Tražilica


2. Samuelova 22. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 22,1David sastavi u vrijeme, kad ga je bio Gospod izbavio iz ruku svih njegovih neprijatelja i iz ruke Saulove, u slavu Gospodu ovu pjesmu.
2. Samuelova 22,2On je pjevao: "Gospod, moja hridina, utvrda moja, izbavitelj moj!
2. Samuelova 22,3Bog je branik moj: u njega tražim utočište. Štit moj, rog spasenja mojega! Jakost moja, sloboda moja! Izbavitelj moj, koji mi pomogao u teškoj nevolji.
2. Samuelova 22,4Zazvao sam Velehvaljenoga, Gospoda: i već sam bio riješen od neprijatelja svojih.
2. Samuelova 22,5Bili su na me pobjesnjeli valovi smrti, rijeke zla držale me u tjeskobi,
2. Samuelova 22,6Okovi pakla sapeli me, pale na me zamke smrti.
2. Samuelova 22,7U nevolji svojoj povikah Gospodu, zavapih Bogu svojemu: i on iz šatora svojega razabra glas moj, do ušiju njegovih dođe vapaj moj.
2. Samuelova 22,8Tada se najednom uznemiri zemlja i zadrhta, utvrde nebesa uzdrmaše se, njihale su se: tako je on bio pun gnjeva.
2. Samuelova 22,9Iz nosa je njegova sukljao dim, iz usta je njegovih buktio oganj, što proždire, požar je vrcao od njega.
2. Samuelova 22,10Već savi nobesa i siđe: noge su mu počivale na tamnu oblaku,
2. Samuelova 22,11Na kerubinima je sjedio i vozio se i dohujao na krilima vjetrova.
2. Samuelova 22,12Tamu je razvukao oko sebe, kao voda težak, mračan oblak postao mu šator.
2. Samuelova 22,13U svjetlosti, što je sjala pred njim, plamtjele su ognjene glavnje.
2. Samuelova 22,14Gospod pusti, da gromovi zagrme na nebu, Svevišnji pusti, da zaori glas njegov.
2. Samuelova 22,15Strijele odape on i rasprši ih, munje izbaci i pomete ih.
2. Samuelova 22,16Pokazaše se dubine morske, otkriše se temelji svijeta pred po karanjem i gnjevom Božjim, pred dahtanjem srdžbe njegove.
2. Samuelova 22,17S visine stiže i uhvati me, iz silnih voda izvuče me,
2. Samuelova 22,18Istrgnu me od jakih neprijatelja mojih, od protivnika mojih, koji su od mene bili jači.
2. Samuelova 22,19Napadoše me u dan, kad sam bio u nevolji, ali mi je Gospod bio zaštitnik.
2. Samuelova 22,20Izvede me na čistinu, oslobodi me, jer mi je bio milostiv i naklonjen.
2. Samuelova 22,21Tako mi naplati Gospod pravedno djelo moje, tako mi nagradi čistoću ruku mojih.
2. Samuelova 22,22Jer sam se držao putova Gospodnjih, nikad ne učinih krivo Bogu svojemu.
2. Samuelova 22,23Pred očima sam imao sve naputke njegove, nikad ne odbacih zakona njegova.
2. Samuelova 22,24Bez prijekora hodio sam pred njim, čuvao sam se od zlodjela svojih.
2. Samuelova 22,25Zato mi nagradi Gospod moju vjernost, koja mu je poznata, moju čistoću.
2. Samuelova 22,26Dobar si dobrome, vjeran si vjernome.
2. Samuelova 22,27S čistim postupaš čisto, samo se zločestu protiviš.
2. Samuelova 22,28pomažeš narodu nevoljnu, snizuješ pogled oholu.
2. Samuelova 22,29Ti si svjetionik moj Gospode, Bog moj, koji mi rasvjetljuje noć.
2. Samuelova 22,30Snagom tvojom razbijam ćete neprijateljske, preko zidina skačem s Bogom svojim.
2. Samuelova 22,31Bog - savršen je put njegov; istinita je riječ Gospodnja. On je štit svima, koji se utječu u zaštitu njegovu.
2. Samuelova 22,32Jer tko je Bog još osim Gospoda? Tko je hridina, ako ne naš Bog?
2. Samuelova 22,33Bog, koji me paše snagom, čini neopasnim put moj.
2. Samuelova 22,34Čini noge moje brzima kao u jelena, postavi me visoko na kamenit greben.
2. Samuelova 22,35Buku moju upravlja u boju, mišice moje zapeše luk od mjedi.
2. Samuelova 22,36Pomoć svoju dao si mi kao štit, učinila me velikim dobrota tvoja.
2. Samuelova 22,37Koraku mojemu dao si raširen prostor, nikad mi koljena nijesu klecala.
2. Samuelova 22,38Tako sam mogao tjerati neprijatelja svojega, mogao sam ga dostignuti, i nijesam se povratio prije, dok ne leže uništen.
2. Samuelova 22,39Pograbio sam ga, udario sam ga, te ne ustade više; među noge pade mi.
2. Samuelova 22,40Snagom si me naoružao za boj; koji se staviše proti meni, srušio si ih preda me na koljena,
2. Samuelova 22,41Neprijatelje moje natjerao si preda mnom u bijeg; tako sam uništio neprijatelje svoje.
2. Samuelova 22,42Vikali su za pomoć, ali nije bilo pomoćnika; vikali su Gospodu, ali ih on nije čuo.
2. Samuelova 22,43Kao prah zemaljski satro sam ih, stukao ih, zgazio ih kao blato na ulici.
2. Samuelova 22,44Izveo si me čitava iz borbe za narod moj. Za glavara poganima postavio si me; narod, kojega nikada ne vidjeh, postade mi podanik,
2. Samuelova 22,45Sinovi iz tuđe zemlje iskazuju mi štovanje, na riječ su mi poslušni.
2. Samuelova 22,46Padaju ničice sinovi iz tuđe zemlje, dršćući izlaze iz svojih gradova.
2. Samuelova 22,47Živ je Gospod! U sav glas neka je slavljena stijena moja! Visoko hvaljen neka je Bog, hridina spasenja mojega!
2. Samuelova 22,48Bog, koji me pomogao za osvetu, narode mi pod noge natjerao,
2. Samuelova 22,49Izbavitelj moj od neprijatelja mojih! Ti me uzvisi nad protivnike moje, oslobodi me od čovjeka samovoljna.
2. Samuelova 22,50Zato ću te slaviti pred svim svijetom, ti moj Gospode! Pjevat ću imenu tvojemu,
2. Samuelova 22,51Koje daje sreću i spasenje kralju svojemu, milost dijeli pomazaniku svojemu: Davidu i rodu njegovu u vječna vremena!"
2. Samuelova 22,1 David upravi Jahvi riječi ove pjesme u dan kad ga je Jahve izbavio iz ruku svih njegovih neprijatelja i iz ruke Šaulove.
2. Samuelova 22,2Pjevao je: "Jahve, hridino moja, utvrdo moja, spase moj;
2. Samuelova 22,3Bože moj, pećino moja kojoj se utječem, štite moj, spasenje moje, tvrđavo moja! Ti me izbavljaš od nasilja.
2. Samuelova 22,4Zazvat ću Jahvu hvale predostojna i od dušmana bit ću izbavljen.
2. Samuelova 22,5Valovi smrti okružiše mene, prestraviše me bujice pogubne,
2. Samuelova 22,6Užad Podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me:
2. Samuelova 22,7u nevolji zazvah Jahvu i Bogu svome zavapih. Iz svog Doma zov mi začu, i vapaj moj mu do ušiju doprije.
2. Samuelova 22,8I zemlja se potrese i uzdrhta, uzdrmaše se temelji nebesa, pokrenuše se, jer On gnjevom planu.
2. Samuelova 22,9Iz nosnica mu dim se diže, iz usta mu oganj liznu, ugljevlje živo od njega plamsa.
2. Samuelova 22,10On nagnu nebesa i siđe, pod nogama oblaci mu mračni.
2. Samuelova 22,11Na keruba stade i poletje; na krilima vjetra zaplovi.
2. Samuelova 22,12Ogrnu se mrakom kao koprenom, prekri se tamnim vodama i oblacima tmastim,
2. Samuelova 22,13od bljeska pred licem njegovim užga se ugljevlje plameno.
2. Samuelova 22,14Jahve s neba zagrmje, Svevišnjega glas se ori.
2. Samuelova 22,15Odape strijele i dušmane rasu, izbaci munje i na zemlju ih obori.
2. Samuelova 22,16Morska dna se pokazaše, i temelji svijeta postaše goli od strašne prijetnje Jahvine, od olujna daha gnjeva njegova.
2. Samuelova 22,17On pruži s neba ruku i mene prihvati, iz silnih voda on me izbavi.
2. Samuelova 22,18Od protivnika moćnog mene oslobodi, od dušmana mojih jačih od mene.
2. Samuelova 22,19Navališe na me u dan zlosretni, ali me Jahve zaštiti,
2. Samuelova 22,20na polje prostrano izvede me, spasi me jer sam mu mio.
2. Samuelova 22,21Po pravednosti mojoj Jahve mi uzvrati, po čistoći ruku mojih on me nagradi,
2. Samuelova 22,22jer čuvah putove Jahvine, od Boga se svoga ne udaljih.
2. Samuelova 22,23Odredbe njegove sve su mi pred očima, zapovijedi njegove nisam odbacio,
2. Samuelova 22,24do srži odan njemu sam bio, čuvam se grijeha svakoga.
2. Samuelova 22,25Jahve mi po pravdi mojoj vrati, čistoću ruku mojih vidje.
2. Samuelova 22,26S prijateljem ti si prijatelj, poštenu poštenjem uzvraćaš.
2. Samuelova 22,27S čovjekom čistim ti si čist, a lukavca izigravaš,
2. Samuelova 22,28jer narodu poniženu spasenje donosiš a ponižavaš oči ohole.
2. Samuelova 22,29Jahve, ti moju svjetiljku užižeš, Bože, tminu moju obasjavaš:
2. Samuelova 22,30s tobom udaram na čete dušmanske, s Bogom svojim preskačem zidine.
2. Samuelova 22,31Savršeni su puti Gospodnji, i riječ je Jahvina ognjem kušana. on je štit svima, samo on, koji se k njemu utječu.
2. Samuelova 22,32Jer tko je Bog osim Jahve? Tko li je hridina osim Boga našega?
2. Samuelova 22,33Taj Bog me snagom opasuje, stere mi put besprijekoran.
2. Samuelova 22,34Noge mi dade brze ko u košute i postavi me na visine sigurne,
2. Samuelova 22,35ruke mi za borbu uvježba i mišice da luk mjedeni napinju.
2. Samuelova 22,36Daješ mi štit svoj koji spasava, tvoja me brižljivost uzvisi.
2. Samuelova 22,37Pouzdanje daješ mom koraku, i noge mi više ne posrću.
2. Samuelova 22,38Pognah svoje dušmane i dostigoh, i ne vratih se dok ih ne uništih.
2. Samuelova 22,39Obaram ih, ne mogu se dići, padaju, pod nogama mi leže.
2. Samuelova 22,40Ti me opasa snagom za borbu, a protivnike moje meni podloži.
2. Samuelova 22,41Ti dušmane moje u bijeg natjera, i rasprših one koji su me mrzili.
2. Samuelova 22,42Vapiju u pomoć, nikog da pomogne, vapiju Jahvi - ne odaziva se.
2. Samuelova 22,43Smrvih ih kao prah na vjetru, zgazih ih ko blato na putu.
2. Samuelova 22,44Ti me §izbavÄi od bune u mom narodu, postavi me glavarom pogana, puk koji ne poznavah služi mi.
2. Samuelova 22,45Svaki moj šapat pokorno on sluša. Sinovi tuđinci meni laskaju,
2. Samuelova 22,46sinovi tuđinski gube srčanost izlaze dršćuć iz svojih utvrda.
2. Samuelova 22,47Živio Jahve! Blagoslovljena hridina moja! Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
2. Samuelova 22,48Bog koji mi daje osvetu i narode meni pokorava.
2. Samuelova 22,49Od dušmana me mojih izbavljaš i nad protivnike me moje izdižeš, ti mene od čovjeka silnika spasavaš.
2. Samuelova 22,50Zato te slavim, Jahve, među pucima i psalam pjevam tvome Imenu:
2. Samuelova 22,51umnožio si pobjede kralju svojemu, pomazaniku svome milost si iskazao, Davidu i potomstvu njegovu navijeke.
2. Samuelova 22,1David uputi GOSPODU riječ i ove pjesme, na dan kad ga GOSPOD bi oslobodio ruke svih njegovih neprijatelja i one Saulove.
2. Samuelova 22,2On kaže: Ja imam GOSPODA za stijenu, za tvrđu i za osloboditelja.
2. Samuelova 22,3Bože, hridi gdje se sklanjam, štitu moj, oruzju moje pobjede, tvrđo moja, utočište moje, spasitelju moj, ti me spasavas od nasilnih.
2. Samuelova 22,4Hvaljen budi! Ja sam pozvao GOS PODA, i ja sam bio pobjednikom svojih neprijatelja.
2. Samuelova 22,5Valovi smrti su me opkolili, potoci Belialovi su me zatekli,
2. Samuelova 22,6okovi pakla su me op- kolili, zamke smrti bijahu zapete preda mnom.
2. Samuelova 22,7U tjeskobi, ja sam zazvao GOSPODA i zazvao svoga Boga. iz svog Templa, on je čuo moj glas; moj krik je dopro k usima njegovim.
2. Samuelova 22,8Tada zemlja se uzdrma i potrese; temelji nebesa zadrh- taše i potresoše kad se on poče srditi.
2. Samuelova 22,9iz njegovog nosa uspe se dim, iz njegovih usta jedan oganj proždirući sa žeravjem gorućim.
2. Samuelova 22,10On rastvori nebesa i siđe, s jednim gustim oblakom pod nogama.
2. Samuelova 22,11On zajaha jednog kerubina i poletje, pojavljujući se na krilima vjetra.
2. Samuelova 22,12On načini svoj zaklon tminama okružen, nanosi tečni, oblaci na oblake!
2. Samuelova 22,13Jedan mu bljesak prethodi, žeravje plamteće.
2. Samuelova 22,14GOSPOD zagrmi s visina nebeskih, Svevišnji se oglasi.
2. Samuelova 22,15On baci strijele i raspr- ši ih; on usmjeri munje i raz- baca ih,
2. Samuelova 22,16i korito se morsko pojavi. Temelji su svijeta odstrti, grmljenjem GOS- PODOVIM, dahom izdahnutim iz nosa njegovog.
2. Samuelova 22,17Odozgo, on me posla uzeti, on me povuče iz povodnja.
2. Samuelova 22,18On me oslobodi mog moćnog neprijatelja protivnika jačih od mene.
2. Samuelova 22,19U dan mojeg poraza, oni me suče- liše, ali GOSPOD se učini mojom potporom.
2. Samuelova 22,20On me oslobodi, dade prostora; on me oslobodi, jer me voli.
2. Samuelova 22,21GOSPOD mi čini prema mojoj pravednosti, on me održava prema čistoći mojih ruku,
2. Samuelova 22,22 jer ja sam čuvao puteve GOSPODOVE, ja nisam bio nevjeran svojem Bogu.
2. Samuelova 22,23Svi njegovi zakoni bijahu preda mnom, i njegove zapovijedi, ja ih ne odstranih.
2. Samuelova 22,24Ja sam bio pošten s njim, i čuvao se svakog grijeha.
2. Samuelova 22,25Tad mi je GOSPOD činio prema mojoj pravednosti, prema mojoj čistoći koju je on vidio vlastitim očima.
2. Samuelova 22,26S vjernim, ti si odan; s poštenim junakom, ti su pošten.
2. Samuelova 22,27S čistim ti si čist; s opakim, ti su prepreden.
2. Samuelova 22,28Ti činiš pobjednikom jedan narod ponizan, ti puštaš pasti svoj pogled na one koji se dižu.
2. Samuelova 22,29Ti si onaj koji je moja svjetiljka, GOSPODE. GOSPOD osvjetljava moje tmi- ne.
2. Samuelova 22,30s tobom ja preskačem jame, sa svojim Bogom ja svladavam zidove.
2. Samuelova 22,31Tog Boga, put je savršen, riječ se GOSPODOVA sobom dokazala. On je štit svim onima koji ga imaju za utočiste svoje.
2. Samuelova 22,32Tko je dakle Bog ako nije GOS- POD? Tko je dakle Stijena ako ne naš Bog?
2. Samuelova 22,33Taj Bog je moj tvrdi grad on mi daje proći jedan savršen put.
2. Samuelova 22,34On čini moje noge jednakim onima u košuta. On me održava na mojim vi- sovima.
2. Samuelova 22,35On pripravlja moje ruke za boj, i mojim rukama nateže luk brončani.
2. Samuelova 22,36Ti mi daješ svoj štit pobjednički, tvoja me brižnost okrepljuje.
2. Samuelova 22,37 Ti produžavas moj skok, i moji zglobovi ne uganu.
2. Samuelova 22,38Ja progonim neprijatelje svoje, ja sam ih uništio, ja se ne vraćam prije no što ih ne dovršim.
2. Samuelova 22,39Ja sam ih dovršio, sasjekao oni se ne podižu više; oni su pali pod moje noge.
2. Samuelova 22,40Ti me opasuješ snagom za boj ti pokoravaš poda mnom na- padače.
2. Samuelova 22,41Mojih neprijatelja, ti mi izručuješ siju, ja sam istrijebio protivnike svoje:
2. Samuelova 22,42 oni jauču, ali nitko ih ne spašava; oni vape prema GOSPODU, ali on ne odgovara.
2. Samuelova 22,43Ja ih satirem u prah, ja ih mrvim, ja ih gazim kao blato s puteva.
2. Samuelova 22,44Ti si me oslobodio pobuna mog puka. Ti me čuvas na čelu naroda. Jedan nepoznati narod mi se stavio u službu;
2. Samuelova 22,45tuđinci su moji laskavci, na prvu riječ, oni mi se pokoravaju;
2. Samuelova 22,46tuđinci se survavaju, izvan svoji tvrđava oni su opkoljeni.
2. Samuelova 22,47Živio GOSPODE! Blagoslovljena budi Stijeno moja. Nek nadvlada Bog, stijena moje pobjede!
2. Samuelova 22,48To mi Bog dodjeljuje odmazdu i podvrgava narode.
2. Samuelova 22,49Ti me otimas neprijateljima mojim, ti mi činiš pobjednikom mojih napadača i ti me oslobađaš silnika.
2. Samuelova 22,50Tako ti zahvaljujem, GOS- PODE, među narodima! I pjevam u čast imena tvoga:
2. Samuelova 22,51on daje velike pobjede svojem kralju, on vjerno postupa prema svom mesiji, prema Davidu i njegovoj dinastiji, zauvijek.
2. Samuilova 22,1I izgovori David Gospodu riječi ove pjesme, kad ga izbavi Gospod iz ruku svijeh neprijatelja njegovijeh i iz ruke Saulove;
2. Samuilova 22,2I reče: Gospod je moja stijena i grad moj i izbavitelj moj.
2. Samuilova 22,3Bog i stijena moja, u njega ću se uzdati, štit moj i rog spasenja mojega, zaklon moj i utočište moje, spasitelj moj, koji me izbavlja od sile.
2. Samuilova 22,4Prizivljem Gospoda, kojega valja hvaliti, i opraštam se neprijatelja svojih.
2. Samuilova 22,5Jer obuzeše me smrtni bolovi, potoci nevaljalijeh ljudi uplašiše me.
2. Samuilova 22,6Bolovi grobni opkoliše me, stegoše me zamke smrtne.
2. Samuilova 22,7U tjeskobi svojoj prizvah Gospoda, i k Bogu svojemu povikah, on ču iz dvora svojega glas moj, i vika moja dođe mu do ušiju.
2. Samuilova 22,8Zatrese se i pokoleba se zemlja, temelji nebesima zadrmaše se i pomjeriše se, jer se on razgnjevi.
2. Samuilova 22,9Podiže se dim iz nozdrva njegovijeh i iz usta njegovijeh oganj koji proždire, živo ugljevlje otskakaše od njega.
2. Samuilova 22,10Savi nebesa i siđe; a mrak bijaše pod nogama njegovijem.
2. Samuilova 22,11I sjede na heruvima i poletje, i pokaza se na krilima vjetrnijem.
2. Samuilova 22,12Od mraka načini oko sebe šator, od mračnijeh voda, oblaka vazdušnijeh.
2. Samuilova 22,13Od sijevanja pred njim goraše živo ugljevlje.
2. Samuilova 22,14Zagrmje s nebesa Gospod, i višnji pusti glas svoj.
2. Samuilova 22,15Pusti strijele svoje, i razmetnu ih; munje, i razasu ih.
2. Samuilova 22,16Pokazaše se dubine morske, i otkriše se temelji vasiljenoj od prijetnje Gospodnje, od dihanja duha iz nozdrva njegovijeh.
2. Samuilova 22,17Tada pruži s visine ruku i uhvati me, izvuče me iz vode velike.
2. Samuilova 22,18Izbavi me od neprijatelja mojega silnoga i od mojih nenavidnika, kad bijahu jači od mene.
2. Samuilova 22,19Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora.
2. Samuilova 22,20I izvede me na prostrano mjesto, izbavi me, jer sam mu mio.
2. Samuilova 22,21Dade mi Gospod po pravdi mojoj, po čistoti ruku mojih dariva me.
2. Samuilova 22,22Jer se držah putova Gospodnjih, i ne odmetnuh se Boga svojega.
2. Samuilova 22,23Nego su svi zakoni njegovi preda mnom, i zapovijesti njegovijeh ne uklanjam od sebe.
2. Samuilova 22,24I bih mu vjeran, i čuvah se od bezakonja svojega.
2. Samuilova 22,25Dade mi Gospod po pravdi mojoj, po čistoti mojoj pred očima njegovima.
2. Samuilova 22,26Sa svetima postupaš sveto, s čovjekom vjernijem vjerno;
2. Samuilova 22,27S čistijem čisto postupaš, a s nevaljalijem nasuprot njemu.
2. Samuilova 22,28Jer pomažeš narodu nevoljnom, a na ponosite spuštaš oči svoje i ponižavaš ih.
2. Samuilova 22,29Ti si vidjelo moje, Gospode, i Gospod prosvijetljuje tamu moju.
2. Samuilova 22,30S tobom razbijam vojsku, s Bogom svojim skačem preko zida.
2. Samuilova 22,31Put je Božji vjeran, riječ Gospodnja čista. On je štit svjema koji se uzdaju u nj.
2. Samuilova 22,32Jer ko je Bog osim Gospoda? i ko je stijena osim Boga našega?
2. Samuilova 22,33Bog je krijepost moja i sila moja, i čini da mi je put bez mane.
2. Samuilova 22,34Daje mi noge kao u jelena, i na visine moje stavlja me.
2. Samuilova 22,35Uči ruke moje boju, te lome luk mjedeni mišice moje.
2. Samuilova 22,36Ti mi daješ štit spasenja svojega, i milost tvoja čini me velika.
2. Samuilova 22,37Širiš korake moje poda mnom, te se ne omiču gležnji moji.
2. Samuilova 22,38Tjeram neprijatelje svoje, i potirem ih, i ne vraćam se dokle ih ne istrijebim.
2. Samuilova 22,39I istrebljujem ih, i obaram ih da ne mogu ustati, nego padaju pod noge moje.
2. Samuilova 22,40Jer me ti opasuješ snagom za boj: koji ustanu na me, obaraš ih poda me.
2. Samuilova 22,41Neprijatelja mojih pleći ti mi obraćaš, i potirem nenavidnike svoje.
2. Samuilova 22,42Obziru se, ali nema pomagača: viču ka Gospodu, ali ih ne sluša.
2. Samuilova 22,43Satirem ih kao prah zemaljski, kao blato po ulicama gazim ih i razmećem.
2. Samuilova 22,44Ti me izbavljaš od bune naroda mojega, čuvaš me da sam glava narodima; narod kojega ne poznavah služi mi.
2. Samuilova 22,45Tuđini laskaju mi, čujući pokoravaju mi se.
2. Samuilova 22,46Tuđini blijede,dršću u gradovima svojim.
2. Samuilova 22,47Živ je Gospod, i da je blagoslovena stijena moja. Da se uzvisi Bog, stijena spasenja mojega.
2. Samuilova 22,48Bog, koji mi daje osvetu, i pokorava mi narode,
2. Samuilova 22,49Koji me izvodi iz neprijatelja mojih, i podiže me nad one koji ustaju na me, i od čovjeka žestoka izbavlja me.
2. Samuilova 22,50Toga radi hvalim te, Gospode, po narodima, i pojem imenu tvojemu,
2. Samuilova 22,51Koji slavno izbavljaš cara svojega, i činiš milost pomazaniku svojemu Davidu i sjemenu njegovu dovijeka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje