proći najprije kod vas za dobiti jednu drugu milost
2. Korinćanima 1,16potom, od vas, doći u Makedoniju, i najzad vratiti se iz Makedonije kod vas, da biste vi učinili sve potrebno za moje putovanje u Judeju.
2. Korinćanima 1,17Donoseći tu odluku, jesam li bio lakomislen? Ili, jesu li moji naumi samo ljudski, na način na koji bi bilo u meni i Da i Ne?
2. Korinćanima 1,18Bog mi je jamac: Naša riječ za vas nije Da i Ne.
2. Korinćanima 1,19 Jer, Sin Božji, Krist Isus kojeg smo proglasili kod vas, ja, Silvan i Timotej, nije bio " Da " i " Ne ", već on nikad nije bio do "Da!"
2. Korinćanima 1,20I sva obećanja Božja našla su svoje Da u njegovoj osobi. Također, da li je to po njemu što mi govorimo: *Amen Bogu za njegovu slavu.
2. Korinćanima 1,21Onaj koji je nas učvrstio s vama u Kristu i koji nam daje *pomazanje, to je Bog,
2. Korinćanima 1,22On koji nas je označio svojim pečatom i stavio u naša srca zaloge Duha.
2. Korinćanima 1,23Ja uzimam Boga za svjedoka mom životu: to je za vama prištedjeti što nisam došao ponovo u Korint.
2. Korinćanima 1,24Nije to da vam gospodarimo vjerom vašom, već surađujemo u vašoj radosti jer, za vjeru, vi stojite dobro.
2. Korincanima 1,1Od Pavla, apostola Isusa Hrista po volji Božijoj i brata Timotija crkvi Božjoj u Korintu, sa svima svetima koji su u svoj Ahaji:
2. Korincanima 1,2Blagodat vam i mir od Boga oca našega, i Gospoda Isusa Hrista.
2. Korincanima 1,3Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, otac milosti i Bog svake utjehe,
2. Korincanima 1,4Koji nas utješava u svakoj nevolji našoj, da bismo mogli utješiti one koji su u svakoj nevolji utjehom kojom nas same Bog utješava.
2. Korincanima 1,5Jer kako se stradanja Hristova umnožavaju na nama tako se i utjeha naša umnožava kroz Hrista.
2. Korincanima 1,6Ako li smo pak u nevolji, za vašu je utjehu i spasenije, koje postaje u trpljenju tijeh istijeh stradanja koja i mi podnosimo.
2. Korincanima 1,7I nadanje naše tvrdo je za vas. Ako li se utješavamo, za vašu je utjehu i spasenije, znajući da kao što ste zajedničari u našemu stradanju tako i u utjesi.
2. Korincanima 1,8Jer vam nećemo, braćo, zatajiti nevolje naše koja nam se dogodi u Aziji kad nam je bilo preteško i preko sile tako da se nijesmo nadali ni življeti;
2. Korincanima 1,9Nego sami u sebi osudismo da nam valja pomrijeti da se već ne uzdasmo u sebe nego u Boga koji podiže mrtve.
2. Korincanima 1,10Koji nas je od tolike smrti izbavio, i izbavlja; i u njega se uzdamo da će nas i još izbaviti,
2. Korincanima 1,11S pomoću i vaše molitve za nas; da mnogi ljudi mnogu hvalu daju Bogu za dare koji su nama dati vas radi.
2. Korincanima 1,12Jer je naša slava ovo: svjedočanstvo savjesti naše da smo u prostoti i čistoti Božijoj a ne u mudrosti tjelesnoj nego po blagodati Božijoj življeli na svijetu, a osobito među vama.
2. Korincanima 1,13Jer vam drugo ne pišemo nego što čitate i razumijevate. A nadam se da ćete i do kraja razumjeti.
2. Korincanima 1,14Kao što neki i razumjeste da smo vam slava kao i vi nama za dan Gospoda našega Isusa Hrista.
2. Korincanima 1,15I u ovom pouzdanju šćadijah da vam dođem prije, da drugu blagodat imate;
2. Korincanima 1,16I kroz vas da dođem u Maćedoniju, i opet iz Maćedonije da dođem k vama, i vi da me pratite u Judeju.
2. Korincanima 1,17Ali kad sam ovo htio, eda li sam dakle što nepristojno činio? Ili što se nakanjujem, da se po tijelu nakanjujem, da bude u mene da da, a ne ne?
2. Korincanima 1,18Ali je Bog vjeran, te riječ naša k vama ne bi da i ne.
2. Korincanima 1,19Jer sin Božij Isus Hristos, kojega mi vama pripovijedasmo ja i Silvan i Timotije, ne bi da i ne, nego u njemu bi da.
2. Korincanima 1,20Jer koliko je obećanja Božijeh, u njemu su da, i u njemu amin, Bogu na slavu kroz nas.
2. Korincanima 1,21A Bog je koji nas utvrdi s vama u Hristu, i pomaza nas,
2. Korincanima 1,22Koji nas i zapečati, i dade zalog Duha u srca naša.
2. Korincanima 1,23A ja za svjedoka Boga prizivam na svoju dušu da štedeći vas ne dođoh više u Korint.
2. Korincanima 1,24Ne kao da mi vladamo vjerom vašom, nego smo pomagači vaše radosti; jer u vjeri stojite.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje