Tražilica


2. Kraljevima 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Kraljevima 1,1Po smrti Ahabovoj otpade Moab od Izraela.
2. Kraljevima 1,2A jednoga dana pade Ahazija u Samariji kroz rešetku na prozoru iz gornje sobe i ozlijedi se. Potom posla poslanike i reče im: "Idite, pitajte Baal-Zebuba, boga Ekronskoga, hoću li ozdraviti od ove ozljede!"
2. Kraljevima 1,3Ali anđeo Gospodnji zapovjedi Iliji, Tišbićaninu: "Ustani, izađi u susret poslanicima kralja samarijskog i reci im: "Zar nema Boga u Izraelu, te idete Baal-Zebubu, bogu u Ekronu, da ga pitate?
2. Kraljevima 1,4Zato govori Gospod ovako: "Postelju, na koju si legao, nećeš više ostaviti, jer moraš umrijeti." I ode Ilija svojim putem.
2. Kraljevima 1,5I kad se poslanici vratiše k onomu, upita ih on: "Zašto ste već opet tu!"
2. Kraljevima 1,6Oni mu odgovoriše: "Jedan čovjek dođe nam u susret i reče nam: "Idite, vratite se kralju, koji vas je slao, i javite mu: Ovako veli Gospod: Zar nema Boga u Izraelu, te šalješ k Baal-Zebubu, bogu u Ekronu, da ga pitaš? Zato nećeš više ostaviti postelju, na koju si legao, jer moraš umrijeti."
2. Kraljevima 1,7On ih upita: "Kako izgleda taj čovjek, koji vam je došao u susret i to vam rekao?"
2. Kraljevima 1,8Oni mu odgovoriše: "Bio je čovjek, koji je nosio dlakavu haljinu i oko bedara kožnat pojas." Tada od povika: "To je Ilija, Tišbićanin!"
2. Kraljevima 1,9Potom posla k njemu pedesetnika s njegovom pedesetoricom. Kad ovaj dođe k njemu, on je upravo sjedio na vrhuncu gore. On ga pozva: "Čovječe Božji, kralj zapovijeda: "Siđi!"
2. Kraljevima 1,10A Ilija odgovori pedesetniku: "Ako sam čovjek Božji, neka padne oganj s neba i proždre tebe i tvoju pedesetoricu!" I pade oganj s neba i poždrije njega i njegovu pedesetoricu.
2. Kraljevima 1,11Opet posla k njemu drugoga pedesetnika s njegovom pedesetoricom. Ovaj mu zapovjedi: "Čovječe Božji, ovako zapovijeda kralj: "Siđi brže!"
2. Kraljevima 1,12A Ilija im odgovori: "Ako sam čovjek Božji, neka padne oganj s neba i proždre tebe i tvoju pedesetoricu!" I pade oganj Božji s neba i proždrije njega i njegovu pedesetoricu.
2. Kraljevima 1,13Potom posla još trećega pedesetnika s njegovom pedesetoricom. Kad ovaj treći pedesetnik dođe, pade pred Iliju na koljena i zamoli za s milost i reče: "Čovječe Božji, sačuvaj ipak život moj i život ove pedesetorice sluga tvojih!
2. Kraljevima 1,14Eto, oganj pade s neba i proždrije obadva prijašnja pedesetnika s njihovom pedesetoricom, a sad sačuvaj barem mene!"
2. Kraljevima 1,15Tada reče anđeo Gospodnji Iliji: "Idi samo s njim! Ne boj ga se!" I tako ustade on i otide s njim kralju.
2. Kraljevima 1,16I reče mu: "Ovako veli Gospod: "Jer si poslao poslanike k Baal-Zebubu, bogu u Ekronu, da ga pitaju, kao da nema Boga u Izraelu, da bi ga pitao, nećeš više ostaviti postelju, na koju si legao, nego ćeš umrijeti!"
2. Kraljevima 1,17I umrije po riječi Gospodnjoj, koju je bio navijestio Ilija. Mjesto njega postade kralj Joram u drugoj godini kraljevanja Jorama, sina Jošafatova, nad Judom; jer on nije bio ostavio sina.
2. Kraljevima 1,18Ostala djela, što ih učini Ahazija, zapisana su u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
2. Kraljevima 1,1 Poslije smrti Ahabove pobuni se Moab protiv Izraela.
2. Kraljevima 1,2Kako Ahazja bijaše pao preko prozorske rešetke svoje gornje odaje u Samariji i ozlijedio se, posla glasnike kojima reče: "Idite, pitajte Baal Zebuba, boga ekronskog, hoću li ozdraviti od ove bolesti.
2. Kraljevima 1,3Ali je Anđeo Jahvin rekao Iliji Tišbijcu: "Ustani! Idi u susret glasnicima samarijanskoga kralja i reci im: `Zar nema Boga u Izraelu te se idete savjetovati s Baal Zebubom, bogom ekronskim?`
2. Kraljevima 1,4I zato veli Jahve ovako: `Nećeš sići s postelje u koju si se popeo; sigurno ćeš umrijeti.`" I ode Ilija.
2. Kraljevima 1,5Glasnici se vratiše k Ahazji, a on im reče: "Kako to da ste se već vratili?
2. Kraljevima 1,6Oni mu odgovoriše: "Sreo nas neki čovjek i rekao nam: `Idite, vratite se pred kralja koji vas je poslao i recite mu: Ovako veli Jahve: Zar nema Boga u Izraelu te si poslao po savjet k Baal Zebubu, bogu ekronskom? Zato nećeš sići s postelje na koju si se popeo, nego ćeš umrijeti.`
2. Kraljevima 1,7On ih upita: "Kakav bijaše na oči taj čovjek koji vas je sreo i rekao vam te riječi?
2. Kraljevima 1,8A oni mu odgovoriše: "Bio je to čovjek u kožuhu i s kožnim pojasom oko bedara." On reče: "To je Ilija Tišbijac!
2. Kraljevima 1,9Tada mu posla pedesetnika s njegovom pedesetoricom i ode taj k njemu i, našavši ga gdje sjedi na vrhu brijega, reče mu: "Čovječe Božji! Kralj je naredio: Siđi!
2. Kraljevima 1,10Ilija odgovori i reče pedesetniku: "Ako sam čovjek Božji, neka oganj siđe s neba i neka te proguta, tebe i tvoju pedesetoricu." I oganj se spusti s neba i proguta ga, njega i njegovu pedesetoricu.
2. Kraljevima 1,11Kralj mu posla drugoga pedesetnika i njegovu pedesetoricu; a taj, kad dođe, reče mu: "Čovječe Božji! Kralj je ovo zapovjedio: Brže siđi!
2. Kraljevima 1,12Ilija odgovori i reče mu: "Ako sam čovjek Božji, neka siđe oganj s neba i proguta tebe i tvoju pedesetoricu." I spusti se oganj s neba i proguta ga, njega i njegovu pedesetoricu.
2. Kraljevima 1,13Kralj posla opet trećega pedesetnika i njegovu pedesetoricu. Treći pedesetnik dođe, prignu koljena pred Ilijom i zamoli ga ovako: "Čovječe Božji! Neka bude dragocjen u tvojim očima moj život i život ovih pedeset tvojih slugu!
2. Kraljevima 1,14Oganj se spustio s neba i progutao je oba pedesetnika s njihovom pedesetoricom; ali sada neka barem moj život bude dragocjen u tvojim očima!
2. Kraljevima 1,15Anđeo Jahvin reče Iliji: "Siđi s njim, ne boj se!" On ustade i siđe s njim pred kralja
2. Kraljevima 1,16i reče mu: "Ovako veli Jahve: zato što si slao glasnike Baal Zebubu, bogu ekronskom, po savjet, nećeš sići s postelje na koju si se popeo, nego ćeš umrijeti.
2. Kraljevima 1,17I umrije po riječi Jahvinoj koju je objavio Ilija. A Joram, njegov brat, zakralji se mjesto njega druge godine Jorama, sina Jošafata, judejskoga kralja, jer ovaj nije imao sinova.
2. Kraljevima 1,18Ostala povijest Ahazje, sve što je učinio, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?
2. Kraljevima 1,1Moab se pobuni protiv Izraela poslije smrti Akhabove. Akhazias pade s balkona svoje sobe u samariji i ozbiljno se povrijedi.
2. Kraljevima 1,2On posla glasonoše govoreći im: ” Idite pitati za savjet Baal-Zebuba, boga Ekronova, da doznate hoću li se ja oporaviti od svojih pozljeda! “
2. Kraljevima 1,3Tada *anđeo GOSPODOV govoriše Eliju, Tišbitu: ” Digni se! Uspni se u susret glasonošama kralja Samarije i reci im: Nema li to Boga u Izraelu, kad vi idete pitati za savjet BaalZebuba, boga Ekronova?
2. Kraljevima 1,4To je ono zašto, ovako govori GOSPOD: Krevet na koji si se uspeo, nećeš sići s njega, jer ti ćeš zasigurno umrijeti .
2. Kraljevima 1,5Glasonoše se vratiše kod kralja, koji im reče: ” Zašto ste se vi vratili? “
2. Kraljevima 1,6Ljudi mu odgovoriše: ” Jedan se čovjek uspeo nama u susret i rekao nam: Hajde, vratite se kod kralja koji vas je poslao i recite mu: Ovako govori GOSPOD: Nema li to Boga Izraelu, kad ti šalješ pitati za savjet Baal-Zebuba, boga Ekronova? To je ono zašto, krevet na koji si se uspeo, nećeš sići s njega, jer ti ćeš zasigurno umrijeti.“
2. Kraljevima 1,7Kralj im reče: ” Kakav bijaše taj čovjek koji se uspeo vama u susret i koji vam je rekao te riječi? “
2. Kraljevima 1,8Oni mu odgovoriše: Bijaše to jedan čovjek koji je nosio odjeću od dlake i jednu pregaču od kože okolo pasa. “ Tada on reče: ”To je Eli Tišbit! “
2. Kraljevima 1,9Kralj posla prema Eliju jednog pedesetnika s njegovih pedeset ljudi. Ovaj se posljednji uspe k njemu. U stvari, Eli bijaše sjedio na vrhu planine . Časnik mu reče: čovječe Božji, kralj je rekao: Siđi! “
2. Kraljevima 1,10Ali, Eli odgovori pedesetniku: ” Ako sam ja Božji čovjek, nek vatra siđe s neba i nek proguta i tebe i tvojih 50 ljudi! “ Vatra siđe s neba i proguta ga, njega i njegovih 50 ljudi.
2. Kraljevima 1,11Iznova, kralj posla prema Eliju jednog drugog pedesetnika s njegovih 50 ljudi. časnik uze riječ i reče: ”čovječe Božji, ovako govori kralj: „ Pohiti, siđi! “
2. Kraljevima 1,12Ali Eli njima odgovori: ” Ako sam ja Božji čovjek, nek vatra siđe s neba i nek te proguta, tebe i tvojih 50 ljudi! “ Vatra Božja siđe sneba i proguta ga, njega i njegovih 50 ljudi.
2. Kraljevima 1,13Kralj posla jednog trećeg pedesetnika s njegovih 50 ljudi. Ovaj treći časnik se uspe, on savi koljena pred Elijem, zamoli govoreći: „Čovječe Božji, nek moj život i onaj ovih 50 ljudi, budu dragocijeni u tvojim očima!
2. Kraljevima 1,14Evo kako je vatra sišla s neba i progutala dva prva pedesetnika kao i njihove ljude. Ali sada, nek moj život bude dragocijen u tvojim očima.“
2. Kraljevima 1,15*Anđeo GOSPODOV govoriše Eliju: ” Siđi s njim! Ne boj se ničega s njegove strane! “ Eli se diže, siđe s njim kod kralja
2. Kraljevima 1,16kojem on reče: ” Ovako govori GOSPOD: Budući da si ti poslao glasonoše pitati za savjet Baal-Zebuba, Boga Ekronova nema li Boga u Izraelu kojeg se može zatražiti riječ za savjet? zbog toga, krevet na kojeg si se ti uspeo, ti nećeš sići s njega, jer ti ćeš zasigurno umrijeti. “
2. Kraljevima 1,17Akhazias umrije prema riječi GOSPODOVOJ koja bijaše rečena po Eliju. Kako on ne imaše sina, Joram zavlada na njegovom mjestu, sin Jozafata, kralja Jude.
2. Kraljevima 1,18Ostatak djela Akhaziasovih, ono što je učinio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti Kraljeva Izraelovih?
2. Carevima 1,1A po smrti Ahavovoj odmetnuše se Moavci od Izrailja.
2. Carevima 1,2A Ohozija pade kroz rešetku iz gornje sobe svoje u Samariji, i razbolje se; pa posla poslanike i reče im: idite, pitajte Velzevula boga Akaronskoga hoću li ozdraviti od ove bolesti.
2. Carevima 1,3Ali anđeo Gospodnji reče Iliji Tesvićaninu: ustani, izidi na susret poslanicima cara Samarijskoga i reci im: eda li nema Boga u Izrailju, te idete da pitate Velzevula boga u Akaronu?
2. Carevima 1,4A zato ovako veli Gospod: nećeš se dignuti sa postelje na koju si legao, nego ćeš umrijeti. Potom otide Ilija.
2. Carevima 1,5A sluge se vratiše k Ohoziji, i on im reče: što ste se vratili?
2. Carevima 1,6A oni mu rekoše: srete nas jedan čovjek, i reče nam: idite, vratite se k caru koji vas je poslao, i recite mu: ovako veli Gospod: eda li nema Boga u Izrailju, te šalješ da pitaš Velzevula boga u Akaronu? Zato nećeš se dignuti s postelje na koju si legao, nego ćeš umrijeti.
2. Carevima 1,7A on im reče: kakav bješe na oči taj čovjek koji vas srete i to vam reče?
2. Carevima 1,8A oni mu odgovoriše: bješe sav kosmat i opasan kožnijem pojasom. A on reče: to je Ilija Tesvićanin.
2. Carevima 1,9Tada posla k njemu pedesetnika s njegovom pedesetoricom; i on otide k njemu; i gle, on sjeđaše navrh gore; i pedesetnik mu reče: čovječe Božji, car je zapovjedio, siđi.
2. Carevima 1,10A Ilija odgovarajući reče pedesetniku: ako sam čovjek Božji, neka siđe oganj s neba i proždre tebe i tvoju pedesetoricu. I siđe oganj s neba i proždrije njega i njegovu pedesetoricu.
2. Carevima 1,11Opet posla k njemu drugog pedesetnika s njegovom pedesetoricom, koji progovori i reče mu: čovječe Božji, car je tako zapovjedio, siđi brže.
2. Carevima 1,12A Ilija odgovori i reče im: ako sam čovjek Božji, neka siđe oganj s neba i proždre tebe i tvoju pedesetoricu. I siđe oganj Božji s neba i proždrije njega i njegovu pedesetoricu.
2. Carevima 1,13Tada opet posla trećega pedesetnika s njegovom pedesetoricom. A ovaj treći pedesetnik kad dođe, kleče na koljena svoja pred Ilijom, i moleći ga reče mu: čovječe Božji, da ti je draga duša moja i duša ove pedesetorice, sluga tvojih.
2. Carevima 1,14Eto, sišao je oganj s neba i proždro prva dva pedesetnika s njihovom pedesetoricom; ali sada da ti je draga duša moja.
2. Carevima 1,15A anđeo Gospodnji reče Iliji: idi s njim, i ne boj ga se. I usta Ilija i otide s njim k caru.
2. Carevima 1,16I reče mu: ovako veli Gospod: zato što si slao poslanike da pitaju Velzevula boga u Akaronu kao da nema Boga u Izrailju da bi ga pitao, nećeš se dignuti s postelje na koju si legao, nego ćeš umrijeti.
2. Carevima 1,17I umrije po riječi Gospodnjoj, koju reče Ilija, a na njegovo se mjesto zacari Joram druge godine carovanja Jorama sina Josafatova nad Judom, jer on nema sina.
2. Carevima 1,18A ostala djela Ohozijina što je činio, nijesu li zapisana u dnevniku careva Izrailjevih?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje