Tražilica


Djela apostolska 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 18,1Potom ode iz Atene i dođe u Korint.
Djela apostolska 18,2i nađe jednoga zidova, po imenu Akvilu, rodom iz Ponta, koji je bio skoro došao iz Italije, i njegovu ženu Priscilu, jer je bio zapovjedio Klaudije, da svi Židovi sele iz Rima. On dođe k njima.
Djela apostolska 18,3I jer su se bavili istim zanatom, ostade kod njih, i radio je. A bili su šatorskog zanata.
Djela apostolska 18,4I svake je subote raspravljao u sinagogi i uvjeravao Židove i neznabošce.
Djela apostolska 18,5A kad dođoše iz Makedonije Sila i Timotej, predade se Pavao sasvim propovijedanju svjedočeći Židovima da je Isus Krist.
Djela apostolska 18,6Ali kad su se oni protivili i hulili, otrese haljine svoje i reče: "Krv vaša na vašu glavu, ja sam čist, od sad idem k neznabošcima."
Djela apostolska 18,7I otide odanle i dođe u kuću nekoga Ticija Justa, koji se je bojao Boga, i čija je kuća bila uz sinagogu.
Djela apostolska 18,8A Krisp, predstojnik sinagoge, vjerova u Gospodina sa svom kućom svojom, i od Korinćana mnogi, koji su slušali, vjerovaše i krstiše se.
Djela apostolska 18,9A Gospodin reče Pavlu noću u viđenju: "Ne boj se, nego govori, i da ne ušutiš!
Djela apostolska 18,10Jer sam ja s tobom, i nitko ti se neće primaći, da ti naudi, jer ja imam mnogi narod u ovome gradu."
Djela apostolska 18,11Tako proboravi ondje godinu i šest mjeseci učeći kod njih riječ Božju.
Djela apostolska 18,12A kad je bio Galion namjesnik u Ahaji, ustadoše Židovi jednodušno na Pavla i dovedoše ga na sud
Djela apostolska 18,13Govoreći: "Ovaj protiv zakona nagovara ljude, da poštuju Boga."
Djela apostolska 18,14A kad je Pavao htio da otvori usta; reče Galion Židovima: "Kad bi se radilo o kakvoj nepravdi ili zločinu, o Židovi, po dužnosti poslušao bih vas.
Djela apostolska 18,15Ali kad su prepiranja o nauci i o imenima i o zakonu vašem, gledajte sami, jer ja neću da budem sudac o tome."
Djela apostolska 18,16I otjera ih iz sudnice.
Djela apostolska 18,17Onda svi neznabošci uhvatiše Sostena, predstojnika sinagoge, i izbiše ga pred sudnicom. I Galion nije za to ništa mario.
Djela apostolska 18,18A Pavao ostade još podosta dugo, i oprostivši se s braćom otplovi u Siriju, i s njime Priscila i Akvila. U Kenhreji ošiša glavu, jer se je bio zavjetovao.
Djela apostolska 18,19I dođe u Efez; i njih ostavi ondje, a on uđe u sinagogu, i raspravljao je sa Židovima.
Djela apostolska 18,20A kad su ga oni molili, da ostane dulje vremena, ne htjede,
Djela apostolska 18,21Nego se oprosti s njima i reče: "Opet ću se vratiti k vama, ako Bog da;" i otide iz Efeza.
Djela apostolska 18,22I sišavši u Cezareju, uziđe i pozdravi crkvu, i siđe u Antiohiju.
Djela apostolska 18,23I provede ondje nekoliko vremena, zaputi i prođe redom Galaciju i Frigiju, utvrđujući sve učenike.
Djela apostolska 18,24A dođe u Efez jedan Židov, po imenu Apolon, rodom Aleksandrinac, čovjek rječit, silan u Pismu.
Djela apostolska 18,25Ovaj je bio upućen na put Gospodnji, i goreći duhom govorio je i učio je marljivo o Isusu, a znao je samo krštenje Ivanovo.
Djela apostolska 18,26Ovaj dakle počne odvažno propovijedati u sinagogi. I kad ga čuše Priscila i Akvila, primiše ga k sebi i izložiše mu točnije put Gospodnji.
Djela apostolska 18,27A kad je htio poći u Ahaju, ohrabriše ga braća i pisaše učenicima, da bi ga primili. I kad dođe, pomože mnogo onima, koji su bili vjerovali milošću.
Djela apostolska 18,28Jer je silno pobijao Židove javno, dokazujući iz Pisma, da je Isus Krist.
Djela apostolska 18,1 Nakon toga napusti Pavao Atenu i ode u Korint.
Djela apostolska 18,2Ondje nađe nekog Židova imenom Akvilu, rodom iz Ponta, koji netom bijaše došao iz Italije sa svojom ženom Priscilom jer je Klaudije naredio da svi Židovi napuste Rim. Pohodio ih je
Djela apostolska 18,3i, kako bijahu istog zanimanja, ostao kod njih i radio. Po zanimanju bijahu šatorari.
Djela apostolska 18,4Svake je pak subote raspravljao u sinagogi i uvjeravao Židove i Grke.
Djela apostolska 18,5Kad iz Makedonije pristigoše Sila i Timotej, Pavao se potpuno posveti Riječi svjedočeći Židovima da Isus jest Krist.
Djela apostolska 18,6Kako se pak oni stadoše protiviti i huliti, otrese on haljine i reče im: "Krv vaša na glave vaše! Ja sam nedužan. Od sada idem k poganima.
Djela apostolska 18,7I ode odande te prijeđe u kuću nekoga bogobojazna čovjeka, imenom Ticija Justa, čija kuća bijaše tik do sinagoge.
Djela apostolska 18,8A nadstojnik sinagoge Krisp povjerova Gospodinu zajedno sa svim svojim domom. I mnogi od Korinćana koji su to slušali povjerovaše i pokrstiše se.
Djela apostolska 18,9Jedne noći reče Gospodin Pavlu u viđenju: "Ne boj se, nego govori i ne daj se ušutkati!
Djela apostolska 18,10Ta ja sam s tobom i nitko se neće usuditi da ti naudi. Jer mnogo je naroda mojega u ovome gradu.
Djela apostolska 18,11Tako se zadrža godinu i šest mjeseci naučavajući među njima riječ Božju.
Djela apostolska 18,12Ali dok je Galion bio prokonzul Ahaje, navališe Židovi jednodušno na Pavla, dovukoše ga u sudnicu
Djela apostolska 18,13i rekoše: "Ovaj potiče ljude da protiv zakona štuju Boga.
Djela apostolska 18,14Pavao samo što nije zaustio kadli Galion reče Židovima: "Da je posrijedi zločin kakav ili nedjelo opako, saslušao bih vas, Židovi, kako je pravo;
Djela apostolska 18,15je li pak raspra o riječi i imenima i o nekom vašem zakonu, proviđajte sami; u tome ja ne želim biti sudac.
Djela apostolska 18,16I otpremi ih iz sudnice.
Djela apostolska 18,17A oni svi pograbiše nadstojnika sinagoge Sostena i stadoše ga šibati pred sudnicom. Galion nije za to ništa mario.
Djela apostolska 18,18Pavao osta još podosta vremena, a onda se oprosti s braćom pa pošto se u Kenhreji ošiša jer imaše zavjet, zaplovi prema Siriji, a s njime i Priscila i Akvila.
Djela apostolska 18,19Stigoše u Efez. Tu ih ostavi, a on uđe u sinagogu i stade raspravljati sa Židovima.
Djela apostolska 18,20Oni ga zamole da ostanu duže vremena, ali on ne pristade,
Djela apostolska 18,21nego se oprosti: "Još ću se, reče, vratiti k vama, bude li Božja volja." I otplovi iz Efeza.
Djela apostolska 18,22Kad stiže u Cezareju, uziđe pozdraviti Crkvu pa onda siđe u Antiohiju.
Djela apostolska 18,23Neko se vrijeme zadrža pa onda ode i zareda galacijskim područjem i Frigijom utvrđujući sve učenike.
Djela apostolska 18,24Uto neki Židov imenom Apolon, rodom Aleksandrijac, čovjek rječit i upućen u Pisma, stiže u Efez.
Djela apostolska 18,25On bijaše upućen u Put Gospodnji pa je vatrene duše govorio i naučavao pomno o Isusu, premda je znao samo za Ivanovo krštenje.
Djela apostolska 18,26Poče on tako smjelo govoriti u sinagogi. Čuše ga Priscila i Akvila, uzeše ga k sebi i pomnije mu izložiše Put Božji.
Djela apostolska 18,27A kad je nakanio otići u Ahaju, ohrabriše ga braća i napisaše učenicima da ga prime. Kad je stigao onamo, uvelike je koristio vjernicima po milosti
Djela apostolska 18,28jer je snažno pobijao Židove javno pokazujući iz Pisama da Isus jest Krist.
Apostolska djela 18,1Napuštajući Atenu Pavao dođe potom u Korint .
Apostolska djela 18,2Ondje on susrete jednog *Židova zvanog Akvila, podrijetlom iz Ponta, koji netom stiže iz Italije sa ženom Priscilom. Klaudije, naime, bijaše naredio da svi Židovi moraju napustiti Rim. Pavao uspostavi vezu s njima
Apostolska djela 18,3i kako imaše isto zanimanje bijahu oni izrađivači šatora on se smjesti kod njih i radiše tu.
Apostolska djela 18,4Svakog *šabata, on uzimaše riječ u *sinagogi i nastojaše uvjeriti Židove i Grke.
Apostolska djela 18,5Ali, kad Silas i Timotej bijahu stigli iz Makedonije, Pavao s potpuno posveti Riječi, potvrđujući pred Židovima da *Spasitelj, to je Isus.
Apostolska djela 18,6Pred njihovim suprotstavljanjem i njihovim uvrjedama, Pavao protrese svoju odjeć i izjavi im: ` Nek vaša krv vam padne vama na glavu ! `
Apostolska djela 18,7Ja sam čist, i, od sada, ja ću ići *poganima. ` Napuštajući to mjesto, on se nađe kod stanovitog Ticiusa Justusa, obožavatelja Božjeg, čija kuća bijaše susjedna sinagogi.
Apostolska djela 18,8Krisp, poglavar sinagoge, sa svom svojom kućom vjerovaše u Gospodina i mnogo Korinćana, slušajući Pavla postajaše vjerujućima i primaše krštenje.
Apostolska djela 18,9Jedne noći, Gospodin reče Pavlu u jednom viđenju: ` Budi bez straha, nastavi govoriti, nemoj šutjeti.
Apostolska djela 18,10Ja sam, naime, s tobom i nitko neće staviti ruku na tebe da te zlostavlja jer, u ovom gradu, jedan mi je brojan puk namijenjen. `
Apostolska djela 18,11Pavao tu ostade jednu godinu i šest mjeseci, poučavajući riječ Božju.
Apostolska djela 18,12Pod prokonzulstvom Galiona u Ahaji, neprijateljstvo Židova postade jednodušno spram Pavla i oni ga dovukoše u sudnicu.
Apostolska djela 18,13` Jednom nezakonitom vjerovanju u Boga, ustvrdiše oni, ovaj pojedinac hoće odvesti ljude. `
Apostolska djela 18,14Pavao htjede uzeti riječ, kad Galion odgovori Židovima: ` Da se radilo o jednom zločinu ili nekom besramnom zlodjelu, ja bih primio vašu tužbu, o Židovi, kako je pravo;
Apostolska djela 18,15ali, budući da se vaše svađe tiču jednog nauka, imena i *Zakona koji je vaš, to se tiče vas! Ja neću biti sudac u sličnoj stvari. `
Apostolska djela 18,16I on ih otpusti iz sudnice.
Apostolska djela 18,17Tad se svi dohvatiše Sostena, poglavara *sinagoge; izdevetaše ga udarcima pred sudnicom; ali, Galion se uopće ne zabrinu. Pavao prelazi u Antiohiju i ponovo odlazi u Poslanje
Apostolska djela 18,18Pavao ostade još prilično dugo vremena u Korintu. Potom napusti braću i ukrca se za Siriju, u pratnji Priscile i Akvile. Po jednom zavjetu, on je dao ostrići glavu u Kenhreji .
Apostolska djela 18,19Oni dosegoše Efez, gdje Pavao odvoji se od svojih pratitelja. Sa svoje strane, on se nađe u *sinagogi i uputi riječ Židovima.
Apostolska djela 18,20Kako mu ovi zaiskaše da produži svoj boravak, on odbi,
Apostolska djela 18,21veći ih napusti uz ove riječi: ` Ja ću se navratiti kod vas, jedan drugi put, ako to Bog hoće. ` On isplovi na more iz Efeza,
Apostolska djela 18,22iskrca se u Cezareji, uspne se pozdraviti crkvu i siđe u Antiohiju,
Apostolska djela 18,23gdje ostane neko vrijeme. Potom on ponovo pođe i prođe redom oblast galatsku i Frigiju, učvršćujući sve *učenike.
Apostolska djela 18,24Jedan Židov imenom Apolos, podrijetlom iz Aleksandrije, bijaše stigao u Efez. Bijaše to čovjek učen, upućen u Pisma.
Apostolska djela 18,25On bijaše obaviješten o Putu Gospodinovom i, pun gorljivosti, on propovijedaše i poučavaše točno ono što se ticalo Isusa, ne poznavajući ipak, drugo do krštenje Ivanovo .
Apostolska djela 18,26On stade, dakle govoriti s punim uvjerenjem u *sinagogi. Ali, kad to čuše Priscila i Akvila ga uzeše sa sobom i predstaviše mu još točnije Put Gospodinov.
Apostolska djela 18,27Kako on imaše namjeru otići u Ahaju, braća mu to odobriše i napisaše *učenicima da mu prirede dobar doček. Kad je stigao, on bi, milošću Božjom, od velike pomoći vjernicima,
Apostolska djela 18,28jer, snaga njegovih dokaza imaše javnu nadmoći nad *Židovima, kad on iz Pisama dokazivaše da *Spasitelj jest Isus.
Djela apostolska 18,1Potom se odluči Pavle od Atine i dođe u Korint,
Djela apostolska 18,2I nađe jednoga Jevrejina, po imenu Akilu, rodom iz Ponta, koji bješe skoro došao iz Talijanske sa ženom svojom Priskilom (jer bješe zapovjedio Klaudije da svi Jevreji idu iz Rima), i dođe k njima.
Djela apostolska 18,3I budući da bješe onoga istog zanata, osta kod njih i rađaše, jer bijahu ćilimarskog zanata.
Djela apostolska 18,4A prepiraše se u zbornicama svake subote, i nadgovaraše Jevreje i Grke.
Djela apostolska 18,5I kad siđoše iz Maćedonije Sila i Timotije, navali Duh sveti na Pavla da svjedoči Jevrejima da je Isus Hristos.
Djela apostolska 18,6A kad se oni protivljahu i huljahu, otrese haljine svoje i reče im: krv vaša na vaše glave; ja sam čist, otsad idem u neznabošce.
Djela apostolska 18,7I otišavši odande dođe u kuću nekoga po imenu Justa, koji poštoveše Boga, i kojega kuća bješe kraj zbornice.
Djela apostolska 18,8A Krisp, starješina zbornički, vjerova Gospoda sa svijem domom svojijem; i od Korinćana mnogi koji slušahu vjerovaše i krstiše se.
Djela apostolska 18,9A Gospod reče Pavlu noću u utvari: ne boj se, nego govori, i da ne ućutiš;
Djela apostolska 18,10Jer sam ja s tobom, i niko se neće usuditi da ti što učini; jer ja imam veliki narod u ovome gradu.
Djela apostolska 18,11I on sjedi ondje godinu i šest mjeseci učeći ih riječi Božijoj.
Djela apostolska 18,12A kad bješe Galion namjesnik u Ahaji, napadoše Jevreji jednodušno na Pavla i dovedoše na sud
Djela apostolska 18,13Govoreći: ovaj nagovara ljude da poštuju Boga protiv zakona.
Djela apostolska 18,14A kad Pavle šćaše da otvori usta, reče Galion Jevrejima: da je kakva nepravda bila ili zlo djelo, po dužnosti poslušao bih vas, o Jevreji!
Djela apostolska 18,15Ali kad su prepiranja za riječi i za imena i za zakon vaš, gledajte sami; jer ja sudija tome neću da budem.
Djela apostolska 18,16I izagna ih iz sudnice.
Djela apostolska 18,17Onda svi Grci uhvatiše Sostena, starješinu zborničkoga, i biše ga pred sudnicom; i Galion nije ništa za to mario.
Djela apostolska 18,18A Pavle osta još pozadugo, i oprostivši se s braćom otplovi u Siriju i s njime Priskila i Akila, i ostriže glavu u Kenhreji, jer se bješe zavjetovao.
Djela apostolska 18,19I dođe u Efes; i njih ostavi ondje, a on uđe u zbornicu, i prepiraše se s Jevrejima.
Djela apostolska 18,20A kad ga oni moliše da ostane kod njih više vremena, ne htjede,
Djela apostolska 18,21Nego se oprosti s njima govoreći: valja mi, makar kako bilo, ovaj praznik što ide provesti u Jerusalimu; nego, ako Bog htjedbude, vratiću se opet k vama. I odveze se iz Efesa; a Akila i Priskila ostaše u Efesu.
Djela apostolska 18,22I došavši u Žesariju, iziđe i pozdravi se s crkvom, i siđe u Antiohiju.
Djela apostolska 18,23I provedavši nekoliko vremena iziđe i prođe redom Galatijsku zemlju i Frigiju utvrđujući sve učenike.
Djela apostolska 18,24A dođe u Efes jedan Jevrejin, po imenu Apolos, rodom iz Aleksandrije, čovjek rječit i silan u knjigama.
Djela apostolska 18,25Ovaj bješe upućen na put Gospodnji, i goreći duhom, govoraše i učaše pravo o Gospodu, a znadijaše samo krštenje Jovanovo.
Djela apostolska 18,26I ovaj poče slobodno propovijedati po zbornicama. A kad ga čuše Akila i Priskila, primiše ga i još mu bolje pokazaše put Gospodnji.
Djela apostolska 18,27A kad on šćaše da prijeđe u Ahaju, poslaše braća naprijed i pisaše učenicima da ga prime. I on došavši onamo pomože mnogo onima koji vjerovahu blagodaću;
Djela apostolska 18,28Jer zdravo nadvlađivaše Jevreje jednako pred narodom dokazujući iz pisma da je Isus Hristos.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje