Tražilica


Brojevi 28. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 28,1Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 28,2"Daj sinovima Izraelovim ove odredbe: "Prinosite mi točno u određeno vrijeme prinose moje, moje jelo žrtve ognjene za miris ugodni meni.
Brojevi 28,3Reci im: "Ovo je žrtva ognjena, koju imate prinositi Gospodu: svaki dan dva jednogodišnja janjeta bez pogrješke kao redovitu žrtvu paljenicu,
Brojevi 28,4Jedno janje neka se priredi ujutro, drugo uvečer;
Brojevi 28,5Uz to kao prinos desetinu efe bijeloga brašna, što je umiješeno s četvrtinom hina ulja od stučenih maslina.
Brojevi 28,6To je redovita žrtva paljenica, koja je bila već na Sinaju prinesena kao žrtva ognjena za miris ugodni Gospodu.
Brojevi 28,7Kao naljev neka dođe na svako janje četvrt hina. Izlij naljev vina Gospodu u Svetištu.
Brojevi 28,8Druga janje priredi uvečer. Prinesi ga s prinosom ujutro i s naljevom svojim kao žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu.
Brojevi 28,9U subotu imaju se prinijeti dva jednogodišnja, bez pogrješke janjeta i dvije desetine s uljem umiješena bijeloga brašna kao prinos s naljevom svojim.
Brojevi 28,10To je subotna žrtva paljenica, što se mora prinijeti svake subote uz redovitu žrtvu paljenicu i naljev svoj.
Brojevi 28,11Prvi dan mjeseca imate prinijeti Gospodu kao žrtvu paljenicu: dva mlada junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca.
Brojevi 28,12Za svakoga junca tri desetine s uljem umiješena bijeloga brašna kao prinos, i za ovna dvije desetine s uljem umiješena bijeloga brašna kao prinos.
Brojevi 28,13I za svako janje desetinu s uljem umiješena bijeloga brašna kao prinos. To je žrtva paljenica puna mirisa ugodnoga, žrtva ognjena Gospodu.
Brojevi 28,14Naljevi njihovi neka budu: pola hina na svakoga junca, trećina hina na ovna i četvrt hina na janje. To je žrtva paljenica o mlađu, što se ima prinositi svakoga mlada u godini, mjesec za mjesecom.
Brojevi 28,15Osim toga uz redovitu žrtvu paljenicu i naljev njezin ima se još prinijeti Gospodu jedan jarac kao žrtva za grijeh.
Brojevi 28,16Četrnaesti dan prvoga mjeseca jest Pasha u čast Gospodu.
Brojevi 28,17Petnaesti dan toga mjeseca jest blagdan. Sedam dana ima se jesti kruh nekvasan.
Brojevi 28,18Prvi dan neka je uz Svetište svečani sastanak. Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga.
Brojevi 28,19Prinesite Gospodu kao žrtvu paljenicu, što izgori u ognju, dva mlada junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca, koji ne smiju imati pogrješke;
Brojevi 28,20Uz to kao prinos njihov bijelo brašno, s uljem umiješeno. Tri desetine imate uzeti za junca i dvije desetine za ovna.
Brojevi 28,21Po jednu desetinu imate upotrijebiti za svakoga od sedam janjaca.
Brojevi 28,22Uz to dolazi jedan jarac kao žrtva za grijeh, da vam pribavi pomirenje.
Brojevi 28,23Prinesite sve to uz jutarnju žrtvu paljenicu, koja je redovita žrtva paljenica.
Brojevi 28,24Ove žrtve imate prinositi sedam dana dan za danom kao jelo žrtve ognjene za miris ugodni Gospodu. Treba ih prirediti uz redovitu žrtvu paljenicu i naljev njezin.
Brojevi 28,25Sedmi dan imate opet održati svečani sastanak uz Svetište. Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga.
Brojevi 28,26I na dan prvina, kad prinosite Gospodu prinos od novoga žita, na blagdan tjedana, držite svečani sastanak uz Svetište. Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga.
Brojevi 28,27Kao žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu imate prinijeti: dva mlada junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca;
Brojevi 28,28Uz to kao prinos njihov bijelo brašno, što je s uljem umiješeno, tri desetine za svakoga junca, dvije desetine za ovna,
Brojevi 28,29I desetinu za svakoga od sedam janjaca,
Brojevi 28,30Onda jednoga jarca, da vam pribavi pomirenje.
Brojevi 28,31Prinesite sve to uz redovitu žrtvu paljenicu i prinos njezin, bez pogrješke moraju biti životinje, i uz naljeve njihove.
Brojevi 28,1 Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 28,2"Naredi Izraelcima i reci im: `Točno u određeno vrijeme prinosite mi moje prinose, moju hranu - žrtve paljene meni na ugodan miris.`
Brojevi 28,3Reci im: Ovo su žrtve paljene koje ćete prinositi Jahvi: Svaki dan dva jednogodišnja janjca bez mane kao trajnu paljenicu.
Brojevi 28,4Jedno janje prinosite jutrom, a drugo janje prinosite u suton.
Brojevi 28,5A za prinosnicu desetinu efe najboljeg brašna, zamiješena u četvrtini hina čistoga ulja.
Brojevi 28,6Trajna je to paljenica koja je već bila prinesena na Sinajskom brdu - žrtva spaljena na ugodan miris Jahvi.
Brojevi 28,7Njezina ljevanica neka se sastoji od četvrtine hina za svako janje. Ljevanica vina neka se Jahvi izlijeva u Svetištu.
Brojevi 28,8Drugo janje prinosite u suton. Prinosi ga kao i jutarnju prinosnicu i njezinu ljevanicu: kao žrtvu spaljenu Jahvi na ugodan miris.
Brojevi 28,9"Na subotnji dan: dva jednogodišnja janjeta bez mane i dvije desetine efe najboljeg brašna, zamiješena s uljem, za prinosnicu, s njezinom ljevanicom.
Brojevi 28,10Neka se subotnja paljenica svake subote dodaje trajnoj paljenici i njezinoj ljevanici.
Brojevi 28,11"Na početku vaših mjeseci prinosite Jahvi za paljenicu: dva junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca bez mane.
Brojevi 28,12Za pojedinog junca kao prinosnicu: tri desetine najboljeg brašna zamiješena s uljem; za svakog ovna kao prinosnicu: dvije desetine efe najboljeg brašna zamiješena s uljem.
Brojevi 28,13Za svako janje jednu desetinu efe najboljeg brašna zamiješena s uljem kao prinosnicu. To je paljenica spaljena na ugodan miris Jahvi.
Brojevi 28,14Njihove ljevanice neka budu: na junca polovica hina vina; na ovna trećina hina; na janje četvrtina hina. To neka bude mjesečna paljenica na mlađak svakog mjeseca u godini.
Brojevi 28,15Povrh trajne paljenice neka se Jahvi prinosi jedan jarac kao okajnica s njezinom ljevanicom."

Brojevi 28,16"Prvoga mjeseca, četrnaestoga dana u mjesecu, Jahvina je Pasha,
Brojevi 28,17a petnaestoga dana toga mjeseca jest blagdan. Neka se sedam dana jedu beskvasni hljebovi.
Brojevi 28,18Prvog dana neka bude sveti saziv. Nikakva težačkog posla nemojte raditi.
Brojevi 28,19Prinesite Jahvi žrtvu paljenu, žrtvu paljenicu: dva junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca. Neka vam budu bez mane.
Brojevi 28,20Njihova prinosnica, od najboljeg brašna zamiješena s uljem, neka bude: tri desetine efe na junca, dvije desetine efe na ovna,
Brojevi 28,21a na svakoga od onih sedam janjaca neka bude jedna desetina efe.
Brojevi 28,22Neka bude jedan jarac kao okajnica, da se nad vama izvrši obred pomirenja.
Brojevi 28,23Ovo prinosite povrh jutarnje paljenice, koje se prinosi kao trajna paljenica.
Brojevi 28,24Tako činite svaki dan za sedam dana; to je hrana, žrtva paljena na ugodan miris Jahvi. To neka se prinosi povrh trajne paljenice i njezine ljevanice.
Brojevi 28,25Sedmoga dana neka vam bude sveti savez. Nikakva težačkog posla nemojte raditi!"

Brojevi 28,26"I na Dan prvina - na svoj Blagdan sedmica - kad budete Jahvi prinosili prinosnicu, imajte sveti saziv: nikakva težačkog posla nemojte raditi.
Brojevi 28,27Za paljenicu na ugodan miris Jahvi prinesite dva junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca.
Brojevi 28,28Njihova prinosnica, od najboljeg brašna zamiješena s uljem, neka bude: na pojedinog junca tri desetine efe, na pojedinoga ovna dvije desetine efe,
Brojevi 28,29a jedna desetina efe na svakoga od onih sedam janjaca.
Brojevi 28,30Neka bude i jedan jarac kao okajnica, da se nad vama izvrši obred pomirenja.
Brojevi 28,31Prinosite ih povrh trajne paljenice i njezine prinosnice, a neka vam budu bez mane one i njihove ljevanice.
Brojevi 28,1GOSPOD govoraše Mojsiju:
Brojevi 28,2` Daj sinovima Izraelovim slijedeće zapovijedi : Pazite da mi u određeno vrijeme donosite darove koji mi pripadaju, moju hranu, u obliku jela u utažujujući miris.
Brojevi 28,3Ti ćeš im reći: Evo jela koje će te nuditi GOSPODU: dva janjeta bez grješke, svaki dan, kao vječiti holokaust.
Brojevi 28,4Ponudit će se prvo janje u jutro, a drugo u sumrak,
Brojevi 28,5s jednom žrtvom od jedne desetine efa brašna zamiješanog uljem od zgnječenih maslina . –
Brojevi 28,6Holokaust je onaj koji je bio primijenjivan na brdu Sinaj, jedno jelo u utažujući miris za GOSPODA.
Brojevi 28,7- Obvezna libacija je jedna četvrtina hina za prvo janje - libacija jakog vina za ponuditi GOSPODU u *svetištu.
Brojevi 28,8Drugo janje, nudit će se u sumrak; ponudit će se isti dar i ista libacija kao u jutro. To je za GOSPODA jedna živež utažujućeg mirisa.
Brojevi 28,10Taj holokaust za šabat dodaje se vječitom holokaustu i njegovoj libaciji.
Brojevi 28,11U početku svakog mjeseca, ponudit će te GOSPODU holokaust od dva bika, jednog ovna i sedam janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
Brojevi 28,12s njima, za svakog bika, jedan dar od tri desetine brašna zamiješanog uljem; za ovna, jedan dar od dvije desetine brašna zamiješanog uljem;
Brojevi 28,13i za svako janje, jedan dar od brašna zamiješanog uljem, od jedne desetine svaki put. To je jedan holokaust utažujućeg mirisa, jedno jelo za GOSPODA.
Brojevi 28,14Obvezne libacije su: jedna polovica hina1 vina po biku, jedna trećina hina po ovnu i jedna četvrtina hina po janjetu. Takav je holokaust za svaki mladi mjesec u godini.
Brojevi 28,15Uz to, jedan jarac darovan GOSPODU za grijeh; nudit će se uz vječiti holokaust i njegovu libaciju.
Brojevi 28,16Prvog mjeseca, četrnaestog dana u mjesecu, jest *Pasha u čast GOSPODOVU.
Brojevi 28,17Petnaestog dana tog mjeseca, dan je slavlja: tijekom sedam dana, jest će se *beskvasni kruhovi.
Brojevi 28,18Prvog dana, bit će jedan sveti sastanak; vi neće te obavljati nikakve teške radove.
Brojevi 28,19Nudit će te GOSPODU jela u holokaust: dva bika, jednog ovna i sedam janjaca od godinu dana - uzet će te životinje bez grješke –
Brojevi 28,20s obveznim darom od brašna s uljem: tri desetine za jednog bika i dvije desetine za jednog ovna.
Brojevi 28,21Za svakog od sedam janjaca, dodat će se jedna desetina svaki put.
Brojevi 28,22Uz to, jedan jarac za žrtvu za grijeh, za obaviti obred odrješenja u vašu korist.
Brojevi 28,23Sve će te to učiniti uz jutarnji holokaust koji je vječiti holokaust.
Brojevi 28,24Vi će te isti nuditi svaki dan, tijekom sedam dana, od hrane za GOSPODA, od jela utažujućeg mirisa; ponudit će se uz vječiti holokaust i njegovu libaciju.
Brojevi 28,25Sedmog dana, vi će te imati sveti sastanak; tog dana neće te raditi nikakav težak posao.
Brojevi 28,26U dan *prvina, kad budete darovali GOSPODU, za blagdan *tjedana, dar nove žetve, imat će te jedan sveti skup; neće te obavljati nikakav težak posao.
Brojevi 28,27Ponudit će te GOSPODU jedan holokaust utažujućeg mirisa: dva bika, jednog ovna i sedam janjaca od godinu dana,
Brojevi 28,28s obaveznim darom od brašna i ulja: tri desetine za svakog bika, dvije desetine za ovna
Brojevi 28,29i, za svako od sedam janjadi, jedna desetina svaki put.
Brojevi 28,30Uz to, jedan jarac, za obaviti obred odrješenja u vašu milost.
Brojevi 28,31Vi će te ih darovati s njihovim libacijama uz vječiti holokaust i dar koji to prati - uzet će te životinje bez grješke.
4. Mojsijeva 28,1Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 28,2Zapovjedi sinovima Izrailjevijem, i reci im: prinose moje, hljeb moj, žrtve što mi se sažižu za ugodni miris, pazite da mi prinosite na vrijeme.
4. Mojsijeva 28,3Reci im dakle: ovo je žrtva ognjena što ćete prinositi Gospodu: dva jagnjeta od godine zdrava, svaki dan na žrtvu paljenicu bez prestanka:
4. Mojsijeva 28,4Jedno jagnje prinesi ujutru, a drugo jagnje prinesi uveče,
4. Mojsijeva 28,5I desetinu efe bijeloga brašna za dar smiješana s četvrtinom ina čistoga ulja.
4. Mojsijeva 28,6To je žrtva paljenica svagdašnja, koja bi prinesena na gori Sinajskoj za miris ugodni, žrtva ognjena Gospodu.
4. Mojsijeva 28,7I naljev njezin da bude četvrt ina na svako jagnje; u svetinji prinosi naljev dobra pića Gospodu.
4. Mojsijeva 28,8A drugo jagnje prinesi uveče; dar kao ujutru i naljev njegov prinesi za žrtvu ognjenu, za ugodni miris Gospodu.
4. Mojsijeva 28,9A u subotu dva jagnjeta od godine zdrava, i dvije desetine bijeloga brašna smiješana s uljem za dar s naljevom njegovijem.
4. Mojsijeva 28,10To je subotna žrtva paljenica svake subote, osim svagdašnje žrtve paljenice i naljeva njezina.
4. Mojsijeva 28,11I u početak mjeseca svojih prinosite Gospodu žrtvu paljenicu, po dva teleta i jednoga ovna i sedam jaganjaca od godine zdravijeh;
4. Mojsijeva 28,12I tri desetine bjeloga brašna pomiješana s uljem za dar na svako tele, i dvije desetine bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar na ovna;
4. Mojsijeva 28,13I po jednu desetinu bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar na svako jagnje; to je žrtva paljenica na ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu.
4. Mojsijeva 28,14A naljev njihov da bude vina po ina na tele, trećina ina na ovna, i četvrt ina na jagnje. To je žrtva paljenica u početak mjeseca, svakoga mjeseca u godini.
4. Mojsijeva 28,15I jarca jednoga za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice, prinosite Gospodu s naljevom njegovijem.
4. Mojsijeva 28,16A prvoga mjeseca četrnaesti dan da je pasha Gospodu;
4. Mojsijeva 28,17A petnaesti dan toga mjeseca praznik: sedam dana jedite prijesne hljebove.
4. Mojsijeva 28,18Prvi dan neka je sabor sveti; nikakoga posla ropskoga ne radite.
4. Mojsijeva 28,19Nego prinesite Gospodu žrtvu paljenicu, dva teleta i jednoga ovna i sedam jaganjaca od godine, sve da vam je zdravo;
4. Mojsijeva 28,20A dar uz njih bjeloga brašna pomiješana s uljem tri desetine uza svako tele i dvije desetine uz ovna prinesite.
4. Mojsijeva 28,21Po jednu desetinu prinesite uza svako jagnje od onijeh sedam jaganjaca;
4. Mojsijeva 28,22I jednoga jarca za grijeh, radi očišćenja vašega.
4. Mojsijeva 28,23To prinesite osim jutrenje žrtve paljenice, koja je žrtva svagdašnja.
4. Mojsijeva 28,24Tako prinosite svako dan za onijeh sedam dana, da bude jelo, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu, osim svagdašnje žrtve paljenice i njezina naljeva prinosite.
4. Mojsijeva 28,25I sedmi dan da imate sveti sabor; posla ropskoga nijednoga ne radite.
4. Mojsijeva 28,26I na dan prvina, kad prinosite nov dar Gospodu poslije svojih nedjelja, da imate sabor sveti, nijednoga posla ropskoga ne radite;
4. Mojsijeva 28,27Nego prinesite žrtvu paljenicu za ugodni miris Gospodu, dva teleta, jednoga ovna sedam jaganjaca od godine;
4. Mojsijeva 28,28I dar uz njih: bijeloga brašna pomiješana s uljem po tri desetine uz tele, dvije desetine uz ovna,
4. Mojsijeva 28,29Po jednu desetinu uza svako jagnje od onijeh sedam jaganjaca;
4. Mojsijeva 28,30Jednoga jarca, radi očišćenja vašega.
4. Mojsijeva 28,31Prinesite to, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina; a sve neka vam je zdravo s naljevom svojim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje