2. Korinćanima 6. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Korinćanima 6,1A kao suradnici njegovi opominjemo vas, da ne primite uzalud milosti Božje.
2. Korinćanima 6,2Jer govori: "U pravo vrijeme usliših te, i u dan spasenja pomogoh ti." Evo, sad je "pravo vrijeme"! Evo, sad je "dan spasenja"!
2. Korinćanima 6,3Ne dajmo nikakve ni u čemu smutnje, da se služba ne kudi!
2. Korinćanima 6,4Nego u svemu pokažimo se kao sluge Božje u mnogoj strpljivosti, u nevoljama, u potrebama, u tjeskobama,
2. Korinćanima 6,5U ranama, u tamnicama, u bunama, u trudovima, u nespavanju, u postu;
2. Korinćanima 6,6U čistoći, u spoznaji, u dugotrpnosti, u dobroti, u Duhu Svetom, u ljubavi iskrenoj;
2. Korinćanima 6,7U riječi istine, u sili Božjoj, s oružjem pravde zdesna i slijeva;
2. Korinćanima 6,8Slavom i sramotom, zlim i dobrim glasom; kao zavodnici i istiniti,
2. Korinćanima 6,9Kao nepoznati i poznati, kao oni, koji umiru, i evo živimo, kao kažnjeni, a ne ubijeni,
2. Korinćanima 6,10Kao žalosni, a jednako veseli, kao siromašni, a koji mnoge obogaćavaju, kao oni, koji ništa nemaju, a sve posjeduju.
2. Korinćanima 6,11Usta naša otvoriše se k vama, Korinćani, i srce se naše rasprostrani.
2. Korinćanima 6,12Vama nije tijesno u nana, ali vam je tijesno u srcima vašim.
2. Korinćanima 6,13A da isto vratite, kao djeci govorim: Rasprostranite se i vi!
2. Korinćanima 6,14Ne budite ujarmljeni s nevjernicima! Jer što ima pravednost s nepravednošću ili kakvu zajedništvo ima svjetlo s tamom?
2. Korinćanima 6,15Kako li se slaže Krist s Belijalom? Ili kakav dio ima vjernik s nevjernikom?
2. Korinćanima 6,16Kakav li sporazum ima hram Božji s idolima? Jer smo mi hram Boga živoga, kao što reče Bog: "Stanovat ću u njima, i među njima ću hodati, i bit ću im Bog, i oni će biti moj narod.
2. Korinćanima 6,17Zato iziđite između njih i odvojite se, govori Gospodin, i ne dotičite se nečista, i ja ću vas primiti.
2. Korinćanima 6,18I bit ću vam otac, i vi ćete biti koji sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemoćni."
2. Korinćanima 6,1 Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje.
2. Korinćanima 6,2Jer on veli: U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti. Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa.
2. Korinćanima 6,3Ni u čemu ne dajemo nikakve sablazni da se ne kudi ova služba,
2. Korinćanima 6,4nego se u svemu iskazujemo kao poslužitelji Božji: velikom postojanošću u nevoljama, u potrebama, u tjeskobama,
2. Korinćanima 6,5pod udarcima, u tamnicama, u bunama, u naporima, u bdjenjima, u postovima,
2. Korinćanima 6,6u čistoći, u spoznanju, u velikodušnosti, u dobroti, u Duhu Svetomu, u ljubavi nehinjenoj,
2. Korinćanima 6,7u riječi istinitoj, u snazi Božjoj; oružjem pravde zdesna i slijeva;
2. Korinćanima 6,8slavom i sramotom; zlim i dobrim glasom; kao zavodnici, a istiniti;
2. Korinćanima 6,9kao nepoznati, a poznati; kao umirući, a evo živimo; kao kažnjeni, a ne ubijeni;
2. Korinćanima 6,10kao žalosni, a uvijek radosni; kao siromašni, a mnoge obogaćujemo; kao oni koji ništa nemaju, a sve posjeduju.
2. Korinćanima 6,11Usta su naša otvorena vama, Korinćani, srce naše rašireno.
2. Korinćanima 6,12Nije vam tijesno u nama, ali je tijesno u vašim grudima.
2. Korinćanima 6,13Za uzdarje - kao djeci govorim - raširite se i vi.
2. Korinćanima 6,14Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom?
2. Korinćanima 6,15Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom?
2. Korinćanima 6,16Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću Bog njihov, a oni narod moj.
2. Korinćanima 6,17Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ništa nečisto ne dotičite i ja ću vas primiti.
2. Korinćanima 6,18I bit ću vam otac i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemogući.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje