Tražilica


2. Solunjanima 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Solunjanima 1,1Pavao i Silvan i Timotej crkvi Solunjana u Bogu Ocu našemu i Gospodinu Isusu Kristu.
2. Solunjanima 1,2Milost vam i mir od Boga Oca našega i Gospodina Isusa Krista!
2. Solunjanima 1,3Dužni smo svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, kao što dolikuje, jer raste vrlo vjera vaša, i množi se ljubav svakoga vas među vama,
2. Solunjanima 1,4Tako da se mi sami hvalimo vama u crkvama Božjim zbog vaše strpljivosti i vjere u svima vašim progonima i nevoljama koje podnosite.
2. Solunjanima 1,5Za znak pravednoga suda Božjega, da budete dostojni kraljevstva Božjega za koje i trpite.
2. Solunjanima 1,6Jer je doista pravedno u Boga, da uzvrati muku onima koji vas muče.
2. Solunjanima 1,7A vama koje muče, pokoj s nama, kad se objavi Gospodin Isus s neba s anđelima sile svoje,
2. Solunjanima 1,8U ognju plamenim, kad će dati osvetu onima, koji ne poznaju Boga, i koji ne slušaju evanđelja Gospodina našega Isusa Krista;
2. Solunjanima 1,9Koji će trpjeti kaznu, propast vječnu, odbačeni od lica Gospodnjega i od slave sile njegove.
2. Solunjanima 1,10Kad dođe u onaj dan da se proslavi u svetima svojim i divan da bude u svima, koji vjerovaste; jer se je primilo svjedočanstvo naše među vama.
2. Solunjanima 1,11Zato se i molimo svagda za vas, da vas Bog naš učini dostojnima zvanja, i ispuni svaku radost dobrote i djelo vjere u sili.
2. Solunjanima 1,12Da se proslavi ime Gospodina našega Isusa Krista u vama i vi u njemu, po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista.
2. Solunjanima 1,1 Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu našemu i Gospodinu Isusu Kristu.
2. Solunjanima 1,2Milost vam i mir od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!
2. Solunjanima 1,3Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braćo, kao što dolikuje jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima,
2. Solunjanima 1,4tako da se mi sami po crkvama Božjim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite.
2. Solunjanima 1,5One su najava pravednog Suda Božjega: da ćete se naći dostojni kraljevstva Božjega za koje i trpite.
2. Solunjanima 1,6Jer pravo je da Bog vašim mučiteljima mukom,
2. Solunjanima 1,7a vama, mučenima, zajedno s nama spokojem uzvrati kad se Gospodin Isus objavi s nama, zajedno s anđelima svoje moći,
2. Solunjanima 1,8u ognju žarkome i osveti se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanđelju Gospodina našega Isusa.
2. Solunjanima 1,9Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova veličanstva,
2. Solunjanima 1,10kada - u onaj Dan - dođe da se proslavi u svojim svetima i da se prodiči u svima koji povjerovaše. Jer povjerovalo se svjedočanstvu našemu među vama.
2. Solunjanima 1,11Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere
2. Solunjanima 1,12te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu - po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista.
2. Solunjanima 1,1Pavao, Silvan i Timotej crkvi Solunjana koja je u Bogu našem Ocu i u Gospodinu Isusu Kristu.
2. Solunjanima 1,2Vama milost i mir sa strane Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.
2. Solunjanima 1,3Mi moramo stalno zahvaljivati Bogu za vas, braćo, i to je pravedno, jer, vaša vjera čini velike napretke i ljubav koju vi imate jedni za drugz narasta u svakom od vas svih,
2. Solunjanima 1,4do te točke da ste vi naš *ponos među crkvama Božjim, zbog vaše ustrajnosti i kušnji koje podnosite.
2. Solunjanima 1,5One su znak pravednog suđenja Božjeg; njihov cilj je učiniti vas dostojnim *kraljevstva Božjeg za koje vi patite.
2. Solunjanima 1,6Pravedno je, naime, da Bog vrati nevolju za nevolju vašim tlačiteljima, i da vam dadne, vama potlačenima,
2. Solunjanima 1,7odmor s nama, kod *otkrovenja Gospodina Isusa, koji će doći s *neba s *anđelima svoje moći,
2. Solunjanima 1,8u plamtećem ognju, za osvetiti se onima koji ne poznaju Boga i koji se ne pokoravaju *Evanđelju našeg Gospodina Isusa.
2. Solunjanima 1,9Njihovo kažnjavanje bit će vječna propast, daleko od lica Gospodinovog i sjaja njegova veličanstva,
2. Solunjanima 1,10kad dođe, u onaj *dan, za biti osobno proslavljen od svojih *svetih i osobno zadiviti sve one koji budu u njega vjerovali: a vi, vi ste vjerovali našem svjedočenju.
2. Solunjanima 1,11Evo zašto mi stalno molimo za vas, da vas naš Bog nađe dostojnim poziva koji vam je uputio; da, svojom moći, dadne vam ispuniti svako željeno dobro i odjelotvoriti vašu vjeru.
2. Solunjanima 1,12Tako će *ime našeg Gospodina Isusa biti proslavljeno u vama i vi u njemu, prema milosti našeg Boga i Gospodina Isusa Krista.
2. Solunjanima 1,1Od Pavla i Silvana i Timotija crkvi Solunskoj u Bogu ocu našemu i Gospodu Isusu Hristu:
2. Solunjanima 1,2Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
2. Solunjanima 1,3Duži smo svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, kao što treba; jer raste vrlo vjera vaša, i množi se ljubav svakoga vas među vama,
2. Solunjanima 1,4Tako da se mi sami hvalimo vama crkvama Božijima, vašijem trpljenjem i vjerom u svima vašijem gonjenjima i nevoljama koje podnosite,
2. Solunjanima 1,5Za znak pravednoga suda Božijega da se udostojite carstva Božijega, za koje i stradate.
2. Solunjanima 1,6Jer je pravedno u Boga da vrati muke onima koji vas muče;
2. Solunjanima 1,7A vama koje muče pokoj s nama kad se pokaže Gospod Isus s neba s anđelima sile svoje
2. Solunjanima 1,8U ognju plamenome, koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju jevanđelja Gospoda našega Isusa Hrista;
2. Solunjanima 1,9Koji će primiti muku, pogibao vječnu od lica Gospodnjega i od slave njegove,
2. Solunjanima 1,10Kad dođe da se proslavi u svetima svojima, i divan da bude u svima koji ga vjerovaše; jer se primi svjedočanstvo naše među vama u onaj dan.
2. Solunjanima 1,11Zato se i molimo svagda za vas da vas udostoji Bog naš zvanja, i ispuni svaku radost dobrote i djelo vjere u sili;
2. Solunjanima 1,12Da se proslavi ime Gospoda našega Isusa Hrista u vama i vi u njemu, po blagodati Boga našega i Gospoda Isusa Hrista.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje