Tražilica


Brojevi 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 5,1Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 5,2"Naloži sinovima Izraelovim, neka odstrane iz tabora sve, koji su zaraženi gubom, tečenjem ili oskvrnućem od mrtvih tjelesa.
Brojevi 5,3Bili muževi ili žene, odstranite ih. Odvedite ih van pred tabor, da ne onečiste tabora, u kojemu ja boravim među njima."
Brojevi 5,4Sinovi Izraelovi učiniše tako i ukloniše ih iz tabora. Kako je Gospod bio zapovjedio Mojsiju, tako učiniše sinovi Izraelovi.
Brojevi 5,5Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 5,6"Naloži sinovima Izraelovim: Je li netko, bio muž ili žena, nanio kojugod štetu bližnjemu počinivši koje pronevjerenje proti Gospodu, i je li tako naprtio na sebe krivnju.
Brojevi 5,7Onda neka prizna grijeh, što ga je učinio, neka povrati pronevjereno po punoj vrijednosti svojoj i neka dadne onomu, proti kojemu se je ogriješio, pridometnuvši petinu svote.
Brojevi 5,8Ako li ovaj nije ostavio iza sebe bližega rođaka, kojemu se može dati dužna svota, onda ta naknadna svota pripada Gospodu u korist svećenicima, osim ovna za pomirenje, kojim se pribavi krivcu oproštenje.
Brojevi 5,9Svi sveti darovi, što se žrtvuju podizanjem, a donose ih sinovi Izraelovi svećeniku, imaju svaki put pripasti njemu.
Brojevi 5,10Sami sveti darovi imaju ostati pojedincu. Što netko dadne svećeniku, ima pripasti njem."
Brojevi 5,11Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 5,12"Daj sinovima Izraelovim ovaj naputak: Ogriješi li se žena i postane nevjerna mužu svojemu,
Brojevi 5,13Jer drugi opći s njom, a da muž njezin ne zna za to, budući da ona čini svoj grijeh u potaji, gdje je ne vidi svjedok i ne može se zateći,
Brojevi 5,14I dođe li tada duh ljubomora na muža, tako da postane ljubomoran na svoju ženu, koja se je ogriješila, ili obuzme li ga duh ljubomora, koji ga čini ljubomornim na svoju ženu, a da ona nije sagriješila,
Brojevi 5,15Onda neka muž dovede ženu svoju k svećeniku i neka donese sa sobom kao prinos za nju desetinu efe brašna ječmenoga. Ali neka ga ne polije uljem i neka ne metne na njega kada, jer je to prinos za ljubomor, to jest za očitovanje, koji ima da očituje zlodjela.
Brojevi 5,16Svećenik neka je povede i postavi pred Gospoda.
Brojevi 5,17Tada neka uzme svećenik posvećene vode u sud zemljani. Uz to neka uzme svećenik malo zemlje s poda u Svetištu i uspe u vodu.
Brojevi 5,18Pošto je svećenik postavio ženu Pred Gospoda, neka joj otkrije kosu na glavi i dadne joj u ruku prinos za očitovanje, to jest za ljubomor. Ali vodu prokletstva i gorkosti neka zadrži sam svećenik u ruci.
Brojevi 5,19Tada neka svećenik zakune ženu ovako: Ako ni jedan muž nije općio s tobom, i ako se nijesi onečistila nevjernošću prema mužu svojemu, onda neka ti ne nanese nikakve štete ova voda prokletstva i gorkosti.
Brojevi 5,20Ali ako si postala nevjerna mužu svojemu, ako si se ogriješila i upustila se s drugim, koji nije tvoj muž.
Brojevi 5,21Ovdje neka svećenik izbaci proti ženi strašna prokletstva, i to ima svećenik zaprijetiti ženi: onda neka te Gospod postavi za strašilo kletve i prokletstva u narodu tvojem: Gospod neka učini da ti bedro spadne, a tijelo ti oteče.
Brojevi 5,22Ova voda prokletstva neka prodre u tvoju utrobu, da ti tijelo oteče i da ti bedro spadne. Žena neka odgovori: Tako neka bude. Amen.
Brojevi 5,23Svećenik neka napiše tada ova prokletstva na list i neka ih opet sapere u vodi gorkosti.
Brojevi 5,24Ovu vodu prokletstva i gorkosti neka dadne ženi da pije, da prodre u nju voda prokletstva i bude joj gorak jad.
Brojevi 5,25Svećenik neka tada uzme iz ruke ženi prinos za ljubomor, neka žrtvuje prinos podizanjem i mahanjem pred Gospodom i prinese ga k žrtveniku.
Brojevi 5,26Punu pregršt neka uzme svećenik od prinosa kao mirisni dio i neka to zapali na žrtveniku. Potom neka dadne ženi vodu da pije.
Brojevi 5,27I kad joj je dao vodu da pije, i ako se je ona nevjernošću ogriješila proti mužu svojemu, onda će voda prokletstva prodrijeti u nju i bit će joj gorak jad. Tijelo će joj oteći, i bedro će joj spasti. Žena će biti jedno strašilo prokletstva u narodu svojem.
Brojevi 5,28Ali ako se žena nije ogriješila, dakle nedužna je, onda joj neće ništa biti: ona će postati mati.
Brojevi 5,29To je zakon o ljubomoru: Ogriješi li se žena nevjernošću proti mužu svojemu,
Brojevi 5,30. Ili dođe li na muža duh ljubomora, tako da on bude ljubomoran na ženu svoju, onda neka postavi ženu pred Gospoda, i neka svećenik postupa s njim točno prema ovim odredbama.
Brojevi 5,31Tada je muž oslobođen od krivnje zlodjela, a žena mora da snositi za svoj prestupak."
Brojevi 5,1 Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 5,2"Naredi Izraelcima da iz tabora odstrane svakoga gubavca, svakoga koji imadne izljev i svakoga koji se onečisti mrtvim tijelom.
Brojevi 5,3Odstranite i muške i ženske! Izvan tabora ih istjerajte da ne onečiste svoje tabore u kojima ja boravim među njima.
Brojevi 5,4Izraelci tako učine: istjeraju ih iz tabora. Kako je Jahve rekao Mojsiju, tako Izraelci učine.
Brojevi 5,5Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 5,6"Kaži Izraelcima: Kad koji čovjek ili žena počini bilo kakav grijeh na štetu čovjeka ogriješivši se protiv Jahve, i osjeti se krivim,
Brojevi 5,7neka prizna počinjeni grijeh, nadoknadi štetu što bolje može te još doda tome petinu i dadne onome kome je nanio nepravdu.
Brojevi 5,8Ako čovjek ne bi imao bližeg rođaka kome bi se nadoknada mogla uručiti, dužna nadoknada pripada Jahvi za svećenika, ne računajući u to pomirbenoga ovna kojim će svećenik izvršiti nad krivcem obred pomirenja.
Brojevi 5,9I svaka podizanica od svih posvećenih stvari što ih Izraelci svećeniku donose njemu pripada.
Brojevi 5,10Svakome idu stvari koje je posvetio; i neka svećeniku bude ono što njemu tko dadne.
Brojevi 5,11Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 5,12"Govori Izraelcima i reci im: Ako nekome žena pođe stranputicom te mu se iznevjeri
Brojevi 5,13i netko s njom legne, ali to ostane sakriveno očima njezina muža i žena ostane neotkrivena iako se oskvrnula te protiv nje ne bude svjedoka budući da u činu nije bila uhvaćena -
Brojevi 5,14i sad muža obuzme duh ljubomore i on postane ljubomoran na svoju ženu koja se oskvrnula; ili ako ga spopadne duh ljubomore te postane ljubomoran na svoju ženu a da se ona nije oskvrnula -
Brojevi 5,15neka taj muž dovede svoju ženu svećeniku. Neka za nju donese prinos: desetinu efe ječmenog brašna. Neka po njemu ne polijeva ulja niti na nj stavlja tamjana, jer to je prinosnica za ljubomoru, spomen-prinosnica da podsjeti na grijeh.
Brojevi 5,16Neka svećenik povede tu ženu i postavi je pred Jahvu.
Brojevi 5,17Sad neka svećenik uzme posvećene vode u kakvu zemljanu posudu i, uzevši prašine što je na podu Prebivališta, neka je svećenik ubaci u vodu.
Brojevi 5,18Pošto je svećenik postavio ženu pred Jahvu, neka joj otkrije glavu a na njezine ruke stavi spomen-prinosnicu, to jest žitnu prinosnicu za ljubomoru, s svećenik neka drži u ruci vodu gorčine i prokletstva.
Brojevi 5,19Zatim neka svećenik ženu zakune. Neka joj reče: `Ako nikad čovjek s tobom nije ležao te ako nisi išla stranputicom i oskvrnula se dok si bila pod vlašću svoga muža, budi pošteđena od ove vode gorčine i prokletstva!
Brojevi 5,20Ali ako si išla stranputicom dok si bila pod vlašću svoga muža te se oskvrnula; ako je koji čovjek osim tvoga muža legao s tobom ...`
Brojevi 5,21Ovdje neka svećenik zakune ženu ovom kletvom: neka joj rekne: Jahve te postavio za prokletstvo i kletvu među tvojim narodom, učinio da ti uvene rodnica i da ti se utroba nadme!
Brojevi 5,22Neka ova voda prokletstva zađe u tvoju utrobu! Trbuh ti se od nje naduo, a rodnica uvenula! - A žena neka poprati: Amen! Amen!
Brojevi 5,23Potom neka ta prokletstva svećenik napiše na list pa ih ispere u vodu gorčine.
Brojevi 5,24Onda neka ženu napoji vodom gorčine i prokletstva, da bi se voda gorčine po njoj razišla i napunila je gorkošću.
Brojevi 5,25Neka svećenik onda uzme iz ženine ruke prinosnicu za ljubomoru, prinese je pred Jahvom kao žrtvu prikaznicu te je donese na žrtvenik.
Brojevi 5,26Zagrabivši od prinosnice punu pregršt kao spomen-žrtvu, neka to sažeže u kad na žrtveniku. Napokon, neka ženu napoji vodom.
Brojevi 5,27Pošto je napoji vodom, bude li oskvrnuta iznevjerivši se svome mužu, voda prokletstva ući će u nju i napunit će je gorčinom; njezina će se utroba naduti a rodnica uvenuti - ta će žena postati prokletstvom u svome narodu.
Brojevi 5,28A ako žena ne bude oskvrnuta nego nevina, neće joj biti ništa i imat će djece.
Brojevi 5,29To je obred u slučaju ljubomore, kad žena pođe stranputicom i oskvrne se dok je pod vlašću svoga muža;
Brojevi 5,30ili kad kojega čovjeka obuzme duh ljubomore te postane ljubomoran na svoju ženu. Neka, dakle, postavi svoju ženu pred Jahvu, a svećenik neka nad njom izvrši sav ovaj obred.
Brojevi 5,31Neka je muž slobodan od krivnje, a žena neka snosi svoju krivnju.
Brojevi 5,1GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 5,2` Zapovjedi sinovima Izraelovim da odbace iz tabora svakog *leproznog kao i svaku osobu zahvaćenu curenjem ili zaprljanu smrću.
Brojevi 5,3Vi će te ih odbaciti, kako ljude tako i žene, vi će te ih izbaciti iz tabora . Da ne prljaju tabora sinova Izraelovih u sredini gdje ja boravim. `
Brojevi 5,4To je ono što učiniše sinovi Izraelovi; oni ih izbaciše izvan tabora. Sinovi Izraelovi učiniše kako to GOSPOD bijaše rekao Mojsiju.
Brojevi 5,5GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 5,6` Reci sinovima Izraelovim: Kad jedan čovjek ili jedna žena učine nevjerstvo GOSPODU počinjavajući jedan od grijehova koji su činom svakog ljudskog bića, ta je osoba kriva.
Brojevi 5,7Oni će ispovjediti svoj grijeh koji su počinili; krivac će nadoknaditi onome kojem je učinio krivo predmet u cijelosti, uvećan za jednu petinu njegove vrijednosti.
Brojevi 5,8Ako žrtva nema rodbine kojoj se može nadoknaditi predmet krivice, taj predmet trebat će nadoknaditi GOSPODU, tj. svećeniku, ne računajući pomirbenog ovna pomoću kojeg će se obaviti obred odrješenja grijeha za krivca.
Brojevi 5,9Svi prinosi koje načine sinovi Izraelovi, sve svete stvari koje predaju svećeniku, njemu i pripadaju.
Brojevi 5,10Svete stvari od svakoga pripadaju njemu; sve što netko dadne svećeniku njemu i pripadaju. `
Brojevi 5,11GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 5,12` Govori sinovima Izraelovim i reci im: Može se dogoditi jednom čovjeku da se njegova žena ponaša loše i bude mu nevjerna,
Brojevi 5,13da jedan drugi u neznanju o tom čovjeku ima spolni odnos s njom, da se ona u tajnosti zaprlja, a da nema svjedoka protiv nje, i da ona ne bude uhvaćena na djelu;
Brojevi 5,14ako tad jedan duh ljubomore zahvati tog čovjeka i on optuži svoju ženu, dok se ona istinski i jest obeščastila, ili da jedan duh ljubomore zahvati tog čovjeka i on osumnjiči svoju ženu, a da se ona nije obeščastila,
Brojevi 5,15taj će čovjek dovesti svoju ženu svećeniku. On će donijeti za nju traženi poklon: jednu desetinu efa ječmenog brašna. On tu neće nasuti ulja i neće stavljati tamjana, jer to je jedna žrtva ljubomore, jedna ponuda optužbe, koja potkazuje grijeh.
Brojevi 5,16Svećenik će primaknuti ženu i pokazati ju pred GOSPODOM.
Brojevi 5,17Svećenik će uzeti svete vode u jednoj zemljanoj vazi, uzet će prašine s tla boravišta i staviti ju u vodu.
Brojevi 5,18Svećenik će dovesti ženu pred GOSPODA i rasplesti joj kosu; stavit će on na njene otvorene ruke žrtvu optužbe, tj. žrtvu ljubomore, dok će on sam imati u ruci vodu gorčine koja nosi prokletstvo.
Brojevi 5,19Svećenik će prisegnuti ženu govoreći joj: Ako nije istina da je jedan čovjek ležao s tobom, da si se ti loše ponijela, da si se ti obeščastila varajući svojeg muža, budi zaštićena ovom od prokletstva koje nosi ova voda gorčine.
Brojevi 5,20Ali, ako si se ti naprotiv upustila u nedoličnost s nekim drugim koji nije tvojim mužem, ako si se ti obeščastila i da je jedan čovjek koji nije tvoj muž imao odnos s tobom…
Brojevi 5,21svećenik će ju prisegnuti zakletvom govoreći joj: Nek GOSPOD učini od tebe, usred tvojeg naroda, primjer koji se spominje i zakletvama i prisegama. Nek učini da usahne krilo tvoje, a trbuh se nadme.
Brojevi 5,22Ova voda koja nosi prokletstvo prodrijet će u tvoju utrobu da bi nadula tvoj trbuh i sasušila krilo tvoje. A žena će odgovoriti: Amen, amen .
Brojevi 5,23Potom će svećenik zapisati te kletve;
Brojevi 5,24ta voda koja nosi prokletstvo prodrijet će u nju postajući gorka.
Brojevi 5,25Svećenik će uzeti iz ruke žene žrtvu ljubomore, ponudit će ju GOSPODU i odnijet ju na *oltar.
Brojevi 5,26Svećenik će predujmiti od žrtvovanog jednu pregršt kao podsjetnik i staviti ju dimiti na oltar; poslije čega će ženi dati piti vodu i dogodit će se ovako:
Brojevi 5,27ako je ona uprljana i ako ona bijaše nevjerna svojem mužu, voda koja nosi prokletstvo prodrijet će u nju postajući gorkom, njen će se trbuh naduti i njeno krilo sasušiti. A ta žena postat će za svoj narod primjer koji se spominje u kletvama.
Brojevi 5,28Ako naprotiv ta žena nije obeščašćena već je čista, ona će biti nedužna i bit će plodna. `
Brojevi 5,29Takav je zakon o ljubomori za jednu ženu koja zapadne u nedoličnost varajući muža svojeg i obeščašćujući sebe,
Brojevi 5,30ili za čovjeka koji je zahvaćen duhom ljubomore i sumnjiči svoju ženu: on će nju dovesti pred GOSPODA, a svećenik će joj primijeniti sve propise tog zakona.
Brojevi 5,31Bit će muž izuzet od grješke žene svoje, glede nje, odgovarat će ona za grješku svoju.
4. Mojsijeva 5,1I reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 5,2Zapovjedi sinovima Izrailjevijem neka istjeraju iz okola sve gubave i sve kojima teče sjeme i sve koji su se oskvrnili o mrtvaca,
4. Mojsijeva 5,3Bio čovjek ili žena, istjerajte, iza okola istjerajte ih, da ne skvrne okola onima među kojima nastavam.
4. Mojsijeva 5,4I učiniše tako sinovi Izrailjevi, i istjeraše ih iz okola; kako Gospod kaza Mojsiju, tako učiniše sinovi Izrailjevi.
4. Mojsijeva 5,5Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 5,6Reci sinovima Izrailjevim: čovjek ili žena kad učini kakav grijeh ljudski, te zgriješi Gospodu, i bude ona duša kriva,
4. Mojsijeva 5,7Tada neka priznadu grijeh koji su učinili, i ko je kriv neka vrati cijelo čim je kriv i neka dometne ozgo peti dio i da onomu kome je skrivio.
4. Mojsijeva 5,8I ako onaj nema nikoga komu bi pripala naknada za štetu, neka se da Gospodu i neka bude svešteniku osim ovna za očišćenje kojim će ga očistiti.
4. Mojsijeva 5,9Tako i svaki prinos između svijeh stvari koje posvećuju sinovi Izrailjevi i donose svešteniku, njegov neka bude;
4. Mojsijeva 5,10I što god ko posveti, neka je njegovo, i što god ko da svešteniku, neka je njegovo.
4. Mojsijeva 5,11Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 5,12Kaži sinovima Izrailjevim i reci im: čija bi žena zastranila te bi mu zgriješila,
4. Mojsijeva 5,13I drugi bi je obležao, a muž njezin ne bi znao, nego bi ona zatajila da se oskvrnila, i ne bi bilo svjedoka na nju, niti bi se zatekla,
4. Mojsijeva 5,14A njemu bi došla sumnja ljubavna, te bi iz ljubavi sumnjao na svoju ženu, a ona bi bila oskvrnjena; ili bi mu došla sumnja ljubavna te bi iz ljubavi sumnjao na svoju ženu, a ona ne bi bila oskvrnjena;
4. Mojsijeva 5,15Onda neka muž dovede ženu svoju k svešteniku, i neka donese za nju prinos njezin, deseti dio efe brašna ječmenoga, ali neka ga ne polije uljem i neka ne metne na nj kada, jer je prinos za sumnju ljubavnu, dar za spomen da se spomene grijeh;
4. Mojsijeva 5,16I neka je sveštenik privede i postavi pred Gospodom.
4. Mojsijeva 5,17I neka uzme sveštenik svete vode u sud zemljani; i praha s poda u šatoru neka uzme i uspe u vodu.
4. Mojsijeva 5,18I postavivši sveštenik ženu pred Gospodom neka joj otkrije glavu i metne joj na ruke dar za spomen koji je dar za sumnju ljubavnu; a sveštenik neka drži u ruci svojoj gorku vodu, koja nosi prokletstvo.
4. Mojsijeva 5,19I neka sveštenik zakune ženu, i reče joj: ako nije niko spavao s tobom, i ako nijesi zastranila od muža svojega na nečistotu, neka ti ne bude ništa od ove vode gorke, koja nosi prokletstvo.
4. Mojsijeva 5,20Ako li si zastranila od muža svojega i oskvrnila se, i kogod drugi osim muža tvojega spavao s tobom,
4. Mojsijeva 5,21Tada sveštenik zaklinjući ženu neka je prokune i reče ženi: da te Gospod postavi za uklin i za kletvu u narodu tvom učinivši da ti bedro spadne a trbuh oteče.
4. Mojsijeva 5,22I neka ti ova voda prokleta uđe u crijeva da ti oteče trbuh i da ti bedro spadne. A žena neka reče: amin, amin.
4. Mojsijeva 5,23Tada neka napiše sveštenik te kletve u knjigu, i neka ih spere vodom gorkom.
4. Mojsijeva 5,24I neka da ženi da se napije gorke vode proklete da uđe u nju voda prokleta i bude gorka.
4. Mojsijeva 5,25I neka uzme sveštenik iz ruku ženi dar za sumnju ljubavnu, i obrne dar pred Gospodom i prinese ga na oltaru.
4. Mojsijeva 5,26I neka uzme sveštenik u šaku od dara njezina spomen, i zapali na oltaru, pa onda neka da ženi vodu da popije.
4. Mojsijeva 5,27A kad joj da vodu da pije, ako se bude oskvrnila i učinila nevjeru mužu svojemu, onda će ući voda prokleta u nju i postaće gorka, i trbuh će joj oteći i spasti bedro, i ona će žena postati uklin u narodu svojem.
4. Mojsijeva 5,28Ako li se ne bude oskvrnila žena, nego bude čista, neće joj biti ništa i imaće djece.
4. Mojsijeva 5,29Ovo je zakon za sumnju ljubavnu, kad žena zastrani od muža svojega i oskvrni se;
4. Mojsijeva 5,30Ili kad kome dođe sumnja ljubavna te posumnja iz ljubavi na ženu svoju i postavi je pred Gospodom i svrši joj sveštenik sve po ovom zakonu.
4. Mojsijeva 5,31I muž da je prost od grijeha, ali žena da nosi svoje bezakonje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje