Tražilica


Djela apostolska 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 14,1A u Ikoniju se dogodi, da isto tako oni uđoše u sinagogu židovsku, i govorili su tako, da je vjerovalo veliko mnoštvo Židova i Grka.
Djela apostolska 14,2Ali Židovi, koji nijesu vjerovali, podbuniše i razdražiše duše neznabožaca na braću.
Djela apostolska 14,3Oni ipak ostadoše dulje vremena propovijedajući odvažno u Gospodinu, koji je svjedočio riječ milosti svoje i davao, da su se činili znaci i čudesa po rukama njihovim.
Djela apostolska 14,4A mnoštvo gradsko razdijeli se, i jedni su bili sa Židovima, a drugi s apostolima.
Djela apostolska 14,5A kad navališe neznabošci i Židovi sa svojim glavarima, da ih pogrde i kamenuju.
Djela apostolska 14,6Oni doznavši pobjegoše u gradove u Likaoniji, u Listru i u Derbu i u okolinu.
Djela apostolska 14,7I ondje su propovijedali evanđelje.
Djela apostolska 14,8U Listri je sjedio jedan čovjek nemoćan u nogama, hrom od utrobe majke svoje, koji nije nikada hodao.
Djela apostolska 14,9Ovaj je slušao Pavla gdje govori. A on pogledavši na njega i vidjevši, da vjeruje, da će ozdraviti,
Djela apostolska 14,10Reče velikim glasom: "Ustani na svoje noge uspravo!" I skoči, i hodao je.
Djela apostolska 14,11A kad vidje narod, što učini Pavao, podigoše glas svoj govoreći likaonski: "Bogovi siđoše k nama u čovječjoj prilici!"
Djela apostolska 14,12I nazivali su Barnabu Zeusom, a Pavla Hermesom, jer je on vodio riječ.
Djela apostolska 14,13I svećenik Zeusa, koji je bio pred gradom, dovede junce i donese vijence pred vrata, i htjede s narodom da im prinese žrtvu.
Djela apostolska 14,14A kad to čuše apostoli Barnaba i Pavao, razdriješe haljine svoje i skočiše među narod vičući
Djela apostolska 14,15I govoreći: "Ljudi, što to činite? I mi smo kao i vi smrtni ljudi, koji vam propovijedamo, da se od ovih ništavih stvari obratite k Bogu živome, koji je stvorio nebo i zemlju i more i sve, što je u njima.
Djela apostolska 14,16On je u prošlim naraštajima pustio sve narode, da idu svojim putovima.
Djela apostolska 14,17Ali opet nije ostavio sebe neposvjedočena čineći dobro, dajući vam s neba kišu i godine rodne i puneći srca vaša jelom i veseljem."
Djela apostolska 14,18I ovo govoreći jedva zaustaviše narod, da im ne prinesu žrtve.
Djela apostolska 14,19Ali dođoše Židovi iz Antiohije i Ikonija i nagovoriše narod, te kamenovaše Pavla i izvukoše ga iz grada misleći, da je mrtav.
Djela apostolska 14,20A kad ga opkoliše učenici, ustade i uđe u grad, i sutradan otide s Barnabom u Derbu.
Djela apostolska 14,21Propovijedali su u ovome gradu evanđelje i predobili mnoge učenike. Onda se vratiše u Listru, Ikonij i Antiohiju.
Djela apostolska 14,22Utvrđivali su učenike i opominjali ih, da ustraju u vjeri, jer nam valja kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje.
Djela apostolska 14,23U svakoj crkvi postaviše im, pomolivši se s postom, starješine i preporučiše ih Gospodinu, u koga vjerovaše.
Djela apostolska 14,24I prošavši Pisidiji dođoše u Pamfiliju.
Djela apostolska 14,25I pošto su rekli riječ Gospodnju u Pergi, siđoše u Ataliju.
Djela apostolska 14,26I odanle otploviše u Antiohiju, odakle su bili predani milosti Božjoj na djelo, koje svršiše.
Djela apostolska 14,27A kad dođoše i skupiše crkvu, izvijestiše o svemu, što je bio učinio Bog s njima, i da je otvorio neznabošcima vrata vjere.
Djela apostolska 14,28A ostadoše ne malo vremena s učenicima.
Djela apostolska 14,1 U Ikoniju isto tako uđoše u židovsku sinagogu i govorahu tako da povjerova veliko mnoštvo Židova i Grka.
Djela apostolska 14,2Ali nepokorni Židovi razdražiše i podjariše pogane protiv braće.
Djela apostolska 14,3Oni se ipak zadržaše duže vremena, smjeli u Gospodinu koji je svjedočio za Riječ milosti svoje, davao da se po njihovim rukama događaju znamenja i čudesa.
Djela apostolska 14,4Mnoštvo se gradsko podvoji: jedni bijahu za Židove, drugi za apostole.
Djela apostolska 14,5Pogani i Židovi sa svojim glavarima navališe da zlostave i kamenuju apostole.
Djela apostolska 14,6Kada to opaziše, prebjegoše oni u likaonske gradove Listru i Derbu i okolicu.
Djela apostolska 14,7Ondje su navješćivali evanđelje.
Djela apostolska 14,8U Listri je sjedio neki čovjek uzetih nogu, hrom od majčine utrobe; nikada nije hodao.
Djela apostolska 14,9Čuo je Pavla gdje govori.
Djela apostolska 14,10Pavao ga pronikne pogledom, vidje da ima vjeru u spasenje pa mu iza glasa reče: "Uspravi se na noge!" On skoči i prohoda.
Djela apostolska 14,11Kad mnoštvo ugleda što učini Pavao, povika likaonski: "Bogovi u ljudskom obličju siđoše k nama!
Djela apostolska 14,12I nazvaše Barnabu Zeusom, a Pavla Hermesom jer je Pavao vodio riječ.
Djela apostolska 14,13A svećenik Zeusa Predgradskoga dovede pred vrata bikove i vijence te u zajednici s narodom htjede žrtvovati.
Djela apostolska 14,14Kada su to dočuli apostoli Barnaba i Pavao, razdriješe haljine i uletješe u narod vičući:
Djela apostolska 14,15"Ljudi, što to radite? I mi smo smrtnici, baš kao i vi! Navješćujemo vam da se od tih ispraznosti obratite k Bogu živomu koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima.
Djela apostolska 14,16On je u prošlim naraštajima pustio da svi pogani pođu svojim putovima.
Djela apostolska 14,17Ipak ne ostavi sebe neposvjedočena: dobročinstva iskazuje, s neba vam kišu daje i vremena plodonosna, napunja hranom i radošću srca vaša.
Djela apostolska 14,18I tako govoreći, jedva sklonuše mnoštvo da im ne žrtvuje.
Djela apostolska 14,19Uto iz Antiohije i Ikonija nadođu neki Židovi, pridobiju svjetinu te kamenuju Pavla i odvuku ga izvan grada misleći da je mrtav.
Djela apostolska 14,20Kad ga pak okružiše učenici, usta on i uđe u grad. Sutradan ode s Barnabom u Derbu.
Djela apostolska 14,21Pošto navijestiše evanđelje tomu gradu i mnoge učiniše učenicima, vratiše se u Listru, u Ikonij i u Antiohiju.
Djela apostolska 14,22Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje.
Djela apostolska 14,23Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali.
Djela apostolska 14,24Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju.
Djela apostolska 14,25U Pergi navijestiše Riječ pa siđu u Ataliju.
Djela apostolska 14,26Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše.
Djela apostolska 14,27Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere.
Djela apostolska 14,28I proveli su nemalo vremena s učenicima.
Apostolska djela 14,1U Ikonijumu dogodi se ista stvar: Pavao i Barnabas nađoše se u židovskoj *sinagogi, i govoraše na takav način da Židovi i Grci u velikom broju postadoše vjerujući.
Apostolska djela 14,2Ali, oni Židovi, koji se ne pustiše uvjeriti, probudiše u pogana duh zlohotnosti protiv braće.
Apostolska djela 14,3Pavao i Barnabas ipak, ne produžiše manje svoj boravak jedno stanovito vrijeme: njihova sigurnost se oslanjaše na Gospodinu koji posvjedoči riječ svojom milošću dajući im izvoditi *znakove i čuda po njihovim rukama.
Apostolska djela 14,4Pučanstvo grada se podijeli, jedni bijahu za Židove, drugi za *apostole.
Apostolska djela 14,5Pogani i Židovi sa svojim poglavarima odlučiše prikloniti nasilju i kamenovati apostole;
Apostolska djela 14,6svjesni situacije, oni potražiše utočište u gradovima Likaonije, Listre, Derbe i okoliša.
Apostolska djela 14,7Ondje oni također najavljivaše dobru vijest.
Apostolska djela 14,8Nalaziše se u Listri jedan čovjek koji ne mogaše stajati na svojim nogama; on bijaše bogalja od rođenja, nikada on nije hodao.
Apostolska djela 14,9Jednog dana, dok je slušao Pavla govoriti, onaj upre pogled u njega i, videći da ima vjeru za biti spašen,
Apostolska djela 14,10on reče jednim snažnim glasom: ` Digni se, ravno na svoje noge!` Čovjek poskoči: on hodaše.
Apostolska djela 14,11Vidjevši što je Pavao upravo učinio, glasovi se podigoše iz mnoštva, govoreći likaonijski: ` Bogovi su poprimili izgled ljudski i sišli k nama. `
Apostolska djela 14,12Oni nazvaše Barnabasa "Zeus", a Pavla "Hermes ", jer ovaj bijaše glasnogovornik.
Apostolska djela 14,13*Svećenik Zeusa izvan zidina dade dovesti bikove i donijeti krune k vratima gradskim; u sprezi s mnoštvom, on htijaše prinijeti jednu *žrtvu.
Apostolska djela 14,14Na tu vijest, *apostoli Barnabas i Pavao rastrgaše svoje ogrtače i baciše se prema mnoštvu vičući:
Apostolska djela 14,15` Oj! što vi to činite? govoraše oni. Mi smo također ljudi, isti kao i vi! Dobra vijest koju smo vam najavili, to je da napustite te gluposti i okrenete se k Bogu živom koji je stvorio nebo, zemlju, more i sve što se ondje nalazi.
Apostolska djela 14,16U pokoljenjima do sada proteklim on je pustio sve narode slijediti njihove putove,
Apostolska djela 14,17ne propuštajući, ipak, svjedočiti im svoje dobročinstvo, budući da vam je poslao s *neba kiše i plodna doba, ispunjavajući vaša *srca hranom i zadovoljštinama. `
Apostolska djela 14,18Te riječi jedna umiriše mnoštvo, odvraćajući ga tako prinijeti im jednu žrtvu.
Apostolska djela 14,19Iz Antiohije i Ikonijuma dođoše tada *Židovi koji pridobiše svjetinu za svoje poglede. Kamenovaše Pavla, potom ga odvukoše izvan grada, ostavljajući ga umrijeti.
Apostolska djela 14,20Ali, kad se *učenici sakupiše oko njega, on se podiže i vrati u grad. Sutradan, s Barnabasom, on pođe u Derbe.
Apostolska djela 14,21Nakon što su najavljivali dobru vijest u tom gradu i pridobili dosta velik broj učenika, oni ponovo prođoše kroz Listru, Ikonijum i Antiohiju.
Apostolska djela 14,22Oni tu učvršćivaše srca učenicima i pobudiše ih ustrajavati u vjeri: ` Treba nam, govoraše oni, proći mnoge nevolje, za ući u *kraljevstvo Božje. `
Apostolska djela 14,23U svakoj crkvi oni im odrediše *starješine, obaviše molitve praćene *postovima i povjeriše ih Gospodinu u koga bijahu stavili svoju vjeru.
Apostolska djela 14,24Prolazeći tada Pizidiju, oni stigoše u Pamfiliju,
Apostolska djela 14,25najaviše Riječ u Pergi, potom siđoše u Ataliju.
Apostolska djela 14,26Otuda odjedriše oni prema Antiohiji, svojem polazištu, gdje bijahu predani na milost Božju djelu koje su upravo izvršili.
Apostolska djela 14,27Po svom dolasku, oni sazvaše crkvu i ispričaše sve što Bog bijaše ostvario s njima i naročito kako bijaše otvorio *poganima vrata vjere.
Apostolska djela 14,28I tada oni provedoše jedno stanovito vrijeme s *učenicima.
Djela apostolska 14,1U Ikoniji pak dogodi se da oni zajedno uđoše o zbornicu Jevrejsku, i govorahu tako da vjerova veliko mnoštvo Jevreja i Grka.
Djela apostolska 14,2A Jevreji koji ne vjerovahu podbuniše i razdražiše duše neznabožaca na braću.
Djela apostolska 14,3Ali oni ostaše dosta vremena govoreći slobodno u Gospodu koji svjedočaše riječ blagodati svoje i davaše te se tvorahu znaci i čudesa rukama njihovijem.
Djela apostolska 14,4A mnoštvo gradsko razdijeli se, i jedni bijahu s Jevrejima, a jedni s apostolima.
Djela apostolska 14,5A kad navališe i neznabošci i Jevreji sa svojijem poglavarima da im dosade i kamenjem da ih pobiju,
Djela apostolska 14,6Oni doznavši pobjegoše u gradove Likaonske, u Listru i u Dervu i u okolinu njihovu.
Djela apostolska 14,7I onamo propovijedahu jevanđelje.
Djela apostolska 14,8I jedan čovjek u Listri sjeđaše nemoćan u nogama, i bješe hrom od utrobe matare svoje, i ne bješe nikad hodio.
Djela apostolska 14,9Ovaj slušaše Pavla gdje govori. Pavle pogledavši na nj i vidjevši da vjeruje da će ozdraviti,
Djela apostolska 14,10Reče velikijem glasom: tebi govorim u ime Gospoda Isusa Hrista, ustani na svoje noge upravo. I skoči, i hođaše.
Djela apostolska 14,11A kad vidje narod šta učini Pavle, podigoše glas svoj govoreći Likaonski: bogovi načiniše se kao ljudi, i siđoše k nama.
Djela apostolska 14,12I nazivahu Varnavu Jupiterom, a Pavla Merkurijem, jer on upravljaše riječju.
Djela apostolska 14,13A sveštenik Jupitera koji bješe pred gradom njihovijem dovede junce, i donese vijence pred vrata, i s narodom šćadijaše da prinosi žrtvu.
Djela apostolska 14,14A kad čuše apostoli, Varnava i Pavle, razdriješe haljine svoje, i skočiše među narod vičući i govoreći:
Djela apostolska 14,15Ljudi! šta to činite? I mi smo kao i vi smrtni ljudi, koji vam propovijedamo jevanđelje da se od ovijeh lažnih stvari obratite k Bogu živome, koji stvori nebo i zemlju i more i sve što je u njima;
Djela apostolska 14,16Koji u prošavšijem naraštajima bješe pustio sve narode da idu svojijem putovima:
Djela apostolska 14,17I opet ne ostavi sebe neposvjedočena, čineći dobro, dajući nam s neba dažd i godine rodne, puneći srca naša jelom i veseljem.
Djela apostolska 14,18I ovo govoreći jedva ustaviše narod da im ne prinose žrtve, nego da ide svaki svojoj kući. A dok oni življahu ondje i učahu,
Djela apostolska 14,19Dođoše iz Antiohije i iz Ikonije nekaki Jevreji, i kad se oni prepirahu slobodno, podgovoriše narod da ih odustanu, govoreći da ništa pravo ne govore, nego sve lažu. I podgovorivši narod zasuše Pavla kamenjem i izvukoše ga iz grada misleći da je mrtav.
Djela apostolska 14,20A kad ga opkoliše učenici njegovi, ustade i uđe u grad, i sjutradan iziđe s Varnavom u Dervu.
Djela apostolska 14,21I propovjedivši jevanđelje gradu onom i naučivši mnoge vratiše se u Listru i Ikoniju i Antiohiju.
Djela apostolska 14,22Utvrđujući duše učenika i svjetujući ih da ostanu u vjeri, i da nam kroz mnoge nevolje valja ući u carstvo Božije.
Djela apostolska 14,23I postavivši im starješine po svijem crkvama, i pomolivši se Bogu s postom, predadoše ih Gospodu koga vjerovaše.
Djela apostolska 14,24I prošavši Pisidiju dođoše u Pamfiliju.
Djela apostolska 14,25I govorivši riječ Gospodnju u Perzi siđoše u Ataliju.
Djela apostolska 14,26I odande otploviše u Antiohiju, odakle bijahu predani blagodati Božijoj na djelo koje svršiše.
Djela apostolska 14,27A kad dođoše i sabraše crkvu, kazaše sve šta učini Bog s njima, i kako otvori neznabošcima vrata vjere.
Djela apostolska 14,28I ostaše ondje ne malo vremena s učenicima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje