2. Korinćanima 11. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Korinćanima 11,1O da biste malo potrpjeli moje bezumlje! No i potrpite me!
2. Korinćanima 11,2Jer revnujem za vas Božjom revnosti; jer vas zaručih mužu jednome, da djevicu čistu privedem Kristu.
2. Korinćanima 11,3Ali se bojim, da kao što zmija Evu prevari lukavstvom svojim, tako i misli vaše da se ne pokvare i odmetnu od iskrene odanosti prema Kristu.
2. Korinćanima 11,4Jer ako tko dođe i drugoga Isusa propovijeda, kojega mi ne propovijedasmo, ili drugoga Duha primite, kojega ne primiste, ili drugo evanđelje, koje ne prihvatiste, lijepo podnosite.
2. Korinćanima 11,5Jer mislim, da ni u čemu nijesam manji od prevelikih apostola.
2. Korinćanima 11,6Jer ako sam i nevješt u govoru, a u znanju nijesam. A u svemu se očitovasmo vama
2. Korinćanima 11,7Ili sam počinio grijeh ponizujući sebe, da se vi povisite, jer sam vam zabadava propovijedao i Božje evanđelje?
2. Korinćanima 11,8Druge sam crkve oplijenio i uzeo potporu od njih, da služim vama. I kad sam bio kod vas i bio u potrebi, nikomu nijesam bio na teret.
2. Korinćanima 11,9Jer meni u oskudici pomogoše braća, koja dođoše iz Makedonije, i u svemu sam se čuvao, da vam ne budem na teret, i čuvat ću se.
2. Korinćanima 11,10Kao što je istina Kristova u meni, za ovo hvaljenje nitko me neće se zaustaviti u zemlji Ahaji.
2. Korinćanima 11,11Zašto? Što vas ne ljubim? Bog zna. A što činim, i činit ću,
2. Korinćanima 11,12Da uklonim prigodu onima, koji traže prigodu, da bi se našli kao i mi u onome, čim se hvale.
2. Korinćanima 11,13Jer takvi ljudi lažni su apostoli, prevarljivi poslenici, koji se pretvaraju u apostole Kristove.
2. Korinćanima 11,14I nije čudo, jer se sam sotona pretvara u anđela svjetla.
2. Korinćanima 11,15Nije dakle ništa osobito, ako se i sluge njegove pretvaraju kao sluge pravde, kojima će svršetak biti po djelima njihovim.
2. Korinćanima 11,16Opet velim; nitko neka me ne drži bezumnim! Ali ako ipak, kao bezumna primite me, da se i ja za malo što pohvalim.
2. Korinćanima 11,17Što govorim, ne govorim po Gospodinu, nego kao u bezumlju, u ovom predmetu hvaljenja.
2. Korinćanima 11,18Jer se mnogi hvale po tijelu, i la ću se pohvaliti.
2. Korinćanima 11,19Jer rado podnosite bezumne, kad ste sami mudri.
2. Korinćanima 11,20Jer podnosite, ako vas tko robi, ako vas tko izjeda, ako vam tko vaše uzima, ako se tko veliča, ako vas tko po obrazu udara.
2. Korinćanima 11,21Na sramotu govorim, kao da smo u tome bili slabi. Čim se tko ponosi, u bezumlju govorim, ponosim se i ja.
2. Korinćanima 11,22Hebreji su, i ja; Izrael su, i ja; potomci su Abrahamovi, i ja;
2. Korinćanima 11,23Sluge su Kristove, da reknem kao lud, ja još više, više sam se trudio, više po tamnicama bio, preko mjere izbijen bio, mnogo puta u pogibli smrtnoj bio
2. Korinćanima 11,24Od Židova primio sam pet puta četrdeset manje jedan udarac.
2. Korinćanima 11,25Tri puta sam bio šiban, Jedanput kamenovan, tri puta san doživio brodolom, noć i dan proveo sam u dubini morskoj.
2. Korinćanima 11,26Često na putovanjima, u pogiblima od rijeka, u pogiblima od razbojnika, u pogiblima od zemljaka, u pogiblima od neznabožaca, u pogiblima u gradu, u pogiblima u pustinji, u pogiblima na moru, u pogiblima od lažne braće,
2. Korinćanima 11,27U trudu i muci, u mnogom nespavanju, u gladu i žeđi, u mnogom postu, u zimi i golotinji,
2. Korinćanima 11,28Osim, što inače bude navaljivanje ljudi k meni svaki dan, briga za sve crkve.
2. Korinćanima 11,29Tko oslabi, i ja da ne oslabim? tko se spotiče, i ja da se ne raspalim?
2. Korinćanima 11,30Ako se valja hvaliti, svojom ću se slabošću hvaliti.
2. Korinćanima 11,31Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji je blagoslovljen na vijeke, zna da ne lažem.
2. Korinćanima 11,32U Damasku namjesnik kralja Arete čuvao je grad Damaščana, da me uhvati; I kroz prozor spustiše me u košari preko zida, i tako izbjegoh iz njegovih ruku.
2. Korinćanima 11,1 O kad biste podnijeli nešto malo bezumlja mojega! Da, podnesite me!
2. Korinćanima 11,2Ljubomoran sam doista na vas Božjim ljubomorom: ta zaručih vas s jednim mužem, kao čistu djevicu privedoh vas Kristu.
2. Korinćanima 11,3Ali se bojim da se - kao što zmija zavede Evu svojom lukavštinom - misli vaše ne pokvare i odmetnu od iskrenosti prema Kristu.
2. Korinćanima 11,4Uistinu, ako tko dođe i propovijeda drugog Isusa, kojega mi nismo propovijedali - ili ako drugoga Duha primate, kojega niste primili; ili drugo evanđelje, koje niste prigrlili - takva lijepo podnosÄite.
2. Korinćanima 11,5Smatram, eto, da ni u čemu nisam manji od "nadapostola".
2. Korinćanima 11,6Jer ako sam i nevješt u govoru, nisam u znanju; naprotiv, u svemu vam ga i pred svima očitovasmo.
2. Korinćanima 11,7Ili sam grijeh počinio što sam vam - ponizujući sebe da se vi uzvisite - besplatno navješćivao Božje evanđelje?
2. Korinćanima 11,8Druge sam crkve plijenio, od njih primao potporu da bih mogao vama služiti. I dok bijah u vas, premda u oskudici, nikomu nisam bio na teret.
2. Korinćanima 11,9U oskudici su mi pomogla braća koja dođoše iz Makedonije. U svemu sam se čuvao da vam ne budem težak, a i čuvat ću se.
2. Korinćanima 11,10Istine mi Kristove u meni, ove mi hvale nitko neće oduzeti u ahajskim krajevima.
2. Korinćanima 11,11Zašto? Jer vas ne ljubim? Bog znade!
2. Korinćanima 11,12A što činim, i dalje ću činiti da izbijem izliku onima koji izliku traže ne bi li se s nama izjednačili u onom čime se hvastaju.
2. Korinćanima 11,13Jer takvi su ljudi lažni apostoli, himbeni radnici, prerušuju se u apostole Kristove.
2. Korinćanima 11,14I nikakvo čudo! Ta sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla.
2. Korinćanima 11,15Ništa osobito dakle ako se i službenici njegovi prerušuju u službenike pravednosti. Svršetak će im biti po djelima njihovim.
2. Korinćanima 11,16Opet velim: da me tko ne bi smatrao bezumnim! Uostalom, primite me makar i kao bezumna da se i ja nešto malo pohvalim.
2. Korinćanima 11,17Što govorim, ne govorim po Gospodnju, nego kao u bezumlju, u ovoj hvalisavoj smionosti.
2. Korinćanima 11,18Budući da se mnogi hvale po ljudsku, i ja ću se hvaliti.
2. Korinćanima 11,19Ta rado podnosÄite bezumne, vi umni!
2. Korinćanima 11,20Da, podnosÄite ako vas tko zarobljava, ako vas tko proždire, ako tko otima, ako se tko uznosi, ako vas tko po obrazu bije.
2. Korinćanima 11,21Na sramotu govorim: bili smo, biva, slabi! Ipak, čime se god tko osmjeljuje - u bezumlju govorim - osmjeljujem se i ja!
2. Korinćanima 11,22Hebreji su? I ja sam! Izraelci su? I ja sam! Potomstvo su Abrahamovo? I ja sam!
2. Korinćanima 11,23Poslužitelji su Kristovi? Kao mahnit govorim: ja još više! U naporima - preobilno; u tamnicama - preobilno; u batinama - prekomjerno; u smrtnim pogiblima - često.
2. Korinćanima 11,24Od Židova primio sam pet puta po četrdeset manje jednu.
2. Korinćanima 11,25Triput sam bio šiban, jednom kamenovan, triput doživio brodolom, jednu noć i dan proveo sam u bezdanu.
2. Korinćanima 11,26Česta putovanja, pogibli od rijeka, pogibli od razbojnika, pogibli od sunarodnjaka, pogibli od pogana, pogibli u gradu, pogibli u pustinji, pogibli na moru, pogibli od lažne braće;
2. Korinćanima 11,27u trudu i naporu, često u nespavanju, u gladu i žeđi, često u postovima, u studeni i golotinji!
2. Korinćanima 11,28Osim toga, uz drugo, salijetanje svakodnevno, briga za sve crkve.
2. Korinćanima 11,29Tko je slab, a ja da ne budem slab? Tko se sablažnjuje, a ja da ne izgaram?
2. Korinćanima 11,30Treba li se hvaliti, svojom ću se slabošću hvaliti.
2. Korinćanima 11,31Bog i Otac Gospodina Isusa, blagoslovljen u vijeke, zna da ne lažem.
2. Korinćanima 11,32U Damasku namjesnik kralja Arete čuvaše grad damaščanski hoteći me uhvatiti.
2. Korinćanima 11,33Ali kroz prozor spustiše me u košari preko zida te umakoh njegovim rukama.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje