Tražilica


Brojevi 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 8,1Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 8,2"Naloži Aronu: Kad natičeš svjetionice, onda pripazi na to, da sedam svjetionica svjetlo svoje baca na prednju stranu svijećnjaka."
Brojevi 8,3Aron učini tako i nataknu svjetionice na prednju stranu svijećnjaka, kao što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju,
Brojevi 8,4Svijećnjak je kovani rad od zlata. Od stabla sve do cvjetova bilo je sve kovani rad. Mojsije bio je dao napraviti svijećnjak po uzorku, što mu ga je bio pokazao Gospod.
Brojevi 8,5Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 8,6"Odijeli Levite od sinova Izraelovih i očisti ih.
Brojevi 8,7Postupaj s njima kod očišćenja ovako: Poškropi ih vodom očišćenja. Oni neka onda prijeđu britvom preko svega tijela svojega, neka operu haljine svoje i očiste se.
Brojevi 8,8Potom neka uzmu junca s prinosom njegovim, naime brašnom bijelim, što je umiješeno s uljem. Za žrtvu radi grijeha uzmi drugoga junca.
Brojevi 8,9Onda dovedi Levite pred Šator sastanka i skupi svu zajednicu sinova Izraelovih.
Brojevi 8,10Čim su Leviti na tvoju zapovijed stupili pred Gospoda, neka sinovi Izraelovi polože ruke na Levite,
Brojevi 8,11I Aron neka prinese Levite Gospodu kao žrtvu sinova Izraelovih podizanjem i mahanjem. Nato se smiju pripustiti službi Gospodnjoj.
Brojevi 8,12Pošto su Leviti ruke svoje položili na glavu juncima, imaš ti prirediti jednoga za žrtvu radi grijeha, drugoga za žrtvu paljenicu Gospodu, da pribaviš oproštenje Levitima.
Brojevi 8,13A kad si Levite predveo Aronu i sinovima njegovim i dao ih prinijeti Gospodu kao žrtvu primicanja i odmicanja.
Brojevi 8,14I tako Levite odvojio između sinova Izraelovih, onda Leviti pripadaju meni,
Brojevi 8,15Istom sada smiju Leviti preuzeti službu u Šatoru sastanka. Ti ih moraš očistiti i prinijeti kao žrtvu primicanja i odmicanja,
Brojevi 8,16Jer su posve darovani meni između sinova Izraelovih. Uzimam ih na mjesto svih sinova Izraelovih, koji kao prvorođenci ostavljaju krilo materino.
Brojevi 8,17Jer meni pripadaju među sinovima Izraelovim svi prvenci kod čovjeka i stoke. Onaj dan, kad pobih sve prvorođence u zemlji egipatskoj, posvetio sam ih sebi.
Brojevi 8,18Uzimam Levite na mjesto svih prvorođenaca među sinovima Izraelovim.
Brojevi 8,19I dajem na dar Aronu i sinovima njegovim Levite između sinova Izraelovih, da na mjesto sinova Izraelovih obavljaju službu u Šatoru sastanka, Oni imaju činiti pomirenje za sinove Izraelove, da nikakav udar nesretan ne pogodi sinove Izraelove, kad se sinovi Izraelovi približe Svetištu."
Brojevi 8,20Mojsije i Aron i sva zajednica sinova Izraelovih učiniše tako s Levitima. Kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju za Levite, točno tako učiniše s njima sinovi Izraelovi.
Brojevi 8,21Leviti dadoše se očistiti od grijeha i opraše haljine svoje. Aron ih prinese Gospodu kao žrtvu podizanja i mahanja, i Aron pribavi pomirenje njihovo, kad ih očisti.
Brojevi 8,22Potom Leviti preuzeše svoj službu u Šatoru sastanka kao pomoćnici Aronovi i sinova njegovih. Kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju za Levite, tako su postupali s njima.
Brojevi 8,23Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 8,24"Ovo vrijedi za Levite: Istom sa dvadeset i pet godina i više smiju preuzeti službi u Šatoru sastanka.
Brojevi 8,25Od pedeset godina prosti su od te službe i ne trebaju više služiti.
Brojevi 8,26Oni doduše smiju braći svojoj biti u pomoći kod vršenja službe u Šatoru sastanka, ali neka više ne obavljaju redovitu službu. Tako postupaj s Levitima za službene poslove njihove."
Brojevi 8,1 Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 8,2"Govori Aronu i reci mu: `Kad budeš palio svjetionice, neka sedam svjetionica svijetli na prednjoj strani svijećnjaka.`
Brojevi 8,3Aron i učini tako: smjesti svjetionice na prednju stranu svijećnjaka, kako je Jahve Mojsiju naredio.
Brojevi 8,4Svijećnjak bijaše skovan od zlata; skovan od svoga podnožja do svoje čaške. Svijećnjak je bio napravljen prema uzorku što ga je Jahve pokazao Mojsiju.
Brojevi 8,5Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 8,6"Uzmi levite između Izraelaca i očisti ih!
Brojevi 8,7Ovako s njima postupi da ih očistiš: poškropi ih vodom za okajavanje; a oni neka se obriju po svemu svome tijelu, neka operu svoju odjeću i bit će čisti.
Brojevi 8,8Neka zatim uzmu jednog junca i prinosnicu od najboljeg brašna, zamiješena u ulju. A ti uzmi drugog junca za okajnicu.
Brojevi 8,9Dovedi onda levite pred Šator sastanka i skupi svu izraelsku zajednicu.
Brojevi 8,10Kad dovedeš levite pred Jahvu, neka Izraelci stave na njih svoje ruke.
Brojevi 8,11Neka zatim Aron prinese levite, kao prikaznicu pred Jahvom, u ime Izraelaca. Tako će njihov posao biti da služe Jahvi.
Brojevi 8,12Neka potom leviti stave svoje ruke juncima na glave; onda jednoga prinesi kao okajnicu, a drugoga kao paljenicu Jahvi, da se izvrši obred pomirenja nad levitima.
Brojevi 8,13Stavivši levite pred Arona i njegove sinove, prikaži ih Jahvi žrtvom prikaznicom.
Brojevi 8,14Odvoji tako levite između Izraelaca da budu moji.
Brojevi 8,15Poslije toga, pošto ih očistiš i prineseš žrtvom prikaznicom, neka leviti uđu u službu Šatora sastanka.
Brojevi 8,16Jer oni su između Izraelaca meni potpuno darovani; njih sam sebi uzeo namjesto svih koji otvaraju majčinu utrobu, svih izraelskih prvorođenaca.
Brojevi 8,17Svako, naime, prvorođenče među Izraelcima, kako čedo tako i živinče, moje je; sebi sam ih posvetio onoga dana kad sam pobio svu prvorođenčad u zemlji egipatskoj.
Brojevi 8,18Tako sam uzeo levite namjesto svih izraelskih prvorođenaca.
Brojevi 8,19I predao sam levite između Izraelaca kao dar Aronu i njegovim sinovima da mjesto Izraelaca obavljaju službu u Šatoru sastanka; da nad njima obavljaju obred pomirenja, tako da kakva nedaća ne bi pogodila Izraelce što bi se približili Svetištu.
Brojevi 8,20Mojsije, Aron i sva izraelska zajednica učine tako s levitima; kako je Jahve naredio Mojsiju za levite, tako im Izraelci i učine.
Brojevi 8,21Leviti se očiste i operu svoju odjeću; onda ih Aron prinese pred Jahvu žrtvom prikaznicom. Aron nad njima obavi obred pomirenja da ih očisti.
Brojevi 8,22Poslije toga uđu leviti u službu u Šator sastanka, u nazočnosti Arona i njegovih sinova. Kako je Jahve naredio Mojsiju za levite, tako su s njima i uradili.
Brojevi 8,23Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 8,24"I ovo se tiče levita: od dvadeset i pet godina naviše neka leviti po redu preuzimaju službu u Šatoru sastanka.
Brojevi 8,25A kad kome bude pedeset godina, neka istupi iz službe i neka više ne služi.
Brojevi 8,26Ali može pomagati svojoj braći u vršenju njihovih dužnosti u Šatoru sastanka, no sam ne mora vršiti službe. Tako postupi prema levitima za njihove dužnosti!
Brojevi 8,1GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 8,2` Govori Aaronu i reci mu: Kad budeš zapalio svjetiljke sedam svjetiljki treba svijetliti ispred svijećnjaka . `
Brojevi 8,3To je ono što učini Aaron: ispred svijećnjaka, on zapali svjetiljke kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 8,4Evo kako je bio načinjen svijećnjak: on je bio iskovan, iskovan na osnovi kao cvijetu. Bijaše napravljen taj svijećnjak prema primjeru koji je GOSPOD bio pokazao Mojsiju.
Brojevi 8,5GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 8,6` Uzmi *levite među sinovima Izraelovim i *očisti ih.
Brojevi 8,7Evo kako ćeš ti postupiti glede njih za očistiti ih: obavi na njima jedno škropljenje očisne vode; nek prođu brijačem po čitavom tijelu, nek operu svoju odjeću i nek se očiste.
Brojevi 8,8Oni će uzeti bika s propisanom žrtvom od brašna zamiješanog uljem. A ti ćeš uzeti jednog drugog bika za žrtvu za grijeh.
Brojevi 8,9Primaknut ćeš levite pred *šator susretanja i sakupit ćeš svu zajednicu Izraelovu.
Brojevi 8,10Primaknut ćeš levite pred GOSPODA i sinovi Izraelovi položit će na njih ruke .
Brojevi 8,11Potom će Aaron ponuditi levite kao jednu žrtvu ponuđenu GOSPODU po sinovima Izraelovim i oni će biti namijenjeni osiguravanju kulta GOSPODOVOG.
Brojevi 8,12Leviti će položiti svoje ruke na glavu bikovima. Daruje bikove GOSPODU jednog u žrtvi za grijeh a drugog u holokaustu, za obaviti nad levitima obred odrješenja.
Brojevi 8,13Ti ćeš postaviti levite pred Aarona i pred sinove njegove, i predstavit ćeš ih kao dar predan GOSPODU.
Brojevi 8,14Između sinova Izraelovih, ti ćeš staviti na stranu levite i ono će meni pripadati. 15 Poslije čega će leviti doći služiti šator susretanja. Ti ćeš ih dakle očistiti i ponuditi kao žrtvu darovanu.
Brojevi 8,16Jer su mi oni dani, uistinu dani, između sinova Izraelovih: ja njih sebi čuvam u zamjenu svih onih koji su rođeni prvim rođenjem, tj. svih prvorođenih sinova Izraelovih.
Brojevi 8,17Jer svaki prvorođeni sin Izraelov pripada meni, kako kod ljudi tako i kod životinja. U dan kad sam ja pobio sve prvorođene u zemlji Egipat, ja sam njih sebi posvetio.
Brojevi 8,18Ali ja uzimam levite u zamjenuza sve prvorođene sinove Izraelove
Brojevi 8,19i dajem ih Aaronu i njegovim sinovima; između sinova Izraelovih, leviti su njima dani za osiguravati kult sinova Izraelovih u šatoru susretanja i za obavljati nad njima obred odrješenja. Tako sinovi Izraelovi neće više biti udareni nevoljom ako bi se približili svetom mjestu . `
Brojevi 8,20To je ono što učiniše Mojsije, Aaron i sva zajednica sinova Izraelovih glede levita. Sinovi Izraelovi učiniše glede njih točno ono što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju s obzirom na levite.
Brojevi 8,21Leviti obaviše svoje očišćenje i opraše odjeću svoju. Aaron ih predstavi kao jednu žrtvu darovanu GOSPODU i obavi nad njima obred odrješenja za očistiti ih.
Brojevi 8,22Poslije čega, leviti odoše preuzeti službu svoju u šatoru susretanja, pred očima Aaronovim i njegovih sinova. Učini se u pogledu levita ono što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju s obzirom na njih.
Brojevi 8,23GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 8,24` Evo naputka koji se tiče levita: počevši od 25. godine, levit je dužan izvršavati službu obavljajući radove šatora susretanja.
Brojevi 8,25U dobi od 50 godina, on napušta aktivnu službu: on neće više raditi.
Brojevi 8,26On će pomagati svoju braću u obavljanju službe u šatoru susretanja, ali neće obavljati radove. Takve su upute kojih ćeš se držati za levitsku službu. `
4. Mojsijeva 8,1I reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 8,2Kaži Aronu i reci mu: kad zapališ žiške, sedam žižaka neka svijetli sprijed na svijetnjaku.
4. Mojsijeva 8,3I učini Aron tako, i zapali žiške da svijetle sprijed na svijetnjaku, kao što Gospod zapovjedi Mojsiju.
4. Mojsijeva 8,4A svijetnjak bješe skovan od zlata, i stupac mu i cvijeće skovano; po prilici koju pokaza Gospod Mojsiju tako bješe načinio svijetnjak.
4. Mojsijeva 8,5Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 8,6Uzmi Levite između sinova Izrailjevijeh, i očisti ih.
4. Mojsijeva 8,7A učini im ovo da ih očistiš: pokropi ih vodom očišćenja, a oni neka obriju sve tijelo svoje i operu haljine svoje, i očistiće se.
4. Mojsijeva 8,8Potom neka uzmu tele s darom uz njega, bijelim brašnom pomiješanim s uljem; i drugo tele uzmi za grijeh.
4. Mojsijeva 8,9Pa dovedi Levite pred šator od sastanka, i sazovi sav zbor sinova Izrailjevijeh.
4. Mojsijeva 8,10I dovedi Levite pred Gospoda, i neka metnu sinovi Izrailjevi ruke svoje na Levite.
4. Mojsijeva 8,11I Aron neka prinese Levite Gospodu za prinos od sinova Izrailjevijeh da vrše službu Gospodu.
4. Mojsijeva 8,12A Leviti neka metnu ruke svoje na glave teocima, pa prinesi jedno tele za grijeh a drugo na žrtvu paljenicu Gospodu da se očiste Leviti.
4. Mojsijeva 8,13I postavi Levite pred Aronom i sinovima njegovijem, i prinesi ih za prinos Gospodu.
4. Mojsijeva 8,14I odvoj Levite između sinova Izrailjevijeh da budu moji Leviti.
4. Mojsijeva 8,15A poslije neka dođu Leviti da služe u šatoru od sastanka, kad ih očistiš i prineseš za prinos.
4. Mojsijeva 8,16Jer su meni dani između sinova Izrailjevijeh; za sve što otvora matericu, za sve prvence između sinova Izrailjevijeh uzeh njih.
4. Mojsijeva 8,17Jer je moj svaki prvenac među sinovima Izrailjevijem i od ljudi i od stoke; onaj dan kad pobih sve prvence u zemlji Misirskoj, posvetio sam ih sebi.
4. Mojsijeva 8,18A Levite uzeh za sve prvence sinova Izrailjevijeh.
4. Mojsijeva 8,19I dadoh Levite na dar Aronu i sinovima njegovijem između sinova Izrailjevijeh, da služe mjesto sinova Izrailjevijeh u šatoru od sastanka, i da budu otkup za sinove Izrailjeve, da ne bi dolazio pomor na sinove Izrailjeve, kad bi pristupali k svetinji sinovi Izrailjevi.
4. Mojsijeva 8,20I učini Mojsije i Aron i sav zbor sinova Izrailjevijeh Levitima sve što zapovjedi Gospod Mojsiju za Levite, tako im učiniše sinovi Izrailjevi.
4. Mojsijeva 8,21I očistiše se Leviti, i opraše haljine svoje, i prinese ih Aron za prinos pred Gospodom, i očisti ih Aron da bi bili čisti.
4. Mojsijeva 8,22I onda tek pristupiše Leviti da vrše službu svoju u šatoru od sastanka pred Aronom i pred sinovima njegovijem; kao što zapovjedi Gospod Mojsiju za Levite, tako im učiniše.
4. Mojsijeva 8,23I opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 8,24I ovo je za Levite: od dvadeset i pet godina i više neka stupaju u službu da služe u šatoru od sastanka.
4. Mojsijeva 8,25A kad kome bude pedeset godina, neka izlazi iz te službe i više neka ne služi.
4. Mojsijeva 8,26Ali neka služi braći svojoj u šatoru od sastanka radeći što treba raditi, a sam neka ne vrši službe. Tako učini Levitima za poslove njihove.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje