Tražilica


Djela apostolska 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 12,1A u ono vrijeme podiže Herod kralj ruke, da muči neke od crkve,
Djela apostolska 12,2I pogubi Jakova, brata Ivanova, mačem.
Djela apostolska 12,3I vidjevši, da je to po volji Židovima, uhvati još i Petra. - A bili su dani beskvasnih kruhova. -
Djela apostolska 12,4Njega dakle uhvati, baci u tamnicu i predade ga četvorim stražama, svaka od četiri vojnika, da ga čuvaju. Po blagdanu Pashe htio ga je onda izvesti pled narod.
Djela apostolska 12,5I tako su Petra čuvali u tamnici. A crkva se je molila za njega Bogu bez prestanka.
Djela apostolska 12,6U noći, prije nego ga je htio Herod izvesti, spavao je Petar među dvojicom vojnika, okovan u dvoje lance, a stražari su pred vratima čuvali tamnicu.
Djela apostolska 12,7I gle, anđeo Gospodnji pristupi, i svjetlost obasja po sobi, i gurnuvši Petra u bok probudi ga i reče: "Ustani brže!" I spadoše mu lance s ruku.
Djela apostolska 12,8A anđeo mu reče: "Opaši se i obuj svoju obuću!" I učini tako. I reče mu: "Obuci haljinu svoju i hajde za mnom!"
Djela apostolska 12,9I izišavši išao je za njim i nije znao, da je to istina, što je učinio anđeo, nego je mislio, da vidi viđenje.
Djela apostolska 12,10A kad prođoše prvu i drug stražu, dođoše k vratima gvozdenim, što vode u grad; ona im se sama otvoriše. I izišavši prođoše, jednu ulicu, i anđeo odmah odstupi od njega.
Djela apostolska 12,11I kad dođe Petar k sebi, reče: "Sad zaista znam, da Gospodin posla anđela svojega, te me izbavi iz ruke Herodove i od svega čekanja naroda židovskoga."
Djela apostolska 12,12I to razabravši dođe kući Marije, matere Ivana, koji se je zvao Marko, gdje su bili mnogi skupljeni, te se molili.
Djela apostolska 12,13kad on pokuca na vrata od dvora, pristupi djevojka po imenu Roda, da čuje.
Djela apostolska 12,14I poznavši glas Petrov od radosti ne otvori vrata, nego utrča i reče, da Petar stoji pred vratima.
Djela apostolska 12,15A oni joj rekoše: "Ti si luda!" Ali je ona odlučno tvrdila, da je tako, a oni su govorili: "Anđeo je njegov."
Djela apostolska 12,16A Petar je jednako kucao. A kad otvoriše, vidješe ga i začudiše se.
Djela apostolska 12,17A on mahnuvši na njih rukom, da šute, ispripovjedi im, kako ga Gospodin izvede iz tamnice, i reče: "Javite ovo Jakovu i braći!" I izišavši otide na drugo mjesto.
Djela apostolska 12,18A kad je bio dan, bila je ne mala zabuna među vojnicima, što je to bilo od Petra.
Djela apostolska 12,19Herod ga dade tražiti. Ali ga ne nađoše. Tada ispita stražare i zapovjedi, da ih odvedu. Nato zaputi iz Judeje u Cezareju, i ondje je boravio.
Djela apostolska 12,20A veoma se je ljutio na Tirce i Sidonce. Ali oni jednodušno dođoše k njemu i predobivši Blasta, komornika kraljeva, zamoliše za mir, jer je njihovu zemlju hranila kraljeva.
Djela apostolska 12,21A u određeni dan obuče se Herod u kraljevsko odijelo, sjede na prijestolje i progovori im:
Djela apostolska 12,22A narod je vikao: "Ovo je glas Božji, a ne čovječji!"
Djela apostolska 12,23Ali ga odmah udari anđeo Gospodnji, jer ne dade slave Bogu. Izjeden od crvi izdahnu.
Djela apostolska 12,24A riječ je Gospodnja rasla i množila se.
Djela apostolska 12,25A Barnaba i Savao, izvršivši svoju zadaću, vratiše se iz Jerusalema i uzeše sa sobom Ivana, koji se zvao Marko.
Djela apostolska 12,1 U to vrijeme uze Herod zlostavljati neke od Crkve.
Djela apostolska 12,2Mačem pogubi Jakova, brata Ivanova.
Djela apostolska 12,3Kad vidje da je to drago Židovima, uhvati i Petra (bijahu upravo Dani beskvasnih kruhova).
Djela apostolska 12,4Uhiti ga, baci u tamnicu i dade da ga čuvaju četiri vojničke četverostraže, nakan izvesti ga nakon Pashe pred narod.
Djela apostolska 12,5Petra su dakle čuvali u tamnici, a Crkva se svesrdno moljaše Bogu za njega.
Djela apostolska 12,6One noći kad ga je Herod kanio privesti, spavao je Petar između dva vojnika, okovan dvojim verigama, a stražari pred vratima čuvahu stražu.
Djela apostolska 12,7Kad eto: pojavi se anđeo Gospodnji te svjetlost obasja ćeliju. Anđeo udari Petra u rebra, probudi ga i reče: "Ustaj brzo!" I spadoše mu verige s ruku.
Djela apostolska 12,8Anđeo mu reče: "Opaši se i priveži obuću!" On učini tako. Onda će mu anđeo: "Zaogrni se i hajde za mnom!
Djela apostolska 12,9Petar izađe, pođe za njim, a nije znao da je zbilja što se događa po anđelu: činilo mu se da gleda viđenje.
Djela apostolska 12,10Prošavši prvu stražu, i drugu, dođoše do željeznih vrata koja vode u grad. Ona im se sama otvore te oni izađu, prođu jednu ulicu, a onda anđeo odjednom odstupi od njega.
Djela apostolska 12,11Petar pak, došavši k sebi, reče: "Sad uistinu znam da je Gospodin poslao anđela svoga i izbavio me iz Herodove ruke i od svega što je očekivao židovski narod.
Djela apostolska 12,12Kad je to uočio, zaputi se kući Marije, majke Ivana nazvanog Marko. Ondje se mnogi bijahu sabrali i molili.
Djela apostolska 12,13Kad Petar pokuca na dvorišna vrata, dođe prisluhnuti sluškinja imenom Ruža.
Djela apostolska 12,14Kad prepozna Petrov glas, od radosti i ne otvori vrata, nego utrča i javi da je Petar pred vratima.
Djela apostolska 12,15Oni joj rekoše: "Mahnitaš!" Ali je ona uporno tvrdila da je tako. Nato će oni: "Bit će njegov anđeo!
Djela apostolska 12,16Petar nastavi kucati. Kad napokon otvoriše i ugledaše ga, ostadoše izvan sebe.
Djela apostolska 12,17On im rukom mahnu neka šute pa im pripovjedi kako ga Gospodin izvede iz tamnice te dometnu: "Javite to Jakovu i braći!" Onda izađe i ode u drugo mjesto.
Djela apostolska 12,18Kad se razdani, nasta među vojnicima uzbuna nemalena što li se s Petrom dogodilo.
Djela apostolska 12,19Herod ga stade tražiti, a kad ga ne nađe, sasluša stražare i naredi da se smaknu. Onda siđe iz Judeje u Cezareju i ondje osta.
Djela apostolska 12,20A bio je u žestoku sukobu s Tircima i Sidoncima. Oni zajednički dođoše k njemu i pošto pridobiše kraljevskoga komornika Blasta, zaiskaše mir, jer je njihova zemlja dobivala živež od kraljeve.
Djela apostolska 12,21U određeni dan sjede Herod odjeven u kraljevsko ruho na prijestol i stade im govoriti.
Djela apostolska 12,22Narod izvikivaše: "Božji glas, a ne ljudski!
Djela apostolska 12,23Umah ga, zbog toga što ne dade slavu Bogu, udari anđeo Gospodnji te on rascrvotočen izdahnu.
Djela apostolska 12,24Riječ je pak Božja rasla i širila se.
Djela apostolska 12,25Barnaba i Savao, pošto obaviše služenje u
Apostolska djela 12,1U to vrijeme kralj Herod poduze zlostavljati stanoviti broj crkava.
Apostolska djela 12,2On mačem pogubi Jakova, brata Ivanova.
Apostolska djela 12,3I, kad bi ustanovio zadovoljstvo Židova, on poče sprovoditi jedno novo uhićenje, ono Petrovo bijaše to u dane *beskvasnih kruhova.
Apostolska djela 12,4Budući ga uhitio, on ga stavi u zatvor i povjeri straži od četiri odreda od po četiri vojnika; naumivši izvesti ga pred narod nakon blagdana *Pashe.
Apostolska djela 12,5Petar, dakle, bijaše u zatvoru, ali gorljiva molitva crkve za njega uzlažaše neprestano k Bogu.
Apostolska djela 12,6Herod ga htjede predvesti. Te noći, Petar spavaše između dvojice vojnika, držan u dva lanca, a stražari bijahu na straži pred vratima.
Apostolska djela 12,7Ali, najednom, anđeo Gospodinov pojavi se i prostorija bi preplavljena svjetlošću. Anđeo probudi Petra udarajući ga u rebro: ` Digni se, brzo! reče mu on. ` Lanci se otkačiše s ruku Petrovih.
Apostolska djela 12,8A anđeo nastavi: ` Opaši se i zaveži sandale! ` Ovaj to učini. Anđeo dodade: ` Odjeni svoj ogrtač i slijedi me! `
Apostolska djela 12,9Petar iziđe za njim; on ne bijaše svjestan da posredovanje anđelovo bijaše stvarno, već vjerovaše da ima jedno viđenje.
Apostolska djela 12,10Oni tako prođoše prvo stražarsko mjesto, potom drugo, i stigoše do željeznih vrata koja vođaše prema gradu: ona se sama otvoriše pred njima. Kad bijahu napolju, oni odoše do kraja ulice i najednom anđeo napusti Petra
Apostolska djela 12,11koji tad povrati svoj duh: ` Ovog puta, reče on: istina je da je Gospodin poslao svog anđela koji mi je dao izmaknuti rukama Herodovim i svem očekivanju puka *Židova. `
Apostolska djela 12,12On utvrdi gdje se nalazi i stiže kući Marijinoj, majke Ivana prozvanog Marko: bijaše ondje jedan prilično brojan zbor u molitvi.
Apostolska djela 12,13Kad on zalupa o krilo vrata, jedna mlada sluškinja, koja se zvala Rodeja, dođe odgovoriti.
Apostolska djela 12,14Ona prepozna Petrov glas i, odmah, radosna, ne otvori vrata, veći otrča najaviti da je Petar tu, pred vratima.
Apostolska djela 12,15` Ti si luda, rekoše joj oni. ` Ali, ona ne popuštaše. ` Tada, to je njegov anđeo, rekoše oni.`
Apostolska djela 12,16Petar međutim nastavi lupati. Oni najzad otvoriše: bijaše to on; oni ne dolažaše k sebi.
Apostolska djela 12,17Rukom, on im dade znak da ušute, ispriča im kako ga je Gospodin dao izvesti iz zatvora i zaključi: ` Idite javiti Jakovu i braći. ` Potom on ode na put prema jednom drugom odredištu.
Apostolska djela 12,18U osvit dana, bijaše nemira među vojnicima: što se to moglo zbiti s Petrom?
Apostolska djela 12,19Herod ga dade tražiti, ali bez uspjeha, ne nađe ga. On dakle dade sprovesti ispitivanje stražara i dade zapovijed da ih dovedu. Potom on siđe iz Judeje u Cezareju, gdje provede neko vrijeme.
Apostolska djela 12,20* Herod imaše jednu uzbuđujuću parnicu s ljudima iz Tira i Sidona. Ovi se dogovoriše doći pred njega. S potporom Blastusa, kraljevskog komornika, koju si bijahu priskrbili, oni zamoliše jedno prijateljsko rješenje opskrbljivanje njihovog područja potjecaše, naime od onog kraljevskog.
Apostolska djela 12,21U dogovoreni dan, Herod, noseći svoju kraljevsku odjeću, bijaše zauzeo mjesto i izgovorio službenu besjedu,
Apostolska djela 12,22dok narod klicaše: ` To je glas boga, a ne čovjeka!`
Apostolska djela 12,23Ali, iznenada, anđeo Gospodinov udari Heroda, jer nije iskazao Bogu slavu i, požderan od crva, on izdahnu .
Apostolska djela 12,24Riječ Božja, međutim, narastaše i umnažaše se.
Apostolska djela 12,25Što se tiče Barnabasa i Saula, oni ponovo pođoše kad su obavili službu svoju u korist Jeruzalema; oni dovedoše sa sobom Ivana, zvanog Marko.
Djela apostolska 12,1U ono pak vrijeme podiže Irod car ruke da muči neke od crkve.
Djela apostolska 12,2I pogubi Jakova brata Jovanova mačem.
Djela apostolska 12,3I vidjevši da je to po volji Jevrejima nastavi da uhvati i Petra (a bijahu dani prijesnijeh hljebova),
Djela apostolska 12,4Kojega i uhvati i baci u tamnicu, i predade ga četvorici četvrtnika vojničkijeh da ga čuvaju, i mišljaše ga po pashi izvesti pred narod.
Djela apostolska 12,5I tako Petra čuvahu u tamnici; a crkva moljaše se za njega Bogu bez prestanka.
Djela apostolska 12,6A kad šćaše Irod da ga izvede, onu noć spavaše Petar među dvojicom vojnika, okovan u dvoje verige, a stražari pred vratima čuvahu tamnicu.
Djela apostolska 12,7I gle, anđeo Gospodnji pristupi, i svjetlost obasja po sobi, i kucnuvši Petra u rebra probudi ga govoreći: ustani brže. I spadoše mu verige s ruku.
Djela apostolska 12,8A anđeo mu reče: opaši se, i obuj opanke svoje. I učini tako. I reče mu anđeo: obuci haljinu svoju, pa hajde za mnom.
Djela apostolska 12,9I izišavši iđaše za njim, i ne znadijaše da je to istina što anđeo činjaše, nego mišljaše da vidi utvaru.
Djela apostolska 12,10A kad prođoše prvu stražu i drugu i dođoše k vratima gvozdenijem koja vođahu u grad, ona im se sama otvoriše; i izišavši prođoše jednu ulicu, i anđeo odmah otstupi od njega.
Djela apostolska 12,11I kad dođe Petar k sebi reče: sad zaista vidim da Bog posla anđela svojega te me izbavi iz ruku Irodovijeh i od svega čekanja naroda Jevrejskoga.
Djela apostolska 12,12I razmislivši dođe kući Marije matere Jovana koji se zvaše Marko, gdje bijahu mnogi sabrani i moljahu se Bogu.
Djela apostolska 12,13A kad kucnu Petar u vrata od dvora, pristupi djevojka po imenu Roda, da čuje.
Djela apostolska 12,14I poznavši glas Petrov od radosti ne otvori vrata, nego utrča i kaza da Petar stoji pred vratima.
Djela apostolska 12,15A oni joj rekoše: jesi li ti luda? A ona potvrđivaše da je tako. A oni govorahu: anđeo je njegov.
Djela apostolska 12,16A Petar jednako kucaše. A kad otvoriše, vidješe ga, i udiviše se.
Djela apostolska 12,17A on mahnuvši na njih rukom da ćute, kaza im kako ga Gospod izvede iz tamnice; i reče: javite ovo Jakovu i braći. I izišavši otide na drugo mjesto.
Djela apostolska 12,18A kad bi dan, bješe ne mala buna među vojnicima, šta to bi od Petra.
Djela apostolska 12,19A kad ga Irod zaiska i ne nađe, onda ispita stražare, i zapovjedi da ih odvedu; i izišavši iz Judeje u Žesariju onamo življaše.
Djela apostolska 12,20Jer se Irod srđaše na Tirce i Sidonce. Ali oni jednodušno dođoše k njemu, i uzevši na svoju ruku Vlasta, posteljnika careva, iskahu mira, jer se njihove zemlje hranjahu od njegova carstva.
Djela apostolska 12,21A u određeni dan obuče se Irod u carsku haljinu, i sjedavši na prijesto govoraše im;
Djela apostolska 12,22A narod vikaše: ovo je glas Božij, a ne čovječij.
Djela apostolska 12,23Ali ujedanput udari ga anđeo Gospodnji: jer ne dade slave Bogu; i budući izjeden od crvi izdahnu.
Djela apostolska 12,24A riječ Božija rastijaše i množaše se.
Djela apostolska 12,25A Varnava i Savle predavši pomoć vratiše se iz Jerusalima u Antiohiju, uzevši sa sobom Jovana koji se zvaše Marko.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje