Tražilica


2. Petrova 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Petrova 1,1Simon Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima, koji su postigli s nama jednaku dragocjenu vjeru u pravdi našega Boga i Spasitelja Isusa Krista.
2. Petrova 1,2Milost vam i mir u obilju poznavanjem Boga i Isusa, Gospodina našega!
2. Petrova 1,3Božanstvena sila njegova darovala nam je sve, što služi za život i pobožnost, poznavanjem onoga, koji nas pozva slavom i moći.
2. Petrova 1,4Po tom nam je dao dragocjena i najveća obećanja, da po njima budete dionici božanske naravi, jer ste utekli od pogubne požude svijeta.
2. Petrova 1,5I zato iz sve snage poradite, da pokažete u vjeri svojoj krepost, a u kreposti poznanje,
2. Petrova 1,6A u poznanju uzdržljivost, a u uzdržljivosti strpljivost, a u strpljivosti pobožnost,
2. Petrova 1,7A u pobožnosti ljubav bratsku, a u ljubavi bratskoj ljubav Božju.
2. Petrova 1,8Jer ako je ovo u vama i množi se, neće vas ostaviti besposlene i bez ploda za poznanje našega Gospodina Isusa Krista.
2. Petrova 1,9Jer tko nema ovoga, slijep je i rukom pipa, i zaboravio je očišćenje od starih svojih grijeha.
2. Petrova 1,10Zato, braćo, postarajte se još većma, da svoj poziv i izbor utvrdite dobrim djelima; jer čineći ovo nećete pasti nikada.
2. Petrova 1,11Jer će vam se tako obilno dopustiti ulaz u vječno kraljevstvo našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista.
2. Petrova 1,12Zato ću vas uvijek podsjećati na ovo, premda znate i utvrđeni ste u ovoj istini,
2. Petrova 1,13Ali smatram da sam dužan, dok sam god u ovom šatoru, da vas budim opominjanjem;
2. Petrova 1,14Znajući, da će se doskora porušiti moj šator, kao što mi javi i naš Gospodin Isus Krist.
2. Petrova 1,15A revno ću nastojati, da se vi uvijek i poslije smrti moje sjećate toga.
2. Petrova 1,16Jer vam ne javismo sile i dolaska našega Gospodina Isusa Krista po bajkama mudro izmišljenim, nego smo sami vidjeli slavu njegovu.
2. Petrova 1,17Jer je on primio od Boga Oca čast i slavu, kad siđe k njemu od uzvišene slave ovaj glas: "Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji njega slušajte."
2. Petrova 1,18I ovaj smo glas mi čuli gdje siđe s neba, kad smo hili s njim na svetoj gori.
2. Petrova 1,19I tako nam je sad čvršća proročka riječ, i dobro činite, što pazite na nju kao na svjetiljku, koja svijetli u tamome mjestu, dok dan ne osvane, i Danica se ne pomoli u srcima vašim.
2. Petrova 1,20A ovo najprije znajte, da se nijedno proročanstvo Pisma ne smije tumačiti na svoju ruku.
2. Petrova 1,21Jer nikad nije bilo proročanstvo javljeno po volji čovječjoj, nego su ponukani od Duha Svetoga govorili sveti Božji ljudi.
2. Petrova 1,1 Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koje pravednošću Boga našega i Spasitelja Isusa Krista zapade ista dragocjena vjera kao i nas.
2. Petrova 1,2Punina vam milosti i mira po spoznaji Boga i Isusa, Gospodina našega!
2. Petrova 1,3Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost.
2. Petrova 1,4Time smo obdareni dragocjenim, najvećim obećanjima da po njima postanete zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.
2. Petrova 1,5Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepošću spoznaje,
2. Petrova 1,6spoznanjem uzdržljivost, uzdržljivošću postojanost, postojanošću pobožnost,
2. Petrova 1,7pobožnošću bratoljublje, bratoljubljem ljubav.
2. Petrova 1,8Jer ako to imate i u tom napredujete, nećete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista.
2. Petrova 1,9A tko toga nema, slijep je, kratkovidan; zaboravio je da je očišćen od svojih prijašnjih grijeha.
2. Petrova 1,10Zato, braćo, to revnije uznastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje: to čineći - ne, nećete posrnuti nikada!
2. Petrova 1,11Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.
2. Petrova 1,12Zato ću vas uvijek na to podsjećati premda to znate i utvrđeni ste u primljenoj istini.
2. Petrova 1,13Pravo je, mislim, da vas dok sam u ovom šatoru, budim opomenom,
2. Petrova 1,14svjestan da ću brzo napustiti svoj šator, kako mi i Gospodin naš Isus Krist očitova.
2. Petrova 1,15A pobrinut ću se da se i nakon mojeg izlaska uvijek toga sjećate.
2. Petrova 1,16Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva.
2. Petrova 1,17Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina!
2. Petrova 1,18Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori.
2. Petrova 1,19Tako nam je potvrđena proročka riječ te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.
2. Petrova 1,20Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumačiti samovoljno
2. Petrova 1,21jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili.
2. Petrova 1,1Petar, sluga i *apostol Isusa Krista, onima koji su primili, po pravednosti našeg Boga i Spasitelja Isusa Krista, jednu vjeru iste cijene kao što je naša:
2. Petrova 1,2nek milost i mir dođu vama u izobilju po spoznavanju Boga i Isusa, našeg Gospodina.
2. Petrova 1,3Naime, božanska nam je moć dala na dar sve što što je potrebno *životu i pobožnosti dajući nam spoznati onoga koji nas je pozvao po svojoj vlastitoj slavi i svojoj djelatnoj snazi.
2. Petrova 1,4Po njima, dobra najviše cijene koja su nam bila obećana bila su nam dodijeljena da kroz njih uđete u zajedništvo s božanskom naravi, vi koji ste oteti truleži što uspijeva u *svijetu pohlepe.
2. Petrova 1,5I s tog istog razloga, sjedinjujući sve vaše napore, pripojite svojoj vjeri krjepost, krjeposti spoznaju,
2. Petrova 1,6spoznaji samosavladavanje, samosavladavanju ustrajnost, ustrajnosti pobožnost,
2. Petrova 1,7pobožnosti bratsko prijateljstvo, bratskom prijateljstvu ljubav.
2. Petrova 1,8Jer, te odlike, ako ih posjedujete u izobilju, ne ostavljaju vas nepokretnima ni neplodnima u spoznavanju našeg Gospodina Isusa Krista;
2. Petrova 1,9naime, onaj kome one manjkaju, to je jedan slijepac koji napipava : on zaboravlja da je bio *očišćen od svojih prijašnjih grijehova.
2. Petrova 1,10To je ono zašto, Braćo, udvostručujte napore za ojačati svoje pozvanje i svoj izabranje; čineći to, nema opasnosti da ikad padnete.
2. Petrova 1,11Tako, naime, bit će vama velikodušno dodijeljen ulazak u vječno *Kraljevstvo našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista.
2. Petrova 1,12Tako imam ja namjeru uvijek vas na to podsjećati, da biste znali i da ostanete čvrsti u predstavljenoj istini.
2. Petrova 1,13Ali ja vjerujem pravednim, toliko koliko sam ja ovdje dolje, držati vas budnima putem svojih podsjećanja,
2. Petrova 1,14znajući da je za mene blizu čas odvajanja, kao što mi naš Gospodin Isus Krist dao spoznati;
2. Petrova 1,15ali, ja ću brižljivo bdjeti na to da nakon mog odlaska vi imate mog ućnost, u svakoj prilici, sačuvati sjećanje na te poduke.
2. Petrova 1,16Naime, nismo vam obznanjivali siloviti dolazak našeg Gospodina Isusa Krista navezujući se na mudroslovne basne već zato što smo ga vidjeli svojim očima u svem njegovom sjaju.
2. Petrova 1,17Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad glas došao iz divne veličanstvenosti Božje njemu reče: Ovaj ovdje Sin je moj predragi, onaj kojeg mi je godilo izabrati.
2. Petrova 1,18I taj glas, mi i sami čuli smo ga dolaziti s *neba kad bijasmo s njim na *svetoj planini.
2. Petrova 1,19Što više, mi imamo riječ proročku koja je pouzdanost sama, na koju vi imate razloga uprijeti svoj pogled kao na jednu sjajeći svjetiljku u mračnom mjestu, sve dok ne zasja *dan i zvijezda se jutarnja ne digne u vašim srcima.
2. Petrova 1,20Prije svega, znajte ovo dobro: ni jedno proročanstvo iz Pisma nije stvar osobnog tumačenja;
2. Petrova 1,21naime, nije ljudska volja ona koja koja je ikada proizvela jedno proročanstvo, već je to, poneseni po Duhu Svetom, da su ljudi govorili sa strane Boga.
2. Petrova 1,1Od Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, onima što su primili s nama jednu časnu vjeru u pravdi Boga našega i spasa Isusa Hrista:
2. Petrova 1,2Blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našega.
2. Petrova 1,3Budući da su nam sve božanstvene sile njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, darovane poznanjem onoga koji nas pozva slavom i dobrodjetelju,
2. Petrova 1,4Kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate dijel u Božijoj prirodi, ako utečete od tjelesnijeh želja ovoga svijeta.
2. Petrova 1,5I ne samo ovo okrenite sve staranje svoje da pokažete u vjeri svojoj dobrodjetelj, a u dobrodjetelji razum,
2. Petrova 1,6A u razumu uzdržanje, a u uzdržanju trpljenje, a u trpljenju pobožnost,
2. Petrova 1,7A u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav.
2. Petrova 1,8Jer kad je ovo u vama, i množi se, neće vas ostaviti lijene niti bez ploda u poznanju Gospoda našega Isusa Hrista.
2. Petrova 1,9A ko nema ovoga slijep je, i pipa zaboravivši očišćenje od starijeh svojijeh grijeha.
2. Petrova 1,10Zato, braćo, postarajte se još većma da svoju službu i izbor utvrdite; jer čineći ovo nećete pogriješiti nikad;
2. Petrova 1,11Jer vam se tako obilno dopusti ulazak u vječno carstvo Gospoda našega i spasa Isusa Hrista.
2. Petrova 1,12Zato se neću olijeniti opominjati vam jednako ovo, ako i znate i utvrđeni ste u ovoj istini;
2. Petrova 1,13Jer mislim da je pravo dokle sam god u ovom tijelu da vas budim opominjanjem,
2. Petrova 1,14Znajući da ću skoro tijelo svoje odbaciti kao što mi kaza i Gospod naš Isus Hristos.
2. Petrova 1,15A trudiću se svakojako da se i po rastanku mojemu možete opominjati ovoga;
2. Petrova 1,16Jer vam ne pokazasmo sile i dolaska Gospoda našega Isusa Hrista po pripovijetkama mudro izmišljenijem, nego smo sami vidjeli slavu njegovu.
2. Petrova 1,17Jer on primi od Boga oca čast i slavu kad dođe k njemu takovi glas: ovo je sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji.
2. Petrova 1,18I ovaj glas mi čusmo gdje siđe s neba kad bijasmo s njim na svetoj gori.
2. Petrova 1,19I imamo najpouzdaniju proročku riječ, i dobro činite što pazite na nju, ako na vidjelo koje svijetli u tamnome mjestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašima.
2. Petrova 1,20I ovo znajte najprije da nijedno proroštvo književno ne biva po svome kazivanju;
2. Petrova 1,21Jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego naučeni od svetoga Duha govoriše sveti Božiji ljudi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje