Tražilica


2. Kraljevima 20. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Kraljevima 20,1U ono vrijeme razbolje se Ezekija na smrt. Prorok Izaija, sin Amosov, dođe k njemu i reče mu: "Ovako veli Gospod: Uredi svoju kuću; jer ćeš umrijeti i nećeš više ozdraviti!"
2. Kraljevima 20,2Tada okrenu on svoje lice k zidu i upravi Gospodu ovu molitvu:
2. Kraljevima 20,3"Ah, Gospode, spomeni se ipak, da sam hodio pred tobom u vjernosti i s nepodijeljenim srcem i da sam činio, što je tebi ugodno!" I udari Ezekija u glasan plač.
2. Kraljevima 20,4A nije bio Izaija još ostavio srednje predvorje, i dođe mu riječ Gospodnja:
2. Kraljevima 20,5"Vrati se i javi Ezekiji, knezu naroda mojega: "Ovako veli Gospod, Bog Davida, djeda tvojega: "Čuo sam molitvu tvoju i vidio suze tvoje. I eto, ozdravit ću te opet već preksutra ići ćeš u hram Gospodnji.
2. Kraljevima 20,6Dodat ću ti vijeku petnaest godina. I izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku kralja asirskoga i branit ću ovaj grad zbog sebe i zbog svojega sluge Davida."
2. Kraljevima 20,7Potom zapovjedi Izaija: "Donesite grudu smokava!" Donesoše je i staviše je na otok. I on ozdravi.
2. Kraljevima 20,8Ezekija bio je upitao Izaiju: "Koji je znak za to, da će me Gospod ozdraviti i da ću preksutra moći otići u hram Gospodnji?"
2. Kraljevima 20,9Izaija odgovori: "Ovo neka ti bude znak od Gospoda, da će Gospod ispuniti svoje obećanje, što ga je dao: "Hoćeš li da otide sjena za deset stepena naprijed ili za deset stepena natrag?"
2. Kraljevima 20,10Ezekija odgovori: "Lako je sjeni da otide naprijed za deset stepena. Ne, sjena neka se vrati za deset stepena natrag!"
2. Kraljevima 20,11I prorok Izaija zavapi Gospodu, i Gospod dade sjenu po stepenima, koju je već bio spustio na stepenicama Ahazovim, vratiti natrag za deset stepena.
2. Kraljevima 20,12U ono vrijeme kralj babilonski Merodak Baladan, sin Baladanov, posla Ezekiji pismo s darovima. On je naime bio čuo, da je bolestan Ezekija.
2. Kraljevima 20,13Ezekija se obradova tome i pokaza im sve skladište svoje, srebro i zlato, mirise i skupocjeno ulje, svu oružnicu svoju i sve, što se je nalazilo u riznicama. Ne osta ništa u palači njegovoj i u svemu području gospodstva njegova, da im ne pokaza Ezekija.
2. Kraljevima 20,14I dođe prorok Izaija kralju Ezekiji i upita ga: "Što su htjeli ti ljudi i odakle su došli k tebi?" Ezekija odgovori: "Iz daleke zemlje došli su, iz Babilona."
2. Kraljevima 20,15Onaj upita dalje: "Što su vidjeli u tvojoj palači" Ezekija reče: "Vidjeli su sve, što ima u mojoj palači. Nije ostalo ništa u riznicama mojim da im nijesam pokazao."
2. Kraljevima 20,16Izaija reče Ezekiji: "Čuj riječ Gospodnju:
2. Kraljevima 20,17Doći će vrijeme, kad će se odnijeti u Babilon sve, što se nalazi u palači tvojoj, što su skupljali oci tvoji do današnjega dana. Ništa neće preostati - tako govori Gospod -
2. Kraljevima 20,18I od tvojih vlastitih sinova, što će ti se još roditi, uzet će neke, da vrše sobarske službe u palači kralja babilonskoga."
2. Kraljevima 20,19Ezekija odgovori Izaiji: "Riječ Gospodnja, koju si mi navijestio, prava je", i pridoda: Neka bi ipak, dok ja živim, vladao mir i sigurnost!"
2. Kraljevima 20,20Ostala povijest Ezekijina, sve pobjede njegove, i kako je načinio jezero i vodovod i doveo vodu u grad, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
2. Kraljevima 20,21Kad je bio Ezekija počinuo kod otaca svojih, postade njegov sin Manaseh kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 20,1 U ono se vrijeme Ezekija razbolje nasmrt. Prorok Izaija, sin Amosov, dođe mu i reče: "Ovako veli Jahve: `Uredi kuću svoju jer ćeš umrijeti; nećeš ozdraviti.`
2. Kraljevima 20,2Ezekija se okrenu zidu i ovako se pomoli Jahvi:
2. Kraljevima 20,3"Ah, Jahve! Sjeti se milostivo da sam pred tobom hodio vjerno i poštena srca i da sam činio što je dobro u tvojim očima." I Ezekija briznu u gorak plač.
2. Kraljevima 20,4Izaija još ne bijaše izišao iz središnjeg predvorja kad mu je stigla riječ Jahvina:
2. Kraljevima 20,5"Vrati se i reci Ezekiji, glavaru moga naroda. Ovako veli Jahve, Bog tvoga oca Davida: `Uslišao sam tvoju molitvu, vidio sam tvoje suze. Izliječit ću te; za tri dana uzići ćeš u Dom Jahvin.
2. Kraljevima 20,6Dodat ću tvome vijeku još petnaest godina. Izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku asirskoga kralja; zakrilit ću ovaj grad radi sebe i sluge svoga Davida.`
2. Kraljevima 20,7Izaija naloži: "Uzmite oblog od smokava, privijte mu ga na čir i on će ozdraviti.
2. Kraljevima 20,8Ezekija upita Izaiju: "Po kojem ću znaku prepoznati da će me Jahve izliječiti i da ću za tri dana uzići u Dom Jahvin?
2. Kraljevima 20,9Izaija odgovori: "Evo ti znaka od Jahve da će učiniti što je rekao: hoćeš li da se sjena pomakne za deset stupnjeva naprijed ili da se vrati za deset stupnjeva?
2. Kraljevima 20,10Ezekija odgovori: "Lako je sjeni pomaknuti se deset stupnjeva naprijed! Ne! Neka se sjena vrati natrag za deset stupnjeva!
2. Kraljevima 20,11Prorok Izaija zazva Jahvu i on učini da se sjena vrati za deset stupnjeva. Sišla je za deset posljednjih stupnjeva na Ahazovu sunčaniku.
2. Kraljevima 20,12U to vrijeme posla babilonski kralj Merodak-Baladan, sin Baladanov, pisma s darom Ezekiji, jer bijaše čuo da se razbolio i ozdravio.
2. Kraljevima 20,13Ezekija se obradova tome i pokaza poslanicima svoju riznicu - srebro, zlato, miomirise, mirisavo ulje - svoju oružanu i sve što je bilo u skladištima. Nije bilo ničega u njegovu dvoru i svemu njegovu gospodarstvu što im Ezekija nije pokazao.
2. Kraljevima 20,14Tada prorok Izaija dođe kralju Ezekiji i upita ga: "Što su rekli ti ljudi i odakle su došli k tebi?" Ezekija odgovori: "Došli su iz daleke zemlje, iz Babilona.
2. Kraljevima 20,15Izaija upita dalje: "Što su vidjeli u tvojem dvoru?" Ezekija odgovori: "Vidjeli su sve što je u mojem dvoru; nema u mojim skladištima ničega što im nisam pokazao.
2. Kraljevima 20,16Tada Izaija reče Ezekiji: "Čuj riječ Jahvinu:
2. Kraljevima 20,17`Evo dolaze dani kada će sve što je u tvojem dvoru, sve što su tvoji oci nakupili do danas, biti odneseno u Babilon. Ništa neće ostati, ` kaže Jahve.
2. Kraljevima 20,18A od sinova što poteku od tebe, što ti se rode, neke će uzeti da budu uškopljeni dvorani u palači babilonskoga kralja.
2. Kraljevima 20,19Ezekija odgovori Izaiji: "Povoljna je riječ koju ti je Jahve objavio." A mislio je: "Zašto ne? Ako bude mira i sigurnosti za moga života!
2. Kraljevima 20,20Ostala povijest Ezekijina, svi njegovi pothvati i kako je sagradio ribnjak i prorov da dovede vodu u grad, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?
2. Kraljevima 20,21Ezekija je počinuo sa svojim ocima, a njegov sin Manaše zakralji se mjesto njega.
2. Kraljevima 20,1U one dane, Ezekias bi pogođen jednom smrtnom bolešću. *Prorok Izaija, sin Amosov, dođe ga naći i reče mu: ” Ovako govori GOSPOD: Izdaj zapovijedi svojoj kući, jer ti ćeš umrijeti, ti nećeš preživjeti! “
2. Kraljevima 20,2Ezekias okrenu svoje lice k zidu i pomoli se GOSPODU govoreći:
2. Kraljevima 20,3” Ah! GOSPODE, udostoji se sjetititi se da sam ja hodio u tvojoj nazočnosti s odanošću i jednim neporočnim srcemi da sam činio što je dobro u tvojim očima. “ Ezekias proli obilne suze.
2. Kraljevima 20,4Izaija ne bijaše još izišao središnjeg dvorišta kad mu riječ GOSPODOVA bi upućena:
2. Kraljevima 20,5” Okreni se i reci Ezekiasu, glavi mojeg puka: Ovako govori GOSPOD, Bog Davidov, tvojeg oca : Ja sam čuo tvoju molitvu tvoju i vidio tvoje suze. Eh dobro! Ja ću te ozdraviti; za tri dana uspet ćeš se u Kuću GOSPODOVU.
2. Kraljevima 20,6Ja dodajem petnaest godina tvojim danima. Ja ću te osloboditi, kao i ovaj grad, iz ruku kralja Asirije; ja ću zaštititi ovaj grad zbog sebe i zbog mojeg sluge Davida.
2. Kraljevima 20,7Izaija reče: ” Da se uzme jedan kolač od smokava! “ Uzeše jedan koji prisloniše na tumore kraljeve i on bi ozdravljen.
2. Kraljevima 20,8Ezekias reče Izaiji: ” Po kojem znaku ću ja prepoznati da će me GOSPOD iscijeliti i da, za tri dana, ja ću moći uspeti se u Kuću GOSPODOVU? “
2. Kraljevima 20,9Izaija odgovori: ” Evo po kojem znaku ti ćeš znati da će GOSPOD ispuniti riječ koju ti je rekao: Sjena treba li napredovati deset stupnjeva ili treba uzmaknuti deset stupnjeva? “
2. Kraljevima 20,10Ezekias odgovori: ” Lako je za sjenu da se izduži deset stupnjeva, ali nije joj lako uzmaknuti deset stupnjeva. “
2. Kraljevima 20,11Prorok Izaija zazva GOSPODA koji pomaknu unazad sjenu za deset stupnjeva kamo bijaše sišla, stupnjeva Akhazovih .
2. Kraljevima 20,12U ono vrijeme, MerodakBaladan, sin Baladina, kralja Babilona, posla pisma i darove Ezekiasu, jer bijaše doznao da Ezekias bijaše bolestan.
2. Kraljevima 20,13Ezekias se obradova dolasku glasonoša i dade im vidjeti sva svoja spremišta, srebro, zlato, aromate, mirisno ulje, svoju oružarnicu i sve što se nalaziše u njegovim riznicama; ne bi ničega što im Ezekias dao vidjeti u svojoj kući i u svem svojem imanju.
2. Kraljevima 20,14*Prorok Izaija dođe pronaći kralja Ezekiasa za reći mu: ” što su tebi ti ljudi rekli otkud dolaze? “ Ezekias odgovori: ” Oni dolaze iz daleke zemlje, iz Babilonije. “
2. Kraljevima 20,15Izaija reče: ” Što su oni vidjeli u kući tvojoj? “ Ezekias odgovori: ” Sve što je u mojoj kući, oni su vidjeli: nema ničeg iz mojih riznica što im nisam dao vidjeti. “
2. Kraljevima 20,16Izaija reče Ezekiasu: ” Poslušaj riječ GOSPODOVU:
2. Kraljevima 20,17Doći će dani kad sve što je u tvojoj kući i što su tvoji očevi prikupili sve do ovog dana bit će odneseno u Babilon; ovdje neće ostati ništa, kaže GOSPOD.
2. Kraljevima 20,18Odvest će više tvojih sinova, onih koji su potekli od tebe i koje ti budeš izrodio: oni će biti napravljeni *eunusima u palači kralja Babilonije. “
2. Kraljevima 20,19Ezekias reče Izaiji: ” Riječ GOSPODOVA koju si ti rekao dobra je. “ On si reče: ” Nije li mir i sigurnost tijekom mojih dana? “
2. Kraljevima 20,20Ostatak Ezekiasovih djela, svi njegovi poduhvati, ono što je učinio i kanal izgrađen za dovesti vodu u grad, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Jude?
2. Kraljevima 20,21Ezekias leže sa svojim očevima . Njegov sin Manase zavlada na njegovom mjestu.
2. Carevima 20,1U to vrijeme razbolje se Jezekija na smrt; i dođe k njemu prorok Isaija sin Amosov i reče mu: ovako veli Gospod: naredi za kuću svoju, jer ćeš umrijeti i nećeš ostati živ.
2. Carevima 20,2A on se okrete licem k zidu, i pomoli se Gospodu govoreći:
2. Carevima 20,3Oh, Gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred tobom vjerno i s cijelijem srcem, i tvorio što je tebi ugodno. I plaka Jezekija veoma.
2. Carevima 20,4I Isaija još ne bješe otišao do polovine dvora, a dođe mu riječ Gospodnja govoreći:
2. Carevima 20,5Vrati se i reci Jezekiji, vođu naroda mojega: ovako veli Gospod Bog Davida oca tvojega: čuo sam molitvu tvoju, i vidio sam suze tvoje; evo iscijeliću te, do tri dana ići ćeš u dom Gospodnji.
2. Carevima 20,6I dodaću ti vijeku petnaest godina, i izbaviću tebe i ovaj grad iz ruku cara Asirskoga, i braniću ovaj grad sebe radi i radi Davida sluge svojega.
2. Carevima 20,7Potom reče Isaija: donesite grudu suhih smokava. I donesavši priviše mu na otok, i iscijeli se.
2. Carevima 20,8A Jezekija reče Isaiji: šta će biti znak da će me Gospod iscijeliti i da ću do tri dana otići u dom Gospodnji?
2. Carevima 20,9A Isaija reče: ovo neka ti bude znak od Gospoda da će učiniti Gospod što je rekao: hoćeš li da otide sjen deset koljenaca naprijed ili da se vrati deset koljenaca natrag?
2. Carevima 20,10A Jezekija reče: lako je da sjen otide naprijed deset koljenaca; nemoj, nego neka se vrati sjen deset koljenaca natrag.
2. Carevima 20,11I Isaija prorok zavapi ka Gospodu, i vrati Gospod sjen po koljencima po kojima bijaše otišao na sunčaniku Ahazovu natrag za deset koljenaca.
2. Carevima 20,12U to vrijeme Merodah-Valadan, sin Valadanov, car Vavilonski posla knjigu s darom Jezekiji; jer bješe čuo da je bolestan Jezekija.
2. Carevima 20,13I Jezekija saslušav poslanike pokaza im sve riznice svoje, srebro i zlato i mirise, i najbolje ulje, i kuću gdje mu bješe oružje, i što se god nalažaše u riznicama njegovijem, ne osta ništa da im ne pokaza Jezekija u kući svojoj i u svemu gospodstvu svojem.
2. Carevima 20,14Tada dođe prorok Isaija k caru Jezekiji i reče mu: šta su govorili ti ljudi i odakle su došli k tebi? A Jezekija reče: iz daljne zemlje došli su, iz Vavilona.
2. Carevima 20,15A on reče: šta su vidjeli u tvom dvoru? A Jezekija reče: vidjeli su sve što ima u mom dvoru; nije ostalo ništa u riznicama mojim da im nijesam pokazao.
2. Carevima 20,16Tada reče Isaija Jezekiji: čuj riječ Gospodnju.
2. Carevima 20,17Evo doći će vrijeme kad će se odnijeti u Vavilon sve što ima u kući tvojoj, i što su sabirali oci tvoji do danas, neće ostati ništa, veli Gospod.
2. Carevima 20,18I sinove tvoje, koji će izaći od tebe, koje ćeš roditi, uzeće da budu dvorani u dvoru cara Vavilonskoga.
2. Carevima 20,19A Jezekija reče Isaiji: dobra je riječ Gospodnja, koju si rekao. Još reče: je li? za mojega vijeka biće mir i vjera?
2. Carevima 20,20A ostala djela Jezekijina i sva junaštva njegova, i kako je načinio jezero, i vodu doveo u grad, nije li zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
2. Carevima 20,21I počinu Jezekija kod otaca svojih, a na njegovo se mjesto zacari Manasija sin njegov.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje