Tražilica


Brojevi 33. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 33,1Ovo su postaje sinova Izraelovih, kad izađoše iz zemlje egipatske sa svojim četama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim.
Brojevi 33,2Mojsije popisa postaje njihove, od kojih su po zapovijedi Gospodnjoj dalje putovali. Ovo su postaje njihove na putovanju njihovu,
Brojevi 33,3Pođoše iz Ramsesa prvoga mjeseca, petnaesti dan prvoga mjeseca, Na dan po Pashi izađoše sinovi Izraelovi pod moćnom rukom pred očima svih Egipćana,
Brojevi 33,4Dok su Egipćani pokopavali svoje prvorođence, što ih je bio Gospod sve među njima pobio, jer je bio Gospod izvršio kazneni sud na bogovima njihovim.
Brojevi 33,5Sinovi Izraelovi pođoše dakle iz Ramsesa i utaboriše se u Sukotu.
Brojevi 33,6Iz Sukota pođoše i utaboriše se u Etamu, koji je na kraj pustinje.
Brojevi 33,7Iz Etama pođoše i okrenuše prema Pi Hahirotu, koji je naprema Baal Sefonu, i utaboriše se pred Migdolom,
Brojevi 33,8Iz Pi Hahirota pođoše i prijeđoše preko mora u pustinju i putovavši tri dana preko pustinje etamske utaboriše se u Mari.
Brojevi 33,9Iz Mare pođoše i dođoše u Elim, U Elimu je bilo dvanaest studenaca i sedamdeset palma, i tu se utaboriše.
Brojevi 33,10Iz Elima pođoše i utaboriše se kod Crvenoga mora.
Brojevi 33,11Od Crvenoga mora pođoše i utaboriše se u pustinji sinskoj.
Brojevi 33,12Iz pustinje sinske pođoše i utaboriše se u Dofki.
Brojevi 33,13Iz Dofke pođoše i utaboriše se u Alušu,
Brojevi 33,14Iz Aluša pođoše i utaboriše se u Refidimu. Tamo nije imao narod vode da pije.
Brojevi 33,15Iz Refidima pođoše i utaboriše se u pustinji sinajskoj.
Brojevi 33,16Iz pustinje sinajske pođoše i utaboriše se u Kibrot Hataavi.
Brojevi 33,17Iz Kibrot Hataave pođoše i utaboriše se u Haserotu.
Brojevi 33,18Iz Haserota pođoše i utaboriše se u Ritmi.
Brojevi 33,19Iz Ritme pođoše i utaboriše se u Rimon Peresu.
Brojevi 33,20Iz Rimon Peresa pođoše i utaboriše se u Libni.
Brojevi 33,21Iz Libne pođoše i utaboriše se u Resi.
Brojevi 33,22Iz Rese pođoše i utaboriše se u Kehelati.
Brojevi 33,23Iz Kehelate pođoše i utaboriše se na gori Šeferu.
Brojevi 33,24Od gore Šefera pođoše i utaboriše se u Haradi.
Brojevi 33,25Iz Harade pođoše i utaboriše se u Makhelotu.
Brojevi 33,26Iz Makhelota pođoše i utaboriše se u Tahatu.
Brojevi 33,27Iz Tahata pođoše i utaboriše se u Terahu.
Brojevi 33,28Iz Teraha pođoše i utaboriše se u Mitki.
Brojevi 33,29Iz Mitke pođoše i utaboriše se u Hašmoni.
Brojevi 33,30Iz Hašmone pođoše i utaboriše se u Moserotu.
Brojevi 33,31Iz Moserota pođoše i utaboriše se u Bene Jaakanu.
Brojevi 33,32Iz Bene Jaakana pođoše i utaboriše se kod Hor Hagidgada.
Brojevi 33,33Iz Hor Hagidgada pođoše i utaboriše se u Jotbati.
Brojevi 33,34Iz Jotbate pođoše i utaboriše se u Abroni.
Brojevi 33,35Iz Abrone pođoše i utaboriše se u Esion Geberu.
Brojevi 33,36Iz Esion Gebera pođoše i utaboriše se u pustinji sinskoj, to jest u Kadešu.
Brojevi 33,37Iz Kadeša pođoše i utaboriše se na gori Horu na međi zemlje edomske.
Brojevi 33,38Svećenik Aron uzađe na goru Hor po zapovijedi Gospodnjoj i umrije ondje u četrdesetoj godini po izlasku sinova Izraelovih iz zemlje egipatske, prvi dan petoga mjeseca.
Brojevi 33,39Aronu je bilo sto i dvadeset i tri godine, kad umrije na gori Horu.
Brojevi 33,40Kanaanac, kralj u Aradu, koji je prebivao u Negebu u zemlji kanaanskoj, čuo je za dolazak sinova Izraelovih.
Brojevi 33,41Od gore Hora pođoše i utaboriše se u Salmoni.
Brojevi 33,42Iz Salmone pođoše i utaboriše se u Punonu.
Brojevi 33,43Iz Punona pođoše i utaboriše se u Obotu.
Brojevi 33,44Iz Obota pođoše i utaboriše se u Ije Abarimu na međi moapskoj.
Brojevi 33,45Iz Ije Abarima pođoše i utaboriše se u Dibon Gadu.
Brojevi 33,46Iz Dibon Gada pođoše i utaboriše se u Almon Diblatajimu.
Brojevi 33,47Iz Almon Diblatajima pođoše i utaboriše se u gorama abarimskim pred Nebom.
Brojevi 33,48Od gora abarimskih pođoše i utaboriše se na poljanama moapskim na Jordanu naprema Jerihu.
Brojevi 33,49Tabor njihov protezao se na Jordanu od Bet Jesimota do Abel Lugakacije na poljanama moapskim.
Brojevi 33,50Gospod zapovjedi Mojsiju na poljanama moapskim naprema Jerihu:
Brojevi 33,51"Priopći sinovima Izraelovim ovaj naputak; Kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku.
Brojevi 33,52Protjerajte ispred sebe sve stanovnike zemlje i uništite sve njihove slike idolske. I sve njihove uzvisine opustošite.
Brojevi 33,53Uzmite sebi u posjed zemlju i prebivajte u njoj, jer vam dadoh tu zemlju da je vaša.
Brojevi 33,54Ždrijebom razdijelite zemlju kao baštinu po svojim plemenima. Plemenu, koje je mnogobrojno, dajte veću baštinu, a onomu, koje je manje, dajte manju baštinu. Što kojemu dopadne ždrijebom, ono neka mu bude. Po svojim očinskim plemenima razdijelite sebi baštinu.
Brojevi 33,55Ako li ne protjerate ispred sebe stanovnike zemlje, onda će oni, koje između njih ostavite, biti trnje očima vašim i ostani bokovima vašim i pritiskivat će vas u zemlji, u kojoj ćete prebivati.
Brojevi 33,56Što sam mislio učiniti njima, učinit ću vama."
Brojevi 33,1 Ovo su postaje Izraelaca što ih prijeđoše kad iziđoše iz zemlje egipatske u svojim četama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim.
Brojevi 33,2Na zapovijed Jahvinu Mojsije je bilježio polazne točke njihova putovanja. Ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim točkama.
Brojevi 33,3Iz Ramsesa krenuše u prvome mjesecu. Bio je petnaesti dan prvoga mjeseca - sutradan poslije Pashe - kad se Izraelci zaputiše uzdignutih pesnica i naočigled sviju Egipćana,
Brojevi 33,4dok su Egipćani pokopavali one koje je Jahve između njih pobio, to jest sve prvorođence, i tako nad njihovim božanstvima izvršio pravdu.
Brojevi 33,5Krenu dakle Izraelci iz Ramsesa i utabore se u Sukotu.
Brojevi 33,6Zatim odu iz Sukota i utabore se u Etamu, baš na rubu pustinje.
Brojevi 33,7Pođu iz Etama, a onda okrenu prema Pi Hahirotu, koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. Tabore postave pred Migdolom.
Brojevi 33,8Krenu od Pi Hahirota i prijeđu posred mora u pustinju. Išli su tri dana pustinjom Etanom, a onda se utabore u Mari.
Brojevi 33,9Zatim odu iz Mare i stignu u Elim. U Elimu je bilo dvanaest izvor-voda i sedamdeset palma. Tu su se utaborili.
Brojevi 33,10Potom krenu iz Elima te se utabore uz Crveno more.
Brojevi 33,11A otišavši od Crvenog mora, utabore se u pustinji Sinu.
Brojevi 33,12Potom odu iz pustinje Sina i postave tabore u Dofki.
Brojevi 33,13Otišavši iz Dofke, utabore se u Alušu.
Brojevi 33,14Krenu iz Aluša i utabore se u Refidimu. Tu narod nije imao vode da pije.
Brojevi 33,15Odu iz Refidima te se utabore u Sinajskoj pustinji.
Brojevi 33,16Krenu iz Sinajske pustinje te se utabore u Kibrot Hataavi.
Brojevi 33,17Odu iz Kibrot Hataave te se utabore u Haserotu.
Brojevi 33,18Onda odu iz Haserota i utabore se u Ritmi.
Brojevi 33,19Krenu iz Ritme i utabore se u Rimon Peresu.
Brojevi 33,20Odu iz Rimon Peresa i utabore se u Libni.
Brojevi 33,21Iz Libne odu i utabore se u Risi.
Brojevi 33,22Odu iz Rise te se utabore u Kehelati.
Brojevi 33,23Odu iz Kehelate i utabore se na brdu Šeferu.
Brojevi 33,24Odu s brda Šefera i utabore se u Haradi.
Brojevi 33,25Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu.
Brojevi 33,26Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu.
Brojevi 33,27Odu iz Tahata i utabore se u Tarahu.
Brojevi 33,28Iz Taraha odu i utabore se u Mitki.
Brojevi 33,29Odu iz Mitke i utabore se u Hašmoni.
Brojevi 33,30Iz Hašmone odu i utabore se u Moserotu.
Brojevi 33,31Odu iz Moserota i utabore se u Bene Jaakanu.
Brojevi 33,32Odu iz Bene Jaakana i utabore se u Hor Gidgadu.
Brojevi 33,33Odu iz Hor Gidgada i utabore se u Jotbati.
Brojevi 33,34Odu iz Jotbate i utabore se u Abroni.
Brojevi 33,35Iz Abrone odu i utabore se u Esion Geberu.
Brojevi 33,36Iz Esion Gebera odu i utabore se u pustinji Sinu, to jest u Kadešu.
Brojevi 33,37Iz Kadeša krenu te se utabore na brdu Horu, na granici zemlje edomske.
Brojevi 33,38Na zapovijed Jahvinu svećenik se Aron pope na brdo Hor i tu umre na prvi dan petoga mjeseca, u četrdesetoj godini nakon izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje.
Brojevi 33,39Aronu je bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je preminuo na brdu Horu.
Brojevi 33,40Aradski kralj, Kanaanac, koji je živio u kanaanskom kraju Negebu, čuo je o dolasku Izraelaca.
Brojevi 33,41S brda Hora odu te se utabore u Salmoni.
Brojevi 33,42Odu iz Salmone i utabore se u Punonu.
Brojevi 33,43Odu iz Punona i utabore se u Obotu.
Brojevi 33,44Odu iz Obota i utabore se na moapskom području u Ije-Abarimu.
Brojevi 33,45Odu iz Ije-Abarima i utabore se u Dibon Gadu.
Brojevi 33,46Iz Dibon Gada odu i utabore se u Almon Diblatajimu.
Brojevi 33,47Iz Almon Diblatajima odu i utabore se na Abarimskim bregovima, pred Nebom.
Brojevi 33,48Odu s Abarimskih bregova i utabore se na Moapskim poljanama, uz Jordan, nasuprot Jerihonu;
Brojevi 33,49taborovali su uz Jordan od Bet Haješimota sve do Abel Hašitima na Moapskim poljanama.
Brojevi 33,50Na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 33,51"Ovako reci Izraelcima: `Kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku,
Brojevi 33,52potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove slike; uništite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzvišice porušite.
Brojevi 33,53Onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite, jer sam vam je predao da je zaposjednete.
Brojevi 33,54Zemlju razdijelite kockom među svoje rodove. Brojnijem povećajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema otačkim plemenima dijelite im baštinu.
Brojevi 33,55Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda će oni koje od njih na životu ostavite biti trnje u vašim očima i bodljike u vašim bokovima; dosađivat će vam u zemlji u kojoj budete živjeli
Brojevi 33,56i postupit ću s vama kako sam mislio postupiti s njima.`
Brojevi 33,1Evo etapa koje prođoše sinovi Izraelovi od svojeg izlaska iz Egipta sa svojim armijama pod vodstvom Mojsijevim i Aaronovim.
Brojevi 33,2Mojsije zabilježi postaje odakle su polazili po zapovjedi GOSPODOVOJ. Evo dakle njihovih etapa i njihovih postaja.
Brojevi 33,3Oni pođoše iz Ramzesa prvog mjeseca, petnaestog dana tog mjeseca. To je sutradan po *Pashi kad su sinovi Izraelovi izišli slobodno naočigled svih Egipćana,
Brojevi 33,4dok ovi ukopavahu one od svojih koje GOSPOD bijaše pobio za učiniti pravdu nad njihovim bogovima.
Brojevi 33,5Pošli iz Ramzesa, sinovi Izraelovi taborovahu u Sukotu.
Brojevi 33,6Pošli iz Sukota, oni taborovahu u Etamu, u području pustinje.
Brojevi 33,7Pošli iz Etama, oni pristigoše u Pi-Hahirot, nasuprot Migdola.
Brojevi 33,8Pošli iz Hahirota, oni dosegoše pustinju prelazeći more i, nakon tri dana hoda u pustinji Etama, oni taborovahu u Marai.
Brojevi 33,9Pošli iz Mare, oni stigoše u Elim gdje nađoše dvanaest izvora i 70 palmi; tu oni taborovahu.
Brojevi 33,10Pošli iz Elima, oni taborovahu uz *More trstika.
Brojevi 33,11Pošli od Mora trstika, oni taborovahu u pustinji Sin.
Brojevi 33,12Pošli iz pustinje Sin, oni taborovahu u Dofki.
Brojevi 33,13Pošli iz Dofke, oni taborovahu u Alušu.
Brojevi 33,14Pošli iz Aluša oni taborovahu u Refidimu gdje narod ne imade vode za piti.
Brojevi 33,15Pošli iz Refidima, oni taborovahu u pustinji Sinaj.
Brojevi 33,16Pošli iz pustinje Sinaj, oni taborovahu u Kivrot-Tavi.
Brojevi 33,17Pošli iz Kivrot-Tavaie, oni taborovahu u Haserotu.
Brojevi 33,18Pošli iz Haserota, oni taborovahu u Ritmi.
Brojevi 33,19Pošli iz Ritme, oni taborovahu u Rimon-Peresu.
Brojevi 33,20Pošli iz Rimon-Peresa, oni taborovahu u Livni.
Brojevi 33,21Pošli iz Livne, oni taborovahu u Risi.
Brojevi 33,22Pošli iz Rise, oni taborovahu u Kehelatu.
Brojevi 33,23Pošli iz Kehelata, oni taborovahu na brdu Šefer.
Brojevi 33,24Pošli s brda Šefer, oni taborovahu u Haradi.
Brojevi 33,25Pošli iz Harade, oni taborovahu u Makehelotu.
Brojevi 33,26Pošli iz Makehelota, oni taborovahu u Tahatu.
Brojevi 33,27Pošli iz Tahata, oni taborovahu u Terahu.
Brojevi 33,28Pošli iz Teraha, oni taborovahu u Mitki.
Brojevi 33,29Pošli iz Mitke, oni taborovahu u Hašmonu.
Brojevi 33,30Pošli iz Hašmona, oni taborovahu u Moserotu.
Brojevi 33,31Pošli iz Moserota, oni taborovahu u Bene-Jakanu.
Brojevi 33,32Pošli iz Bene-Jakana, oni taborovahu u Hor-Gidgadu.
Brojevi 33,33Pošli iz Hor-Gidgada, oni taborovahu u Jotvati.
Brojevi 33,34Pošli iz Jotvate, oni taborovahu u Avroni.
Brojevi 33,35Pošli iz Avrone, oni taborovahu u Esion-Geveru.
Brojevi 33,36Pošli iz Esion-Gevera, oni taborovahu u pustinji Sin, tj u Kadešu.
Brojevi 33,37Pošli iz Kadeša, oni taborovahu u Hor-Planini.
Brojevi 33,38Po zapovijedi Gospodovoj, svećenik Aaron se uspe na Hor-Planinu i ondje umrije, 40 godina poslije izlaska sinova Izraelovih iz Egipta, u petom mjesecu, prvog u mjesecu.
Brojevi 33,39Aaron imaše 123 godine kad umrije na Hor-Planini.
Brojevi 33,40Kanaanci - kralja Arada nastanjivaše Negev, u zemlji Kanaan - doznadoše za dolazak sinova Izraelovih.
Brojevi 33,41Pošli iz Hor-Planine, oni taborovahu u Salmoni.
Brojevi 33,42Pošli iz Salmone, oni taborovahu u Punonu.
Brojevi 33,43Pošli iz Punona, oni taborovahu u Ovotu.
Brojevi 33,44Pošli iz Ovota, oni taborovahu u Ijije-Avarimu, na granici Moaba.
Brojevi 33,45Pošli i Ijijima, oni taborovahu u Divon-Gadu.
Brojevi 33,46Pošli iz Divon-Gada, oni taborovahu u Almon-Divlataimi.
Brojevi 33,47Pošli iz Almon-Divlataime, oni taborovahu u brdima Avarima, nasuprot Nebu.
Brojevi 33,48Pošli iz iz brda Avarim, oni taborovahu u ravnicama Moaba, na obali Jordana, počevši od Bet-Ješimota sve do Abel-Šitima, u ravnicama Moaba.
Brojevi 33,50GOSPOD reče Mojsiju u ravnicama Moaba, na obali Jordana u visini Jerihona:
Brojevi 33,51` Govori sinovima Izraelovim i reci im: kad budete prešli Jordan za ući u zemlju Kanaan,
Brojevi 33,52vi će te protjerati ispred sebe sve žitelje zemlje, učinit će te da nestanu sve njihove statue izlivene od metala i uništiti sva njihova *visoka mjesta.
Brojevi 33,53Vi će te uzeti u posjed zemlju i tu stanovati; jer vi ste ti kojima ja dajem tu zemlju da ju posjedujete.
Brojevi 33,54Vi će te razdijeliti zemlju između vaših zadruga ždrijebom. Za jednu veću zadrugu, načinit će te veći dio, za jednu manju zadrugu jedan manji dio. Svaki će imati svoj dio na mjestu koje mu bude pripalo ždrijebom; vi će te obaviti diobu između vaših očinskih plemena.
Brojevi 33,55Ali, ako vi ne otjerate ispred sebe domaće stanovnike, oni između vas koji budu ostavljeni bit će kao bodlje u vašim očima i kao trnje u vašim slabinama. Oni će vas dražiti ondje gdje će te stanovati,
Brojevi 33,56i ono što sam mislio učiniti njima, učinit ću vama.`
4. Mojsijeva 33,1Ovo su putovi sinova Izrailjevijeh kad izađoše iz zemlje Misirske u četama svojim pod upravom Mojsijevom i Aronovom.
4. Mojsijeva 33,2I Mojsije popisa kako izidoše i gdje stajaše po zapovijesti Gospodnjoj; i ovo su putovi njihovi kako putovaše.
4. Mojsijeva 33,3Pođoše iz Ramese prvoga mjeseca petnaesti dan, sjutradan poslije pashe, i izidoše sinovi Izrailjevi rukom podignutom pred očima svijeh Misiraca.
4. Mojsijeva 33,4A Misirci pogrebavahu prvence koje pobi Gospod među njima, kad i na bogovima njihovijem izvrši Gospod sudove.
4. Mojsijeva 33,5I otišavši sinovi Izrailjevi iz Ramese stadoše u oko u Sohotu.
4. Mojsijeva 33,6A iz Sohota otišavši stadoše u oko u Etamu, koji je na kraj pustinje.
4. Mojsijeva 33,7A iz Etama otišavši saviše k Irotu, koji je prema Velsefonu, i stadoše u oko pred Magdalom.
4. Mojsijeva 33,8A od Irota otišavši prijeđoše preko mora u pustinju, i išavši tri dana preko pustinje Etama stadoše u oko u Meri.
4. Mojsijeva 33,9A iz Mere otišavši dođoše u Elim, gdje bijaše dvanaest studenaca i sedamdeset palmovijeh drveta, i ondje stadoše u oko.
4. Mojsijeva 33,10A iz Elima otišavši stadoše u oko kod Crvenoga Mora.
4. Mojsijeva 33,11I otišavši od Crvenoga Mora stadoše u oko u pustinji Sinu.
4. Mojsijeva 33,12A iz pustinje Sina otišavši stadoše u oko u Rafaku.
4. Mojsijeva 33,13A iz Rafaka otišavši stadoše u oko u Elusu.
4. Mojsijeva 33,14A iz Elusa otišavši stadoše u oko u Rafidinu, gdje nemaše narod vode da pije.
4. Mojsijeva 33,15A iz Rafidina otišavši stadoše u oko u pustinji Sinajskoj.
4. Mojsijeva 33,16A iz pustinje Sinajske otišavši stadoše u oko u Kivrot-Atavi.
4. Mojsijeva 33,17A iz Kivrot-Atave otišavši stadoše u oko u Asirotu.
4. Mojsijeva 33,18A iz Asirota otišavši stadoše u oko u Ratamu.
4. Mojsijeva 33,19A iz Ratama otišavši stadoše u oko u Remnon-Faresu.
4. Mojsijeva 33,20A iz Remnon-Faresa otišavši stadoše u oko u Lemvonu.
4. Mojsijeva 33,21A iz Lemvona otišavši stadoše u oko u Resanu.
4. Mojsijeva 33,22A iz Resana otišavši stadoše u oko u Makelatu.
4. Mojsijeva 33,23A iz Makelata otišavši stadoše u oko kod gore Safera.
4. Mojsijeva 33,24A od gore Safera otišavši stadoše u oko u Haradu.
4. Mojsijeva 33,25A iz Harada otišavši stadoše u oko u Makidotu.
4. Mojsijeva 33,26A iz Makidota otišavši stadoše u oko u Katatu.
4. Mojsijeva 33,27A iz Katata otišavši stadoše u oko u Taratu.
4. Mojsijeva 33,28A iz Tarata otišavši stadoše u oko u Meteku.
4. Mojsijeva 33,29A iz Meteka otišavši stadoše u oko u Aselmonu.
4. Mojsijeva 33,30A iz Aselmona otišavši stadoše u oko u Mosirotu.
4. Mojsijeva 33,31A iz Mosirota otišavši stadoše u oko u Vanakanu.
4. Mojsijeva 33,32A iz Vanakana otišavši stadoše u oko u planini Gadadu.
4. Mojsijeva 33,33A iz planine Gadada otišavši stadoše u oko u Etavati.
4. Mojsijeva 33,34A iz Etavate otišavši stadoše u oko u Evronu.
4. Mojsijeva 33,35A iz Evrona otišavši stadoše u oko u Gesion-Gaveru.
4. Mojsijeva 33,36A iz Gesion-Gavera otišavši stadoše u oko u pustinji Sinu, a to je Kadis.
4. Mojsijeva 33,37A iz Kadisa otišavši stadoše u oko kod gore Ora ne međi zemlje Edomske.
4. Mojsijeva 33,38I izide Aron sveštenik na goru Or po zapovjesti Gospodnjoj, i umrije ondje četrdesete godine po izlasku sinova Izrailjevijeh iz zemlje Misirske, prvi dan petoga mjeseca.
4. Mojsijeva 33,39A Aronu bješe sto i dvadeset i tri godine kad umrije na gori Oru.
4. Mojsijeva 33,40Tada ču Hananej car Aradski, koji življaše na jugu u zemlji Hananskoj, da idu sinovi Izrailjevi.
4. Mojsijeva 33,41Potom otišavši od gore Ora stadoše u oko u Selmonu.
4. Mojsijeva 33,42A iz Selmona otišavši stadoše u oko u Finonu.
4. Mojsijeva 33,43A iz Finona otišavši stadoše u oko u Ovotu.
4. Mojsijeva 33,44A iz Ovota otišavši stadoše u oko na humovima Avarimskim na međi Moavskoj.
4. Mojsijeva 33,45A od tijeh humova otišavši stadoše u oko u Devon-Gadu.
4. Mojsijeva 33,46A iz Devon-Gada otišavši stadoše u oko u Gelmon-Devlataimu.
4. Mojsijeva 33,47A iz Gelmon-Devlataima otišavši stadoše u oko u planinama Avarimskim prema Navavu.
4. Mojsijeva 33,48A iz planina Avarimskih otišavši stadoše u oko u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu.
4. Mojsijeva 33,49I stajahu u okolu kraj Jordana od Esimota do Vel-Satima u polju Moavskom.
4. Mojsijeva 33,50I reče Gospod Mojsiju u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći:
4. Mojsijeva 33,51Kaži sinovima Izrailjevijem i reci im: kad prijeđete preko Jordana u zemlju Hanansku,
4. Mojsijeva 33,52Otjerajte od sebe sve koji žive u onoj zemlji, i potrite sve slike njihove rezane, i sve slike njihove livene potrite, i sve visine njihove oborite.
4. Mojsijeva 33,53A kad ih istjerate iz zemlje, naselite se u njoj; jer sam vama dao onu zemlju da je vaša.
4. Mojsijeva 33,54I razdijelite je u našljedstvo ždrijebom na porodice svoje; kojih ima više, njima veće našljedstvo podajte; a kojih ima manje, njima podajte manje našljedstvo; koje mjesto kome ždrijebom dopadne, ono neka mu bude; na plemena otaca svojih razdijelite našljedstvo.
4. Mojsijeva 33,55Ako li ne otjerate od sebe onijeh koji žive u onoj zemlji, onda će oni koje ostavite biti trnje očima vašima i ostani vašim bokovima, i pakostiće vam u zemlji u kojoj ćete živjeti.
4. Mojsijeva 33,56I što sam mislio učiniti njima, učiniću vama.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje