2. Korinćanima 1. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Korinćanima 1,1Pavao, apostol Krista Isusa po volji Božjoj, i brat Timotej crkvi Božjoj u Korintu sa svima svetima, koji su u svoj Ahaji.
2. Korinćanima 1,2Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.
2. Korinćanima 1,3Blagoslovljen neka je Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog sve utjehe,
2. Korinćanima 1,4Koji nas tješi u svakoj nevolji, da bismo mogli utješiti one, koji su u svakoj nevolji, utjehom, kojom nas same Bog tješi.
2. Korinćanima 1,5Jer kao što obiluju patnje Kristove u nama, tako i po Kristu obiluje utjeha naša.
2. Korinćanima 1,6Ako li smo u nevolji, za vašu je utjehu i spasenje, ili se tješimo, za vašu je utjehu, koja djeluje, da podnosite postojano iste patnje, što ih i mi podnosimo.
2. Korinćanima 1,7I naša je nada čvrsta za vas znajući, da kao što ste zajedničari u patnjama, tako ste i u utjehi.
2. Korinćanima 1,8Jer vam nećemo, braćo, zatajiti nevolje naše, koja nam se dogodi u Aziji, kad smo bili preko mjere i preko snage opterećeni, tako da nam je bio već dodijao život.
2. Korinćanima 1,9Nego sami u sebi osudismo, da nam valja umrijeti, da se ne uzdamo sami u sebe, nego u Boga, koji podiže mrtve,
2. Korinćanima 1,10Koji nas je od tolike smrti izbavio i izbavit će nas; u njega se uzdamo, da će nas i još izbaviti,
2. Korinćanima 1,11Jer nas i vi pomažete molitvom, da mnogi zahvale Bogu za milost, koja je nama udijeljena po mnogima zbog vas.
2. Korinćanima 1,12Jer je naša slava ovo, svjedočanstvo savjesti naše, da smo u svetosti i iskrenosti pred Bogom, a ne u mudrosti tjelesnoj, nego u milosti Božjoj živjeli u svijetu, a osobito među vama.
2. Korinćanima 1,13Jer vam drugo ne pišemo, nego što čitate i razumijevate, A nadam se, da ćete i do kraja razumjeti,
2. Korinćanima 1,14Kao što nas dijelom i upozna ste, da smo vaša slava, kao što i vi naša u dan našega Isusa Krista.
2. Korinćanima 1,15I u ovom pouzdanju htjedoh da vam dođem prije, da drugu milost imate.
2. Korinćanima 1,16I od vas da idem u Makedoniju, i opet iz Makedonije da dođem k vama, i vi da me pratite u Judeju.
2. Korinćanima 1,17Kad sam dakle to htio, zar sam što lakomisleno činio? ili što namjeravam, namjeravam li po tijelu, tako da bude na mene zajedno da, da, i ne, ne?
2. Korinćanima 1,18Ali je Bog vjeran, te riječ na k vama nije zajedno da i ne.
2. Korinćanima 1,19Jer Sin Božji, Isus Krist, kojega mi, ja i Silvan i Timotej, vama propovijedasmo, nije bio zajedno da i ne, nego je bio u njega samo da.
2. Korinćanima 1,20Jer koliko je obećanja Božjih, našlo je u njemu svoj da, i u njemu je Amen Bogu na slavu po nama.
2. Korinćanima 1,21Bog je, koji nas utvrđuje s vama za Krista, i pomaza nas,
2. Korinćanima 1,22Koji nas i zapečati i dade zalog Duha u srca naša.
2. Korinćanima 1,23A ja za svjedoka Boga prizivam na svoju dušu, da štedeći vas ne dođoh više u Korint.
2. Korinćanima 1,24Ne kao da mi vladamo vjerom vašom, nego smo pomagači vaše radosti, jer u vjeri stojite čvrsto.
2. Korinćanima 1,1 Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej: Crkvi Božjoj u Korintu sa svima svetima u svoj Ahaji.
2. Korinćanima 1,2Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
2. Korinćanima 1,3Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe!
2. Korinćanima 1,4On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog.
2. Korinćanima 1,5Jer kao što su obilate patnje Kristove u nama, tako je po Kristu obilata i utjeha naša.
2. Korinćanima 1,6Bili mi nevoljama pritisnuti za vašu je to utjehu i spasenje; bili utješeni, za vašu je utjehu - djelotvornu: da strpljivo podnesete iste patnje koje i mi podnosimo.
2. Korinćanima 1,7I tako je stamena nada naša o vama jer znamo: kao što ste zajedničari patnja tako ste i utjehe.
2. Korinćanima 1,8Ne bismo doista htjeli, braćo, da ne znate za nevolju koja nas je snašla u Aziji. Bijasmo prekomjerno, preko snage, opterećeni te smo već strepili i za život.
2. Korinćanima 1,9Ali u sebi prihvatismo i smrtnu osudu da se ne bismo uzdali u same sebe, nego u Boga koji uskrisuje mrtve.
2. Korinćanima 1,10On nas je od takve smrti izbavio i izbavit će nas; u njega se uzdamo, on će nas i dalje izbavljati.
2. Korinćanima 1,11A i vi ćete nam pomagati molitvom da bi mnogi za nas zahvaljivali Bogu na milosti koja nam je darovana posredovanjem mnogih.
2. Korinćanima 1,12A ovo je naša slava: svjedočansto naše savjesti da smo u svijetu živjeli - osobito prema vama - u svetosti i iskrenosti Božjoj, ne u mudrosti tjelesnoj, nego u Božjoj milosti.
2. Korinćanima 1,13Ta i ne pišemo vam drugo doli ovo što čitate i razumijete; a nadam se da ćete i do kraja razumjeti,
2. Korinćanima 1,14kao što nas djelomično i razumjeste: da smo mi vaša slava kao i vi naša u Dan Gospodina našega Isusa.
2. Korinćanima 1,15U tom uvjerenju namjeravao sam najprije doći k vama
2. Korinćanima 1,16i preko vas prijeći u Makedoniju pa se opet, da biste imali i drugu milost, iz Makedonije vratiti k vama da me vi otpratite u Judeju.
2. Korinćanima 1,17Pa jesam li možda bio lakomislen kad sam to namjeravao? Ili što namjeravam, po tijelu namjeravam te je u mene istodobno "Da, da!" i "Ne, ne!"?
2. Korinćanima 1,18Bog je svjedok: naša riječ vama nije "Da!" i "Ne!
2. Korinćanima 1,19jer Sin Božji, Isus Krist, koga mi - ja i Silvan i Timotej - vama navijestismo nije bio "Da!" i "Ne!" nego u njemu bijaše "Da!".
2. Korinćanima 1,20Doista, sva obećanja Božja u njemu su "Da!". I stoga po njemu i naš "Amen!" Bogu na slavu!
2. Korinćanima 1,21A Bog je onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje za Krista; on nas i pomaza,
2. Korinćanima 1,22on nas i zapečati i u srca naša dade zalog - Duha.
2. Korinćanima 1,23A ja prizivljem Boga za svjedoka: duše mi, da vas poštedim, nisam više dolazio u Korint.
2. Korinćanima 1,24Ta mi nismo gospodari vaše vjere, nego suradnici vaše radosti. Ta u vjeri ste postojani.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje