Tražilica


Djela apostolska 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 2,1I kad se navrši pedeset dana, bili su svi zajedno na istom mjestu.
Djela apostolska 2,2I ujedanput postade šum s neba, kao kad dolazi silan vjetar, i napuni svu kuću, gdje su sjedili,
Djela apostolska 2,3I pokazaše im se razdijeljeni jezici kao od ognja, i sjede po jedan na svakoga od njih.
Djela apostolska 2,4I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti raznim jezicima, kao što im je Duh (Sveti) davao da govore.
Djela apostolska 2,5A u Jerusalemu su stanovali Židovi, ljudi pobožni iz svakoga naroda pod nebom.
Djela apostolska 2,6A kad postade ovaj glas, skupi se mnoštvo i smete se, jer je svaki od njih slušao, gdje oni govore njegovim jezikom.
Djela apostolska 2,7Svi su se divili i čudili i govorili su: "Nijesu li svi ovi, što govore, Galilejci,
Djela apostolska 2,8Pa kako mi čujemo svaki svoj jezik, u kojem smo se rodili?
Djela apostolska 2,9Parćani i Međani, i Elamljani, i stanovnici iz Mezopotamije, iz Judeje i Kapadocije, iz Ponta i Azije.
Djela apostolska 2,10Iz Frigije i Pamfilije, iz Egipta i krajeva Libije, što su oko Cirene, i pridošlice Rimljani i Židovi i došljaci,
Djela apostolska 2,11Krećani i Arapi; čujemo ih gdje govore našim jezicima veličine Božje."
Djela apostolska 2,12Svi su se divili i čudili, i jedan su drugome govorili: "Što li će ovo biti?"
Djela apostolska 2,13A drugi su se podsmijevali i govorili su: "Napili su se slatkoga vina."
Djela apostolska 2,14Tada Petar stade s jedanaestoricom i podiže glas svoj, i progovori im: "Ljudi Židovi i vi svi, koji stanujete u Jerusalemu! Ovo neka vam je na znanje, i poslušajte riječi moje!
Djela apostolska 2,15Nijesu ovi pijani, kao što vi mislite, jer je istom treća ura dana;
Djela apostolska 2,16Nego je ovo, što reče prorok Joel:
Djela apostolska 2,17I bit će u posljednje dane, govori Bog: "izlit ću od Duha svojega na svako tijelo, i prorokovat će sinovi vaši i kćeri vaše, i mladići vaši vidjet će viđenja, i starci vaši sanjat će sve.
Djela apostolska 2,18I na sluge svoje i na sluškinje svoje u one dare izlit ću od Duha svojega, i prorokovat će.
Djela apostolska 2,19I dat ću čudesa gore na nebu i znake dolje na zemlji: krv i oganj, i sukljanje dima.
Djela apostolska 2,20Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv, prije nego dođe dan Gospodnji veliki i strašni.
Djela apostolska 2,21I bit će: svaki, koji zazove ime Gospodnje, spasit će se.
Djela apostolska 2,22Ljudi Izraelci, poslušajte riječi ove! Isus Nazarećanin bio je od Boga među vama potvrđen silama, i čudesima, i znacima, koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate.
Djela apostolska 2,23Njega ste određenom odlukom i predznanju Božjem predali i rukama bezbožnika pribili ga križ i ubili.
Djela apostolska 2,24Ali ga Bog odriješio veze smrti, i njega je oživio, jer je bilo nemoguće, da ona njim vlada.
Djela apostolska 2,25David naime govori za njega: Uvijek imam Gospodina pred očima. On mi stoji zdesna, da se ne pomaknem.
Djela apostolska 2,26Zato se raduje srce moje, i veseli se jezik moj. I tijelo će moje počivati u sigurnosti,
Djela apostolska 2,27Jer nećeš ostaviti duše moje u podzemnom svijetu, niti ćeš dati, da Svetac tvoj vidi truhlosti.
Djela apostolska 2,28Pokazao si mi putove života i napunit ćeš me veselja s licem svojim.
Djela apostolska 2,29Ljudi braćo, neka je slobodno reći vam za patrijarha Davida. On je umro i pokopan, i grob je njegov među nama do današnjega dana.
Djela apostolska 2,30Jer je dakle bio prorok i znao, da mu je Bog bio zakletvom potvrdio, da će jednoga od njegovih tjelesnih potomaka podignuti na prijestolje njegovo.
Djela apostolska 2,31To je on, gledajući proročki, govorio za uskrsnuće Kristovo, da se on neće ostaviti u podzemnom svijetu, i da tijelo njegovo neće vidjeti truhlosti.
Djela apostolska 2,32Ovoga je Isusa oživio Bog, čemu smo svi mi svjedoči.
Djela apostolska 2,33Desnicom dakle Božjom podignut primio je od Oca obećanoga Duha Svetoga, i sad ga je izlio, kako vidite i čujete.
Djela apostolska 2,34David naime nije uzašao na nebo, nego sam govori: Reče Gospodin Gospodinu mojemu: 'Sjedi s desnu moju,'
Djela apostolska 2,35Dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim.
Djela apostolska 2,36Tvrdo dakle neka zna sva kuća Izraelova: Ovoga Isusa, kojega vi pribiste na križ, učinio je Bog Gospodinom i Kristom."
Djela apostolska 2,37Kad su to čuli, ražali im se u srcu, i rekoše Petru i ostalim apostolima: "Što da činimo, ljudi braćo?"
Djela apostolska 2,38Petar im reče: "Obratite se, i svaki od vas neka se krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha svojih, i primit ćete dar Duha Svetoga;
Djela apostolska 2,39Jer je za vas obećanje i za djecu vašu i za sve daljne, koje će god dozvati Gospodin Bog naš."
Djela apostolska 2,40I drugim mnogim riječima svjedočio je i opominjao ih; "Spasite se od ovoga pokvarenoga roda!"
Djela apostolska 2,41Koji dakle primiše riječ njegovu, krstiše se; i pristade u onaj dan oko tri tisuće duša.
Djela apostolska 2,42A bili su postojani u nauci apostoli, u zajednici, u lomljenju kruha i u molitvama.
Djela apostolska 2,43A uđe strah u svaku dušu, jer su apostoli činili mnoga čudesa, i znake u Jerusalemu; i veliki je strah bio u svima.
Djela apostolska 2,44I svi, koji su vjerovali, bili su zajedno, i imali su sve zajedno.
Djela apostolska 2,45Prodavali bi svoje imanje i dobro, i dijelili svima, kako bi koji trebao.
Djela apostolska 2,46I svaki dan bili su jednako jednodušno u hramu, i lomili su kruh po kućama i primali hranu s radošću i priprosta srca.
Djela apostolska 2,47Hvalili su Boga i imali milost u svega naroda. A Gospodin je svaki dan umnožavao broj onih, koji su bili na putu spasenja.
Djela apostolska 2,1 Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu.
Djela apostolska 2,2I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili.
Djela apostolska 2,3I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih.
Djela apostolska 2,4Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.
Djela apostolska 2,5A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom.
Djela apostolska 2,6Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smetÄe jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom.
Djela apostolska 2,7Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: "Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci?
Djela apostolska 2,8Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku?
Djela apostolska 2,9Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije,
Djela apostolska 2,10Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani,
Djela apostolska 2,11Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi - svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.
Djela apostolska 2,12Svi su izvan sebe zbunjeno jedan drugog pitali: "Što bi to moglo biti?
Djela apostolska 2,13Drugi su pak, podrugujući se, govorili: "Slatkog su se vina ponapili!
Djela apostolska 2,14A Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas i prozbori: "Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte:
Djela apostolska 2,15Nisu ovi pijani, kako vi mislite - ta istom je treća ura dana -
Djela apostolska 2,16nego to je ono što je rečeno po proroku Joelu:
Djela apostolska 2,17"U posljednje dane, govori Bog: Izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati.
Djela apostolska 2,18Čak ću i na sluge i sluškinje svoje izliti Duha svojeg u dane one i proricat će.
Djela apostolska 2,19Pokazat ću čudesa na nebu gore i znamenja na zemlji dolje, krv i oganj i stupove dima.
Djela apostolska 2,20Sunce će se prometnut u tminu, a mjesec u krv prije nego svane Dan Gospodnji velik i slavan.
Djela apostolska 2,21I tko god prizove ime Gospodnje bit će spašen.
Djela apostolska 2,22"Izraelci, čujte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama -
Djela apostolska 2,23njega, predana po odlučenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste.
Djela apostolska 2,24Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada.
Djela apostolska 2,25David doista za nj kaže: Gospodin mi je svagda pred očima jer mi je zdesna da ne posrnem.
Djela apostolska 2,26Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva.
Djela apostolska 2,27Jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.
Djela apostolska 2,28Pokazat ćeš mi stazu života, ispuniti me radošću lica svoga.
Djela apostolska 2,29Braćo, dopustite da vam otvoreno kažem: praotac je David umro, pokopan je i eno mu među nama groba sve do današnjeg dana.
Djela apostolska 2,30Ali kako je bio prorok i znao da mu se zakletvom zakle Bog plod utrobe njegove posaditi na prijestolje njegovo,
Djela apostolska 2,31unaprijed je vidio i navijestio uskrsnuće Kristovo: Nije ostavljen u Podzemlju niti mu tijelo truleži ugleda.
Djela apostolska 2,32Toga Isusa uskrisi Bog! Svi smo mi tomu svjedoci.
Djela apostolska 2,33Desnicom dakle Božjom uzvišen, primio je od Oca Obećanje, Duha Svetoga, i izlio ga kako i sami gledate i slušate.
Djela apostolska 2,34Ta David nije bio uznesen na nebesa, a veli: Reče Gospodin Gospodinu mojemu: `Sjedi mi zdesna`
Djela apostolska 2,35dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!
Djela apostolska 2,36Pouzdano dakle neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom.
Djela apostolska 2,37Kad su to čuli, duboko potreseni rekoše Petru i drugim apostolima: "Što nam je činiti, braćo?
Djela apostolska 2,38Petar će im: "Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga.
Djela apostolska 2,39Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one izdaleka, koje pozove Gospodin Bog naš.
Djela apostolska 2,40I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: "Spasite se od naraštaja ovog opakog!
Djela apostolska 2,41I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se te im se u onaj dan pridruži oko tri tisuće duša.
Djela apostolska 2,42Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama.
Djela apostolska 2,43Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja.
Djela apostolska 2,44Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko.
Djela apostolska 2,45Sva bi imanja i dobra prodali porazdijelili svima kako bi tko trebao.
Djela apostolska 2,46Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu
Djela apostolska 2,47hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike.
Apostolska djela 2,1Kad dođe dan *Pedesetnice, oni bijahu svi skupa.
Apostolska djela 2,2Najednom se začu snažan udar vjetra: kuća gdje su bili bi njime sva ispunjena;
Apostolska djela 2,3tad im se prikaza nešto kao vatreni jezici koji se razdvajaše i postavi se na svakog od njih.
Apostolska djela 2,4Oni biše svi ispunjeni Duhom Svetim i stadoše govoriti druge jezike, kako im je duh dao izražavati se.
Apostolska djela 2,5A, u Jeruzalemu boraviše pobožni Židovi, koji su došli iz svih naroda pod nebom što ih ima.
Apostolska djela 2,6Na glasine koje su se raširile mnoštvo se sakupi i nađe se u velikoj smetenosti, jer svaki ču govoriti svoj vlastiti jezik.
Apostolska djela 2,7Rastrojeni, opčarani, oni govoraše: ` Svi ovi ljudi koji govore nisu li Galilejci? `
Apostolska djela 2,8Kako se moglo dogoditi da ih svatko od nas čuje govoriti svojim vlastitim jezikom?
Apostolska djela 2,9Partijanci, Medejci i Elamiti, stanovnici Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije,
Apostolska djela 2,10Frigije i Pamfilije, Egipta i Libije cirenske, oni iz Rima koji stanuju ovdje,
Apostolska djela 2,11svi, koliko *Židovi toliko prozeliti , Krećani i Arapi, mi ih čujemo oglašavati na svojim jezicima čuda Božja. `
Apostolska djela 2,12Oni svi bijahu rastreseni, a u svojoj zbunjenosti oni govoraše jedni drugima: ` Što se hoće reći? `
Apostolska djela 2,13Drugi se grohotom smijaše: ` Oni su puni opojnog vina. `
Apostolska djela 2,14Tada se podiže glas Petrov, koji bijaše s Jedanaestoricom; on se izrazi ovim riječima: ` Ljudi iz Judeje, i vi svi koji stanujete u Jeruzalemu, razumijte dobro ono što se dogodilo i priklonite uho mojim riječima.
Apostolska djela 2,15Ne, ti ljudi nisu pili kako vi to pretpostavljate: ustvari, tek je devet sati u jutro;
Apostolska djela 2,16veći, ovdje se ostvaruje ona riječ *proroka Joela
Apostolska djela 2,17Tada, u posljednje dane, reče Bog, ja ću razliti svoj Duh na svako tijelo, vaši sinovi i vaše kćeri bit će prorocima, vaši mladići imat će viđenja, vaši starci imat će snove;
Apostolska djela 2,18da, na svoje sluge i na svoje sluškinje u one dane ja ću razliti svoj Duh i oni će biti prorocima.
Apostolska djela 2,19Ja ću načiniti čuda gore u nebu i *znakove ovdje dolje na zemlji, od krvi, od vatre i jedan stub dima.
Apostolska djela 2,20Sunce će se promijeniti u tmine i mjesec u krv prije no dođe *dan Gospodinov, velik i slavan.
Apostolska djela 2,21Tada tko bude zazvao *ime Gospodinovo bit će spašen. ` Izraeliti, slušajte moje riječi: Isus Nazorejac ,
Apostolska djela 2,22taj čovjek kojeg Bog bijaše ovjerovio kod vas izvodeći po njemu čuda, izvrsna djela i znakove u sred vas, kao što to znate,
Apostolska djela 2,23taj čovjek, prema naumu ustanovljenom od Boga u njegovu poznavanju budućnosti, vi ste ga izručili i uklonili dajući ga razapeti na križu rukom bezbožnika ;
Apostolska djela 2,24ali, Bog ga je uskrsnuo oslobađajući ga bolova smrti, jer nije bilo moguće da ga smrt zadrži u vlasti svojoj.
Apostolska djela 2,25David, naime, kaže o njemu: Ja gledah stalno Gospodina pred sobom, jer, on je meni s desna, da ja ne bih bio poljuljan.
Apostolska djela 2,26I moje srce također bijaše radosno i moj jezik je pjevao od radosti. Još bolje, moje tijelo počivat će u ufanju,
Apostolska djela 2,27jer ti nećeš napustiti moj život u boravištu mrtvih i nećeš pustiti svog sveca upoznati raspadanje.
Apostolska djela 2,28Ti si mi pokazao putove *života, ti ćeš me ispuniti radošću nazočnošću svojom.
Apostolska djela 2,29` Braćo, dopušteno vam je kazati s pouzdanjem: praotac David je umro, on bijaše ukopan, njegov se grob još i danas nalazi kod nas.
Apostolska djela 2,30Ali, on bijaše prorok i znao je da Bog njemu bijaše prisegao prisegom da će posjesti na njegov tron nekog od njegovog potomstva, isteklog iz utrobe njegove ;
Apostolska djela 2,31on je dakle vidio unaprijed uskrsnuće *Kristovo i to je on glede njega rekao: on nije bio napušten u boravištu mrtvih i njegovo tijelo nije upoznalo raspadanje.
Apostolska djela 2,32Tog Isusa, Bog je uskrsnuo, mi smo svi svjedoci tome.
Apostolska djela 2,33Uzvišen desnicom Božjom, on je dakle primio od Oca obećani Duh Sveti i izlio ga, kako ste vi to vidite i čujete.
Apostolska djela 2,34David, koji sigurno nije uzišao u *nebo, ipak je rekao: Gospodin je rekao mom Gospodinu: sjedi meni s desna
Apostolska djela 2,35dok ja ne načinim od tvojih protivnika klupicu pod tvojim nogama.
Apostolska djela 2,36Nek svaka kuća Izraelova dakle pouzdano znade: Bog ga je učinio i Gospodinom i Kristom, tog Isusa koga vi bijaste razapeli. `
Apostolska djela 2,37*Potresenog srca, čuvši te riječi, oni upitaše Petra i druge *apostole: ` Što ćemo mi učiniti, Braćo? `
Apostolska djela 2,38Petar im odgovori: ` Obratite se; nek svaki od vas primi krštenje u *ime Isusa Krista za oprost svojih grijehova, i vi ćete primiti dar Duha Svetog.
Apostolska djela 2,39Jer, vama je namijenjeno obećanje, i vašoj djeci kao i svima onima koji su u daljini, u tolikom broju koliko ih Bog naš pozove. `
Apostolska djela 2,40S dosta drugih riječi Petar je posvjedočio i ohrabrivao ih: ` Spasite se, govoraše on, od ovog zabludjelog naraštaja. `
Apostolska djela 2,41Oni koji prihvatiše njegovu riječ primiše krštenje i bi ih otprilike tri tisuće osoba tog dana koje im se pridružiše.
Apostolska djela 2,42Oni bijahu ustrajni u poučavanju apostolskom i bratskom istomišljeništvu, u lomljenju kruha i molitvama.
Apostolska djela 2,43Strah zahvati sav svijet: mnoga čuda i *znakovi se ispunjavaše po apostolima.
Apostolska djela 2,44Svi oni koji bijahu postali vjerujući bijahu jedinstveni i sve davaše u zajedništvo.
Apostolska djela 2,45Oni prodavahu svoja imanja i svoja dobra, za podijeliti cijenu između sebe, prema potrebama svakog.
Apostolska djela 2,46Jednodušni, oni se svakodnevno i ustrajno nalaziše u *Templu; lomljaše kruh u kućama, jedući hranu u veselju i jednostavnosti srca.
Apostolska djela 2,47Oni hvališe Boga i nalaziše jedan prisan prijam kod cijelog naroda. A Gospodin pridodavaše svaki dan zajednici one koji nalaziše spasenje.
Djela apostolska 2,1I kad se navrši pedeset dana bijahu zajedno svi apostoli jednodušno.
Djela apostolska 2,2I ujedanput postade huka s neba kao duhanje silnoga vjetra, i napuni svu kuću gdje sjeđahu;
Djela apostolska 2,3I pokazaše im se razdijeljeni jezici kao ognjeni; i sjede po jedan na svakoga od njih.
Djela apostolska 2,4I napuniše se svi Duha svetoga, i stadoše govoriti drugijem jezicima, kao što im Duh davaše te govorahu.
Djela apostolska 2,5A u Jerusalimu stajahu Jevreji ljudi pobožni iz svakoga naroda koji je pod nebom.
Djela apostolska 2,6A kad postade ovaj glas, skupi se narod, i smete se: jer svaki od njih slušaše gdje oni govore njegovijem jezikom.
Djela apostolska 2,7I divljahu se i čuđahu se govoreći jedan drugome: nijesu li ovo sve Galilejci što govore?
Djela apostolska 2,8Pa kako mi čujemo svaki svoj jezik u kome smo se rodili?
Djela apostolska 2,9Parćani, i Miđani, i Elamljani, i koji smo iz Mesopotamije, i iz Judeje i Kapadokije, i iz Ponta i Azije,
Djela apostolska 2,10I iz Frigije i Pamfilije, iz Misira i krajeva Livijskijeh kod Kirine, i putnici iz Rima, i Judejci i došljaci,
Djela apostolska 2,11Krićani i Arapi, čujemo gdje oni govore našijem jezicima veličine Božije.
Djela apostolska 2,12I divljahu se svi i ne mogahu se načuditi govoreći jedan drugome: šta će dakle ovo biti?
Djela apostolska 2,13A drugi potsmijevajući se govorahu: nakitili su se vina.
Djela apostolska 2,14A Petar stade sa jedanaestoricom i podiže glas svoj i reče im: ljudi Judejci i vi svi koji živite u Jerusalimu! ovo da vam je na znanje, i čujte riječi moje.
Djela apostolska 2,15Jer ovi nijesu pijani kao što vi mislite, jer je tek treći sahat dana;
Djela apostolska 2,16Nego je ovo ono što kaza prorok Joilo:
Djela apostolska 2,17I biće u pošljednje dane, govori Gospod, izliću od Duha svojega na svako tijelo, i proreći će sinovi vaši i kćeri vaše, i mladići vaši vidjeće utvare i starci vaši sniće snove;
Djela apostolska 2,18Jer ću na sluge svoje i na sluškinje svoje u te dane izliti od Duha svojega, i proreći će.
Djela apostolska 2,19I daću čudesa gore na nebu i znake dolje na zemlji: krv i oganj i pušenje dima.
Djela apostolska 2,20Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv prije nego dođe veliki i slavni dan Gospodnji.
Djela apostolska 2,21I biće da će se svaki spasti koji prizove ime Gospodnje.
Djela apostolska 2,22Ljudi Izrailjci! poslušajte riječi ove: Isusa Nazarećanina, čovjeka od Boga potvrđena među vama silama i čudesima i znacima koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate,
Djela apostolska 2,23Ovoga određenijem savjetom i promislom Božijim predana primivši, preko ruku bezakonika prikovaste i ubiste;
Djela apostolska 2,24Kojega Bog podiže, razdriješivši veze smrtne, kao što ne bijaše moguće da ga one drže.
Djela apostolska 2,25Jer David govori za njega: Gospoda jednako gledah pred sobom: jer je s desne strane mene, da se ne pomaknem;
Djela apostolska 2,26Zato se razveseli srce moje, i obradova se jezik moj, pa još i tijelo moje počivaće u nadu;
Djela apostolska 2,27Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi truhljenja.
Djela apostolska 2,28Pokazao si mi putove života: napunićeš me veselja s licem svojijem.
Djela apostolska 2,29Ljudi braćo! neka je slobodno kazati vam upravo za starješinu Davida da i umrije, i ukopan bi, i grob je njegov među nama do ovoga dana.
Djela apostolska 2,30Prorok dakle budući, i znajući da mu se Bog kletvom kle od roda bedara njegovijeh po tijelu podignuti Hrista, i posaditi ga na prijestolu njegovu,
Djela apostolska 2,31Predvidjevši govori za vaskrsenije Hristovo da se ne ostavi duša njegova u paklu, ni tijelo njegovo vidje truhljenja.
Djela apostolska 2,32Ovoga Isusa vaskrse Bog, čemu smo mi svi svjedoci.
Djela apostolska 2,33Desnicom dakle Božijom podiže se, i obećanje svetoga Duha primivši od oca, izli ovo što vi sad vidite i čujete.
Djela apostolska 2,34Jer David ne iziđe na nebesa, nego sam govori: reče Gospod Gospodu mojemu: sjedi meni s desne strane,
Djela apostolska 2,35Dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojima.
Djela apostolska 2,36Tvrdo dakle neka zna sav dom Izrailjev da je i Gospodom i Hristom Bog učinio ovoga Isusa koga vi raspeste.
Djela apostolska 2,37A kad čuše, ražali im se u srcu, i rekoše Petru i ostalijem apostolima: šta ćemo činiti, ljudi braćo?
Djela apostolska 2,38A Petar im reče: pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje grijeha; i primićete dar svetoga Duha;
Djela apostolska 2,39Jer je za vas obećanje i za djecu vašu, i za sve daljne koje će god dozvati Gospod Bog naš.
Djela apostolska 2,40I drugijem mnogijem riječima svjedočaše, i moljaše ih govoreći: spasite se od ovoga pokvarenoga roda.
Djela apostolska 2,41Koji dakle rado primiše riječ njegovu krstiše se; i pristade u taj dan oko tri hiljade duša.
Djela apostolska 2,42I ostaše jednako u nauci apostolskoj, i u zajednici, i u lomljenju hljeba, i u molitvama.
Djela apostolska 2,43I uđe strah u svaku dušu; jer apostoli činiše mnoga čudesa i znake u Jerusalimu.
Djela apostolska 2,44A svi koji vjerovaše bijahu zajedno, i imahu sve zajedno.
Djela apostolska 2,45I tečevinu i imanje prodavahu i razdavahu svima kao što ko trebaše.
Djela apostolska 2,46I svaki dan bijahu jednako jednodušno u crkvi, i lomljahu hljeb po kućama, i primahu hranu s radosti i u prostoti srca,
Djela apostolska 2,47Hvaleći Boga, i imajući milost u sviju ljudi. A Gospod svaki dan umnožavaše društvo onijeh koji se spasavahu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje