Tražilica


Daniel 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Daniel 3,1Kralj Nebukadnezar dade načiniti zlatan lik, kojemu je visina bila šezdeset lakata, a širina šest lakata; i namjesti ga u ravnici Duri u pokrajini babilonskoj.
Daniel 3,2Nato posla kralj Nebukadnezar glasnike, da pozovu satrape, namjesnike, zapovjednike, suce, rizničare, pravnike, vijećnike i sve druge dostojanstvenike pokrajinske, da dođu na posvetu lika, što ga je bio podigao kralj Nebukadnezar.
Daniel 3,3Tada se skupiše satrapi, namjesnici, zapovjednici, suci, rizničari, pravnici, vijećnici i svi drugi dostojanstvenici pokrajinski na posvetu lika, što ga je bio podigao kralj Nebukadnezar. Oni stadoše pred likom, što ga je bio podigao Nebukadnezar.
Daniel 3,4Glasnik povika iza glasa: "Narodi, plemena i jezici, vama se zapovijeda:
Daniel 3,5Čim čujete zvuk truba, frula, citara, harfa, psaltira, gajda i svih drugih vrsta glazbala, imate se ničice baciti i pokloniti se zlatnome liku, što ga je podigao kralj Nebukadnezar.
Daniel 3,6Tko se ne baci ničice i ne pokloni se, bit će smjesta bačen u peć ognjenu užarenu."
Daniel 3,7I čim su čuli svi narodi zvuk truba, frula, citara, harfa, psaltira i svih drugih vrsta glazbala, baciše se ničice svi narodi, plemena i jezici i pokloniše se zlatnome liku, što ga je bio podigao kralj Nebukadnezar.
Daniel 3,8U isti još čas pristupiše ljudi kaldejski i optužiše Judejce.
Daniel 3,9Rekoše kralju Nebukadnezaru: "Kralju, da si živ dovijeka!
Daniel 3,10Ti si, kralju, zapovjedio, da svaki, koji čuje zvuk truba, frula, citara, harfa, psaltira, gajda i svih drugih vrsta glazbala, ima se ničice baciti i pokloniti se zlatnome liku,
Daniel 3,11Tko ne padne ničice i ne pokloni se zlatnome liku, ima se baciti u peć ognjenu užarenu.
Daniel 3,12A imaju Judejci, kojima si predao upravu pokrajine babilonske, Šadrak, Mešak i Abed-Nego. Ovi ljudi ne mare za tvoju zapovijed, kralju! Ori ne poštuju tvojih bogova i ne klanjaju se zlatnome liku, što si ga podigao."
Daniel 3,13Tada Nebukadnezar u gnjevu i bijesu zapovjedi, da dovedu Šadraka, Mešaka i Abed-Nega. Kad su ih bili doveli pred kralja,
Daniel 3,14Progovori im Nebukadnezar: "Je li istina, Šadrak, Mešak i Abed-Nego, da vi ne poštujete mojih bogova i da se ne klanjate zlatnome liku, što sam ga dao podignuti?
Daniel 3,15I sada, ako ste pripravni, bacite se ničice, čim čujete zvuk truba, frula, citara, harfa, psaltira, gajda i svih drugih vrsta glazbala, i poklonite se liku, što sam ga dao podignuti! Ako li se ne poklonite, bit ćete smjesta bačeni u peć ognjenu užarenu, a koji bi bio bog, što bi vas mogao izbaviti iz moje ruke?"
Daniel 3,16Šadrak, Mešak i Abed-Nego odgovoriše kralju: "Nebukadnezare, ne treba nam da ti odgovaramo na to!
Daniel 3,17Jer evo, Bog naš, kojega poštujemo, ima moć da nas izbavi iz peći ognjene užarene. On će as, kralju, osloboditi iz tvoje ruke!
Daniel 3,18Ako li to ne učini, znaj, kralju, da mi ni tada nećemo poštovati tvojih bogova i nećemo se pokloniti zlatnome liku, što si ga podigao!"
Daniel 3,19Tada Nebukadnezar pade u takav bijes na Šadraka, Mešaka i Abed-Nega, da mu se je lice izobličilo. On zapovjedi, da se užari peć sedam puta jače, nego što je inače bivalo.
Daniel 3,20Onda zapovjedi najjačim ljudima u svojoj vojsci, da svezu Šadraka, Mešaka i Abed-Nega i da ih bace u peć ognjenu užarenu.
Daniel 3,21I tako su bili svezani ovi ljudi u svojim donjim haljinama, kapama, plaštima, obući i drugoj odjeći i bačeni u peć ognjenu užarenu.
Daniel 3,22Kako su bili na strogu zapovijed kraljevu preveć užarili peć, plamen je ognjeni usmrtio ljude, što su u njega bacili Šadraka, Mešaka i Abed-Nega.
Daniel 3,23Ona tri čovjeka, Šadrak, Mešak i Abed-Nego, padoše svezani u peć ognjenu užarenu.
Daniel 3,24Tada se zadivi kralj Nebukadnezar, ustade brže i upita savjetnike svoje: "Zar nijesmo bacili tri čovjeka svezana u oganj?" Oni odgovoriše kralju: "Jest, kralju!"
Daniel 3,25On odgovori: "A ja vidim četiri čovjeka nesvezana gdje hode posred ognja, i nije im ništa, a četvrti izgleda kao anđeo."
Daniel 3,26Tada pristupi Nebukadnezar na vrata ognjenoj peći užarenoj i povika: "Šadrak, Mešak i Abed-Nego, sluge Boga svevišnjega, izađite i stupite ovamo!" Odmah izađoše iz ognja Šadrak, Mešak i Abed-Nego.
Daniel 3,27Tada dođoše satrapi, namjesnici, zapovjednici i savjetnici kraljevi i vidješe, da oganj lije bio mogao ništa učiniti onim ljudima. Njihova kosa, na glavi nije se bila opalila, njihove se haljine nijesu oštetile i nikakva šteta od ognja nije im se nanijela.
Daniel 3,28Tada povika Nebukadnezar: "Neka je blagoslovljen Bog Šadrakov. Mešakov i Abed-Negov! On je poslao anđela svojega i oslobodio sluge svoje, koji se pouzdaše u njega, zapovijed kraljevu prestupiše i tjelesa svoja predadoše, da ne bi poštovali drugoga boga niti mu se poklonili osim svojemu!
Daniel 3,29Zato izlazi od mene ova zapovijed: "Ako tkogod, bilo kojega naroda, bilo kojega plemena i jezika, izgovori kakvu psovku na Boga Šadrakova, Mešakova i Abed-Negova, taj neka se na komade isiječe i kuća njegova neka se pretvori u podrtine; jer nema drugoga boga, koji bi mogao tako izbaviti!"
Daniel 3,30Tada uzdiže kralj Šadraka, Mešaka i Abed-Nega opet na visoka mjesta njihova u pokrajini babilonskoj.
Daniel 3,1 Kralj Nabukodonozor odredi da se načini zlatni kip, visok šezdeset lakata i širok šest, i da ga postave u ravnici Duri, u pokrajini babilonskoj.
Daniel 3,2Kralj Nabukodonozor pozva satrape, namjesnike, upravitelje, savjetnike, rizničare, suce i zakonoznance i sve namjesnike pokrajina da dođu na posvetu kipa što ga podiže kralj Nabukodonozor.
Daniel 3,3Tada se sakupiše satrapi, namjesnici, upravitelji, savjetnici, rizničari, suci i zakonoznanci i svi namjesnici pokrajinske vlasti na posvetu kipa što ga podiže kralj Nabukodonozor. I stadoše pred kip što podiže Nabukodonozor.
Daniel 3,4Glasnik proglasi: "O narodi, plemena i jezici, evo što vam se naređuje:
Daniel 3,5u času kad začujete zvuke roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, bacite se na tlo i poklonite se zlatnome kipu što ga podiže kralj Nabukodonozor!
Daniel 3,6Tko se ne baci na tlo i ne pokloni, bit će smjesta bačen u peć užarenu.
Daniel 3,7Zato, čim začuše zvuk roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, baciše se na tlo svi narodi, plemena i jezici klanjajući se zlatnome kipu što ga podiže kralj Nabukodonozor.
Daniel 3,8Uto dođoše neki Kaldejci i optužiše Judejce.
Daniel 3,9Rekoše kralju Nabukodonozoru: "O kralju, živ bio dovijeka!
Daniel 3,10Ti si, kralju, naredio svakom čovjeku koji začuje zvuke roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala da se baci na tlo i da se pokloni zlatnome kipu;
Daniel 3,11a tko se ne baci na tlo i ne pokloni, da bude bačen u peć užarenu.
Daniel 3,12A evo, ovdje su Judejci koje si postavio za upravitelje pokrajine babilonske: Šadrak, Mešak i Abed Nego. Ti ljudi ne mare za te, o kralju; oni ne štuju tvojih bogova i nisu se poklonili zlatnome kipu što si ga podigao.
Daniel 3,13Nabukodonozor, bijesan i gnjevan, pozva Šadraka, Mešaka i Abed Nega. Odmah ih dovedoše pred kralja.
Daniel 3,14A Nabukodonozor im reče: "Je li istina, Šadrače, Mešače i Abed Nego, da vi ne štujete mojih bogova i da se ne klanjate zlatnome kipu što ga podigoh?
Daniel 3,15Jeste li voljni, čim začujete zvuk roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, baciti se na tlo i pokloniti se kipu što ga načinih? Ako li mu se ne poklonite, bit ćete smjesta bačeni u peć užarenu; i koji je taj bog koji bi vas izbavio iz ruke moje?
Daniel 3,16Šadrak, Mešak i Abed Nego odgovoriše kralju Nabukodonozoru: "Ne treba da ti odgovorimo na to.
Daniel 3,17Bog naš, kome služimo, može nas izbaviti iz užarene peći i od ruke tvoje, kralju; on će nas i izbaviti.
Daniel 3,18No ako toga i ne učini, znaj, o kralju: mi nećemo služiti tvojemu bogu niti ćemo se pokloniti kipu što si ga podigao.
Daniel 3,19Na te riječi kralj Nabukodonozor uskipje bijesom, a lice mu se iznakazi na Šadraka, Mešaka i Abed Nega.
Daniel 3,20On naredi da se peć ugrije sedam puta jače no inače i jakim ljudima iz svoje vojske zapovjedi da svežu Šadraka, Mešaka i Abed Nega i bace u peć punu žarkoga ognja.
Daniel 3,21Svezaše ih, dakle, i u plaštevima, obući i kapama baciše u zažarenu peć.
Daniel 3,22Kako kraljeva zapovijed bijaše žurna a peć preko mjere užarena, plamen ubi ljude koji su bacali Šadraka, Mešaka i Abed Nega.
Daniel 3,23A tri čovjeka - Šadrak, Mešak i Abed Nego - padoše svezani u zažarenu peć.
Daniel 3,24Tada se kralj Nabukodonozor zaprepasti i brzo ustade. Zapita svoje savjetnike: "Nismo li bacili ova tri čovjeka svezana u oganj?" Oni odgovoriše: "Jesmo, kralju!
Daniel 3,25On reče: "Ali ja vidim četiri čovjeka, odriješeni šeću po vatri i ništa im se zlo ne događa; četvrti je sličan sinu Božjemu."
Daniel 3,26Nabukodonozor priđe vratima užarene peći i viknu: "Šadrače, Mešače i Abed Nego, sluge Boga Višnjega, iziđite i dođite ovamo!" Tada iziđoše iz ognja Šadrak, Mešak i Abed Nego.
Daniel 3,27Sakupiše se satrapi, starješine, upravitelji i kraljevi savjetnici da vide te ljude: oganj ne bijaše naudio njihovu tijelu, kosa im na glavi neopaljena, plaštevi im neoštećeni, nikakav se zadah ognja ne bijaše uhvatio njih.
Daniel 3,28Nabukodonozor viknu: "Blagoslovljen bio Bog Šadrakov, Mešakov i Abed Negov, koji je poslao svog anđela i izbavio svoje sluge, one koji se uzdahu u njega te se ne pokoriše kraljevoj naredbi, već radije predadoše svoje tijelo ognju negoli da štuju ili se klanjaju drugome osim svome Bogu!
Daniel 3,29Naređujem dakle: O narodi, plemena i jezici, svatko između vas tko bi pogrdio Boga Šadrakova, Mešakova i Abed Negova neka bude raskomadan, a njegova kuća pretvorena u smetlište, jer nema boga koji bi mogao izbaviti kao ovaj."
Daniel 3,30Tada kralj uzvisi Šadraka, Mešaka i Abed Nega na visoke položaje u pokrajini babilonskoj.
Daniel 3,31Nabukodonozor, kralj, svim plemenima, narodima i jezicima po svoj zemlji: Obilovali mirom!
Daniel 3,32Svidjelo mi se obznaniti vam znakove i čudesa što ih na meni učini Bog Svevišnji.
Daniel 3,33Znakovi njegovi kako su veliki! Čudesa njegova kako silna! Kraljevstvo njegovo - kraljevstvo vječno! Vlast njegova za sva pokoljenja!
Daniel 3,1Kralj Nabukodonozor načini jedan kip od zlata: njegova visina bijaše 60 lakata, a njegova širina, šest lakata. On ju podiže u ravnici Dura, u pokrajini Babiloniji.
Daniel 3,2A kralj Nabukodonozor posla glasnike za prikupiti satrape, nadzornike, upravitelje, savjetnike, rizničare, zakonoznance, sudske činovnike i sve službenike pokrajina da dođu na posvećenje kipa kojeg kralj Nabukodonozor bijaše podigao.
Daniel 3,3Tada satrapi, nadzornici, upravitelji, savjetnici, rizničari, zakonoznanci, sudski činovnici i svi službenici pokrajina se sakupiše na posvećenje kipa kojeg kralj Nabukodonozor bijaše podigao.
Daniel 3,4Tad poklisar povika snažnim glasom: ` Zapovijeda vam se ljudi iz svih pučanstava, naroda i jezika!
Daniel 3,5U času kad budete čuli zvuk roga, frule, kitare, harfe, lutnje, gajdi i svih vrsta glazbala, vi ćete se pokloniti i obožavati kip od zlata kojeg je kralj Nabukodonozor podigao.
Daniel 3,6Tko god se ne pokloni, bit će bačen u istom času u užarenu peć. `
Daniel 3,7Na to, u istom času kad ljudi začuše zvuk roga, frule, kitare, harfe, lutnje, gajdi i svih vrsta glazbala, ljudi svih pučanstava, naroda i jezika se pokloniše i obožavahu kip od zlata kojeg kralj Nabukodonozor bijaše podigao.
Daniel 3,8Na to, istog časa, Kaldejci se primaknuše i staviše protiv Židova .
Daniel 3,9Oni uzeše riječ i rekoše kralju Nabukodonozoru: ` O kralju! Živio zauvijek !
Daniel 3,10Ti sam, o kralju, dao si zapovijed da svaki čovjek koji bude čuo zvuk roga frule, kitare, harfe, lutnje, gajdi i svih vrsta glazbala, ima se pokloniti i obožavati kip od zlata,
Daniel 3,11a tko se ne bude poklonio bude bačen u užarenu peć.
Daniel 3,12Ima Židova koje si ti stavio na čelo uprave pokrajine Babilonije: Šadrak, Mešak i AbedNego. Ti ljudi, o kralju, nemaju opbzira spram tebe: oni ne služe tvoje bogove i ne obožavaju zlatni kip koji si ti podigao. `
Daniel 3,13Tad Nabukodonozor, s gnjevom i srdžbom, zapovjedi dovesti Šadraka, Mešaka i Abed-Negoa. Tada ti ljudi bijahu dovedeni u nazočnost kraljevu.
Daniel 3,14Nabukodonozor uze riječ i reče njima: ` Je li točno, Šadrače, Mešače i AbedNego, da vi ne služite mojim bogovima i da vi ne obožavate zlatni kip koji sam ja podigaođ
Daniel 3,15Jeste li vi sada spremni, u času kad začujete zvuk roga, frule, kitare, harfe, lutnje, gajdi i svih vrsta glazbala, da se poklonite i obožate kip kojeg sam ja načiniođ Ako li ga ne budete obožavali, u istom času vi ćete biti bačeni u sred užarene peći, i koji je to bog koji će vas izbaviti iz moje rukeđ`
Daniel 3,16Šadrak, Mešak i AbedNego uzeše riječ i rekoše kralju: ` O Nabukodonozore! Mi ne trebamo tebi odgovarati što god bilo u vezi s ovim.
Daniel 3,17Ako naš Bog kojeg mi služimo može nas osloboditi, nek nas oslobodi užarene peći i tvoje ruke, o kralju!
Daniel 3,18Čak i da ne učini to, znaj dobro, o kralju, da mi nećemo služiti tvoje bogove i obožavati zlatni kip koji si tu podigao.`
Daniel 3,19Tad Nabukodonozor bi ispunjen bijesom, a izraz njegovog lica se promijeni glede Šadraka, Mešaka i Abed-Negoa. On uze riječ i zapovjedi užariti peć sedam puta jače no što imaše običaj zagrijavati ju.
Daniel 3,20Potom on zapovjedi snažnim ljudima iz svoje vojske da svežu Šadraka, Mešaka i Abed-Negoa, za baciti ih u užarenu peć.
Daniel 3,21Tad ti ljudi biše svezani zajedno sa svojim hlačama, svojim tunikama, svojim kapama i svojim ogrtačima, i biše oni bačeni u sred užarene peći.
Daniel 3,22Na to, kako riječ kraljeva bijaše stroga i kako peć bijaše iznimno ugrijana, plamen ubi ljude koji bijahu razapeli Šadraka, Mešaka i Abed-Negoa.
Daniel 3,23Glede e trojice ljudi Šadraka, Mešaka i AbedNegoa, oni padoše svezani u sred užarene peći .
Daniel 3,24Kralj Nabukodonozor njih ču pjevati, on bi zaprepašten i naglo diže se. On uze riječ i reče svojim savjetnicima: ` Nismo li mi bacili u sred vatre trojicu svezanih ljudi?` Oni odgovoriše i rekoše kralju: ` Naravno, o kralju! `
Daniel 3,25Kralj odgovori i reče: ` Evo ja vidim četvoricu razvezanih ljudi koji hodaju usred vatre, a da na njima nema nikakave pozljede, a izgled četvrtog sliči onome sina božjeg .`
Daniel 3,26Tad Nabukodonozor približi se otvoru užarene peći. On uze riječ i reče: ` Šadrače, Mešače i Abed-Nego, sluge Boga svevišnjega, iziđite i dođite!` Tad Šadrak, Mešak i AbedNego iziđoše iz sred vatre.
Daniel 3,27Satrapi, nadzornici, upravitelji i savjetnici kraljevi se okupiše. Oni vidješe te ljude: vatra nije imala nikakve moći nad njihovim tijelima; kosa im na glavi ne bijaše osmuđena; njihovi ogrtači bijahu netaknuti, a miris vatre ne bijaše prešao na njih.
Daniel 3,28Nabukodonozor uze riječ i reče: ` Blagoslovljen budi Bog Šadrakov, Mešakov i Abed-Negoov, koji je poslao svog Anđela i spasio sluge svoje, jer se oni bijahu pouzdali u njega i što, kršeći riječ kraljevu, bijahu izručili tijela svoja da ne bi služli ni obožavali nikakvog boga, ako to nije njihov Bog.
Daniel 3,29Glede mene, ja sam dao zapovijed da netko, iz sveg puka, naroda i jezika, tko bi govorio s bezumnošću protiv Boga Šadrakova, Mešakova i AbedNegova, bude raskomadan, a kuća njegova pretvorena u slivnik; jer nema drugog Boga koji može tako oslobađati.
Daniel 3,30Tad kralj dade napredovati Šadraku, Mešaku i Abed-Negou, u pokrajini Babiloniji.
Daniel 3,31Kralj Nabukodonozor, ljudima svih pukova, naroda i jezika koji nastanjuju cijelu zemlju. Nek mir vaš bude velik!
Daniel 3,32Znakovi i čuda koja je svevišnji Bog učinio spram mene, ja sudim dobrim izložiti ih:
Daniel 3,32 Ti znakovi, kako su veliki, i njegova čuda, kako su moćna! Njegova je vladavina jedna vječna vladavina, i njegova vlast ide iz pokoljenja u pokoljenje.
Danilo 3,1Car Navuhodonosor načini zlatan lik, kojemu visina bješe šezdeset lakata, a širina šest lakata; i namjesti ga u polju Duri u zemlji Vavilonskoj.
Danilo 3,2I posla car Navuhodonosor da saberu knezove, upravitelje i vojvode, starješine, rizničare, sudije, nastojnike i sve vlastelje zemaljske, da dođu da se osveti lik što ga postavi car Navuhodonosor.
Danilo 3,3Tada se skupiše knezovi, upravitelji i vojvode, starješine, rizničari, sudije, nastojnici, i svi vlastelji zemaljski, da se osveti lik što ga postavi car Navuhodonosor; i stadoše pred likom što ga postavi Navuhodonosor.
Danilo 3,4A glasnik povika iza glasa: narodi, plemena i jezici, vama se govori.
Danilo 3,5Kad čujete rog, svirale, kitare, gusle, psaltire, pjevanje i svakojake svirke, popadajte i poklonite se zlatnomu liku, koji postavi car Navuhodonosor.
Danilo 3,6A ko ne bi pao i poklonio se, onaj čas biće bačen u peć ognjenu užarenu.
Danilo 3,7Zato svi narodi kako čuše rog, svirale, kitare, gusle, psaltire i svakojake svirke, popadaše svi narodi, plemena i jezici, i pokloniše se zlatnome liku koji postavi car Navuhodonosor.
Danilo 3,8A neki Haldeji taj čas dođoše i tužiše Jevreje,
Danilo 3,9I progovoriše i rekoše caru Navuhodonosoru: care, da si živ dovijeka!
Danilo 3,10Ti si, care, zapovijedio, svaki ko čuje rog, svirale, kitare, gusle, psaltire, i pjevanje i svakojake svirke, da padne i pokloni se zlatnome liku;
Danilo 3,11A ko ne bi pao i poklonio se, da se baci u peć ognjenu užarenu.
Danilo 3,12A imaju ljudi Jevreji, koje si postavio nad poslovima zemlje Vavilonske, Sedrah, Misah i Avdenago; ti ljudi, care, ne haju za te, ne poštuju tvojih bogova, i ne klanjaju se zlatnom liku, koji si postavio.
Danilo 3,13Tada Navuhodonosor u gnjevu i ljutini zapovjedi da dovedu Sedraha, Misaha i Avdenaga. I dovedoše te ljude pred cara.
Danilo 3,14Navuhodonosor progovori i reče im: je li istina, Sedraše, Misaše i Avdenago, da vi ne služite mojim bogovima i da se ne klanjate zlatnome liku koji postavih?
Danilo 3,15Jeste li dakle gotovi, kad čujete rog, svirale, kitare, gusle, psaltire i pjevanje i svakojake svirke, da padnete i poklonite se liku koji načinih? ako li se ne poklonite, onaj čas bićete bačeni u peć ognjenu užarenu; a koji je bog što će vas izbaviti iz mojih ruku?
Danilo 3,16Odgovoriše Sedrah, Misah i Avdenago, i rekoše caru Navuhodonosoru: nije nam trijebe da ti odgovorimo na to.
Danilo 3,17Evo, Bog naš, kojemu mi služimo, može nas izbaviti iz peći ognjene užarene; i izbaviće nas iz tvojih ruku, care.
Danilo 3,18A i da ne bi, znaj, care, da bogovima tvojim nećemo služiti niti ćemo se pokloniti zlatnom liku, koji si postavio.
Danilo 3,19Tada se Navuhodonosor napuni gnjeva, i lice mu se promijeni na Sedraha, Misaha i Avdenaga, i odgovarajući zapovjedi da se užari peć sedam puta većma nego što bješe običaj.
Danilo 3,20I zapovjedi najjačim ljudima što bijahu u vojsci njegovoj da svežu Sedraha, Misaha i Avdenaga, i da ih bace u peć ognjenu užarenu.
Danilo 3,21Tada svezaše one ljude u plaštima njihovijem i u obući i pod kapama i u svemu odijelu njihovu, i baciše ih u peć ognjenu užarenu.
Danilo 3,22Kako zapovijest careva bješe hitna i peć vrlo užarena, plamen ognjeni ubi one ljude koji bacahu Sedraha, Misaha i Avdenaga.
Danilo 3,23A ta tri čovjeka, Sedrah, Misah i Avdenago, padoše usred peći ognjene užarene.
Danilo 3,24Tada se prepade car Navuhodonosor, i brže ustav progovori i reče svojim dvoranima: ne bacismo li tri čovjeka svezana u oganj? Odgovoriše i rekoše caru: da, care.
Danilo 3,25Odgovori i reče: eno, vidim četiri čovjeka odriješena gdje hode posred ognja i nije im ništa, i četvrti kao da je sin Božji.
Danilo 3,26Tada pristupi Navuhodonosor na vrata ognjenoj peći užarenoj, i progovori i reče: Sedraše, Misaše i Avdenago, sluge Boga višnjega, izidite i hodite. Tada Sedrah, Misah i Avdenago izidoše isred ognja.
Danilo 3,27I sabraše se knezovi i upravitelji i vojvode i vijećnici carevi, i vidješe te ljude gdje im tijelu oganj ništa ne može, niti im se kosa na glavi opali, niti im se plašti što promijeniše, niti zadah od ognja prionu za njih.
Danilo 3,28Progovori Navuhodonosor i reče: da je blagosloven Bog Sedrahov, Misahov i Avdenagov, koji posla anđela svojega i izbavi sluge svoje, koje se u nj pouzdaše i ne poslušaše zapovijesti careve i dadoše tjelesa svoja da ne bi služili niti se poklonili drugom bogu osim svojega Boga.
Danilo 3,29Zato zapovijedam da se svaki kojega mu drago naroda i plemena i jezika, koji bi pohulio na Boga Sedrahova, Misahova i Avdenagova, da se isiječe i kuća da mu bude bunište, jer nema drugog boga koji može tako izbaviti.
Danilo 3,30Tada car uzvisi Sedraha, Misaha i Avdenaga u zemlji Vavilonskoj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje