Tražilica


2. Ljetopisa 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 4,1Onda načini žrtvenik od mjedi, dvadeset lakata dug, dvadeset širok i deset visok.
2. Ljetopisa 4,2Tada postavi more mjedeno, deset lakata bilo mu je od jednoga kraja do drugoga, unaokolo okruglo i pet lakata visoko. Trebao je konac od trideset lakata, da ga obuhvati.
2. Ljetopisa 4,3Ispod kraja bilo je od likova volovskih - po deset na lakat - posve opkoljeno, što su okruživali more unaokolo u dva reda.
2. Ljetopisa 4,4Stajalo je na dvanaest volova. Tri su bila okrenuta prema sjeveru, tri na zapad, tri na jug i tri na istok. More je stajalo ozgo nad njima. Zadnja je strana svih volova bila okrenuta unutra.
2. Ljetopisa 4,5Debljina mu je bila jedna Podlanica. Kraj mu bio nalik na ljiljan kao kraj u čaše. Primalo je dvije tisuće bata.
2. Ljetopisa 4,6Dalje dade načiniti deset umivaonica. Pet ih metnu s desne strane, a pet s lijeve za pranje. U njima se je pralo i ono, što bi se prinosilo kao žrtva paljenica. Svećenicima je služilo more za pranje njihovo.
2. Ljetopisa 4,7I načini deset zlatnih svijećnjaka po propisima, što su vrijedili za njih, i postavi ih u hram, pet s desne strane, a pet s lijeve.
2. Ljetopisa 4,8Dalje načini deset stolova i namjesti ih u hramu, pet s desne strane, a pet s lijeve. I načini stotinu zdjelica od zlata.
2. Ljetopisa 4,9Onda dade načiniti trijem svećenički, velik; trijem i vrata za veliki trijem i prevuče vrata mjeđu.
2. Ljetopisa 4,10More namjesti na južnoj strani, na jugoistok.
2. Ljetopisa 4,11Nadalje načini Hiram lonce, lopate i zdjelice. Tako dovrši Hiram radove, što ih je morao da izradi kralju Salomonu za kuću Božju:
2. Ljetopisa 4,12Dva stupa i dva oglavlja okrugla ozgo na stupovima, obadvije pletenice, da pokrivaju dva oglavlja navrh stupova;
2. Ljetopisa 4,13Nadalje četiri stotine šipaka za obadvije pletenice, dva reda šipaka za svaku pletenicu, da pokrivaju obadva oglavlja okrugla navrh stupova;
2. Ljetopisa 4,14Usto deset podnožja i deset umivaonica na podnožjima
2. Ljetopisa 4,15Nadalje more i dvanaest volova pod njim.
2. Ljetopisa 4,16I lonce, lopate i viljuške i sve sprave za njih načini majstor Hiram kralju Salomonu za hram Gospodnji od uglađene mjedi.
2. Ljetopisa 4,17Dade ih saliti kralj u ravnici jordanskoj u zemlji ilovači između Sukota I Zereda.
2. Ljetopisa 4,18Dade Salomon načiniti svega ovoga posuđa vrlo mnogo. Težina mjedi nije bila utvrđena.
2. Ljetopisa 4,19Onda dade Salomon načiniti sve posuđe, što se upotrebljavalo u hramu Božjem: zlatni žrtvenik, stolove za kruhove postavljene,
2. Ljetopisa 4,20Svijećnjake sa žišcima njihovim od čistoga zlata, što su se po propisu morali upaliti pred Svetinjom nad svetinjama.
2. Ljetopisa 4,21I zlatne cvjetove, svjetiljke i usekače, i to od čistoga zlata,
2. Ljetopisa 4,22Noževe, škropionice, mašice i kadionice od čistoga zlata. I nutarnja dvokrilna vrata hrama na ulazu u Svetinju nad svetinjama, i dvokrilna vrata hrama na ulazu u glavni prostor bila su od zlata.
2. Ljetopisa 4,1 Napravi tučani žrtvenik dugačak dvadeset lakata, širok dvadeset i visok deset.
2. Ljetopisa 4,2Tada od rastaljene kovine izli more koje je od ruba do ruba mjerilo deset lakata; bilo je okruglo uokolo, pet lakata visoko, a u opsegu, mjereno vrpcom, imalo je trideset lakata.
2. Ljetopisa 4,3Pod njim bijahu likovi volovski što ga opasivahu uokrug. Po deset ih je bilo na jednom laktu te okruživahu more uokolo; dva je reda bilo tih volova, salivenih s morem.
2. Ljetopisa 4,4More je počivalo na dvanaest volova; tri su gledala na sjever, tri na zapad, tri na jug, tri na istok: more je stajalo na njima i svi su stražnjim dijelom bili okrenuti unutra.
2. Ljetopisa 4,5Bilo je debelo pedalj, rub mu kao rub u čaše, kao cvijet, a moglo je primiti tri tisuće bata.
2. Ljetopisa 4,6Napravi deset umivaonika i postavi ih pet zdesna, pet slijeva da se u njima pere; u njima su prali što je trebalo za paljenice; more je bilo namijenjeno svećenicima da se umivaju u njemu.
2. Ljetopisa 4,7Napravi deset zlatnih svijećnjaka prema propisu i stavi ih u Hekal, pet s desne strane, pet s lijeve.
2. Ljetopisa 4,8Onda napravi deset stolova i postavi ih u Hekalu, pet zdesna, a pet slijeva. Napravi stotinu zlatnih kotlića.
2. Ljetopisa 4,9Onda načini trijem svećenički veliko dvorište s vratima koja prevuče tučem.
2. Ljetopisa 4,10More stavi s desne strane prema jugoistoku.
2. Ljetopisa 4,11Huram načini lonce, lopate i kotliće. Dovrši sav posao što ga je obavljao kralju Salomonu za Dom Božji:
2. Ljetopisa 4,12dva stupa; dvije glavice što su bile navrh stupova; dva opleta da prekriju dvije glavice što bijahu navrh stupova;
2. Ljetopisa 4,13četiri stotine mogranja za oba opleta; dva reda mogranja za svaki oplet da prekriju dvije glavice navrh stupova;
2. Ljetopisa 4,14deset podnožja i deset umivaonika na podnožjima;
2. Ljetopisa 4,15jedno more i dvanaest volova pod njim;
2. Ljetopisa 4,16lonce, lopate, viljuške i sav pribor za njih napravi od tuča Huram Abi kralju Salomonu za Dom Jahvin.
2. Ljetopisa 4,17Kralj odredi da ih saliju u Jordanskoj ravnici, kod gaza Adame, između Sukota i Serede.
2. Ljetopisa 4,18Salomon napravi tako mnogo tih predmeta da se nije mogla izmjeriti težina tuča.
2. Ljetopisa 4,19Onda napravi sve predmete namijenjene Domu Božjemu: zlatni žrtvenik i stolove na kojima bjehu prineseni kruhovi,
2. Ljetopisa 4,20zlatne svijećnjake sa svjetiljkama od čistoga zlata što su se, po propisu, trebale paliti pred Debirom;
2. Ljetopisa 4,21cvjetove, svjetiljke i usekače od zlata; bilo je to čisto zlato;
2. Ljetopisa 4,22nožice, kotliće, mašice i kadionice od čistoga zlata; ulaz u Dom, nutarnja vrata - Svetinje nad svetinjama - i vrata Doma - Hekala - bila su zlatna.
2. Kronika 4,1On načini *oltar od bronce, dug dvadeset lakata, širok dvadeset lakata i visok osam lakata.
2. Kronika 4,2On načini, od livene kovine, More . Ono je imalo prečnik od deset lakata, i bijaše kružnog oblika; imalo je pet lakata visine, a jedan konop od 30 lakata je trebao za obujmiti ga.
2. Kronika 4,3Slike goveda, ispod, činiše krug, deset na lakat; one uokružavaše More u potpunosti. Ta goveda, u dva reda, bijahu izlevene u istom livu kao i More.
2. Kronika 4,4Ono je počivalo na dvanaest bikova: tri okrenuta prema sjeveru, tri prema zapadu, tri prema jugu i tri prema istoku; More bijaše na njima, a njihove sapi bijahu okrenute prema unutra.
2. Kronika 4,5Njegova debljina imaše širinu jedne ruke, a njen obrub bijaše izdjelan kao obrub jedne ljiljanove cvjetne čašice. Ono je moglo sadržavati 3.000 bata .
2. Kronika 4,6On načini potom deset posuda i stavi ih pet desno a pet lijevo, za pranje: tu se pralo ono što je služilo za holokauste, dok su se svećenici prali u brončanom moru.
2. Kronika 4,7On načini deset zlatnih svijećnjaka, prema pravilima, i stavi ih u Templ, pet desno i pet lijevo.
2. Kronika 4,8On načini deset stolova i postavi ih u Templ, pet desno i pet lijevo.On načini stotinu zlatnih kupa.
2. Kronika 4,9On načini *trijem svećenički, veliko predvorje; on prokri ta vrata broncom.
2. Kronika 4,10Glede Mora, on ga postavi na desnu stranu, prema jugoistoku.
2. Kronika 4,11Hiram načini velike zdjele vedrice, i zdjele za škropljenje. On izvrši sve radove koje je trebao obaviti za kralja Solomona u Kući Božjoj:
2. Kronika 4,12dva stuba, zavojnice za dva zaglavlja koji su na vrhu stubova, dva pletera, za pokriti dvije zavojnice zaglavaka koji su na vrhu stubova,
2. Kronika 4,13četiri stotine narova za dva pletera, dva reda narova po pleteru, za pokriti dvije zavojnice zaglavaka koji su na vrhu stubovima,
2. Kronika 4,14on načini postolja i deset korita postavljenih na postoljima,
2. Kronika 4,15More bijaše samo jedno s, pod njim dvanaest goveda,
2. Kronika 4,16velike zdjele, vedrice, kuke i sve druge potrepštine. Hiram Abi načini to u sjajnoj bronci, za kralja Solomona za upotrebu u Kući GOSPODOVOJ .
2. Kronika 4,17U oblasti Jordana, između Sikota i Seredata, kralj dade izliti sve komade u glinenim kalupima.
2. Kronika 4,18Solomon načini sve te predmete u velikoj količina tako da se nije mogla vrjednovati težina bronce.
2. Kronika 4,19Solomon izradi također sve predmete koji su u Kući GOSPODOVOJ: zlatni *oltar, stolove na koje se stavljaše kruh ponuda;
2. Kronika 4,20svijećnjaka i njihove svjetiljke, prema pravilu, pred svetom sobom: od zlata, od čistog zlata;
2. Kronika 4,21cvjetiće, svjetiljke, štipaljke: od zlata, od zlata savršene kakvoće;
2. Kronika 4,22noževe, zdjele za škropljenje, pehare, kadionice: od čistog zlata; ulaz Kuće, njena unutarnja vrata prema presvetom mjestu i vrata Kuće prema velikoj dvorani: od zlata.
2. Dnevnika 4,1I načini oltar od mjedi, dvadeset lakata dug i dvadeset lakata širok, a deset lakata visok.
2. Dnevnika 4,2I sali more, deset lakata bješe mu od jednoga kraja do drugoga, okruglo unaokolo, pet lakata visoko; a unaokolo mu bješe trideset lakata.
2. Dnevnika 4,3A pod njim bijahu likovi volovski, koji stajahu svuda unaokolo, po deset na jednom laktu, te okružavahu more: dva reda bijaše tijeh volova, salivenijeh s morem.
2. Dnevnika 4,4I stajaše more na dvanaest volova, tri gledahu na sjever, a tri gledahu na zapad, a tri gledahu na jug, a tri gledahu na istok, a more stajaše ozgo na njima, i zadnja strana svijeh njih bijaše unutra.
2. Dnevnika 4,5Debljina mu bijaše s podlanice, a kraj mu bijaše kao kraj u čaše, kao cvijet ljiljanov, a primaše tri tisuće vata.
2. Dnevnika 4,6I načini deset umivaonica, i metnu ih pet s desne strane, a pet s lijeve, da se u njima pere, što god trebaše za žrtvu paljenicu, u njima prahu; a more bijaše za sveštenike da se u njima umivaju.
2. Dnevnika 4,7I načini deset svijetnjaka od zlata, oblika kaki im trebaše, i namjesti ih u crkvi, pet s desne strane a pet s lijeve.
2. Dnevnika 4,8I načini deset stolova, i namjesti ih u crkvi, pet s desne strane a pet s lijeve; i načini stotinu čaša od zlata.
2. Dnevnika 4,9I načini trijem sveštenički i veliki trijem, i vrata na trijemu, i okova vrata u mjed.
2. Dnevnika 4,10A more metnu na desnu stranu k istoku s juga.
2. Dnevnika 4,11Još načini Hiram lonce i lopate i kotliće, i svrši Hiram posao, koji radi caru Solomunu za dom Božiji:
2. Dnevnika 4,12Dva stupa, i dva oglavlja okrugla navrh stupova, i pletenice dvije da pokrivaju dva oglavlja navrh stupova;
2. Dnevnika 4,13I četiri stotine šipaka na dvije pletenice, dva reda šipaka na svakoj pletenici, da pokrivaju dva oglavlja navrh stupova;
2. Dnevnika 4,14I načini podnožja, i umivaonice načini na podnožja;
2. Dnevnika 4,15Jedno more, i dvanaest volova pod njim;
2. Dnevnika 4,16I lonce i lopate i viljuške, i sve sprave za njih načini Hiram Aviv caru Solomunu za dom Gospodnji od uglađene mjedi.
2. Dnevnika 4,17To je car saljevao u ravni Jordanskoj u zemlji ilovači između Sohota i Saridate.
2. Dnevnika 4,18I načini Solonun svega ovoga posuđa vrlo mnogo, da se nije tražilo mjera mjedi.
2. Dnevnika 4,19Načini Solomun i sve druge sprave za dom Božji, i oltar od zlata i stolove na kojima stajahu hljebovi postavljeni;
2. Dnevnika 4,20I svijetnjake sa žišcima njihovijem od čistoga zlata da gore pred svetinjom nad svetinjama po običaju;
2. Dnevnika 4,21I cvijetove i žiške i usekače od zlata; a to zlato bijaše veoma dobro;
2. Dnevnika 4,22I noževe i kotliće i kadionice i kliješta od čistoga zlata; i vrata od doma, vrata unutrašnja od svetinje nad svetinjama, i vrata od doma na koja se ulažaše u crkvu, bijahu od zlata.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje