Tražilica


2. Samuelova 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 10,1Poslije toga umrije kralj sinova Amonovih. Njegov sin Hanun uziđe mjesto njega na prijestolje.
2. Samuelova 10,2David je mislio: "Imat ću prijateljske odnose s Hanunom, sinom Nahašovim, jer je i otac njegov stajao s menom u dobrom dogovoru." I posla David i dade mu preko svojih poslanika izreći svoju sućut radi oca njegova. Kad su bili poslanici Davidovi došli u zemlju sinova Amonovih,
2. Samuelova 10,3Rekoše knezovi sinova Amonovih Hanunu, gospodaru svojemu: "Misliš li, da David časti oca tvojega, kad ti šalje poslanike, da te potješe? Dapače šalje David svoje poslanike k tebi samo zato, da promotri grad, da ga uhodi i onda da ga razori."
2. Samuelova 10,4Tada dade Hanun poslanike Davidove uhvatiti, obrijati im brade do pola i odsjeći im haljine po pole sve do bokova. Tako ih otpremi.
2. Samuelova 10,5Kad to javiše Davidu, posla im u susret glasnike; jer su ljudi bili teško pogrđeni. Kralj im poruči: "Ostanite u Jerihu, dok vam opet naraste brada; onda dođite kući!"
2. Samuelova 10,6Kad sinovi Amonovi uvidješe, da su se omrazili s Davidom, poslaše sinovi Amonovi i najmiše Sirijce od Bet-Rehoba i Sirijce od Sobe, dvadeset tisuća pješaka, od kralja od Maake tisuću ljudi i dvanaest tisuća ljudi od stanovnika od Iš-Toba.
2. Samuelova 10,7Čim to doču David, posla Joaba sa svom vojskom samih hrabrih ratnika.
2. Samuelova 10,8Sinovi Amonovi izađoše i postaviše se u bojni red pred vratima. Sirijci od Sobe i Rehoba i ljudi od Iš-Toba i Maake stajali su za sebe u polju.
2. Samuelova 10,9Kad vidje Joab, da mu prijeti napadaj sprijeda i odzada, izabra sebi adabrane Izraele i namjesti se prema Sirijcima.
2. Samuelova 10,10Ostatak vojske predade svojemu bratu Abišaju, i ovaj se namjesti prema sinovima Amonovim.
2. Samuelova 10,11Joab reče: "Ako Sirijci budu jači od mene, moraš mi doći u pomoć. Ako li sinovi Amonovi budu jači od tebe, ja ću doći tebi u pomoć.
2. Samuelova 10,12Samo budi hrabar! Borimo se za svoj narod i za gradove Boga svojega. Gospod neka učini, što mu se čini dobro!"
2. Samuelova 10,13I kad Joab s četama, kojima je zapovijedao, izađe da udari na Sirijce, pobjegoše oni ispred njega.
2. Samuelova 10,14A čim sinovi Amonovi vidješe, da Sirijci nagnuše u bijeg, pobjegoše i oni ispred Abišaja i povukoše se u grad. Nato Joab ode od sinova Amonovih i vrati se kući u Jerusalem.
2. Samuelova 10,15Kad vidješe Sirijci, da ih nadbiše Izraelci, skupiše se opet.
2. Samuelova 10,16Hadadezer dapače dade podići Sirijce s onu stranu rijeke. Oni odoše u Helam. Šobak, vojskovođa Hadadezerov, imao je vrhovno zapovjedništvo.
2. Samuelova 10,17Kada to javiše Davidu, podiže on sve Izraele, prijeđe preko Jordana i ode u Helam. Sirijci se namjestiše proti Davidu i pobiše se s njim.
2. Samuelova 10,18Ali Sirijci moradoše nagnuti u bijeg ispred Izraelaca. David uništi od Sirijaca sedam stotina kola i četrdeset tisuća kolskih boraca. I njihova vojskovođu Šobaka pogubi ondje.
2. Samuelova 10,19Kad vidješe svi kraljevi, koji su bili podložni Hadadezeru, da ih razbiše Izraelci, sklopiše mir s Izraelcima i pokoriše se njima. A Sirijci su se čuvali da ubuduće još pomažu sinovima Amonovim.
2. Samuelova 10,1 Poslije toga umrije Nahaš, kralj Amonaca, a zakralji se njegov sin Hanun mjesto njega.
2. Samuelova 10,2A David reče u sebi: "Želio bih iskazati ljubav Nahaševu sinu Hanunu, kao što je njegov otac iskazao meni." Zato David posla svoje sluge da mu izraze sućut zbog njegova oca. Ali kad su Davidove sluge došle u zemlju Amonaca,
2. Samuelova 10,3rekoše knezovi Amonaca svome gospodaru Hanunu: "Zar misliš da je David poslao ljude da ti izraze sućut zato što bi htio iskazati čast tvome ocu? Nije li možda zato David poslao svoje ljude k tebi da razvide grad da bi doznao njegovu obranu i potom ga oborio?
2. Samuelova 10,4Tada Hanun pograbi Davidove sluge, obrija im pola brade i skrati im haljine dopola, sve do zadnjice, i posla ih natrag.
2. Samuelova 10,5Kad su to javili Davidu, posla on čovjeka pred njih, jer su ti ljudi bili teško osramoćeni, i poruči im: "Ostanite u Jerihonu dok vam ne naraste brada, pa se onda vratite!
2. Samuelova 10,6Tada Amonci uvidješe da su se omrazili s Davidom; zato Amonci poslaše glasnike da za plaću unajme Aramejce iz Bet Rehoba i Aramejce iz Sobe, dvadeset tisuća pješaka, zatim kralja Maake, tisuću ljudi, i ljude iz Toba, dvanaest tisuća vojnika.
2. Samuelova 10,7Kad je David to čuo, posla Joaba s vojskom i izabranim junacima.
2. Samuelova 10,8Amonci iziđoše i svrstaše se u bojni red pred gradskim vratima, dok su Aramejci iz Sobe i iz Rehoba i ljudi iz Toba i iz Maake stajali zasebno na polju.
2. Samuelova 10,9Vidjevši postavljene bojne redove prema sebi sprijeda i straga, probra Joab najvrsnije među Izraelcima i svrsta ih prema Aramejcima.
2. Samuelova 10,10Ostalu vojsku predade bratu Abišaju da je svrsta prema Amoncima.
2. Samuelova 10,11I reče mu: "Ako Aramejci budu jači od mene, onda ti meni priskoči u pomoć; ako Amonci budu jači od tebe, ja ću tebi pohrliti u pomoć.
2. Samuelova 10,12Budi hrabar i junački se držimo radi naroda i radi gradova svoga Boga; a Jahve neka učini što je dobro u njegovim očima.
2. Samuelova 10,13Tada se Joab i vojska koja je bila s njim počeše primicati da udare na Aramejce, ali oni pobjegoše pred njima.
2. Samuelova 10,14Kad su Amonci vidjeli da su Aramejci pobjegli, umakoše i oni ispred Abišaja i povukoše se u grad. Tada Joab odustane od rata protiv Amonaca i vrati se u Jeruzalem.
2. Samuelova 10,15Kad su Aramejci vidjeli gdje su ih Izraelci razbili, sabraše ponovo svoje čete.
2. Samuelova 10,16Hadadezer posla glasnike i sabra Aramejce što su s one strane rijeke. Ovi dođoše u Helam pod vodstvom Šobaka, vojvode Hadadezerove vojske.
2. Samuelova 10,17Pošto su to javili Davidu, on skupi sve Izraelce i, prešavši preko Jordana, dođe u Helam. Aramejci se svrstaše protiv Davida i zametnuše s njime boj.
2. Samuelova 10,18Ali Aramejci udariše u bijeg ispred Izraelaca i David im pobi sedam stotina konja od bojnih kola i četrdeset tisuća pješaka; pogubi i njihova vojvodu Šobaka te je ondje umro.
2. Samuelova 10,19A kad svi kraljevi, Hadadezerovi vazali, vidješe da ih je razbio Izrael, sklopiše mir s Izraelom i počeše mu služiti. A Aramejci se više nisu usuđivali pomagati Amoncima.

2. Samuelova 10,1Dogodi se da poslije toga umrije kralj sinova Amonovih i da njegov sin Hanun postade kraljem na njegovom mjestu.
2. Samuelova 10,2David tada reče: ” Ja ću postupiti prema Hanunu, sinu Nahaševu, s onoliko vjernosti koliko otac njegov imaše prema meni. “ David mu dakle posla, posredstvom slugu svojih, svoje, izraze utjehe zbog oca njegovog. I sluge Davidove stigoše u zemlju sinova Amonovih.
2. Samuelova 10,3Ali prinčevi Amonovi rekoše Hanunu, svojem gospodaru: ” Ti zamišljaš da je David htio štovati oca tvoga kad ti je poslao te ljude za utješiti te? Nije li to za osmotriti grad, za uhoditi ga i porušiti, da David ti je poslao sluge svoje? “
2. Samuelova 10,4Hanun zatvori sluge Davidove, obrija im pola glave, razreza njihovu odjeću po sredini sve do stražnjice i otpusti ih.
2. Samuelova 10,5Izvijestiše Davida, i on posla nekoga njima u susret, jer ljudi bijahu osramoćeni. Kralj im dakle dade reći: ” Ostanite u Jerihonu sve dok vaše brade ponovo ne porastu. Samo tada ćete se vratiti. “
2. Samuelova 10,6Sinovi Amonovi vidješe da su postali nepodnošljivi Davidu. Oni poslaše unajmiti Aramejce iz Bet-Rehoba i Aramejce iz Zoba, to jest 20.000 pješaka, kralj Maka, tisuću ljudi, i ljudi iz Toba, 1.000 ljudi.
2. Samuelova 10,7David to doznade i on posla Joaba i svu vojsku srčanih .
2. Samuelova 10,8Sinovi Amonovi iziđoše i stadoše u bojni poredak na ulaznim vratima. Aramejci iz Sova i Rehova i ljudi Tobljevi i Makabljevi bijahu posebno u polju.
2. Samuelova 10,9Joab vidje da se treba suprostaviti se i sprijeda i otpozada. On izabra ljude iz cvijeta Izraelovog i postavi jedan red sučelice Aramejcima.
2. Samuelova 10,10On povjeri ostatak vojske svom bratu Abisaju i uspostavi jedan red sučelice Amonu.
2. Samuelova 10,11I on reče: ” Ako su Aramejci jači nego ja, ti ćeš doći meni u pomoće. A ako su sinovi Amonovi jači od tebe, ja ću doći tebi u pomoć.
2. Samuelova 10,12Budi odlučan, i pokazimo se snažnima, za naš puk i za gradove naše Boga. I nek GOSPOD učini što mu godi.
2. Samuelova 10,13Tad Joab i njegova vojska se primaknuše za tući Aramejce. Ovi pak pobjegoše pred njima.
2. Samuelova 10,14Kad sinovi Amonovi vidješe Aramejce u bijegu, oni i sami pobjegoše ispred Abisaja i vratiše se u grad. Joab se vrati iz svog pohoda protiv sinova Amonovih i vrati se u Jeruzalem.
2. Samuelova 10,15Aramejci vidješe da bijahu pobijeđeni od Izraela. Oni se svi ujedinise.
2. Samuelova 10,16Hadadezer posla glasonoše i stavi u pohod sve Aramejce s one strane Rijeke. Ovi stigoše u Helam . Sobak, zapovjednik vojske Hadadezerove, bijaše im na čelu.
2. Samuelova 10,17Najaviše to Davidu. On pokupi sav Izrael, prijeđe Jordan i stiže u Helam. Aramejci se staviše red nasuprot Davidu i zapodjenuše boj.
2. Samuelova 10,18Ali, Aramejci pobjegoše ispred Izraela. I David pobi Aramejcima 700 zaprega i 40.000 konjanika. On udari na Sobaka, zapovjednika aramejske vojske koji ondje umrije.
2. Samuelova 10,19Svi kraljevi, sluge Hadadezerove, vidješe da bijahu potučeni pred Izraelom. Oni dakle sklopiše mir s Izraelom i sluziše mu. A Aramejce uhvati strah priteći u pomoć sinovima Amonovim.
2. Samuilova 10,1A poslije toga umrije car sinova Amonovijeh, i zacari se Anun sin njegov na njegovo mjesto.
2. Samuilova 10,2I reče David: da učinim milost Anunu sinu Nasovu, kao što je otac njegov meni učinio milost. I posla David da ga potješi za ocem preko sluga svojih. I dođoše sluge Davidove u zemlju sinova Amonovijeh.
2. Samuilova 10,3A knezovi sinova Amonovijeh rekoše Anunu gospodaru svojemu: misliš da je David zato poslao ljude da te potješe, što je rad učiniti čast ocu tvojemu? a nije zato poslao David k tebi sluge svoje da promotri grad i uhodi, pa poslije da ga raskopa?
2. Samuilova 10,4Tada Anun uhvati sluge Davidove, i obrija im brade do pola i otsiječe im haljine po pole, do zadnjice, i opravi ih natrag.
2. Samuilova 10,5A kad to javiše Davidu, on posla pred njih, jer ljudi bijahu grdno osramoćeni, i poruči im car: sjedite u Jerihonu dokle vam naraste brada, pa onda dođite natrag.
2. Samuilova 10,6Tada sinovi Amonovi videći gdje se omraziše s Davidom, poslaše sinovi Amonovi, te najmiše Siraca od Vet-Reova i Siraca od Sove dvadeset tisuća pješaka, i u cara Mahe tisuću ljudi, i od Is-Tova dvanaest tisuća ljudi.
2. Samuilova 10,7A David kad to ču, posla Joava sa svom hrabrom vojskom svojom.
2. Samuilova 10,8I Izidoše sinovi Amonovi, i uvrstaše se pred vratima, a Sirci iz Sove i iz Reova i ljudi iz Is-Tova i iz Mahe bijahu za sebe u polju.
2. Samuilova 10,9I Joav videći namještenu vojsku prema sebi sprijed i ozad, uze odabrane iz sve vojske Izrailjske, i namjesti ih prema Sircima;
2. Samuilova 10,10A ostali narod predade Avisaju bratu svojemu da ih namjesti prema sinovima Amonovijem.
2. Samuilova 10,11I reče: ako Sirci budu jači od mene, dođi mi u pomoć; ako li sinovi Amonovi budu jači od tebe, ja ću doći tebi u pomoć.
2. Samuilova 10,12Budi hrabar, i držimo se hrabro za svoj narod i za gradove Boga svojega; a Gospod neka učini što mu je po volji.
2. Samuilova 10,13Tada Joav i narod koji bješe s njim primakoše se da udare na Sirce, ali oni pobjegoše ispred njega.
2. Samuilova 10,14A sinovi Amonovi videći gdje pobjegoše Sirci, pobjegoše i oni ispred Avisaja, i uđoše u svoj grad. I vrati se Joav od sinova Amonovijeh, i dođe u Jerusalim.
2. Samuilova 10,15Ali Sirci kad vidješe gdje ih nadbiše Izrailjci, skupiše se opet.
2. Samuilova 10,16I Adad-Ezer posla, te dovede Sirce ispreko rijeke, koji dođoše u Elam; a Sovak vojvoda Adad-Ezerov iđaše pred njima.
2. Samuilova 10,17Kad to javiše Davidu, on skupi sve Izrailjce, i prijeđe preko Jordana i dođe u Elam; i Sirci se namjestiše protiv Davida i pobiše se s Davidom.
2. Samuilova 10,18Ali pobjegoše Sirci ispred Izrailja, i pobi David Siraca sedam stotina i četrdeset tisuća konjika; i Sovaka vojvodu njihova ubi, te pogibe ondje.
2. Samuilova 10,19I kad vidješe svi carevi, sluge Adad-Ezerove, da ih razbi Izrailj, učiniše mir s Izrailjem, i služahu im, i Sirci ne smijahu više pomagati sinovima Amonovijem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje