Tražilica


2. Korinćanima 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Korinćanima 4,1Zato, jer imamo ovu službu zbog milosrđa, koje smo postigli, ne sustajemo,
2. Korinćanima 4,2Nego se odričemo tajnoga srama, ne živimo u lukavstvu, niti iskrivljujemo riječ Božju, nego se navješćivanjem istine preporučujemo svakoj savjesti ljudskoj pred Bogom.
2. Korinćanima 4,3A ako li je i pokriveno evanđelje naše, u onima je pokriveno, koji ginu,
2. Korinćanima 4,4U kojima bog ovoga svijeta oslijepi mišljenje nevjernika, da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Kristove, koji je slika Božja.
2. Korinćanima 4,5Jer sami sebe ne propovijedamo, nego Krista Isusa Gospodina, a sebe vaše sluge zbog Isusa.
2. Korinćanima 4,6Jer Bog, koji reče: "Iz tame neka zasvijetli svjetlost", zasvijetlio je u srcima našim, da svijetli poznanje slave Božje u lieu Isusa Krista.
2. Korinćanima 4,7Ali ovo blago imamo u zemljanim posudama, da obilje sile bude od Boga, a ne od nas.
2. Korinćanima 4,8U svemu trpimo nevolje, ali nijesmo potišteni; zbunjeni smo, ali ne očajavamo;
2. Korinćanima 4,9Progone nas, ali nijesmo ostavljeni; pritiskuju nas, ali ne ginemo;
2. Korinćanima 4,10Uvijek nosimo naokolo smrt Isusovu na tijelu, da se i život Isusov na tijelu našemu očituje.
2. Korinćanima 4,11Jer se mi uvijek, dok smo živi, predajemo na smrt zbog Isusa, da se i život Isusov očituje na smrtnome tijelu našemu.
2. Korinćanima 4,12Dakle smrt djeluje u nama, a život u vama
2. Korinćanima 4,13A imajući isti duh vjere, kao što je pisano: "Vjerovao sam, zato govorio sam"; i mi vjerujemo, zato i govorimo;
2. Korinćanima 4,14Znajući, da će onaj, koji uskrsnu Isusa, i nas s Isusom uskrsnuti, i postaviti s vama.
2. Korinćanima 4,15Jer je sve zbog vas, da milost, rastući zahvalom mnogih, služi na što veću slavu Božju.
2. Korinćanima 4,16Zato ne sustajemo, nego ako se naš vanjski čovjek i raspada, ipak se naš unutrašnji obnavlja iz dana u dan.
2. Korinćanima 4,17Jer naša sadašnja i časovita lagana nevolja donosi nam izobilnu vječnu slavu, koja sve nadvisuje,
2. Korinćanima 4,18Nama, koji ne gledamo na ovo, što se vidi, nego na ono, što se ne vidi, jer je ovo, što se vidi, za vrijeme, a ono, što se ne vidi, vječno.
2. Korinćanima 4,1 Zato, budući da po milosrđu imamo ovu službu, ne malakšemo.
2. Korinćanima 4,2Ali odrekosmo se sramotnoga prikrivanja: ne nastupamo lukavo niti izopačujemo riječ Božju, nego se objavljivanjem istine preporučujemo svakoj savjesti ljudskoj pred Bogom.
2. Korinćanima 4,3Ako je i zastrto evanđelje naše, u onima je zastrto koji propadaju:
2. Korinćanima 4,4u onima kojima bog ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerničke da ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja.
2. Korinćanima 4,5Jer ne propovijedamo same sebe, nego Krista Isusa Gospodinom, a sebe slugama vašim poradi Isusa.
2. Korinćanima 4,6Ta Bog koji reče: Neka iz tame svjetlost zasine!, on zasvijetli u srcima našim da nam spoznanje slave Božje zasvijetli na licu Kristovu.
2. Korinćanima 4,7To pak blago imamo u glinenim posudama da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas.
2. Korinćanima 4,8U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući;
2. Korinćanima 4,9progonjeni, ali ne napušteni; obarani, ali ne oboreni -
2. Korinćanima 4,10uvijek umiranje Isusovo u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje.
2. Korinćanima 4,11Doista, mi se živi uvijek na smrt predajemo poradi Isusa da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu.
2. Korinćanima 4,12Tako smrt djeluje u nama, život u vama.
2. Korinćanima 4,13A budući da imamo isti duh vjere kao što je pisano: Uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa zato i besjedimo.
2. Korinćanima 4,14Ta znamo: onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i zajedno s vama uza se postaviti.
2. Korinćanima 4,15A sve je to za vas: da milost - umnožena - zahvaljivanjem mnogih izobiluje Bogu na slavu.
2. Korinćanima 4,16Zato ne malakšemo. Naprotiv, ako se naš izvanji čovjek i raspada, nutarnji se iz dana u dan obnavlja.
2. Korinćanima 4,17Ta ova malenkost naše časovite nevolje donosi nam obilato, sve obilatije, breme vječne slave
2. Korinćanima 4,18jer nama nije do vidljivog nego do nevidljivog: ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo - vječno.
2. Korinćanima 4,1Također, pošto po milosrđu, mi održavamo *služenje, mi ne gubimo smjelosti.
2. Korinćanima 4,2Mi smo rekli ne tajnim i sramnim postupcima, mi se ponašamo bez prijevara, i ne krivotvorimo riječ Božju, naprotiv čak, izražavajući istinu mi tražimo zadobiti povjerenje svih ljudi u nazočnosti Boga.
2. Korinćanima 4,3Ako, međutim, naše *Evanđelje ostaje zastrto, ono je zastrto po onima koji propadaju,
2. Korinćanima 4,4za nevjernike, kojima je bog ovoga svijeta zaslijepio um, da ne bi opažali obasjanost Evanđelja slavom Kristovom, njega koji je slika Boga.
2. Korinćanima 4,5Ne, to nismo mi sami, već Isus Krist Gospodin koga mi proglašavamo. Što se tiče nas samih, mi sebe proglašavamo vašim slugama zbog Isusa.
2. Korinćanima 4,6 Jer, Bog koji kaže: da svjetlost zasja u sred tmina, to je onaj isti koji je sijao u našim srcima da nam obasja spoznavanje svoje slave koja blista na licu *Kristovom.
2. Korinćanima 4,7Ali, to blago, mi ga nosimo u glinenim posudama, da ta neusporediva snaga bude od Boga a ne od nas.
2. Korinćanima 4,8 Stiješnjeni sa svih strana, mi nismo skršeni; u bezizlazima, mi se uspijevamo othrvati;
2. Korinćanima 4,9proganjani, ali ne uhvaćeni; oboreni, ali ne dotučeni;
2. Korinćanima 4,10 neprekidno mi nosimo u svojem tijelu samrtni hropac Isusov
2. Korinćanima 4,11da bi *život Isusov bio također pokazan u našem smrtničkom postojanju.
2. Korinćanima 4,12Tako smrt ja na djelu u nama, ali život u vama.
2. Korinćanima 4,13 Ipak, osnaženi tim istim duhom vjere o kojoj je pisano: Ja sam vjerovao, zato sam govorio, mi vjerujemo, mi također, i zato govorimo.
2. Korinćanima 4,14Jer, mi ovo znamo, onaj koji je uskrsnuo Gospodina Isusa, uskrsnut će i nas također s Isusom i stavit će nas s vama uz njega.
2. Korinćanima 4,15I sve što mi preživljavamo, sve je to za vas, da bi narastajući milost preobilovala, po jednoj narasloj zajednici, čin milosti u slavi Boga.
2. Korinćanima 4,16Zato mi ne gubimo nikad odvažnost i čak ako, u nama, izvanjski čovjek ide prema svom uništenju, unutarnji čovjek se obnavlja iz dana u dan.
2. Korinćanima 4,17Jer naše nevolje u jednom času lakše su u odnosu na izvanredni teret vječne slave koju nam one pripremaju.
2. Korinćanima 4,18Naš cilj nije ono što se vidi; ono što se vidi privremeno je, već ono što se ne vidi vječno je.
2. Korincanima 4,1Zato imajući ovu službu kao što bismo pomilovani, ne dosađuje nam se;
2. Korincanima 4,2Nego se odrekosmo tajnoga srama da ne živimo u lukavstvu, niti da izvrćemo riječ Božiju, nego javljanjem istine da se pokažemo svakoj savjesti čovječijoj pred Bogom.
2. Korincanima 4,3Ako li je pak pokriveno jevanđelje naše u onima je pokriveno koji ginu,
2. Korincanima 4,4U kojima Bog svijeta ovoga oslijepi razume nevjernika, da im ne zasvijetli vidjelo jevanđelja slave Hristove, koji je obličje Boga, koji se ne vidi.
2. Korincanima 4,5Jer sebe ne propovijedamo nego Hrista Isusa Gospoda, a sebe same vaše sluge Isusa Gospoda radi.
2. Korincanima 4,6Jer Bog koji reče da iz tame zasvijetli vidjelo, zasvijetli u srcima našima na svjetlost poznanja slave Božije u licu Isusa Hrista.
2. Korincanima 4,7Ali ovo blago imamo u zemljanijem sudovima, da premnoštvo sile bude od Boga a ne od nas.
2. Korincanima 4,8U svemu imamo nevolje, ali nam se ne dosađuje; zbunjeni smo, ali ne gubimo nada;
2. Korincanima 4,9Progone nas, ali nijesmo ostavljeni; obaljuju nas, ali ne ginemo.
2. Korincanima 4,10I jednako nosimo na tijelu smrt Gospoda Isusa, da se i život Isusov na tijelu našemu pokaže.
2. Korincanima 4,11Jer mi živi jednako se predajemo na smrt za Isusa, da se i život Isusov javi na smrtnome tijelu našemu.
2. Korincanima 4,12Zato dakle smrt vlada u nama, a život u vama.
2. Korincanima 4,13Imajući pak onaj isti duh vjere kao što je napisano: vjerovah, zato govorih; mi vjerujemo, zato i govorimo.
2. Korincanima 4,14Znajući da će onaj koji podiže Isusa, i nas podignuti s Isusom, i postaviti s vama.
2. Korincanima 4,15Jer je sve vas radi, da blagodat umnožena izobiluje hvalama na slavu Božiju.
2. Korincanima 4,16Zato nam se ne dosađuje; no ako se naš spoljašnji čovjek i raspada, ali se unutrašnji obnavlja svaki dan.
2. Korincanima 4,17Jer naša laka sadašnja briga donosi nam vječnu i od svega pretežniju slavu.
2. Korincanima 4,18Nama koji ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi; jer je ovo što se vidi, za vrijeme, a ono što se ne vidi, vječno.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje