Tražilica


Djela apostolska 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 1,1U mojemu prvom djelu, o Teofile, izvijestio sam o svemu, što je Isus činio i učio
Djela apostolska 1,2Do dana, kad je apostolima Duhom Svetim izabranima dao naloge i onda bio uzet u nebo.
Djela apostolska 1,3Poslije muke svoje dao im je mnoge dokaže za to, da je on živ. Kroz četrdeset dana on im se je javljao i govorio im o kraljevstvu Božjem.
Djela apostolska 1,4Kad je bio s njima zajedno, zapovjedi im, da ne idu iz Jerusalema, nego da čekaju obećanje Očevo, "koje": (reče) "čuli ste od mene.
Djela apostolska 1,5Ivan je krstio vodom, a vi ćete za malo dana krstiti Duhom Svetim."
Djela apostolska 1,6Bili su dakle s njim zajedno. Tada ga upitaše: "Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme podignuti kraljevstvo Izraelovo?"
Djela apostolska 1,7On im odgovori: "Nije vaše znati vremena ili časove, što ih je Otac zadržao u svojoj vlasti.
Djela apostolska 1,8Nego ćete primiti jakost Duha Svetoga, kad siđe na vas i bit ćete mi onda svjedoci u Jerusalemu i po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje."
Djela apostolska 1,9I kad to reče, bi podignut pred očima njihovim. Uze ga oblak iz očiju njihovih.
Djela apostolska 1,10I dok su gledali za njim gdje ide na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijelim haljinama.
Djela apostolska 1,11Oni rekoše: "Ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo! Ovaj Isus, koji je od vas uzet na nebo, tako će doći, kao što vidjeste da ide u nebo."
Djela apostolska 1,12Tada se vratiše u Jerusalem s gore, koja se zove Maslinska. Ona je blizu Jerusalema, jedan subotni dan hoda.
Djela apostolska 1,13Kad dođoše tamo, uzađoše u gornju dvoranu, gdje su obično stajali, i to Petar i Ivan, Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov, sin Alfejev, Simon Revnitelj i Juda, brat Jakovljev.
Djela apostolska 1,14Ovi su svi ustrajali jednodušno u molitvi zajedno sa ženama, s Marijom, majkom Isusovom, i s braćom njegovom.
Djela apostolska 1,15I u dane one ustade Petar između braće - bilo je ljudi zajedno oko sto i dvadeset - i reče:
Djela apostolska 1,16"Ljudi braćo, trebalo je da se ispuni Pismo, koje proreče Duh Sveti na usta Davidova za Judu, koji je bio vođa onima, što uhvatiše Isusa.
Djela apostolska 1,17On se je brojio s nama, i primio je dio ove službe.
Djela apostolska 1,18Od plaće nepravedne on steče njivu, ali se objesi i puče po sredini, i izli se sva utroba njegova.
Djela apostolska 1,19To postade poznato svima stanovnicima Jerusalema, i prozva se ona njiva njihovim jezikom Akeldama, što znači krvna njiva.
Djela apostolska 1,20U knjizi psalama stoji naime pisano: Stan njegov neka bude pust, i neka ne bude nikoga, koji bi stanovao u njemu, i službu njegovu neka primi drugi!
Djela apostolska 1,21Treba dakle od ovih ljudi, koji su bili, s nama za sve vrijeme, kako među nas uđe i izađe Gospodin Isus,
Djela apostolska 1,22Počevši od krštenja Ivanova do dana, kad bi uzet od nas, da bude s nama svjedok njegova uskrsnuća jedan od njih.
Djela apostolska 1,23I postaviše dvojicu: Josipa, koji se zvao Barsaba, prezimenom Just, i Matiju.
Djela apostolska 1,24Tada su molili: "Ti, Gospodine, koji poznaješ srca sviju, pokaži, koga si od ove dvojice izabrao,
Djela apostolska 1,25Da primi mjesto službe ove i apostolstva, iz kojega ispade Juda, da ode na mjesto svoje."
Djela apostolska 1,26I baciše kocke za njih. I pade kocka na Matiju, i bi on pribrojen jedanaestorici apostola.
Djela apostolska 1,1 Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio
Djela apostolska 1,2do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome.
Djela apostolska 1,3Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem.
Djela apostolska 1,4I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju Obećanje Očevo "koje čuste od mene:
Djela apostolska 1,5Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim.
Djela apostolska 1,6Nato ga sabrani upitaše: "Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?
Djela apostolska 1,7On im odgovori: "Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti.
Djela apostolska 1,8Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.
Djela apostolska 1,9Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima.
Djela apostolska 1,10I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći
Djela apostolska 1,11i rekoše im: "Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.
Djela apostolska 1,12Onda se vratiše u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotni hod.
Djela apostolska 1,13I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev -
Djela apostolska 1,14svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.
Djela apostolska 1,15U one dane ustade Petar među braćom - a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša - i reče:
Djela apostolska 1,16"Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa.
Djela apostolska 1,17A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi.
Djela apostolska 1,18On, eto, steče predio cijenom nepravednosti pa se stropošta, raspuče po sredini i razli mu se sva utroba.
Djela apostolska 1,19I svim je Jeruzalemcima znano da se onaj predio njihovim jezikom zove Akeldama, to jest Predio smrti.
Djela apostolska 1,20Pisano je doista u Knjizi psalama: Njegova kuća nek opusti, nek ne bude stanovnika u njoj! Njegovo nadgledništvo nek dobije drugi!
Djela apostolska 1,21Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus -
Djela apostolska 1,22počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas - treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća.
Djela apostolska 1,23I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju.
Djela apostolska 1,24Onda se pomoliše: "Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao
Djela apostolska 1,25da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto.
Djela apostolska 1,26Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola.
Apostolska djela 1,1Ja bijah posvetio prvu svoju knjigu , Teofile, svemu onom što Isus bijaše poučavao, od početka
Apostolska djela 1,2sve do dana kad, nakon što je dao, u Duhu Svetom , svoje upute *apostolima koje bijaše izabrao, on bi uznesen.
Apostolska djela 1,3Njima se on bijaše pokazao živ nakon Muke svoje: oni su imali više dokaza kad, tijekom 40 dana, on se pokazivaše njima i govoraše im o Kraljevstvu Božjem.
Apostolska djela 1,4U tijeku jednog objeda s njima, on im preporuči da ne napuštaju Jeruzalem, već da tu čekaju obećanje Očevo, ` ono, reče on, koje ste vi čuli iz mojih usta:
Apostolska djela 1,5Ivan je dao krštenje vodom, ali vi, u Duhu svetom bit ćete kršteni od danas za nekoliko dana. `
Apostolska djela 1,6Oni se dakle bijahu sastali i postavili mu ovo pitanje: ` Gospodine, je li sad vrijeme kad ćeš ti uspostaviti Kraljevstvo za Izrael? `
Apostolska djela 1,7On im reče: ` Vi ne trebate znati vrijeme i čas koje je Otac odredio vlasti vlašću svojom;
Apostolska djela 1,8veći ćete vi primiti jednu moći, onu Duha Svetog koji će doći na vas; vi ćete tada biti moji svjedoci u Jeruzalemu, u svoj Judeji i u *Samariji, i sve do krajeva zemaljskih. `
Apostolska djela 1,9Na te riječi, pred njihovim očima, on se uzdiže i jedan oblak sakri ga pogledima njihovim.
Apostolska djela 1,10Kako oni još promatraše nebo kamo Isus ode, kad evo dvojica ljudi u bijelim odijelima stadoše uz njih
Apostolska djela 1,11i rekoše njima: ` Ljudi iz Galileje, zašto ste ostali gledati prema nebu? Taj Isus koji vam je bio uzdignut u *nebo doći će na isti način na koji ste ga vidjeli otići u nebo. `
Apostolska djela 1,12Napuštajući brdo zvano "Maslinska Gora", oni stigoše u Jeruzalem brdo udaljeno jedan šabatski put
Apostolska djela 1,13Po svom povratku, oni se uspeše u gornju sobu gdje se nalažaše Petar, Ivan, Jakov i Andrija; Filip i Toma; Bartolomej i Matija; Jakov sin Alfejev, Šimun zelot i Juda sin Jakovljev.
Apostolska djela 1,14Svi, jednodušno, bijahu postojani u molitvi, s nekoliko žena među kojima Marija, majka Isusova, i braća Isusova.
Apostolska djela 1,15U one dane, Petar se podiže usred braće bijaše ondje, sastala se, jedna grupa od otprilike 120 osoba i izjavi:
Apostolska djela 1,16` Braćo, trebalo se ispuniti to što Sveti Duh bijaše najavio u Pismu, kroz usta Davidova, glede Jude koji je postao vodič onima koji su uhitili Isusa.
Apostolska djela 1,17On je bio u našem sastavu i bijaše primio svoj udio u našoj službi.
Apostolska djela 1,18No, taj čovjek, s plaćom za svoju nepravednost, bijaše kupio jednu zemlju; on pade naprijed, otvorio se po sredini, i njegova su se crijeva sva prosula.
Apostolska djela 1,19Svi stanovnici Jeruzalema s to doznali: također je ta zemlja nazvana, u njihovom jeziku, Hakeldama, tj. Zemlja krvi.
Apostolska djela 1,20U stvari pisano je u knjizi Psalama: Nek njegovo boravište opusti i nitko ga ne nastani i još: Da jedan drugi njegovu dužnost uzme.
Apostolska djela 1,21Ima ljudi koji su nas pratili tijekom sveg vremena koje je Gospodin Isus hodio nama na čelu,
Apostolska djela 1,22počevši od krštenja Ivanova sve do dana kad nam je bio uzet: treba dakle da jedan od njih postane s nama svjedok njegova uskrsnuća. `
Apostolska djela 1,23Predstaviše dvojicu, Josipa zvanog Barabbas, nadimkom Justus, i Matija.
Apostolska djela 1,24I pomoliše se ovom molitvom: ` Ti, Gospodine, koji poznaješ *srca svih, označi onoga kojeg si od ove dvojice izabrao,
Apostolska djela 1,25za uzeti, u službi apostolskoj, mjesto koje je Juda napustio otišavši na svoje mjesto. `
Apostolska djela 1,26Oni ždrijebaše i kocka pade na Matiju koji otada bi pridodan *apostolima.
Djela apostolska 1,1Prvu sam ti knjigu napisao o svemu, o Teofile, što poče Isus tvoriti i učiti
Djela apostolska 1,2Do dana kad se uznese, pošto Duhom svetijem zapovjedi apostolima koje izabra,
Djela apostolska 1,3Pred kojima i po stradanju svome pokaza sebe živa mnogijem i istinitijem znacima, i javlja im se četrdeset dana, i govori o carstvu Božijemu.
Djela apostolska 1,4I sabravši ih zapovjedi im da ne idu iz Jerusalima, nego da čekaju obećanje očino, koje čuste, reče, od mene;
Djela apostolska 1,5Jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom svetijem ne dugo posle ovijeh dana.
Djela apostolska 1,6A oni onda koji zajedno bijahu, pitahu ga govoreći: Gospode! hoćeš li sad načiniti carstvo Izrailjevo?
Djela apostolska 1,7A on im reče: nije vaše znati vremena i ljeta koje otac zadrža u svojoj vlasti;
Djela apostolska 1,8Nego ćete primiti silu kad siđe Duh sveti na vas; i bićete mi svjedoci u Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji i tja do kraja zemlje.
Djela apostolska 1,9I ovo rekavši vidješe oni gdje se podiže i odnese ga oblak iz očiju njihovijeh.
Djela apostolska 1,10I kad gledahu za njim gdje ide na nebo, gle, dva čovjeka stadoše pred njima u bijelijem haljinama,
Djela apostolska 1,11Koji i rekoše: ljudi Galilejci! šta stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo tako će doći kao što vidjeste da ide na nebo.
Djela apostolska 1,12Tada se vratiše u Jerusalim s gore koja se zove Maslinska, koja je blizu Jerusalima jedan subotni dan hoda.
Djela apostolska 1,13I kad uđoše popeše se u sobu gdje stajahu Petar i Jakov i Jovan i Andrija, Filip i Toma, Vartolomije i Matej, Jakov Alfejev i Simon Zilot, i Juda Jakovljev.
Djela apostolska 1,14Ovi svi jednodušno bijahu jednako na molitvi i u moljenju sa ženama, i s Marijom materom Isusovom i braćom njegovom.
Djela apostolska 1,15I u dane one ustavši Petar između učenika reče (a bijaše naroda zajedno oko sto i dvadeset imena):
Djela apostolska 1,16Ljudi braćo! trebalo je da se izvrši ono pismo što proreče Duh sveti ustima Davidovijem za Judu koji bješe pred onima što uhvatiše Isusa;
Djela apostolska 1,17Jer se brojaše s nama, i bijaše primio dijel ove službe.
Djela apostolska 1,18On dakle steče njivu od plate nepravedne, i objesivši se puče po srijedi, i izasu se sva utroba njegova.
Djela apostolska 1,19I postade znano svima koji žive u Jerusalimu da će se ta njiva prozvati njihovijem jezikom Akeldama, koje znači njiva krvna.
Djela apostolska 1,20Jer se piše u knjizi psaltiru: da bude dvor njegov pust, i da ne bude nikoga ko bi življeo u njemu, i: vladičanstvo njegovo da primi drugi.
Djela apostolska 1,21Treba dakle od ovijeh ljudi koji su bili s nama za sve vrijeme kako među nas uđe i iziđe Gospod Isus,
Djela apostolska 1,22Počevši od krštenja Jovanova do dana kad se uze od nas, da bude s nama svjedok njegova vaskrsenija jedan od ovijeh.
Djela apostolska 1,23I postaviše dvojicu, Josifa koji se zvaše Varsava prezimenom Just, i Matija.
Djela apostolska 1,24I pomolivši se Bogu rekoše: ti, Gospode! Koji poznaješ srca sviju, pokaži jednoga od ove dvojice koga si izabrao,
Djela apostolska 1,25Da primi dijel ove službe i apostolstva, iz koga ispade Juda da ide na mjesto svoje.
Djela apostolska 1,26I baciše kocke za njih, i pade kocka na Matija i primiše ga među jedanaest apostola.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje