Tražilica


2. Samuelova 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 2,1Nato upita David Gospoda: "Imam li otići u koji grad Judin?" Gospod mu odgovori: "Otidi!" David upita dalje: "Kamo da otidem?" Odgovori mu "U Hebron."
2. Samuelova 2,2I David otide onamo s obadvije žene svoje, Ahinoamom iz Jezreela i Abigailom, ženom Nabalovom, iz Karmela.
2. Samuelova 2,3I ljude vojnike, koji su bili s njim, pusti da idu s njim, svakoga s obitelju svojom. Oni se nastaniše u gradovima Hebrona.
2. Samuelova 2,4Tada dođoše Judejci i pomazaše ondje Davida za kralja nad kućom Judinom. I kad javiše Davidu: "Ljudi od Jabeša u Gileadu pokopaše Saula",
2. Samuelova 2,5Posla David poslanike k ljudima od Jabeša u Gileadu i poruči im: "Da ste blagoslovljeni od Gospoda, što Saulu, gospodaru svojemu, iskazaste tu ljubav i pokopaste ga!
2. Samuelova 2,6Pa neka Gospod iskaže i vama ljubav i vjernost! A i ja ću vam iskazati dobru uslugu, što ste to učinili.
2. Samuelova 2,7A sada budite srčani i pokažite se kao hrabri ljudi; jer Saul, gospodar vaš, doduše je mrtav, ali zato je pleme Judino pomazalo mene za kralja svojega."
2. Samuelova 2,8Abner, sin Nerov, vojskovođa Saulov, uze Išbošeta, sina Saulova, odvede ga u Mahanaim,
2. Samuelova 2,9I učini ga kraljem nad Gileadom, Ašurom, Jezreelom, Efraimom, Benjaminom i svim Izraelom.
2. Samuelova 2,10Išbošet, sin Saulov, imao je četrdeset godina, kad postade kralj nad Izraelom. Vladao je samo dvije godine. Uz Davida pristajalo je samo pleme Judino.
2. Samuelova 2,11David je bio kralj u Hebronu nad plemenom Judinim sedam godina i šest mjeseci.
2. Samuelova 2,12Iz Mahanaima izađe Abner, sin Nerov, s ljudima Išbošeta, sina Saulova, u Gibeon.
2. Samuelova 2,13I Joab, sin Serujin, i ljudi Davidovi izađoše, Kod jezera u Gibeonu sretoše se. Jedni se utaboriše s ove strane, drugi s one strane jezera.
2. Samuelova 2,14Tada doviknu Abner Joabu: "Neka se momci poigraju boja pred nama!" Joab odgovori: "Neka se pokažu!"
2. Samuelova 2,15Postaviše se i stupiše jedni prema drugima na broj; dvanaest od Benjamina, od strane Išbošeta, sina Saulova, i dvanaest od ljudi Davidovih.
2. Samuelova 2,16Svaki uhvati drugoga za glavu i tisnu protivniku mač u bok. Tako popadoše svi zajedno. Otuda se prozva ono mjesto "Polje neprijatelja". Ono leži kod Gibeona.
2. Samuelova 2,17I zametnu se onoga dana veoma žestok boj. Ljudi Davidovi potukoše Abnera i Izraele.
2. Samuelova 2,18Bila su ondje i tri sina Serujina, Joab, Abišaj i Asahel. Asahel je bio brzonog kao srna u polju.
2. Samuelova 2,19I kad je Asahel potjerao Abnera, a da nije svrnuo desno ili lijevo od Abnera,
2. Samuelova 2,20Obazre se Abner i upita: "Jesi li Asahel?" On odgovori: "Ja sam."
2. Samuelova 2,21Tada ga zamoli Abner: "Svrni desno ili lijevo, uhvati jednoga od tih mladih ljudi i uzmi sebi odoru!" Ali Asahel ne htjede da odstupi od njega.
2. Samuelova 2,22I Abner opet pozva Asahela: "Odstupi od mene! Zašto da te sastavim sa zemljom? Kako bih još mogao doći na oči tvojemu bratu Joabu?"
2. Samuelova 2,23Ali on ne htjede da odstupi od njega. Tada mu Abner tisnu koplje u slabine, tako da je koplje izašlo nazad. On pade ondje i umrije na mjestu. Svi su se, koji dođoše na to mjesto, gdje pade i pogibe Asahel, zaustavili ondje.
2. Samuelova 2,24Samo Joab i Abišaj potjeraše Abnera. Upravo zađe sunce, kad stigoše do brežuljka Ame, što leži prema Giji na putu u pustinju Gibeon.
2. Samuelova 2,25Ovdje se skupiše sinovi Benjaminovi kod Abnera, svrstaše se u jednu četu i stadoše navrh jednoga brda.
2. Samuelova 2,26I Abner doviknu Joabu: "Zar da mač vječno proždire? Ne vidiš li, da će svršetak biti strašan? Zašto ne zapovjediš ljudima, da se prođu braće svoje?"
2. Samuelova 2,27Joab odgovori: "Tako živ bio Bog, da ti nijesi govorio, ljudi bi se još jutros bili povukli od proganjanja braće svoje."
2. Samuelova 2,28I zatrubi Joab u trubu. Odmah se zaustaviše svi ljudi, prestadoše dalje tjerati Izraele i prekinuše boj.
2. Samuelova 2,29Abner i ljudi njegovi išli su preko ravnice jordanske cijelu onu noć, prijeđoše Jordan, prođoše sav Bet-Horon i dođoše u Mahanaim.
2. Samuelova 2,30Kad je Joab bio odustao od proganjanja Abnera i svu četu skupio, nije bilo od ljudi Davidovih devetnaest momaka, uz to Asahel.
2. Samuelova 2,31Naprotiv su momci Davidovi od sinova Benjaminovih i ostalih ljudi Abnerovih pobili tri stotine i šezdeset momaka, koji izgiboše.
2. Samuelova 2,32Asahela uzeše sa sobom i pokopaše ga u grobu oca njegova u Betlehemu. Joab i ljudi njegovi išli su svu noć. Kad je osvanuo dan, bili su u Hebronu.
2. Samuelova 2,1 Poslije toga David upita Jahvu ovako: "Treba li da pođem u koji Judin grad?" A Jahve mu odgovori: "Pođi!" David opet upita: "Kamo da pođem?" A odgovor bješe: "U Hebron!
2. Samuelova 2,2Tako David ode onamo, a s njim i njegove dvije žene, Ahinoama iz Jizreela i Abigajila, Nabalova žena iz Karmela.
2. Samuelova 2,3I ljudi koji bijahu s Davidom odoše s njim, svaki sa svojom obitelji, i nastaniše se u gradićima Hebrona.
2. Samuelova 2,4Tada dođoše ljudi iz Jude i pomazaše ondje Davida za kralja nad domom Judinim. Tada javiše Davidu da su ljudi iz Jabeša u Gileadu pokopali Šaula.
2. Samuelova 2,5Nato David posla glasnike k Jabešanima u Gileadu i poruči im: "Budite blagoslovljeni od Jahve što ste izvršili to djelo ljubavi prema svome gospodaru Šaulu i što ste ga pokopali!
2. Samuelova 2,6Zato neka vam Jahve iskaže svoju ljubav i dobrotu, a i ja ću vam učiniti dobro zato što ste tako radili.
2. Samuelova 2,7A sada se ohrabrite i budite junaci, jer je Šaul, vaš gospodar, poginuo, a mene je Judin dom pomazao za svoga kralja."

2. Samuelova 2,8Ali Abner, sin Nerov, vojvoda Šaulove vojske, bijaše uzeo Šaulova sina Išbaala i doveo ga prijeko u Mahanajim.
2. Samuelova 2,9Ondje ga je postavio za kralja nad Gileadom, nad Ašeranima, nad Jizreelom, Efrajimom, Benjaminom i nad svim Izraelom.
2. Samuelova 2,10Išbaalu, sinu Šaulovu, bijaše četrdeset godina kad je postao kraljem nad Izraelom, a kraljevao je dvije godine. Samo je Judin dom pristao uz Davida.
2. Samuelova 2,11A David je kraljevao u Hebronu nad Judinim domom sedam godina i šest mjeseci.

2. Samuelova 2,12Potom iziđe Abner, Nerov sin, s ljudima Šaulova sina Išbaala iz Mahanajima prema Gibeonu.
2. Samuelova 2,13Ali i Joab, Sarvijin sin, iziđe s Davidovim ljudima iz Hebrona i srete se s njima kod Gibeonskog jezera. Tu se zaustaviše, ovi s jedne strane jezera, a oni s druge strane.
2. Samuelova 2,14Tada Abner reče Joabu: "Neka ustanu mladići i neka se bore pred nama!" A Joab odgovori: "Neka ustanu!
2. Samuelova 2,15I ustadoše, pa ih izbrojiše: dvanaest od Benjamina za Išbaala, Šaulova sina, i dvanaest od Davidovih ljudi.
2. Samuelova 2,16I svaki dohvati svoga protivnika za glavu i zabode mu mač u bok, tako da su svi popadali zajedno. Zato se to mjesto prozvalo Polje bokova, a leži kod Gibeona.
2. Samuelova 2,17Potom se zametnu onoga dana vrlo žestoka bitka i Davidove čete razbiše Abnera i Izraelce.
2. Samuelova 2,18A bijahu ondje tri Sarvijina sina: Joab, Abišaj i Asahel; a Asahel bijaše brz u trku kao gazela u polju.
2. Samuelova 2,19I jurnu Asahel u potjeru za Abnerom; u stopu je slijedio Abnera ne skrećući ni desno ni lijevo.
2. Samuelova 2,20Abner se obazre i upita: "Jesi li to ti, Asahele?" A on odgovori: "Jesam.
2. Samuelova 2,21A Abner mu reče: "Okreni se nadesno ili nalijevo pa zgrabi jednoga od tih mladića i uzmi njegovu odoru!" Ali Asahel nije htio da skrene od njega.
2. Samuelova 2,22Abner opet reče Asahelu: "Ukloni se od mene! Zašto da te sastavim sa zemljom? Kako bih onda još smio doći na oči tvome bratu Joabu?
2. Samuelova 2,23Ali on nikako nije htio da se ukloni. Zato ga Abner udari stražnjim krajem koplja u trbuh tako da mu je koplje izašlo kroz leđa van: on ondje pade i umrije na mjestu. I ustavljao se tko god je došao na ono mjesto gdje je pao i umro Asahel.
2. Samuelova 2,24Ali Joab i Abišaj nastaviše da gone Abnera, a kad je sunce zašlo, stigoše do brežuljka Ame, koji leži istočno od doline, na putu prema Gebi.
2. Samuelova 2,25Dotle se Benjaminovi sinovi skupiše za Abnerom, sastaviše četu i stadoše na vrh brežuljka Ame.
2. Samuelova 2,26Tada Abner viknu Joabu: "Zar će nas dovijeka proždirati mač? Ne znaš li da će to svršiti nesrećom? Kad ćeš napokon kazati svojim ljudima da se okane gonjenja svoje braće?
2. Samuelova 2,27A Joab odvrati: "Tako mi živog Jahve, da ti nisi progovorio, tek bi se sutra ujutro ovi ljudi okanili gonjenja svoje braće.
2. Samuelova 2,28Nato Joab zatrubi u rog i sva vojska stade: prestadoše goniti Izraela i ne nastaviše boja.
2. Samuelova 2,29Abner i njegovi ljudi išli su kroz Arabu cijelu onu noć; onda prijeđoše preko Jordana, nastaviše put cijelo jutro i stigoše napokon u Mahanajim.
2. Samuelova 2,30Kad je Joab odustao od potjere za Abnerom i skupio svu vojsku, vidješe da između Davidovih ljudi nema devetnaestorice, i uz to Asahela.
2. Samuelova 2,31A Davidovi su ljudi od Benjaminovih sinova, Abnerovih vojnika, pobili tri stotine i šezdeset ljudi.
2. Samuelova 2,32Asahela ponesoše i pokopaše u grobu njegova oca u Betlehemu. A Joab i njegovi ljudi išli su svu noć i već se bijaše zadanilo kad stigoše u Hebron.
2. Samuelova 2,1Poslije toga David zamoli GOSPODA: ”Trebam li ja uzići u jedan od Judinih gradova? “ GOSPOD mu reče:” Uziđi. “David reče: ”Kamo ja trebam uzići?“ GOSPOD reče: ”U Hebron .“
2. Samuelova 2,2David se uspne onamo kao i njegove žene, Ahinoam Izreelova i Abigail, žena Navala iz Karmela.
2. Samuelova 2,3David dade jednako da se uspnu i njegovi sudruzi, svaki sa svojom obitelji, i oni se smjestiše u gradovima Hebrona .
2. Samuelova 2,4Ljudi Judini dođoše i ondje oni *pomazaše Davida kao kralja nad kućom Judinom. Dođoše reći Davidu: ” Ono su ljudi iz Javeša iz Galada koji su ukopali Saula. “
2. Samuelova 2,5David posla glasonoše ljudima iz Javeša galadskog i reče im: ” Budite blagoslovljeni, vi koji ste izvršili ovaj čin vjernosti prema vaše gospodaru Saulu i koji ste ga pokopali. “
2. Samuelova 2,6Sada, nek GOSPOD postupi prema vama s vjernošću i odanošću. Ja također, postupit ću glede vas s istom dobrotom, jer ste vi tako učinili.
2. Samuelova 2,7A sada, nek vaše ruke budu čvrste. Budite srčaniji ljudi. Da, vas gospodar Saul je mrtav, ali znajte također da me kuća Judina pomazala za biti njenim kraljem. “
2. Samuelova 2,8Abner, sin Nerov, zapovjednik vojske Saulove, bijaše odveo Išbošeta, sina Saulova, i dao ga prevesti u Mahanaim .
2. Samuelova 2,9On ga načini kraljem za Galad, Asurite i Izreel, kao i nad Efraimom, Benjaminom i cijelim Izraelom.
2. Samuelova 2,10Išbošet, sin Saulov imaše 40 godina kad postade kraljem nad Izraelom, a vladaše dvije godine. Ali, kuća Judina sljeđaše Davida.
2. Samuelova 2,11Vrijeme koje David provede u Hebronu kao kralj kuće Judine bi sedam godina i šest mjeseci.
2. Samuelova 2,12Abner, sin Nerov, i sluge Išbošeta, sina Saulova, izađose iz Mahanaima u smjeru Gabaona .
2. Samuelova 2,13Joab, sin Serujaov, i sluge Davidove izađoše također. Budući se susreli kod kotline Gabona, oni se smjestiše s jedne i s druge strane kotline.
2. Samuelova 2,14Abner reče Joabu: ” Nek se momci dakle dignu, i da se bore pred nama. “ Joab reče: ” Nek se dignu! “
2. Samuelova 2,15Oni se digoše i prebrojaše se: dvanaest za Benjamina i za Išbošeta, sina Saulova, i dvanaest slugu Davidovih.
2. Samuelova 2,16Svaki zgrabi glavu protivniku svom i stavi mačem u slabine svog protivnika, i oni padoše zajedno. Nazvaše to mjesto Polje Stijena. Ono se nalazi u Gabaonu.
2. Samuelova 2,17Boj bi veoma težak tog dana. Abner i ljudi Izraelovi biše potučeni pred slugama Davidovim.
2. Samuelova 2,18Bijahu ondje tri sina Serujavljeva, Joab, Abisaj i Azahel. Azahel imaše nogu laku kao gazela poljska.
2. Samuelova 2,19Azahel se baci u potjeru za Abnerom, kojeg slijeđaše ne skrećući, ni desno ni lijevo.
2. Samuelova 2,20Abner se okrenu i reče mu: ” Jesi li to ti Azahelu? “ On reče; ” To sam ja. “
2. Samuelova 2,21Abner mu reče: ” Skreni desno ili lijevo, uhvati jednog od momaka i uzmi za sebe njegov plijen.“ Ali, Azahel se nije htio udaljavati i prekidati progon.
2. Samuelova 2,22Ponovo, Abner reče Azahelu: ” Odstrani se, prekini me slijediti! Hoću li te ja morati oboriti? Hoću li ja moći pogledati u lice tvojem bratu Jakovu? “
2. Samuelova 2,23Ali, Azahel odbi odstraniti se. Tad ga Abner udari krajem svojeg koplja u trbuh. Koplje izađe na leđa. On pade ondje i umrije na mjestu. A svi oni koji stizaše na mjesto gdje Azahel bijaše pao zaustavljaše se.
2. Samuelova 2,24Joab i Abisaj se bacise progon Abnera. Sunce je zalazilo kad oni stigoše u Giveat-Amau, koja se nalazi istočno od Gijaha, na putu iz pustinje Gabaon.
2. Samuelova 2,25Sinovi Benjaminovi se sakupise iza Abnera, stvoriše jedan blok i postaviše se na vrh jednog brijega.
2. Samuelova 2,26Abner podviknu u smjeru Joaba: ” Hoće li mačem bez prestanka žderati? Ne znaš li ti da će ovo tužno završiti? Kad ćes ti dakle reći svojim ljudima da zaustave ovo bratoubilačko proganjanje? “
2. Samuelova 2,27Joab reče: ”Živ bio GOSPOD! Da ti ne bijaše govorio, ljudi ne bi prekinuli ovo bratoubilačko proganjanje prije sutrašnjeg jutra.“
2. Samuelova 2,28Joab zasvira u rog: sav se narod zaustavi, prestade progoniti Izraela, i više se ne boriše.
2. Samuelova 2,29Abner i njegovi ljudi hodaše u Arabi tijekom cijele noći. Oni prijeđoše Jordan, prošavši sav Bitron i stigoše u Mahanaim .
2. Samuelova 2,30Kad Joab bi prekinuo proganjanje Abnera, on prikupi sav puk, na prozivci manjkalo je, među slugama Davidovim devetnaest ljudi i Azahel.
2. Samuelova 2,31Sluge Davidove bijahu oborile 3.630 ljudi među Benjaminitima i Abnerovim ljudima.
2. Samuelova 2,32Donesoše Azahela i ukopaše ga u grobu oca njegovog, u Betlehemu. Joab i njegovi ljudi hodaše cijele noći i, u svitanje dana, oni biše u Hebronu .
2. Samuilova 2,1A poslije toga David upita Gospoda govoreći: hoću li otići u koji grad Judin? A Gospod mu reče: otidi. A David reče: u koji da otidem? Reče: Hevron.
2. Samuilova 2,2I David otide onamo sa dvije žene svoje, Ahinoamom iz Jezraela i Avigejom koja prije bješe žena Navala iz Karmila.
2. Samuilova 2,3I ljude koji bijahu s njim odvede David, sve s porodicama njihovijem, i nastaniše se po gradovima Hevronskim.
2. Samuilova 2,4I dođoše ljudi od Jude, i pomazaše ondje Davida za cara nad domom Judinijem. I javiše Davidu govoreći: ljudi iz Javisa Galadova pogreboše Saula.
2. Samuilova 2,5I David posla poslanike k ljudima u Javisu Galadovu, i reče im: da ste blagosloveni Gospodu što učiniste milost gospodaru svojemu, Saulu i pogreboste ga.
2. Samuilova 2,6Zato da učini Gospod vama milost i vjeru; a ja ću vam učiniti dobro, što ste to učinili.
2. Samuilova 2,7I neka vam se ukrijepe ruke i budite hrabri; jer Saul gospodar vaš pogibe, a dom Judin pomaza mene za cara nad sobom.
2. Samuilova 2,8Ali Avenir sin Nirov vojvoda Saulov uze Isvosteja sina Saulova, i odvede ga u Mahanajim.
2. Samuilova 2,9I zacari ga nad Galadom i nad Asurom i Jezraelom i Jefremom i Venijaminom i nad svijem Izrailjem.
2. Samuilova 2,10Četrdeset godina bješe Isvosteju sinu Saulovu kad poče carovati nad Izrailjem; i carova dvije godine. Samo dom Judin držaše se Davida.
2. Samuilova 2,11A David carova u Hevronu nad domom Judinijem sedam godina i šest mjeseca.
2. Samuilova 2,12Potom izide Avenir sin Nirov i sluge Isvosteja sina Saulova iz Mahanajima u Gavaon.
2. Samuilova 2,13Takođe i Joav sin Serujin i sluge Davidove izidoše i sretoše se s njima kod jezera Gavaonskoga, i stadoše jedan s jedne strane a drugi s druge strane.
2. Samuilova 2,14Tada reče Avenir Joavu: neka ustanu momci i neka se proigraju pred nama. I reče Joav: neka ustanu.
2. Samuilova 2,15I ustaše, i izidoše na broj: dvanaest od Venijamina sa strane Isvosteja sina Saulova, i dvanaest između sluga Davidovijeh.
2. Samuilova 2,16I uhvatiše jedan drugoga za glavu, i tisnu jedan drugomu mač svoj u bok, i popadaše zajedno. Otuda se prozva ono mjesto Halkat-Asurim kod Gavaona.
2. Samuilova 2,17I bi žestok boj onoga dana; i sluge Davidove razbiše Avenira i Izrailjce.
2. Samuilova 2,18A ondje bijahu tri sina Serujina: Joav i Avisaj i Asailo. A Asailo bijaše lak na nogu kao srna u polju;
2. Samuilova 2,19I potjera Asailo Avenira, i ne svrnu ni nadesno ni nalijevo iza Avenira.
2. Samuilova 2,20I Avenir obazre se natrag i reče: jesi li ti, Asailo? A on reče: ja sam.
2. Samuilova 2,21A Avenir mu reče: svrni nadesno ili nalijevo, i uzmi jednoga od tijeh momaka, i skini odoru s njega. Ali ne htje Asailo svrnuti iza njega.
2. Samuilova 2,22I Avenir opet reče Asailu: otstupi od mene; zašto da te sastavim sa zemljom? i kako bih smeo pogledati u Joava brata tvojega?
2. Samuilova 2,23Ali on ne htje otstupiti; i Avenir ga udari kopljem pod peto rebro, i izađe mu koplje na leđa, te on pade ondje i umrije na mjesto. I ko god dođe na ono mjesto gdje pade i pogibe Asailo, ustavljaše se.
2. Samuilova 2,24Ali Joav i Avisaj potjeraše Avenira, i sunce zađe kad dođoše do brda Ame, koja je prema Giji na putu u pustinju Gavaonsku.
2. Samuilova 2,25I skupiše se sinovi Venijaminovi za Avenirom, te se načini četa, i stadoše na vrh jednoga brda.
2. Samuilova 2,26I Avenir viknu Joava i reče: hoće li mač proždirati dovijeka? ne znaš li da jadi bivaju napošljetku? zašto već ne kažeš narodu da se prođu braće svoje?
2. Samuilova 2,27A Joav reče: tako živ bio Bog, da nijesi kazao, narod bi još jutros otišao, nijedan ne bi tjerao brata svojega.
2. Samuilova 2,28Tada zatrubi Joav u trubu, i ustavi se sav narod i prestaše tjerati Izrailja, i ne biše se više.
2. Samuilova 2,29I tako Avenir i ljudi njegovi idoše preko polja cijelu onu noć, i prijeđoše preko Jordana, i prošavši sav Vitron dođoše u Mahanajim.
2. Samuilova 2,30A Joav se vrati od Avenira, i kad skupi sav narod, ne bješe od sluga Davidovijeh devetnaest ljudi i Asaila.
2. Samuilova 2,31Ali sluge Davidove pobiše sinova Venijaminovijeh, ljudi Avenirovijeh, tri stotine i šezdeset ljudi, koji izgiboše.
2. Samuilova 2,32A Asaila uzeše i pogreboše u grobu oca njegova koji bijaše u Vitlejemu. I Joav i ljudi njegovi idoše svu noć, i osvanuše u Hevronu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje