Tražilica


2. Korinćanima 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Korinćanima 2,1A ovo odlučih u sebi, da opet ne dođem k vama žalosti.
2. Korinćanima 2,2Jer ako vas ja žalostim, a tko je, koji će me razveseliti, ako ne onaj, kojega ja žalostim?
2. Korinćanima 2,3I pisah vam upravo ovo, da kad dođem, nemam žalosti od onih, za koje bi valjalo da se veselim uzdajući se u sve vas, da je moja radost sviju vas.
2. Korinćanima 2,4Jer sam od brige mnoge i tjeskobe srca pisao vam s mnogim suzama, ne da biste se ožalostili, nego da biste upoznali ljubav, koju imam izobilno za vas.
2. Korinćanima 2,5Ali ako je tko ražalio, nije mene ražalio, nego barem dijelom, da ne uvećavam, sve vas.
2. Korinćanima 2,6Jer je takvome dovoljna ova kazna od većine.
2. Korinćanima 2,7Tako nasuprot treba da mu radije oprostite i tješite ga, da dotični kako ne padne u preveliku žalost.
2. Korinćanima 2,8Zato vas molim, da utvrdite ljubav prema njemu.
2. Korinćanima 2,9Jer sam vam zato i pisao, da upoznam vašu krepost, jeste li u svemu poslušni.
2. Korinćanima 2,10A kome vi što oprostite, onome opraštam i ja; jer i ja, što sam oprostio, ako sam imao što oprostiti činim zbog vas pred Kristom.
2. Korinćanima 2,11Da nas ne prevari sotona, jer znamo, što on misli
2. Korinćanima 2,12A kad dođoh u Troadu, da propovijedam evanđelje Kristovo, i otvoriše mi se vrata u Gospodinu.
2. Korinćanima 2,13Ne imadoh mira u duhu svojemu, ne našavši Tita, brata svojega, nego oprostivši se s njima zaputili u Makedoniju.
2. Korinćanima 2,14A hvala Bogu, koji nam svagda daje pobjedu u Kristu Isusu, i po nama javlja miris poznanja svojega na svakom mjestu.
2. Korinćanima 2,15Jer smo mi Kristov ugodan miris Bogu i među onima, koji se spasavaju, i među onima, koji ginu.
2. Korinćanima 2,16Jednima dakle miris od smrti za smrt, a drugima miris od života za život. I za ovo tko je sposoban?
2. Korinćanima 2,17Jer nijesmo kao mnogi, koji iskrivljuju riječ Božju, nego iskreno, kao iz Boga, pred Bogom, u Kristu govorimo.
2. Korinćanima 2,1 Odlučih dakle u sebi da neću k vama opet sa žalošću.
2. Korinćanima 2,2Jer ako ja vas ražalostim, a tko će mene obradovati ako ne onaj koga ja žalostim?
2. Korinćanima 2,3Zato vam to i napisah da me, kada dođem, ne ražaloste oni koji bi mi imali biti na radost. Uzdam se doista u sve vas, da je moja radost - radost svih vas.
2. Korinćanima 2,4Pisah vam uistinu uz mnoge suze, iz velike nevolje i tjeskobe srca, ne da se ražalostite, nego da upoznate moju preveliku ljubav prema vama.
2. Korinćanima 2,5Ako me tko ražalostio, nije ražalostio mene, nego u neku ruku - da ne pretjeram - sve vas.
2. Korinćanima 2,6Dosta je takvu ona kazna od većine
2. Korinćanima 2,7pa ga vi radije pomilujte i utješite da ga pretjerana žalost ne shrva.
2. Korinćanima 2,8Zato vas molim, iskažite mu ljubav.
2. Korinćanima 2,9Ta zato vam i pisah da vidim jeste li prokušani, jeste li u svemu poslušni.
2. Korinćanima 2,10Komu dakle vi što oprostite, tomu i ja; jer i ja, ako kome što oprostih, oprostih poradi vas - pred Kristom,
2. Korinćanima 2,11da nas ne nadmudri Sotona. Ta znamo njegove namjere!
2. Korinćanima 2,12Kada dođoh u Troadu poradi evanđelja Kristova, premda mi se otvoriše vrata u Gospodinu,
2. Korinćanima 2,13ne bijaše mi duši spokoja što ne nađoh Tita, brata svoga; oprostih se stoga s njima i pođoh u Makedoniju.
2. Korinćanima 2,14Ali hvala Bogu koji nas u Kristu uvijek proslavlja te širi po nama na svakome mjestu miris svoga spoznanja.
2. Korinćanima 2,15Da, Kristov smo miomiris Bogu i među onima koji se spasavaju i među onima koji propadaju:
2. Korinćanima 2,16ovima miris iz smrti za smrt, onima miris iz života za život. A tko je za to podoban?
2. Korinćanima 2,17Uistinu, mi nismo kao mnogi koji trguju riječju Božjom, nego iskreno - kao od Boga pred Bogom - u Kristu govorimo.
2. Korinćanima 2,1Ja sam odlučio ovako: ja se neću vraćati u žalosti kod vas.
2. Korinćanima 2,2ako, naime, ja vam uzrokujem žalost, tko će meni dati radost, ako ne onaj koga ja budem ožalostio?
2. Korinćanima 2,3To je bio cilj mojeg pisma, izbjeći da dolazeći, ja ne iskusim žalost sa strane onih koji bi mi trebali dati radost. Ja sam uvjeren, u onome što se tiče vas, da je moja radost također i vaša, svih vas;
2. Korinćanima 2,4također je li to u punoj tegobi i stegnuta srca da sam vam ja pisao u suzama, ne za vas ožalostiti, već da biste vi znali preobilnu ljubav koju vam donosim.
2. Korinćanima 2,5Ako je netko nanio teškoću, nije meni, već u jednoj stanovitoj mjeri, ne pretjerujemo ništa, vama svima.
2. Korinćanima 2,6 Za jednog takvom čovjeka, dovoljno je srama naneseno po zajednici;
2. Korinćanima 2,7zato, naprotiv, radije mu iskažite zahvalnost i utješite ga, da ne propadne u jednoj pretjeranoj žalosti.
2. Korinćanima 2,8 Također, ja vas obvezujem da načinite dokaz ljubavi prema njemu,
2. Korinćanima 2,9jer, pišući vama, moj cilj bijaše potpuna pokornost.
2. Korinćanima 2,10 Kome vi opraštate, ja također praštam! Ako ja, opraštam u mjeri u kojoj sam imao to učiniti, bijaše to za vas, pod pogledom Krista,
2. Korinćanima 2,11da mi ne budemo obmanuti od *Sotone. Jer, mi ne znamo njegove namjere.
2. Korinćanima 2,12Ja tada stigoh u Troadu za ondje propovijedati *Evanđelje Kristovo, pa iako mi je Gospodin širom otvorio vrata,
2. Korinćanima 2,13 ja ne imah srca u spokoju, jer ne nađoh Tita, brata svog. Ja se dakle, rastadoh od njih i pođoh u Makedoniju.
2. Korinćanima 2,14Hvala budi Bogu koji, po Kristu, nas sve vrijeme vodi u njegovom slavlju i koji, po nama, prosipa u svakom mjestu miomiris saznanja.
2. Korinćanima 2,15U stvari, mi smo za Boga dobar miris Kristov, za one koji se spašavaju i one koji propadaj;
2. Korinćanima 2,16za jedne, miris smrti koji vodi u smrt, za druge miris života, koji vodi u *život. I tko je na visini jednog takvog poslanstva?
2. Korinćanima 2,17Mi nismo, naime kao toliko drugih koji trže riječju Božjom; to s iskrenošću, to je od Boga, pred licem Božje, u Kristu, što mi govorimo.
2. Korincanima 2,1Ovo pak sudih u sebi da opet ne dođem k vama u žalosti.
2. Korincanima 2,2Jer ako ja činim žalost vama, ko je koji će mene veseliti osim onoga koji prima žalost od mene?
2. Korincanima 2,3I pisah vam ovo isto, da kad dođem ne primim žalost na žalost, a za koje bi valjalo da se veselim nadajući se na sve vas da je moja radost sviju vas.
2. Korincanima 2,4Jer od brige mnoge i tuge srca napisah vam s mnogijem suzama, ne da biste se ožalostili nego da biste poznali ljubav koju imam izobilno k vama.
2. Korincanima 2,5Ako li je ko mene ražalio, ne ražali mene, do nekoliko, da ne otežam svima vama.
2. Korincanima 2,6Jer je dovoljno takovome kar ovaj od mnogijeh.
2. Korincanima 2,7Zato vi nasuprot većma da opraštate i tješite, da takovi kako ne padne u preveliku žalost.
2. Korincanima 2,8Zato vas molim, utvrdite k njemu ljubav.
2. Korincanima 2,9Jer vam zato i pisah, da poznam poštenje vaše jeste li u svačemu poslušni.
2. Korincanima 2,10A kome vi što oprostite onome opraštam i ja; jer ja ako što kome oprostih, oprostih mu vas radi mjesto Isusa Hrista,
2. Korincanima 2,11Da nas ne prevari sotona; jer znamo šta on misli.
2. Korincanima 2,12A kad dođoh u Troadu da propovijedam jevanđelje Hristovo, i otvoriše mi se vrata u Gospodu,
2. Korincanima 2,13Ne imadoh mira u duhu svojemu, ne našavši Tita, brata svojega; nego oprostivši se s njima iziđoh u Maćedoniju.
2. Korincanima 2,14Ali hvala Bogu koji svagda nama daje pobjedu u Hristu Isusu, i kroz nas javlja miris poznanja svojega na svakom mjestu.
2. Korincanima 2,15Jer smo mi Hristov miris Bogu i među onima koji se spasavaju i koji ginu:
2. Korincanima 2,16Jednima dakle miris smrtni za smrt, a drugima miris životni za život. I za ovo ko je vrijedan?
2. Korincanima 2,17Jer mi nijesmo kao mnogi koji nečisto propovijedaju riječ Božiju, nego iz čistote, i kao iz Boga, pred Bogom, u Hristu govorimo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje