Tražilica


Daniel 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Daniel 8,1"U trećoj godini vladanja kralja Belšazara imao sam ja, Daniel, poslije viđenja, što mi se najprije pokazalo, još drugo.
Daniel 8,2Vidio sam ovo viđenje: Gledao sam, kako sam bio u prijestolnom gradu Suzi, koji leži u pokrajini Elamu. I to vidio sam u viđenju, da sam bio na rijeci Ulaju.
Daniel 8,3Kad sam pogledao oko sebe, vidio sam najednom ovna gdje stoji pokraj rijeke, i imao je dva roga. Rogovi su bili veliki. Jedan je bio veći od drugoga. Veći je bio narastao poslije.
Daniel 8,4Vidio sam ovna gdje bode na zapad, na sjever i na jug. Nijedna životinja nije mu mogla odoljeti i od sile njegove izbaviti. Činio je što je htio, i osilio se.
Daniel 8,5Dok sam još gledao, dolazio je najednom jarac od zapada povrh sve zemlje, a da se nije doticao zemlje. Jarac je imao snažan rog iznad očiju.
Daniel 8,6Kad je bio došao do ovna sa dva roga, što sam ga vidio gdje stoji pokraj rijeke, navali na njega silnim gnjevom.
Daniel 8,7Vidio sam onda gdje posve blizu dođe k ovnu. Bijesno je udario na ovna i slomio mu oba roga, jer ovan nije imao snage da mu odoli, baci ga na zemlju i pogazi ga nogama. Nikoga nije bilo, da bi oslobodio ovna od sile njegove.
Daniel 8,8Jarac je potom postao vrlo velik, Ali kad je bio postao velik, slomio se veliki rog. Na njegovo mjesto narasla su četiri druga roga prema četiri vjetra nebeska.
Daniel 8,9Iz jednoga od njih narastao je malen rog i onda postao vrlo velik prema jugu i istoku i prema najkrasnijoj od zemalja.
Daniel 8,10Podigao se je do vojske nebeske i pobacao na zemlju neke od vojske nebeske i od zvijezda i pogazio ih.
Daniel 8,11Sve do kneza vojske nebeske on se je podigao. Uzeo mu je svagdanju žrtvu i oskvrnio mjesto svetišta njegova,
Daniel 8,12Zbog bezakonja bila je predana sveta vojska zajedno sa žrtvom svagdanjom. Srušio je istinu na zemlju. Što je činio, napredovalo mu je.
Daniel 8,13Tada sam čuo jednoga sveca gdje govori. Drugi je svetac upitao toga, koji je govorio: Dokle će trajati to viđenje za svagdanju žrtvu i za bezakonje pustošeno i za ostavljanje svetišta i svete vojske?
Daniel 8,14Tada mi on reče: 'Do dvije tisuće i tri stotine večeri i jutara. Tada će svetište doći do svojega prava.
Daniel 8,15Kad sam ja, Daniel, tražio da razumijem viđenje, što sam ga bio vidio, tada najednom stade netko preda me, koji je izgledao kao čovjek.
Daniel 8,16Nato sam čuo glas čovječji gdje viče preko Ulaja: 'Gabriele, razjasni tome tamo viđenje!
Daniel 8,17I dođe On na mjesto, gdje sam stajao. Kad se je približio, uplaših se ja i padoh ničice na svoje lice. A on mi reče: 'Pazi, sine čovječji, to se viđenje odnosi na posljednje vrijeme.
Daniel 8,18Kad se je on razgovarao sa mnom, postadoh ja sav zapanjen i padoh na zemlju ničice na svoje lice. A on me se dotače; ispravi me opet na mjestu, gdje sam bio stajao.
Daniel 8,19Tada reče: 'Evo, reknut ću ti, što će se dogoditi u posljednje vrijeme gnjeva; jer se viđenje odnosi na posljednje vrijeme.
Daniel 8,20Ovan, što si ga vidio, sa dva roga, to su kraljevi medijski i perzijski!
Daniel 8,21Jarac je kralj grčki; veliki rog, što mu je bio iznad očiju, to je prvi kralj.
Daniel 8,22Što su onda, kada se slomio, mjesto njega narasla četiri druga, znači: Četiri kraljevstva proizaći će iz njegova naroda, ali ne tako jaka kao on.
Daniel 8,23Pri svršetku vlasti njihove, kad bezakonici navrše mjeru, ustat će kralj, drska pogleda i lukav.
Daniel 8,24Silna će mu biti moć, ali ne od vlastite snage. Nanijet će izvanrednu pustoš, i djela će mu napredovati. Moćne, pa i narod svetaca upropašćivat će.
Daniel 8,25Lukavstvom njegovim napredovat će mu prijevarni pothvat njegov. Bit će ohol i mnoge će iznenada upropastiti. Ali čim se digne na kneza nad knezovima, bit će satrven bez ruke ljudske.
Daniel 8,26Viđenje o večerima i jutrima, o čemu je bio govor, odgovara istini. Ali zapečati viđenje; jer se odnosi na dane daleke!
Daniel 8,27Ja, Daniel, bio sam posve iznemogao i bolovao sam čitave dane. Kad sam opet mogao ustati, vršio sam kraljevsku službu. A puno sam se čudio viđenju. Ali nije bilo nikoga, koji bi mogao to objasniti.
Daniel 8,1 Treće godine kralja Baltazara ukaza se meni, Danielu, viđenje poslije onoga koje mi se ukazalo prije.
Daniel 8,2Gledah viđenje, i dok gledah, nađoh se u Šušanu, čvrstu gradu u pokrajini Elamu; i u viđenju se vidjeh na rijeci Ulaju.
Daniel 8,3Podigoh oči, i gle: ovan stajaše kraj rijeke. Imaše dva roga: oba roga visoka, no jedan viši nego drugi, a onaj viši narastao poslije.
Daniel 8,4Gledah kako ovan bode na zapad, na sjever i jug. Nijedna mu se životinja ne mogaše oprijeti, ništa mu ne mogaše izbjeći. Činio je što je htio, osilio se.
Daniel 8,5Dok sam promatrao, gle: jarac dolazi sa zapada povrh sve zemlje, ne dodirujući tla; jarac imaše silan rog među očima.
Daniel 8,6Približi se dvorogom ovnu kojega bijah vidio gdje stoji kraj rijeke i potrča na njega u svoj žestini svoje snage.
Daniel 8,7Vidjeh kako se približi ovnu: bijesno udari na ovna i slomi mu oba roga, a ovan nije imao snage da mu se opre; obori ga jarac na zemlju i stade ga nogama gaziti; nikoga ne bijaše da spasi ovna.
Daniel 8,8Jarac osili veoma, ali kad osili, veliki se rog slomi, a na njegovu mjestu izrastoše četiri velika roga prema četiri vjetra nebeska.
Daniel 8,9Iz jednoga od njih izbi malen rog, ali taj silno poraste prema jugu i istoku, prema Divoti.
Daniel 8,10On poraste sve do Nebeske vojske, obori na zemlju neke iz Vojske i od zvijezda pa ih zgazi nogama.
Daniel 8,11Poraste sve do Zapovjednika Vojske, oduze mu svagdašnju žrtvu i razori mu njegovo Sveto mjesto.
Daniel 8,12Vojska se digla na žrtvu svagdašnju zbog opačine, na zemlju oborila istinu i uspje u svemu što činjaše.
Daniel 8,13Tada čuh gdje jedan Svetac govori, a drugi Svetac upita onoga koji govoraše: "Dokle će trajati ovo viđenje o svagdašnjoj žrtvi i o opačini što pustoši i gazi Svetište i Vojsku?
Daniel 8,14Odgovori: "Još dvije tisuće i tri stotine večeri i jutara; tada će Svetište biti očišćeno.
Daniel 8,15Kad sam ja, Daniel, gledajući ovo viđenje, tražio da ga razumijem, gle, preda me stade kao neki čovjek.
Daniel 8,16Začuh glas čovječji gdje viče preko Ulaja: "Gabriele, objasni mu to viđenje!
Daniel 8,17On pođe onamo gdje stajah i kad mi se približi, strah me obuze i padoh na lice. On mi reče: "Sine čovječji, razumij: jer ovo je viđenje za vrijeme posljednje.
Daniel 8,18On još govoraše, a ja se onesvijestih, padoh na zemlju. On me dotače i uspravi na mom mjestu.
Daniel 8,19I reče: "Evo, kazat ću ti što će doći na kraju gnjeva, najavljeni svršetak.
Daniel 8,20Ovan što si ga vidio - njegova dva roga - to su kraljevi Medije i Perzije.
Daniel 8,21Rutavi jarac jest kralj Grčke; veliki rog među njegovim očima jest prvi kralj;
Daniel 8,22slomljeni rog i četiri roga što izbiše na njegovu mjestu, to su četiri kraljevstva što će izići iz njegova naroda, ali neće imati njegovu moć.
Daniel 8,23I potkraj njihova kraljevanja, kad bezakonici navrše mjeru, ustat će kralj, drzak i lukav.
Daniel 8,24Njegova će moć porasti, ali ne svojom snagom; nesmiljeno će pustošiti, uspijevat će u svojim pothvatima, zatirat` junake i narod Svetaca.
Daniel 8,25Zbog njegove lukavosti prijevara će uspijevati u njegovoj ruci. On će se uznijeti u svome srcu, iz čista mira upropastit će mnoge. Suprotstavit će se Knezu nad knezovima, ali će - ne rukom - biti skršen.
Daniel 8,26Viđenje o večerima i jutrima o kojem je bilo govora istinito je; no ti ga zapečati, jer je za daleke dane.
Daniel 8,27Tada ja, Daniel, obnemogoh i bijah bolestan više dana. Zatim ustadoh da vršim kraljevske poslove. Bijah smeten zbog viđenja, no nitko to nije dokučio.
Daniel 8,1U trećoj godini vladavine Belšasarove, jedno mi se viđenje pojavi, meni Danielu, nakon onog što mi se bi prikazalo prethodno .
Daniel 8,2Ja promatrah u viđenju, i evo kako, u viđenju, ja bijah u Suza-tvrđi, koàja je u pokrajini Elam. Ja promatrah u viđenju, i ja sam bijah uz rijeku Ulaj .
Daniel 8,3Ja digoh oči i pogledah: bijaše tu jedan Ovan koji stojaše pred rijekom. On imaše dva roga . Oba roga bijahu visoka, jedan viši od drugog, a najviši se uzdizaše na posljednjem mjestu.
Daniel 8,4Ja vidjeh Ovna udarati na zapad, na sjever i na jug; ni jedna životinja nije mogla opstati pred njim, niti itko, osloboditi se njegove vlasti. On djelovaše po svojoj volji i narastaše.
Daniel 8,5Ja bijah obuzet mislima, kad evo jedan Jarac dođe sa zapada, prelazeći svu zemlju i ne dodirujući ju; taj Jarac imaše među očima jedan naočit rog.
Daniel 8,6On dođe sve do Ovna sa dva roga kojeg sam vidio stojati pred rijekom, i on potrča na njega u žestini svoje sile.
Daniel 8,7Ja ga vidjeh doći u blizinu Ovna, a on se razbjesni protiv njega. On udari Ovna i slomi njegova oba roga, i Ovan ne imade snage odoljeti mu. On ga baci na zemlju i zgazi ga, i nitko ne bi za osloboditi Ovna njegove vlasti.
Daniel 8,8Jarac bezmjerno naraste; ali dok on bijaše u punoj snazi, veliki rog bi slomljen, a na njegovom mjestu podigoše se četiri naočita roga četiri vjetra nebeska.
Daniel 8,9Iz jednog od njih iziđe jedan sasvim malen rog i naraste još više prema jugu, prema istoku i prema divnoj zemlji .
Daniel 8,10On naraste sve do Vojske nebeske; on obori na zemlju dio te Vojske i zvijezda koje on zgazi. On naraste sve do Princa te Vojske, oduze mu vječnu žrtvu i uzdrma temelje njegovom svetištu.
Daniel 8,12Vojska bi izručena, uz vječnu žrtvu, s izopačenošću . Rog baci Istinu na zemlju, i u onome što poduze on i uspje.
Daniel 8,13Ja tad začuh govoriti jednog *Sveca . I Svetac reče: ` Do kada to viđenje vječne žrtve, izopačenosti uništavateljice, svetišta izručenog i Vojske zgažene nogamađ`
Daniel 8,14On mi reče: Sve do 2.300 večeri i jutara; potom svetištu će biti vraćena njegova prava.`
Daniel 8,15No, dok ja Daniel, gledah to viđenje i nastojah razumjeti ga, kad evo stade pred mene nešto kao prikaza ljudska . 16 I ja začuh glas ljudski u sred Ulaja koji vikaše i govoriše: ` Gabrijele, objasni ovo viđenje!`
Daniel 8,17On dođe do mjesta gdje ja stajah; i dok on dolaziše, ja bih užasnut i padoh na lice. On mi reče: ` Razumij, sine čovjekov, jer viđenje je za vrijeme svršetka.`
Daniel 8,18Dok mi on govoriše, ja padoh u obamrlost, licem prema zemlji. On me dotaknu i uspravi ponovo na mjestu gdje ja bijah.
Daniel 8,19Potom on reče: ` Ja ću ti obznaniti ono što će se dogoditi u vrijeme gnjeva, jer svršetak je za jedan određeni datum.
Daniel 8,20Ovan sa dva roga koje si ti vidio: to su kraljevi Medije i Perzije .
Daniel 8,21Dlakavi Jarac: to je kralj grčke. Veliki rog koji on imaše među očima: to je prvi kralj .
Daniel 8,22Jednom kad je on slomljen, četiri koja se dižu na njegovom mjestu jesu četiri kraljevine koje će se dići iz tog naroda, ne imajući njegovu snagu.
Daniel 8,23U vrijeme njihove vladavine, kad izopačeni budu ispunili svoju izopačenost, podići će se jedan besraman kralj i vješt u podmuklostima .
Daniel 8,24Njegova će snaga biti u narastanju, ali ne njegovom vlastitom silom; on će izvoditi čudesna razaranja i uspjet će u svemu što poduzme; on će uništiti moćne, tj. narod *Svetaca .
Daniel 8,25A zbog svoje spretnosti, on će osigurati uspjeh svojim obmanama; on će narasti u svom srcu i, u sred mira, uništiti jedno mnoštvo, ali će biti skršen bez posredovanja ikakve ruke.
Daniel 8,26Glede viđenja večeri i jutara, takvog kakvo bi spomenuto, to je istina. Za sebe, čuvaj tajnu viđenja, jer se ona odnosi na daleke dane.`
Daniel 8,27Tada ja, Daniel, iznemogoh, i bih bolestan tijekom dosta dana. Potom se digoh i pozabavih kraljevim poslovima. Ja bijah užasnut zbog viđenja, i nitko ga ne razumijevaše.
Danilo 8,1Treće godine carovanja Valtasarova pokaza se meni Danilu utvara poslije one koja mi se pokazala prije.
Danilo 8,2I vidjeh u utvari; a bjeh u Susanu u gradu koji je u zemlji Elamu, kad vidjeh, i vidjeh u utvari i bjeh na vodi Ulaju.
Danilo 8,3I podigoh oči svoje i vidjeh, i gle, stajaše kraj vode ovan, koji imaše dva roga, a rogovi bjehu visoki, ali jedan viši od drugoga, i viši naraste poslije.
Danilo 8,4Vidjeh ovna gdje bode na zapad i na sjever i na jug, i ni jedna zvijer ne mogaše mu odoljeti, i ne bijaše nikoga ko bi izbavio od njega, nego činjaše šta hoćaše, i osili.
Danilo 8,5A kad ja motrah, gle, iđaše jarac od zapada povrh sve zemlje a ne doticaše se zemlje; i taj jarac imaše rog znamenit među očima svojim.
Danilo 8,6I dođe do ovna koji imaše dva roga, kojega vidjeh gdje stoji kraj vode, i potrča na nj gnjevno silom svojom.
Danilo 8,7I vidjeh ga gdje dođe do ovna, i razgnjeviv se na nj udari ovna, te mu slomi oba roga i ne bješe sile u ovnu da mu odoli, nego ga obori na zemlju i pogazi ga, i ne bješe nikoga da izbavi ovna od njega.
Danilo 8,8I jarac posta vrlo velik; a kad osili, slomi se veliki rog, i mjesto njega narastoše znamenita četiri roga prema četiri vjetra nebeska.
Danilo 8,9I iz jednoga njih izide jedan rog malen i naraste vrlo velik prema jugu i istoku prema krasnoj zemlji.
Danilo 8,10I naraste dori do vojske nebeske, i obori na zemlju neke od vojske i od zvijezda, i pogazi ih.
Danilo 8,11I naraste dori do poglavara toj vojsci, i uze mu svagdašnju žrtvu, i sveti stan njegov obori.
Danilo 8,12I vojska bi dana u otpad od žrtve svagdašnje, i obori istinu na zemlju, i što činjaše napredovaše mu.
Danilo 8,13Tada čuh jednoga sveca gdje govoraše, i jedan svetac reče nekome koji govoraše: dokle će trajati ta utvara za svagdašnju žrtvu i za otpad pustošni da se gazi svetinja i vojska?
Danilo 8,14I reče mi: do dvije tisuće i tri stotine dana i noći; onda će se svetinja očistiti.
Danilo 8,15A kad vidjeh ja Danilo ovu utvaru, i zaiskah da razumijem, gle, stade preda me kao čovjek.
Danilo 8,16I čuh glas čovječji nasred Ulaja, koji povika i reče: Gavrilo, kaži ovome utvaru.
Danilo 8,17I dođe gdje ja stajah; i kad dođe uplaših se, i padoh na lice svoje; a on mi reče: pazi, sine čovječji, jer je ova utvara za pošljednje vrijeme.
Danilo 8,18A dok mi on govoraše, ja bijah izvan sebe ležeći ničice na zemlji; a on me se dotače, i ispravi me, te stadoh.
Danilo 8,19I reče: evo, ja ću ti kazati šta će biti na kraju gnjeva; jer će u određeno vrijeme biti kraj.
Danilo 8,20Ovan što si ga vidio, koji ima dva roga, to su carevi Midski i Persijski.
Danilo 8,21A runjavi je jarac car Grčki; i veliki rog što mu bješe među očima, to je prvi car.
Danilo 8,22A što se on slomi, i mjesto njega narastoše četiri, to su četiri carstva, koja će nastati iza toga naroda, ali ne s njegovom silom.
Danilo 8,23A na pošljedak carovanja njihova, kad bezakonici navrše mjeru, nastaće car bestidan i lukav.
Danilo 8,24Sila će mu biti jaka, ali ne od njegove jačine, i čudesno će pustošiti, i biće srećan i svršivaće, i gubiće silne i narod sveti.
Danilo 8,25I lukavstvom njegovijem napredovaće prijevara u njegovoj ruci, i podignuće se u srcu svom, i u miru će pogubiti mnoge, i ustaće na kneza nad knezovima, ali će se potrti bez ruke.
Danilo 8,26A rečena utvara o danu i noći istina je; zato ti zapečati utvaru, jer je za mnogo vremena.
Danilo 8,27Tada ja Danilo zanemogoh, i bolovah neko vrijeme; poslije ustah i vrših poslove careve; i čudih se utvari, ali niko ne dozna.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje