Tražilica


2. Solunjanima 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Solunjanima 2,1A molimo vas, braćo, za dolazak Gospodina našega Isusa Krista i našega skupljanja s njim,
2. Solunjanima 2,2Da se ne date brzo pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom, ni riječju, ni poslanicom, tobože od nas poslanom, kao da je već blizu dan Gospodnji.
2. Solunjanima 2,3Da vas nitko ne prevari ni na koji način, jer treba da najprije dođe otpad, i objavi se čovjek grijeha, sin propasti,
2. Solunjanima 2,4Koji se protivi i podiže više svega, što se zove Bog, ili što se štuje, tako da će on sjesti u hramu Božjem pokazujući sebe, kao da je Bog.
2. Solunjanima 2,5Ne pamtite li, da sam vam ovo govorio, još kad sam bio kod vas?
2. Solunjanima 2,6I sad znate, što zadržava, da, se ne javi u svoje vrijeme.
2. Solunjanima 2,7Jer tajna bezakonja već djeluje; samo treba da se ukloni onaj, koja sad zadržava.
2. Solunjanima 2,8I onda će se pojaviti bezakonik, kojega će Gospodin Isus ubiti dahom usta svojih i uništiti sjajem dolaska svojega,
2. Solunjanima 2,9Kojega je dolazak po djelovanju sotoninu sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima,
2. Solunjanima 2,10I sa svakom prijevarom nepravde među onima, koji propadaju, jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasili.
2. Solunjanima 2,11I zato će im Bog poslati silu zablude, da vjeruju laži,
2. Solunjanima 2,12Da se svima sudi, koji ne vjerovaše istini, nego volješe nepravdu.
2. Solunjanima 2,13A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubljena od Gospodina, što vas je Bog kao prvence izabrao za spasenje posvećenjem Duha i vjerom istine,
2. Solunjanima 2,14U koje vas pozva evanđeljem našim, da postignete slavu Gospodina našega Isusa Krista.
2. Solunjanima 2,15Tako dakle, braćo, stojte i držite predaje, koje naučiste ili riječju ili poslanicom našom.
2. Solunjanima 2,16A sam Gospodin naš Krist Isus i Bog Otac naš, koji nas je ljubio i dao utjehu vječnu i dobru nadu u milosti,
2. Solunjanima 2,17Neka utješi srca vaša i utvrdi u svakom dobrom djelu i riječi!
2. Solunjanima 2,1 A što se tiče Dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo:
2. Solunjanima 2,2ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad-na Dan Gospodnji.
2. Solunjanima 2,3Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti,
2. Solunjanima 2,4Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom...
2. Solunjanima 2,5Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama?
2. Solunjanima 2,6I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme.
2. Solunjanima 2,7Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
2. Solunjanima 2,8Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga -
2. Solunjanima 2,9njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
2. Solunjanima 2,10i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
2. Solunjanima 2,11I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
2. Solunjanima 2,12te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
2. Solunjanima 2,13Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
2. Solunjanima 2,14Da, na to vas pozva po našem evanđelju - na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
2. Solunjanima 2,15Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
2. Solunjanima 2,16A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
2. Solunjanima 2,17neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!
2. Solunjanima 2,1O dolasku našeg Gospodina Isusa Krista i našeg okupljanja kod njega, mi vas to molimo, braćo:
2. Solunjanima 2,2ne izgubite brzo glavu niti se užasavajte zbog jednog *proročkog *otkrovenja, jednim govorom ili pismom predstavljenim kao dolazećim od nas, i što bi vas uvjeravalo da je *dan Gospodinov stigao.
2. Solunjanima 2,3Nek nitko vas ne zavede na bilo kakav način. Najprije treba doći otpadništvo i da se *otkrije Čovjek bezbožnosti, Sin propasti,
2. Solunjanima 2,4onaj koji se uspravlja i diže protiv svega što se zove bog ili što se obožava, dotle da zasjedne osobno u *templ Božji i da proglasi da je on Bog.
2. Solunjanima 2,5Ne sjećate li se vi da sam ja vama govorio o tome kad sam još bio uz vas?
2. Solunjanima 2,6A sada, vi znate ono što njega zadržava, da ne bude otkriven prije svog vremena.
2. Solunjanima 2,7Jer, *tajna bezbožnosti je već na djelu; dostaje odstraniti ono što ju zadržava do sada.
2. Solunjanima 2,8Tad će se otkriti Bezbožnik, kojeg će Gospodin Isus uništiti dahom svojih usta i bljeskom svojeg dolaska.
2. Solunjanima 2,9Što se tiče dolaska Bezbožnikovog, označenog djelatnošću *Sotoninom, on će se pokazati svim vrstama moćnih djela, čuda, čuda prijevare
2. Solunjanima 2,10i putem svih zavođenja nepravde za one koji propadaju, zato što nisu primili ljubav istine koja bi ih bila spasila.
2. Solunjanima 2,11Zato je njima Bog poslao jednu moćnu zabludu koja ih je navela povjerovati u laž,
2. Solunjanima 2,12da budu osuđeni svi oni koji nisu vjerovali u istinu već su našli zadovoljstvo u nepravdi.
2. Solunjanima 2,13Glede nas, mi neprekidno trebamo zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubljena u Gospodinu, jer, Bog je vas izabrao od početka, da budete spašeni po Duhu koji posvećuje i po vjeri u istinu.
2. Solunjanima 2,14Na ovo vas je on pozvao po našem *Evanđelju, posjedovati slavu našeg Gospodina Isusa Krista.
2. Solunjanima 2,15Tako dakle, braćo, stojte dobro i odlučno čuvajte običaje koje smo vas mi naučavali, živim glasom ili pismom.
2. Solunjanima 2,16Nek naš Gospodin Isus Krist, on sam i Bog naš Otac, koji su nas voljeli i dali nam, milošću, jednu vječnu utjehu i dobru nadu,
2. Solunjanima 2,17vas utješe i učvrste u svemu onome što činite i sve ono što kažete za dobro.
2. Solunjanima 2,1Ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista, i za naš sastanak u njemu,
2. Solunjanima 2,2Da se ne date lasno pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom ni riječju, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov.
2. Solunjanima 2,3Da vas niko ne prevari nikakijem načinom; jer neće doći dok ne dođe najprije otpad, i ne pokaže se čovjek bezakonja, sin pogibli,
2. Solunjanima 2,4Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sjesti u crkvi Božijoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog.
2. Solunjanima 2,5Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio?
2. Solunjanima 2,6I sad znate što zadržava da se ne javi u svoje vrijeme.
2. Solunjanima 2,7Jer se već radi tajna bezakonja, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava.
2. Solunjanima 2,8Pa će se onda javiti bezakonik, kojega će Gospod Isus ubiti duhom usta svojijeh, i iskorijeniti svjetlošću dolaska svojega;
2. Solunjanima 2,9Kojega je dolazak po činjenju sotoninu sa svakom silom, i znacima i lažnijem čudesima,
2. Solunjanima 2,10I sa svakom prijevarom nepravde među onima koji ginu: jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasli.
2. Solunjanima 2,11I zato će im Bog poslati silu prijevare, da vjeruju laži;
2. Solunjanima 2,12Da prime sud svi koji ne vjerovaše istini, nego volješe nepravdu.
2. Solunjanima 2,13A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubazna Gospodu! što vas je Bog od početka izabrao za spasenije u svetinji Duha i vjeri istine.
2. Solunjanima 2,14U koje vas dozva jevanđeljem našijem, da dobijete slavu Gospoda našega Isusa Hrista.
2. Solunjanima 2,15Tako dakle, braćo, stojte i držite uredbe kojima se naučiste ili riječju ili iz poslanice naše.
2. Solunjanima 2,16A sam Gospod naš Isus Hristos, i Bog i otac naš, kojemu omiljesmo i dade nam utjehu vječnu i nad dobri u blagodati,
2. Solunjanima 2,17Da utješi srca vaša i da vas utvrdi u svakoj riječi i djelu dobrome.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje