Tražilica


2. Korinćanima 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Korinćanima 5,1Jer znamo, da kad se ova zemaljska naša kuća ili šator rastoči, imamo zgradu od Boga, kuću nerukotvorenu, vječnu na nebesima.
2. Korinćanima 5,2Jer za tim uzdišemo, želeći obući se u svoj nebeski stan;
2. Korinćanima 5,3Samo da se nađemo obučeni, a ne goli!
2. Korinćanima 5,4Jer dok smo u ovom šatoru, uzdišemo pritisnuti, jer nećemo da se svučemo, nego da se na to obučemo, tako da život proguta, što je smrtno.
2. Korinćanima 5,5A koji nas za to pripravlja, Bog je, koji nam dade zalog Duha.
2. Korinćanima 5,6Zato se jednako uzdamo čvrsto, jer znamo, da, dok smo u tijelu, u tuđini smo, daleko od Gospodina;
2. Korinćanima 5,7Jer putujemo u vjeri, a ne u gledanju.
2. Korinćanima 5,8Ali se čvrsto uzdamo i volimo većma otići od tijela i unići Gospodinu
2. Korinćanima 5,9Zato se i trsimo, da mu se dopadnemo, ili odlazili ili ulazili.
2. Korinćanima 5,10Jer nam se svima valja javiti na sudu Kristovu, da primi svaki prema tome, kako je činio u tijelu svojemu dobro ili zlo.
2. Korinćanima 5,11Znajući dakle strah Gospodnji ljude svjetujemo, a Bogu smo poznati; a nadam se, da smo i u vašim savjestima poznati.
2. Korinćanima 5,12Jer se ne preporučujemo opet vama, nego vam dajemo prigodu, da se ponosite s nama, da imate što odgovoriti onima, koji se diče onim, što je na licu, a ne u srcu.
2. Korinćanima 5,13Jer bilo da se odviše hvalimo, zbog Boga je, bilo da smo smjerni, zbog vas je.
2. Korinćanima 5,14Jer ljubav Kristova nagoni nas, kad ovako sudimo: ako je jedan za sve umro, to su svi umrli;
2. Korinćanima 5,15I za sve je umro, da i oni, koji žive, ne žive više sebi, nego onome, koji je za njih umro i uskrsnuo.
2. Korinćanima 5,16Zato mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu; i ako Krista poznajemo po tijelu, ali ga sad više ne poznajemo.
2. Korinćanima 5,17Ako je dakle tko u Kristu, to je on novo stvorenje, to je staro prošlo, gle, sve je novo postalo.
2. Korinćanima 5,18Ali je sve od Boga, koji pomiri nas sa sobom po Kristu i dade nam službu pomirenja.
2. Korinćanima 5,19Jer je Bog bio, koji je u Kristu pomirio svijet sa sobom, ne računajući im prestupaka njihovih i metnuvši u nas riječ pomirenja
2. Korinćanima 5,20Za Krista smo dakle poslanici, jer Bog kao da opominje po nama. Molimo mjesto Krista: Pomirite se s Bogom!
2. Korinćanima 5,21Njega, koji nije poznao grijeha, učini za nas grijehom, da mi postanemo pravda Božja u njemu.
2. Korinćanima 5,1 Znamo doista: ako se razruši naš zemaljski dom, šator, imamo zdanje od Boga, dom nerukotvoren, vječan na nebesima.
2. Korinćanima 5,2U ovome doista stenjemo i čeznemo da se povrh njega zaodjenemo svojim nebeskim obitavalištem;
2. Korinćanima 5,3dakako, ako se nađemo obučeni, ne goli.
2. Korinćanima 5,4Da, i mi koji smo u ovom šatoru, stenjemo opterećeni jer nećemo da budemo svučeni, nego da se još obučemo da život iskapi što je smrtno.
2. Korinćanima 5,5A zato nas je sazdao Bog - on koji nam dade zalog Duha.
2. Korinćanima 5,6Uvijek smo stoga puni pouzdanja makar i znamo: naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina.
2. Korinćanima 5,7Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju.
2. Korinćanima 5,8Da, puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina.
2. Korinćanima 5,9Zato se i trsimo da mu omilimo, bilo naseljeni, bilo iseljeni.
2. Korinćanima 5,10Jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo.
2. Korinćanima 5,11Prožeti dakle strahom Gospodnjim uvjeravamo ljude; razotkriveni smo Bogu, a nadam se - i vašim savjestima.
2. Korinćanima 5,12Ne preporučujemo vam opet sami sebe, nego vam dajemo prigodu ponositi se nama, da imate odgovor za one koji se diče licem, a ne srcem.
2. Korinćanima 5,13Doista, ako bijasmo "izvan sebe" - Bogu bijasmo; ako li "pri sebi" - vama bijasmo.
2. Korinćanima 5,14Jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo: jedan za sve umrije, svi dakle umriješe;
2. Korinćanima 5,15i za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu.
2. Korinćanima 5,16Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu; ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo.
2. Korinćanima 5,17Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!
2. Korinćanima 5,18A sve je od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu pomirenja.
2. Korinćanima 5,19Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio ne ubrajajući im opačina njihovih i polažući u nas riječ pomirenja.
2. Korinćanima 5,20Kristovi smo dakle poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!
2. Korinćanima 5,21Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.
2. Korinćanima 5,1Jer, mi ovo znamo, ako naše zemaljsko boravište, koje nije no jedan šator, uništava se, mi imamo jednu vječnu zgradu u *nebesima, koja nije načinjena ljudskom rukom.
2. Korinćanima 5,2A mi uzdišemo, u vreloj žudnji staviti, preko druge, našu nebesku nastambu, da bismo bili odjenuti, a ne nagi .
2. Korinćanima 5,4Jer, mi koji smo u tom šatoru, mi uzdišemo, opterećeni; to je činjenica: me nećemo sebe razodjenuti, već odjenuti jednu odjeću na drugu da bi ono što je mrtvo bilo progutano od *života.
2. Korinćanima 5,5Onaj koji nas je stvorio za tu budućnost, to je Bog koji nam je dao zaloge Duha.
2. Korinćanima 5,6 Tako dakle, mi smo uvijek puni pouzdanja, sve u znanju da, koliko nastanjujemo naše tijelo, mi smo izvan svog boravišta, daleko od Gospodina,
2. Korinćanima 5,7jer, mi putujemo po vjeri, ne po viđenom…
2. Korinćanima 5,8 da, mi smo puni pouzdanja i pretpostavljamo napustiti boravište ovog tijela za otići boraviti kod Gospodina.
2. Korinćanima 5,9Također naše nastojanje, da mi sačuvamo svoje boravište ili da ga napustimo, jest njemu ugoditi.
2. Korinćanima 5,10 Jer, trebat će nam svima razotkrivenima stupiti pred sud Kristov da bi svaki primio nagradu za ono što bude učinio tijekom svog tjelesnog života, bilo u dobru, bilo u zlu.
2. Korinćanima 5,11 Poznavajući dakle, strah od Gospodina, mi tražimo uvjeriti ljude, i, pred Bogom, mi smo potpuno razotkriveni. ja se nadam biti potpuno razotkriven u vašim savjestima također.
2. Korinćanima 5,12Mi sebe ne preporučujemo iznova kod vas, već vas mi želio opskrbiti jednom prilikom da budete ponosni na nas da bi imali što odgovoriti onima koji imaju za ciljeve ponos koji je lice zgrade, a ne temelj.
2. Korinćanima 5,13 Ako mi smo bili izvan razuma, bijaše to za Boga; ako smo urazumljeni, to je za vas.
2. Korinćanima 5,14Ljubav Kristova nas obuzima, u toj misli da samo jedan je umro za sve i kao da su svi umrli.
2. Korinćanima 5,15I on je umro za sve da bi živi živjeli, ne više za sebe same, već za onoga koji umro i uskrsnuo za njih.
2. Korinćanima 5,16Također, od sada; ne upoznajmo više nikoga na ljudski način. Ako smo upoznali Krista na ljudski način, sada ga mi više ne poznajemo više tako.
2. Korinćanima 5,17Također, ako je netko u Kristu, on je jedno novo stvorenje . Stari svijet je prošao, evo, nova je stvarnost ovdje.
2. Korinćanima 5,18Sve dolazi od Boga, koji nas je pomirio s njim po Kristu i povjerio nam *službu pomirenja.
2. Korinćanima 5,19 Jer, na svaki način, bijaše to Bog koji u Kristu pomirivaše *svijet sa samim sobom, ne stavljajući njihove grješke na račun ljudima, a stavljajući u nas riječ pomirenja.
2. Korinćanima 5,20U ime Kristovo mi smo u poslanstvu, i po nama, bog sam, naime, upućuje vam jedan poziv. U ime Kristovo, mi vas preklinjemo, pomirite se s Bogom.
2. Korinćanima 5,21 Onoga koji nije upoznao grijeha on ga je, za nas, poistovjetio s grijehom, da bi, po njemu, mi postali pravda Božja.
2. Korincanima 5,1Jer znamo da kad se zemaljska naša kuća tijela raskopa, imamo zgradu od Boga, kuću nerukotvorenu, vječnu na nebesima.
2. Korincanima 5,2Jer za tijem uzdišemo, želeći obući se u svoj nebeski stan.
2. Korincanima 5,3I da se obučeni, ne goli nađemo!
2. Korincanima 5,4Jer budući u ovome tijelu, uzdišemo otežali; jer nećemo da se svučemo, nego da se preobučemo, da život proždere smrtno.
2. Korincanima 5,5A onaj koji nas za ovo isto stvori, Bog je, koji nam i dade zalog Duha.
2. Korincanima 5,6Dobre smo dakle volje jednako, jer znamo da putujemo u tijelu, daleko od Gospoda.
2. Korincanima 5,7Jer po vjeri živimo a ne po gledanju.
2. Korincanima 5,8Ali se ne bojimo, i mnogo volimo otići od tijela, i ići ka Gospodu.
2. Korincanima 5,9Zato se i staramo, ili ulazili ili odlazili, da budemo njemu ugodni.
2. Korincanima 5,10Jer nam se svima valja javiti na sudu Hristovu, da primimo svaki što je koji u tijelu činio, ili dobro ili zlo;
2. Korincanima 5,11Znajući dakle strah Gospodnji ljude svjetujemo; a Bogu smo poznati, a nadamo se da smo i u vašijem savjestima poznati.
2. Korincanima 5,12Jer se ne hvalimo opet pred vama, nego vama dajemo uzrok da se hvalite nama, da imate što odgovoriti onima koji se hvale onijem što je spolja a ne što je u srcu.
2. Korincanima 5,13Jer ako se odviše hvalimo, Bogu se hvalimo; ako li smo smjerni, vama smo.
2. Korincanima 5,14Jer ljubav Božija nagoni nas, kad mislimo ovo: ako jedan za sve umrije, to dakle svi umriješe.
2. Korincanima 5,15Hristos za sve umrije, da oni koji žive ne žive više sebi, nego onome koji za njih umrije i vaskrse.
2. Korincanima 5,16Zato i mi otsad nikoga ne poznajemo po tijelu; i ako Hrista poznasmo po tijelu, ali ga sad više ne poznajemo.
2. Korincanima 5,17Zato ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.
2. Korincanima 5,18Ali je sve od Boga, koji pomiri nas sa sobom kroz Isusa Hrista, i dade nam službu pomirenja.
2. Korincanima 5,19Jer Bog bješe u Hristu, i svijet pomiri sa sobom ne primivši im grijeha njihovijeh, i metnuvši u nas riječ pomirenja.
2. Korincanima 5,20Tako smo mi poslani mjesto Hrista, kao da Bog govori kroz nas; molimo vas u ime Hristovo pomirite se s Bogom.
2. Korincanima 5,21Jer onoga koje ne znadijaše grijeha nas radi učini grijehom, da mi budemo pravda Božija u njemu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje