Tražilica


Brojevi 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 4,1Gospod zapovjedi Mojsiju i Aronu:
Brojevi 4,2"Izbrojte kod Levite sinove Kohatove po porodicama i domovima njihovim.
Brojevi 4,3Od trideset godina i više do pedeset godina, sve, koji su sposobni za posao u službi oko Šatora sastanka.
Brojevi 4,4A ovo je služba sinova Kohatovih oko Šatora sastanka, da se brinu za Svetinju nad svetinjama.
Brojevi 4,5Kad polazi tabor, pristupaju Aron i sinovi njegovi, skidaju zavjesu, što zastiru ulaz, i pokriju njim kovčeg zakona.
Brojevi 4,6Po njemu prostru pokrivač od kože jazavčeve, ozgora razastru prostirač sav od modroga skerleta i provuku mu motke.
Brojevi 4,7I preko stola za kruhove obličja razastru prostirač od modroga skerleta i metnu na njega zdjele, čaše, testije i vrčeve za naljev. A kruhovi su svagda na njemu.
Brojevi 4,8Povrh toga razastru prostirač od grimiza, pokriju ga pokrivačem od kože jazavčeve i provuku mu motke.
Brojevi 4,9Onda uzmu prostirač od modrog skerleta i pokriju njim svijećnjak i njegove svjetionice, usekače, lopatice i sve posude za ulje, kojima služe oko njega.
Brojevi 4,10Potom ga sa svim spravama njegovim zaviju u pokrivač od kože jazavčeve i metnu ga na nosila.
Brojevi 4,11I po zlatnom žrtveniku razastru prostirač od modroga skerleta i pokriju ga pokrivačem od kože jazavčeve i provuku mu motke.
Brojevi 4,12Uzmu i sve druge sprave, što se rabe kod službe u Svetištu, metnu ih u prostirač od modroga skerleta i zaviju u pokrivač od kože jazavčeve i stave ih na nosila.
Brojevi 4,13Pošto žrtvenik očiste od pepela, prostru preko njega pokrivač od crvenog skerleta,
Brojevi 4,14I metnu na njega sve sprave, kojima služe na njemu: mašice, viljuške, lopatice, kotliće i sve druge sprave za žrtvenik, Pokriju ga onda pokrivačem od kože jazavčeve, pa mu provuku motke.
Brojevi 4,15Istom onda, kad Aron i sinovi njegovi pri polasku tabora svrše zamotavanje Svetišta i svih svetih sprava, pristupe Kohatovci, da ih nose. Oni se ne smiju dotaknuti svetih predmeta. Inače bi morali poginuti. To je posao Kohatovaca kod Šatora sastanka.
Brojevi 4,16A Eleazar, sin svećenika Arona, ima se brinuti za ulje na svijećnjaku, za kad mirisni, za žrtvu, što se svagda prinosi, i za ulje pomazanja; ima još paziti na sav Šator i na sve, što je u njemu svetih predmeta i posuđa njegova."
Brojevi 4,17Onda zapovjedi Gospod Mojsiju i Aronu:
Brojevi 4,18"Pazite; da se ne istrijebi koljeno porodica Kohatovih između Levita.
Brojevi 4,19Učinite za njih ovo, da ostanu živi i ne pomru, kad pristupaju k Svetinji nad svetinjama. Aron i sinovi njegovi neka dođu i odrede svakomu napose, što će koji raditi i što će nositi.
Brojevi 4,20Sami neka ne ulaze unutra da pogledaju svete predmete i za čas samo. Inače bi morali umrijeti."
Brojevi 4,21Dalje zapovjedi Gospod Mojsiju:
Brojevi 4,22"Izbroj i sinove Geršonove po porodicama i domovima njihovim.
Brojevi 4,23Od trideset godina i više do pedeset godina izbroj ih, sve, koji su za službu da mogu služiti u Šatoru sastanka.
Brojevi 4,24Ovo je posao porodicama Geršonovim, što će raditi i nositi:
Brojevi 4,25Ori nose prostirače svetinje, Šator sastanka, gornji pokrivač njegov, pokrivač od kože jazavčeve, što je ozgora na njemu, zavjesa na ulazu u Šator sastanka.
Brojevi 4,26Zavjese od dvorišta i zavjesa na ulazu u dvorište, što je oko Šatora i oko žrtvenika, i uža njegova i sve sprave za službu njihovu. Štogod treba oko toga raditi neka urade.
Brojevi 4,27Sva služba sinova Geršonovih neka biva za sve, Što će nositi i što će raditi po zapovijedi Aronovoj i sinova njegovih. Dajte ih uputiti u sve, što imaju nositi.
Brojevi 4,28To je služba porodica sinova Geršonovih kod Šatora sastanka. Služba njihova stoji pod nadzorom Itamara, sina svećenika Arona.
Brojevi 4,29Izbroj i sinove Merarijeve po porodicama i domovima njihovim.
Brojevi 4,30Od trideset godina i više do pedeset godina izbroj ih, sve, koji su za službu da mogu služiti u Šatoru sastanka.
Brojevi 4,31Kod sve službe njihove u Šatoru sastanka ovo im je dužnost nositi: daske Šatora, prijevornice, stupove i stopice,
Brojevi 4,32Stupove oko dvorišta sa stopicama, kolje i uža sa spravama njihovim i sve, što treba za te stvari. Pokažite im predmete, što ih imaju nositi, komad po komad.
Brojevi 4,33To je služba porodice sinova Merarijevih što su sve dužni raditi kod Šatora sastanka pod nadzorom Itamara, sina svećenika Arona."
Brojevi 4,34I izbrojiše Mojsije i Aron s knezovima zajednice sinove Kohatove po porodicama i domovima njihovim.
Brojevi 4,35Od trideset godina i više do pedeset godina, sve, koji su za službu da mogu služiti u Šatora sastanka.
Brojevi 4,36I bilo ih je izbrojenih po porodicama njihovim dvije tisuće i sedam stotina i pedeset.
Brojevi 4,37To su izbrojeni iz porodica Kohatovih, što su bili za službu u Šatoru sastanka, Mojsije i Aron izbrojiše ih, kao što je bio Gospod zapovjedio preko Mojsija.
Brojevi 4,38Sinova Geršonovih, izbrojenih po porodicama i domovima.
Brojevi 4,39Od trideset, godina i više do pedeset godina, svih, što su bili za službu da služe u Šatoru sastanka.
Brojevi 4,40Bilo je ljudi izbrojenih po porodicama i domovima njihovim dvije tisuće i šest stotina i trideset.
Brojevi 4,41To su izbrojeni iz porodica sinova Geršonovih, što su bili za službu u Šatoru sastanka. Mojsije i Aron izbrojiše ih po zapovijedi Gospodnjoj,
Brojevi 4,42Sinova Merarijevih, izbrojenih po porodicama i domovima,
Brojevi 4,43Od trideset godina i više do pedeset godina, svih, što su bili za službu da služe u Šatoru sastanka.
Brojevi 4,44Bilo je ljudi izbrojenih po porodicama njihovim tri tisuće i dvjesta.
Brojevi 4,45To su izbrojeni iz porodica sinova Merarijevih, što ih izbrojiše Mojsija i Aron, kao što je bio Gospod zapovjedio preko Mojsija.
Brojevi 4,46Svih izbrojenih Levita, što ih izbrojiše Mojsije i Aron B knezovima Izraelovim po porodicama i domovima njihovim.
Brojevi 4,47Od trideset godina i više do pedeset godina, svih, što su bili za službu da služe i da nose kod Šatora sastanka.
Brojevi 4,48Bilo ih ljudi izbrojenih osam tisuća i pet stotina i osamdeset.
Brojevi 4,49Kao što je bio Gospod zapovjedio preko Mojsija, bio je svaki određen za ono, što treba da radi i da nosi. Tako su bili postavljeni, kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 4,1 Jahve reče Mojsiju i Aronu:
Brojevi 4,2"Izdvojite između sinova Levijevih glavare Kehatovih sinova po rodovima i porodicama njihovim:
Brojevi 4,3od trideset godina naviše, sve do pedeset godina - sve koji mogu ući u red da vrše službe u Šatoru sastanka.
Brojevi 4,4A služba je Kehatovih sinova u Šatoru sastanka: briga za svetinje nad svetinjama.
Brojevi 4,5Kad se tabor diže na put, neka uđu Aron i njegovi sinovi te skinu zaštitnu zavjesu i njom pokriju Kovčeg svjedočanstva.
Brojevi 4,6Neka onda na nj stave pokrivalo od fine kože, a po njemu neka razastru platno, potpuno ljubičasto. Potom neka Kovčegu namjeste motke.
Brojevi 4,7Po stolu prinošenja neka prostru ljubičasto platno. Onda neka na nj stave zdjele, žlice, krčage i vrčeve za ljevanice. Kruh neprekidnog prinošenja neka također bude na njemu.
Brojevi 4,8To neka prekriju tamnocrvenim platnom, a preko njega neka prebace pokrivalo od fine kože. Potom neka stolu namjeste motke.
Brojevi 4,9Neka zatim uzmu ljubičasto platno i pokriju svijećnjak za svjetlo i njegove svjetiljke, njegove usekače, njegove lugare i sve posude za ulje kojima se ono poslužuje.
Brojevi 4,10Neka ga stave sa svim njegovim priborom na pokrivalo od fine kože pa polože na nosiljku.
Brojevi 4,11Po zlatnom žrtveniku neka razastru ljubičasto platno i prekriju ga pokrivalom od fine kože. Potom neka mu namjeste motke.
Brojevi 4,12Neka sad uzmu sav pribor što se upotrebljava za službu u Svetištu pa ga stave na ljubičasto platno i onda prekriju pokrivačem od fine kože. Zatim neka sve to polože na nosiljku.
Brojevi 4,13Neka pometu pepeo sa žrtvenika i po njemu razastru crveno platno.
Brojevi 4,14Na nj neka postave sav pribor što se upotrebljava za službu: kadionike, viljuške, lopatice i zdjele - sve posuđe za žrtvenik. Po njemu onda neka razastru pokrivalo od fine kože. Zatim neka namjeste motke.
Brojevi 4,15Pošto Aron i njegovi sinovi završe pokrivanje Svetišta i svega svetog posuđa, u času kad imadne tabor krenuti na put, neka dođu potomci Kehatovi da to ponesu. No svetih se predmeta ne smiju doticati da ne poginu. To je dužnost Kehatovih potomaka u Šatoru sastanka.
Brojevi 4,16A Eleazar, sin svećenika Arona, neka se brine za ulje svijećnjaka, za mirisni kad, za trajnu prinosnicu i za ulje pomazanja; neka se brine za sve Prebivalište, za sve što je u njemu - za Svetište i njegovo posuđe.
Brojevi 4,17Jahve reče Mojsiju i Aronu:
Brojevi 4,18"Ne dopustite da nestane pleme rodova Kehatovih između levita.
Brojevi 4,19Ovako postupajte s njima, da žive i ne izginu primičući se najvećim svetinjama: neka dođu Aron i njegovi sinovi da postave svakoga od njih na njegovu službu i uz njegovu dužnost.
Brojevi 4,20Oni neka ne ulaze ni da začas pogledaju Svetište da ne bi poginuli.
Brojevi 4,21Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 4,22"Popiši i Geršonove sinove po njihovim porodicama i njihovim rodovima, od trideset godina naviše, sve do pedesete godine;
Brojevi 4,23popiši ih sve koji mogu ići u red da vrše službu u Šatoru sastanka.
Brojevi 4,24A ovo je služba rodova Geršonovaca pri radu i prenošenju:
Brojevi 4,25neka nose zavjese Prebivališta, Šator sastanka s njegovim krovom, pokrivalo od fine kože što je povrh njega, i zavjesu na ulazu u Šator sastanka;
Brojevi 4,26onda, dvorišne zavjese, zavjesu s vrata na ulazu u predvorje što opkoljuje Prebivalište i žrtvenik, konopce i sav pribor za njihovu službu; što god treba oko tih stvari raditi, neka učine.
Brojevi 4,27Neka Geršonovci obavljaju sve svoje dužnosti - sve što imaju nositi i sve što imaju raditi - po nalogu Arona i njegovih sinova. Njihovoj brizi povjerite sve što treba da nose.
Brojevi 4,28To je služba rodova Geršonovaca u Šatoru sastanka. Njihova služba neka bude pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.
Brojevi 4,29"Sinove Merarijeve popiši po rodovima i porodicama njihovim.
Brojevi 4,30Popiši ih od trideset godina naviše, sve do pedeset godina, koji mogu ući u red da vrše službu u Šatoru sastanka.
Brojevi 4,31Za sve njihove službe u Šatoru sastanka dužnost im je da nose trenice za Prebivalište, njegove priječnice, njegove stupce i njegova podnožja;
Brojevi 4,32stupce što okružuju predvorje, njihova podnožja, njihove kočiće, njihove konopce, sa svim priborom za njihovu službu. Poimenično popišite predmete što su im povjereni da ih nose.
Brojevi 4,33To je služba rodova Merarijevaca u svemu što imaju činiti u Šatoru sastanka pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.
Brojevi 4,34Mojsije, Aron i glavari zajednice popisali su Kehatove sinove po njihovim rodovima i porodicama -
Brojevi 4,35sve koji mogu ući u red da vrše službu u Šatoru sastanka, od trideset godina naviše, sve do pedeset godina.
Brojevi 4,36I popisanih po njihovim rodovima bijaše dvije tisuće sedam stotina i pedeset.
Brojevi 4,37To je popis rodova Kehatovaca, svih koji su služili u Šatoru sastanka, a koje popisa Mojsije i Aron na zapovijed što je Jahve dade Mojsiju.
Brojevi 4,38Popisanih sinova Geršonovih po njihovim rodovima i porodicama,
Brojevi 4,39od trideset godina naviše, sve do pedeset godina, svih koji mogu ući u red da vrše službu u Šatoru sastanka -
Brojevi 4,40popisanih, dakle, po njihovim rodovima i porodicama bijaše dvije tisuće šest stotina i pedeset.
Brojevi 4,41To je popis rodova Geršonovaca, svih koji su služili u Šatoru sastanka, a koje popisa Mojsije i Aron na Jahvinu zapovijed.
Brojevi 4,42Popis rodova Merarijevih sinova po njihovim rodovima i porodicama,
Brojevi 4,43od trideset godina naviše, sve do pedeset godina, svih koji mogu ući u red da vrše službu u Šatoru sastanka -
Brojevi 4,44popisanih, dakle, po njihovim rodovima bijaše tri tisuće dvjesta.
Brojevi 4,45To je popis Merarijevaca što su ga sastavili Mojsije i Aron na zapovijed koju je Jahve dao Mojsiju.
Brojevi 4,46Svih, dakle, popisanih levita koje su popisali Mojsije, Aron i glavari izraelski po njihovim rodovima i porodicama, od trideset godina naviše do pedeset godina -
Brojevi 4,47svih koji su ušli u službu posluživanja i službu prenošenja u Šatoru sastanka -
Brojevi 4,48bilo je osam tisuća pet stotina i osamdeset.
Brojevi 4,49Na zapovijed koju je Jahve dao Mojsiju svakoga su unijeli u popis prema onom u čemu je služio i što je prenosio. Popisali su ih kako je Jahve zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 4,1GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
Brojevi 4,2` Između sinova Levijevih, ustanovite stanje sinova Kehatovih po zadrugama i obiteljima,
Brojevi 4,3o svim onim od 30 do 50 godina koji su dužni držati svoju službu radeći u *šatoru susretanja.
Brojevi 4,4Evo koja je zadaća sinova Kehatovih u šatoru susretanja: baviti se presvetim predmetima.
Brojevi 4,5Kad se podiže tabor, Aaron i njegovi sinovi dolaze otkopčati zavjesu odjeljivanja i oni njome prekrivaju *kovčeg isprave;
Brojevi 4,6iznad oni stavljaju jednu navlaku od dupinove kože, na cjelinu stavljaju oni jednu tkaninu svu od ljubičastog purpura i pričvršćuju poluge kovčega.
Brojevi 4,7Na stolu ponuda oni rastežu jednu tkaninu od ljubičastog purpura i tu stavljaju pladnjeve, čaše, vrčeve i pehare libacije; vječni kruh bit će na tom stolu.
Brojevi 4,8Na sve to, oni prostiru jednu tkaninu od blještavog grimiza i prekrivaju ga jednim prekrivačem od dupinove kože; potom oni pričvršćuju poluge stola.
Brojevi 4,9Oni uzimaju njegovim lampama, mašicama i pliticama, kao i sve vaze za ulje kojima se služi za njegovo održavanje.
Brojevi 4,10Oni ga sa svim njegovim priborom stavljaju u jedan prekrivač od dupinove kože i polažu na nosiljku njegovu.
Brojevi 4,11Na *oltar od zlata oni zatežu jednu ljubičasto-purpurnu tkaninu; prekrivaju ga jednim prekrivačem od dupinove kože i pričvršćuju njegove poluge.
Brojevi 4,12Potom uzimaju sve liturgijske predmete kojima se služi pri službi u *svetištu, oni ih stavljaju u jednu ljubičasto-puropurnu tkaninu, prekrivaju ih prekrivačem od dupinove kože i stavljaju na nosiljku.
Brojevi 4,13Skidaju pepeo s oltara na koji prostiru jednu tkaninu od crvenog purpura;
Brojevi 4,14oni stavljaju iznad svih predmeta kojima se služi pri službi: lopatice za žeravice, žarače, lopatice za pepeo, posude za pepeo, sav pribor oltara. Oni prostiru iznad jedan prekrivač od dupinove kože i pričvršćuju poluge oltara.
Brojevi 4,15Dok si podiže tabor, Aaron i njegovi sinovi omotavaju svetište i sav pribor njegov; nakon čega Kehatovi sinovi ga dolaze odnijeti. Oni neće dodirivati svetište, to bi bila smrt njihova. To je ono što, u šatoru susretanja, sinovi Kehatovi imaju za nositi.
Brojevi 4,16Eleazar, sin svećenika Aarona, ima dužnost nad uljem svjetiljke, mirisa za spaljivanje, vječne žrtve, ulja *pomazanja; on ima na brizi sve *boravište i sve što se u njemu nalazi, kako svetište, tako i pribore njegove. `
Brojevi 4,17GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
Brojevi 4,18` Ne izlažite grupu Kehatovih zadruga odvajanju od sredine *levita.
Brojevi 4,19Učinite dakle ovako za njih, da bi živjeli i ne budu usmrćeni približavajući se presvetom mjestu: Aaron i njegovi sinovi dolazit će postaviti ih svakog na njegovo mjesto, pred ono što treba nositi.
Brojevi 4,20Tako oni neće dolaziti vidjeti svetište, ni na jedan tren: bila bi to njihova smrt! `
Brojevi 4,21GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 4,22` Ustanovi, jednako, stanje sinova Geršonovih po obiteljima i po zadrugama.
Brojevi 4,23Popisat ćeš sve one od 30 do 50 godina koji su dužni vršiti službu svoju, tj. ispunjavati obvezu u *šatoru susretanja.
Brojevi 4,24Evo dužnosti zadruga geršonitskih, ono što oni imaju činiti i ono što imaju nositi:
Brojevi 4,25oni će nositi ćilime *boravišta kao i šator susretanja s njegovim pokrivačima - prekrivače od dupinove kože koji ga prekriva - zastor ulaza u šator susretanja,
Brojevi 4,26zavjese *trijema i zastore ulaza na vratima trijema, koji okružuje boravište *oltara, kao i njegove konopce i sve njihove sprave: sve ono što se daje Geršonitima za obavljati njihov posao.
Brojevi 4,27Pod zapovjedništvom Aarona i njegovih sinova obavljat će sinovi Geršonovi sve svoje radove, kako glede tovara tako i glede radnji: vi će te njima zadati, u stvari službe, sve što oni imaju za nositi.
Brojevi 4,28Takva je zadaća zadruga sinova geršonitskih u šatoru susretanja, takva je njihova služba pod ravnateljstvom svećenika Itamara, sina Aaronovog.
Brojevi 4,29Glede sinova Merarijevih, ti ćeš ih popisati po zadrugama i po obiteljima.
Brojevi 4,30Popisat ćeš ih sve od 30 do 50 godina koji su dužni obavljati svoju službu osiguravajući radove *šatora susretanja.
Brojevi 4,31Evo što njih pripada nositi - to je sva služba koja im pripada u šatoru susretanja: okviri *boravišta, njegove poprečne grede, njegovi stubovi, njihovi soklovi,
Brojevi 4,32stubovi koji, okružuju *trijem s njegovim soklovima, njihovi šiljci, i njegovi konopci, kao i sva oruđa. Vi će te značiti svakome, predmete koje mu pripada nositi.
Brojevi 4,33Takva je obveza zadruga sinova Merarijevih - to je sva zadaća koja im pripada u šatoru susretanja, pod ravnateljstvom svećenika Itamara, sina Aaronova. `
Brojevi 4,34Mojsije, Aaron i odgovorni zajednice popisat će sinove Kehatove po zadrugama i obiteljima,
Brojevi 4,35sve one od 30 do 50 godina koji bijahu dužni obavljati službu svoju radeći u *šatoru susretanja.
Brojevi 4,36Brojnost njihovih zadruga bijaše 2.750 ljudi.
Brojevi 4,37Takva bijaše brojnost kehatskih zadruga, svih onih koji radiše u šatoru susretanja - onih koje Mojsije i Aaron popisaše, po zapovijedi koju GOSPOD bijaše dao po posredovanju Mojsijevom.
Brojevi 4,38Evo brojnosti sinova Geršonovihh - računajući po zadrugama i obiteljima
Brojevi 4,39svih onih od 30 do 50 godina koji su dužni obavljati svoju službu radeći u šatoru susretanja:
Brojevi 4,40brojnost njihovih zadruga i njihovih obitelji bijaše 2.630 ljudi.
Brojevi 4,41Takva bijaše brojnost zadruga sinova Geršonovih - svih onih koji radiše u šatoru susretanja - po popisu koji učiniše Mojsije i Aaron, na zapovijed GOSPODOVU.
Brojevi 4,42Evo brojnosti zadruga Merarijevih - računajući po zadrugama i obiteljima
Brojevi 4,43sve one od 30 do 50 godina koji su dužni obavljati službu svoju radeći u šatoru susretanja:
Brojevi 4,44brojnost njihovih zadruga bijaše 3.200 ljudi.
Brojevi 4,45Takva bijaše brojnost zadruga sinova Merarijevih po popisu koji učiniše Mojsije i Aaron na zapovijed koju GOSPOD bijaše dao po posredništvu Mojsijevom.
Brojevi 4,46Evo ukupne brojnosti *levita koje Mojsije, Aaron i odgovorni Izraelovi popisaše - računajući po zadrugama i obiteljima
Brojevi 4,47svih onih od 30 do 50 godina koji bijahu dužni izvršavati u šatoru susretanja službu sklapanja i nošenja:
Brojevi 4,48njihova brojnost bijaše 8.580 ljudi.
Brojevi 4,49Po zapovijedi GOSPODOVOJ i pod ravnateljstvom Mojsijevim, označi se svakome ono što treba činiti i što treba nositi; svaki imaše dužnost koju GOSPOD bijaše propisao Mojsiju.
4. Mojsijeva 4,1Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
4. Mojsijeva 4,2Izbroj sinove Katove između sinova Levijevih po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh.
4. Mojsijeva 4,3Od trideset godina i više do pedeset godina sve koji su za posao da mogu raditi poslove u šatoru od sastanka.
4. Mojsijeva 4,4A ovo će biti posao sinovima Katovijem u šatoru od sastanka u svetinji nad svetinjama:
4. Mojsijeva 4,5Kad polazi vojska, doći će Aron sa sinovima svojim, i skinuće zavjes s vrata, i pokriće njim kovčeg od svjedočanstva.
4. Mojsijeva 4,6Pa će po njemu prostrijeti pokrivač od koža jazavčjih, i ozgo će prostrijeti prostirač od same porfire, i provući će mu poluge.
4. Mojsijeva 4,7I po stolu za hljebove postavljene neka prostru prostirač od porfire, i neka metnu na nj zdjele i čaše i vijedra i kutliće, i hljeb svagda neka je na njemu.
4. Mojsijeva 4,8Pa vrh toga neka prostru prostirač od crvca, i neka pokriju pokrivačem od koža jazavčjih, i neka mu provuku poluge.
4. Mojsijeva 4,9I neka uzmu prostirač od porfire i pokriju svijetnjak i žiške njegove i usekače njegove lopatice njegove i sve sudove za ulje, kojima služe oko njega.
4. Mojsijeva 4,10I neka ga sa svijem spravama njegovijem zaviju u pokrivač od koža jazavčjih, i metnu ga na poluge.
4. Mojsijeva 4,11I po zlatnom oltaru neka prostru prostirač od porfire i pokriju ga pokrivačem od koža jazavčjih, i provuku mu poluge.
4. Mojsijeva 4,12I nek uzmu sve sprave za službu, kojima služe u svetinji, i neka ih metnu u prostirač od porfire i zaviju u pokrivač od koža jazavčjih, i metnu na poluge.
4. Mojsijeva 4,13I neka ometu pepeo s oltara i po oltaru prostru prostirač od skerleta,
4. Mojsijeva 4,14I neka metnu na nj sve sprave njegove, kojima služe na njemu, mašice, viljuške, lopatice i kotliće i sve sprave za oltar, i neka ga pokriju pokrivačem od koža jazavčjih, pa mu provuku poluge.
4. Mojsijeva 4,15I kad to svrši Aron i sinovi njegovi i zaviju svetinju i sve sprave za svetinju, da pođe vojska, onda neka dođu sinovi Katovi da nose, ali neka se ne dotaknu nijedne stvari svete, da ne poginu. To je posao sinova Katovijeh u šatoru od sastanka.
4. Mojsijeva 4,16A Eleazar sin Arona sveštenika neka se stara za ulje za vidjelo, i za kad mirisni, i za žrtvu svagdašnju, i za ulje pomazanja, neka pazi na sav šator i na sve što je u njemu, na svetinju i na posuđe njezino.
4. Mojsijeva 4,17I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
4. Mojsijeva 4,18Nemojte da se istrijebi koljeno porodica Katovijeh između Levita;
4. Mojsijeva 4,19Nego im učinite ovo da bi ostali živi i ne bi pomrli kad pristupaju k svetinji nad svetinjama: Aron i sinovi njegovi neka dođu i odrede svakomu šta će koji raditi i šta će nositi.
4. Mojsijeva 4,20A oni neka ne dolaze da gledaju kad se zavijaju svete stvari, da ne pomru.
4. Mojsijeva 4,21Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 4,22Izbroj i sinove Girsonove po domovima otaca njihovijeh i po porodicama njihovijem.
4. Mojsijeva 4,23Od trideset godina i više do pedeset godina izbroj ih sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka.
4. Mojsijeva 4,24Ovo je posao porodicama Girsonovijem što će raditi i nositi:
4. Mojsijeva 4,25Neka nose zavjese od naslona i šator od sastanka, pokrivač njegov i pokrivač od koža jazavčjih što je ozgo na njemu, i zavjes na ulasku u šator od sastanka,
4. Mojsijeva 4,26I zavjese od trijema i zavjes na vratima od trijema što je oko šatora i oko oltara, i uža njihova i sve posuđe za službu njihovu i što god treba oko toga raditi neka rade.
4. Mojsijeva 4,27Po naredbi Aronovoj i sinova njegovijeh neka biva sva služba sinova Girsonovijeh za sve što će nositi i što će raditi, i ostavite im neka čuvaju sve što su dužni nositi.
4. Mojsijeva 4,28To je služba porodica sinova Girsonovijeh u šatoru od sastanka; a Itamar sin Arona sveštenika neka upravlja njima.
4. Mojsijeva 4,29Izbroj i sinove Merarijeve po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh,
4. Mojsijeva 4,30Od trideset godina i više do pedeset godina izbroj ih sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka.
4. Mojsijeva 4,31A ovo im je dužnost nositi osim sve službe njihove u šatoru od sastanka: daske od šatora i prijevornice njegove i stupce njegove i stopice njegove,
4. Mojsijeva 4,32I stupce od trijema unaokolo, i stopice njihove i kolje njihovo, i uža njihova, i sve sprave njihove, i što god treba za te stvari; a poimence izbrojte sve sprave što će oni nositi.
4. Mojsijeva 4,33To je služba porodica sinova Merarijevih što su dužni raditi u šatoru od sastanka pod rukom Itamara sina Arona sveštenika.
4. Mojsijeva 4,34I izbroji Mojsije i Aron s knezovima narodnim sinove Katove po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh,
4. Mojsijeva 4,35Od trideset godina i više do pedeset godina sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka.
4. Mojsijeva 4,36I bješe ih izbrojenijeh po porodicama njihovijem dvije tisuće i sedam stotina i pedeset.
4. Mojsijeva 4,37To su izbrojeni iz porodica Katovijeh što bjehu za službu u šatoru od sastanka, koje izbroji Mojsije i Aron, kao što zapovjedi Gospod preko Mojsija.
4. Mojsijeva 4,38A sinova Girsonovijeh po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh i po domovima otaca njihovijeh bješe izbrojenijeh,
4. Mojsijeva 4,39Od trideset godina i više do pedeset godina, svijeh što bijahu za službu da služe u šatoru od sastanka,
4. Mojsijeva 4,40Bješe ih izbrojenijeh po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh dvije tisuće i šest stotina i trideset.
4. Mojsijeva 4,41To su izbrojeni iz porodica sinova Girsonovijeh, što bjehu za službu u šatoru od sastanka, koje izbroji Mojsije i Aron po zapovijesti Gospodnjoj.
4. Mojsijeva 4,42A iz porodica sinova Merarijevih po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh bješe izbrojenijeh,
4. Mojsijeva 4,43Od trideset godina i više do pedeset godina, svijeh što bijahu za službu da služe u šatoru od sastanka,
4. Mojsijeva 4,44Bješe ih izbrojenijeh po porodicama njihovijem tri tisuće i dvjesta.
4. Mojsijeva 4,45To su izbrojeni iz porodica sinova Merarijevih, koje izbroji Mojsije i Aron kao što zapovjedi Gospod preko Mojsija.
4. Mojsijeva 4,46A svega bješe izbrojenijeh Levita, koje izbroji Mojsije i Aron s knezovima Izrailjevim po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh,
4. Mojsijeva 4,47Od trideset godina i više do pedeset godina, što bjehu za službu da služe i da nose u šatoru od sastanka,
4. Mojsijeva 4,48Svega ih bješe izbrojenijeh osam tisuća i pet stotina i osamdeset.
4. Mojsijeva 4,49Kako Gospod zapovjedi preko Mojsija, biše izbrojeni, svaki za ono što treba da radi i da nosi; i izbrojeni biše oni koje je Gospod zapovjedio Mojsiju da se izbroje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje