Tražilica


2. Solunjanima 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Solunjanima 3,1Uostalom, braćo, molite se za nas, da riječ Gospodnja trči i da se slavi kao i u vas;
2. Solunjanima 3,2I da se izbavimo od dosadnih i zlih ljudi; jer vjera nije stvar svakoga
2. Solunjanima 3,3A Gospodin je vjeran, on će vas utvrditi i sačuvati oda zla.
2. Solunjanima 3,4A uzdamo se u Gospodinu za vas, da ono, što vam zapovijedamo, i činite, i činit ćete.
2. Solunjanima 3,5A Gospodin neka upravi srca vaša na ljubav Božju i na strpljivost Kristovu!
2. Solunjanima 3,6A zapovijedamo vam, braćo, u ime Gospodina našega Isusa Krista, da se odvojite od svakoga brata, koji živi neuredno, a ne po predaji, koju primiše od nas.
2. Solunjanima 3,7Jer sami znate, kako treba da se ugledate na nas, jer nijesmo živjeli neuredno među vama.
2. Solunjanima 3,8Niti smo zabadava kruh jeli u koga, nego smo radili u trudu i muci noć i dan, da ne budemo na teret nikome od vas.
2. Solunjanima 3,9Ne kao da nemamo vlasti, nego da sebe damo vama za uzor, da nas nasljedujete.
2. Solunjanima 3,10Jer kad smo bili u vas, ovo smo vam zapovijedali, da, ako tko neće da radi, neka i ne jede!
2. Solunjanima 3,11Jer čujemo, da neki neuredno žive među vama, ništa ne rade, nego se bave ništavim stvarima.
2. Solunjanima 3,12Takvima zapovijedamo i opominjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu, da mirno radeći svoj kruh jedu.
2. Solunjanima 3,13A vi, braćo, ne umarajte se dobro čineći!
2. Solunjanima 3,14A ako tko ne posluša riječi naše u ovoj poslanici, toga zabilježite i ne drugujte s njim, da se posrami!
2. Solunjanima 3,15Ali ga ne držite kao neprijatelja, nego ga opominjite kao brata!
2. Solunjanima 3,16A sam Gospodin mira neka vam dadne mir svagda na svakom mjestu! Gospodin sa svima vama!
2. Solunjanima 3,17Pozdrav mojom rukom, Pavlovom, što je znak u svakoj poslanici. Ovako pišem.
2. Solunjanima 3,18Milost Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama! Amen.
2. Solunjanima 3,1 Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas
2. Solunjanima 3,2i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere!
2. Solunjanima 3,3Ali, vjeran je Gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga.
2. Solunjanima 3,4A uzdamo se, u Gospodinu, u vas: da vršite i da ćete vršiti ono što vam zapovijedamo.
2. Solunjanima 3,5A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj.
2. Solunjanima 3,6Zapovijedamo vam, braćo, u ime Gospodina Isusa Krista da se klonite svakoga brata što živi neuredno i ne po predaji koju primiste od nas.
2. Solunjanima 3,7Ta sami znate kako nas treba nasljedovati. Jer dok bijasmo među vama, nismo živjeli neuredno:
2. Solunjanima 3,8ničiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas.
2. Solunjanima 3,9Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji ćete nasljedovati.
2. Solunjanima 3,10Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo: Tko neće da radi, neka i ne jede!
2. Solunjanima 3,11A čujemo da neki od vas žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube.
2. Solunjanima 3,12Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu.
2. Solunjanima 3,13Vama pak, braćo, neka ne dodija činiti dobro.
2. Solunjanima 3,14Ako li se tko ne pokorava našoj riječi u ovoj poslanici, zabilježite ga, ne drugujte s njime, da se postidi,
2. Solunjanima 3,15ali ga ne smatrajte neprijateljem, nego ga urazumljujte kao brata.
2. Solunjanima 3,16A sam Gospodin mira dao vam mir zauvijek i na svaki način! Gospodin sa svima vama!
2. Solunjanima 3,17Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Ovo je znak u svakoj poslanici: ovako pišem.
2. Solunjanima 3,18Milost Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama!
2. Solunjanima 3,1U ostalom, braćo, molite za nas, da bi riječ Gospodinova nastavila svoj tijek, nek bude ona slavljena kao što to ona jest kod vas,
2. Solunjanima 3,2i da mi izbjegnemo zlim i opakim ljudima; jer, nemaju svi vjeru.
2. Solunjanima 3,3Gospodin je pouzdan: on će vas učvrštiti u čuvati od Opakog .
2. Solunjanima 3,4Za vas, mi smo u ovome uvjereni u Gospodinu: što vama nalažemo, vi to činite, i nastavit ćete to činiti.
2. Solunjanima 3,5Nek Gospodin vodi vaša srca u ljubavi Božjoj i u istrajnosti Kristovoj.
2. Solunjanima 3,6Mi vam zapovijedamo, braćo, u *ime Gospodina Isusa Krista, da se držite daleko od svakog brata koji vodi jedan razuzdan život i suprotan običaju koji ste primili od nas.
2. Solunjanima 3,7Vi, znate dobro kako treba nas oponašati: mi nismo među vama živjeli na jedan razuzdan način; *
2. Solunjanima 3,8mi nismo nikog molili da nam daje kruh koji smo jeli, već, u trudu i zamoru, mi smo radili noć i dan, radili smo da ne budemo na teretu nikome od vas.
2. Solunjanima 3,9Naravno, imali smo na to pravo, ali, htjeli smo biti za vas jedan primjer za oponašati.
2. Solunjanima 3,10Naime, kad bijasmo uz vas, mi smo vam dali ovu zapovijed: ako netko neće raditi, nek ni ne jede!
2. Solunjanima 3,11A, mi slušamo govoriti da ima među vama onih koji vode jedan razuzdani život, zaokupljenim kako ništa ne raditi.
2. Solunjanima 3,12Tim ljudima, mi upućujemo, u Gospodinu Isusu Kristu, ovu zapovijed i ovaj savjet: da rade u miru i da jedu kruh koji su sami zaradili.
2. Solunjanima 3,13Glede vas, braćo, ne prestajite činiti dobro.
2. Solunjanima 3,14Ako se netko ne pokorava ovome što mi govorimo u ovom pismu, zabilježite to i nemajte nikakvog odnosa s njim, da bi se postidio;
2. Solunjanima 3,15ne smatrajte ga ipak, neprijateljem, već ga ispravite kao brata.
2. Solunjanima 3,16Nek Gospodin mira, on sam, vama dadne mir, uvijek i na svaki način. Nek Gospodin bude s vama svima.
2. Solunjanima 3,17Pozdrav je mojom rukom, Pavlovom. Ja ovako potpisujem svako pismo: ovo je moj rukopis.
2. Solunjanima 3,18Nek milost našeg Gospodina Isusa Krista bude s vama svima.
2. Solunjanima 3,1Dalje, braćo, molite se Bogu za nas da riječ Gospodnja trči, i da se slavi kao i među vama;
2. Solunjanima 3,2I da se izbavimo od besputnijeh i zlijeh ljudi: jer vjera nije sviju.
2. Solunjanima 3,3A Gospod je vjeran, koji će vas utvrditi i sačuvati oda zla.
2. Solunjanima 3,4A uzdamo se u Gospoda za vas da ono što vam zapovijedamo i činite i činićete.
2. Solunjanima 3,5A Gospod da upravi srca vaša na ljubav Božiju i na trpljenje Hristovo.
2. Solunjanima 3,6Zapovjedamo vam pak, braćo, u ime Gospoda našega Isusa Hrista, da se odvojite od svakoga brata koji živi neuredno, a ne po uredbi koju primiše od nas.
2. Solunjanima 3,7Jer sami znate kako treba da se ugledate na nas, jer ne življesmo neuredno među vama,
2. Solunjanima 3,8Niti zabadava hljeb jedosmo u koga, nego u trudu i u poslu, dan i noć radeći, da ne budemo na dosadu nikome od vas.
2. Solunjanima 3,9Ne kao da nemamo vlasti, nego da sebe damo vama za ugled, da budete kao i mi.
2. Solunjanima 3,10Jer kad bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo da ako ko neće da radi da i ne jede.
2. Solunjanima 3,11Jer čujemo da neki neuredno žive među vama, ništa ne radeći, nego okrajče i miješaju se u tuđe poslove.
2. Solunjanima 3,12Takovima zapovijedamo i molimo ih u Gospodu našemu Isusu Hristu da mirno radeći svoj hljeb jedu.
2. Solunjanima 3,13A vama, braćo, da ne dotuži dobro činiti.
2. Solunjanima 3,14A ako ko ne posluša riječi naše, onoga poslanicom naznačite, i ne miješajte se s njima, da se posrami.
2. Solunjanima 3,15Ali ga ne držite kao neprijatelja, nego ga svjetujte kao brata.
2. Solunjanima 3,16A sam Gospod mira da vam da mir svagda u svakom događaju. Gospod sa svima vama.
2. Solunjanima 3,17Pozdrav mojom rukom Pavlovom, koje je znak u svakoj poslanici, ovako pišem:
2. Solunjanima 3,18Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje