Tražilica


Djela apostolska 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 21,1I kad bi tako, te otplovismo otrgnuvši se od njih, idući pravo dođosmo u Kos, i drugi dan u Rod, i odanle u Pataru.
Djela apostolska 21,2I našavši lađu, što polazi u Feniciju, uđosmo i otplovismo.
Djela apostolska 21,3A kad nam se ukaza Cipar ostavismo ga nalijevo, i plovili smo prema Siriji, i dođosmo u Tir, jer je ondje valjalo da se istovari lađa.
Djela apostolska 21,4I našavši učenike ostadosmo ondje sedam dana; a oni su Pavlu govorili Duhom, da ne ide gore u Jerusalem.
Djela apostolska 21,5I kad se izvršiše dani, izađosmo i krenusmo na put, a pratili su nas svi sa ženama i djecom do iza grada; i kleknuvši na obali pomolismo se.
Djela apostolska 21,6I oprostivši se jedni s drugima uđosmo u lađu, a oni se vratiše svojim kućama.
Djela apostolska 21,7I mi svršismo plovljenje i dođosmo od Tira u Ptolemaidu, i pozdravivši se s braćom ostadosmo kod njih jedan dan.
Djela apostolska 21,8A sutradan otputovasmo i dođosmo u Cezareju. I ušavši u kuću Filipa evanđelista, koji je bio jedan od sedmorice, ostadosmo u njega.
Djela apostolska 21,9On je imao četiri kćeri djevice, koje su proricale.
Djela apostolska 21,10Kad smo boravili ondje nekoliko dana, dođe iz Judeje jedan prorok, po imenu Agab.
Djela apostolska 21,11I došavši k nama uze pojas Pavlov, sveza sebi noge i ruke i reče: "Ovo govori Duh Sveti: Čovjeka, čiji je ovo pojas, ovako će svezati zidovi u Jerusalemu i predat će ga u ruke neznabošcima."
Djela apostolska 21,12I kad čusmo ovo, zamolismo ga mi i oni, koji su bili iz onoga mjesta, da ne ide gore u Jerusalem.
Djela apostolska 21,13A Pavao odgovori: "Što činite, te plačete i cijepate srce moje! Jer ja sam pripravan za ime Gospodina Isusa ne samo svezan biti, nego i umrijeti u Jerusalemu."
Djela apostolska 21,14A kad ga ne mogosmo nagovoriti, primirismo se rekavši: "Volja Gospodnja neka bude!"
Djela apostolska 21,15A poslije tih dana spremismo se i pođosmo gol e u Jerusalem.
Djela apostolska 21,16A pođoše s nama i neki učenici iz Cezareje vodeći nas nekomu Mnasonu iz Cipra, starome učeniku, da budemo njegovi gosti.
Djela apostolska 21,17I kad dođosmo u Jerusalem, primiše nas braća radosno.
Djela apostolska 21,18A sutradan otide Pavao s nama k Jakovu, i skupiše se sve starješine.
Djela apostolska 21,19I kad ih pozdravi, počne im redom izlagati, što učini Bog među neznabošcima po službi njegovoj.
Djela apostolska 21,20A oni čuvši slavili su Boga, i rekoše: "Vidiš, brate, koliko je tisuća Židova, koji vjerovaše, i svi revnuju za zakon.
Djela apostolska 21,21A doznali su za tebe, da ti Židove, koji su među neznabošcima, učiš odmetnuću od Mojsija učeći, da im ne treba obrezivati djece svoje, niti držati običaje.
Djela apostolska 21,22Što ćemo dakle sada? Svakako će se narod skupiti, jer će čuti da si došao.
Djela apostolska 21,23Učini dakle ovo, što ti reknemo: U nas imaju četiri čovjeka, koji su se zavjetovali.
Djela apostolska 21,24Ove uzmi i očisti se s njima, i potroši na njih, neka ošišaj glavu, i svi će doznati, da ono, što su čuli za tebe, ništa nije, nego da i sam živiš po zakonu i da ga držiš.
Djela apostolska 21,25A za neznabošce, koji vjerovaše, mi poslasmo odlučivši, da se čuvaju od žrtava idolskih, i od krvi, i od udavljenoga, i od bluda."
Djela apostolska 21,26Tada Pavao uze ljude, i sutradan očistivši se s njima uđe u hram, i najavi, kako izvršuje dane očišćenja, dok se ne prinese žrtva za svakoga od njih.
Djela apostolska 21,27Kad je bilo sedam dana pri kraju, vidješe ga u hramu oni Židovi, što su bili iz Azije, i pobuniše sav narod, i metnuše ruke na njega
Djela apostolska 21,28Vičući: "Ljudi Izrael, pomozite! Ovo je čovjek, koji proti narodu i zakonu i ovomu mjestu uči sve svuda; pa još i neznabošce uvede u hram, i onečisti sveto mjesto ovo.
Djela apostolska 21,29Jer su bili vidjeli s njim v gradu Trofima iz Efeza, i mislili su, da ga je Pavao uveo u hram.
Djela apostolska 21,30I uzbuni se sav grad, i nasta strka naroda. I uhvatiše Pavla i stadoše ga vući iz hrama. I odmah se zatvoriše vrata.
Djela apostolska 21,31A kad, su htjeli da ga ubiju, dođe glas k zapovjedniku čete, da je pobunjen sav Jerusalem.
Djela apostolska 21,32A on odmah uze vojnike i satnike i dotrča dolje k njima. A oni vidjevši zapovjednika i vojnike prestadoše tući Pavla.
Djela apostolska 21,33Tada zapovjednik pristupi, uze ga i zapovjedi, da ga okuju u dvoje okove; zatim je ispitivao, tko je i što je učinio.
Djela apostolska 21,34A jedni su vikali u narodu jedno, a drugi drugo. I kad nije mogao od buke ništa sigurno da sazna, zapovjedi, da ga odvedu vojarnu.
Djela apostolska 21,35I kad dođe do stuba, moradoše ga vojnici nositi zbog sile naroda.
Djela apostolska 21,36Jer je za njim išlo mnoštvo naroda vičući: "Dolje s njim"
Djela apostolska 21,37I kad je Pavao bio uveden u vojarnu, reče zapovjedniku: "Smijem li ti ja jednu reći" A on reče: "Zar govoriš grčki"
Djela apostolska 21,38Nijesi li ti Egipćanin, koji si prije ovih dana podigao bunu i izveo u pustinju četiri tisuće razbojnika?"
Djela apostolska 21,39A Pavao reče: "Ja sam čovjek Židov iz Tarza, građanin znamenitoga grada u Ciliciji. Molim te, dopusti mi, da progovorim narodu!"
Djela apostolska 21,40A kad mu dopusti, počne Pavao na stubama, mahnu rukom na narod, i kad nastade velika tišina progovori hebrejskim jezikom i reče:
Djela apostolska 21,1 Pošto se otrgosmo od njih, zaplovismo. Jedreći ravno, stigosmo na Kos, a sutradan na Rod pa odande u Pataru.
Djela apostolska 21,2Kad nađosmo lađu za Feniciju, popesmo se i otplovismo.
Djela apostolska 21,3Kad bijasmo napomol Cipru, ostavismo ga slijeva jedreći prema Siriji. Pristadosmo u Tiru jer je ondje lađa imala iskrcati tovar.
Djela apostolska 21,4Pronađosmo učenike i ostadosmo ondje sedam dana. Oni po Duhu nagovarahu Pavla da ne uzlazi u Jeruzalem.
Djela apostolska 21,5Ali kad nam istekoše dani, ipak otputovasmo. Ispratiše nas svi, sa ženama i djecom, do izvan grada. Na žalu klekosmo i pomolismo se.
Djela apostolska 21,6Pozdravismo se, popesmo se na lađu, a oni se vratiše kući.
Djela apostolska 21,7Tako dovršismo plovidbu. Iz Tira stigosmo u Ptolemaidu. Pozdravili smo braću i ostali jedan dan u njih.
Djela apostolska 21,8Sutradan otputovasmo i stigosmo u Cezareju. Uđosmo u kuću Filipa evanđelista, jednog od sedmorice, i ostadosmo kod njega.
Djela apostolska 21,9On je imao četiri kćeri djevice koje su prorokovale.
Djela apostolska 21,10Kako smo se zadržali mnogo dana, siđe iz Judeje neki prorok imenom Agab,
Djela apostolska 21,11dođe k nama, uze Pavlov pojas, sveza sebi noge i ruke te reče: "Ovo govori Duh Sveti: Čovjeka čiji je ovo pojas ovako će svezati Židovi u Jeruzalemu i predati u ruke pogana.
Djela apostolska 21,12Kada smo to čuli, stadosmo mi i mještani zaklinjati Pavla da ne uzlazi u Jeruzalem.
Djela apostolska 21,13Nato on odvrati: "Što plačete i parate mi srce? Ta spreman sam ne samo biti svezan nego i umrijeti u Jeruzalemu za ime Gospodina Isusa.
Djela apostolska 21,14A kako se nije dao nagovoriti, ušutjesmo rekavši: "Gospodnja budi volja!
Djela apostolska 21,15Nakon tih dana spremismo se i uzađosmo u Jeruzalem.
Djela apostolska 21,16S nama pođoše i učenici iz Cezareje pa nas odvedoše k nekomu Mnasonu Cipraninu, starom učeniku, da u njega odsjednemo.
Djela apostolska 21,17Kad stigosmo u Jeruzalem, primiše nas braća radosno.
Djela apostolska 21,18Sutradan ode Pavao zajedno s nama k Jakovu. Nađoše se ondje i sve starješine.
Djela apostolska 21,19Pošto ih pozdravi, stade im potanko izlagati što učini Bog među poganima po njegovoj službi.
Djela apostolska 21,20Pošto su ga oni poslušali, dadoše slavu Bogu pa mu rekoše: "Vidiš, brate: deseci su tisuća Židova povjerovali i svi su revnitelji Zakona.
Djela apostolska 21,21A o tebi im je dojavljeno da sve Židove koji su među poganima upućuješ na otpad od Mojsija učeći ih da ne obrezuju djece i ne žive po običajima.
Djela apostolska 21,22Što dakle? Čut će svakako da si došao.
Djela apostolska 21,23Učini stoga što ti kažemo. U nas su četiri čovjeka koji imaju zavjet.
Djela apostolska 21,24Njih uzmi, s njima se zajedno posveti, plati za njih da se ošišaju pa će svi spoznati da nema ništa od onoga što im je o tebi dojavljeno, nego da si i ti na pravu putu i da opslužuješ Zakon.
Djela apostolska 21,25A što se tiče pogana koji povjerovaše - poslali smo što odlučismo: da se klone mesa žrtvovana idolima, krvi, udavljenoga i bludništva.
Djela apostolska 21,26Nato Pavao uze one ljude, sutradan se s njima zajedno posveti, uđe u Hram, oglasi svršetak dana posvećenja nakon kojih će se za svakoga od njih prinijeti prinos.
Djela apostolska 21,27Kad se upravo navršavalo tih sedam dana, neki ga Židovi iz Azije opaze u Hramu, uzbune sav narod pa podignu na nj ruke
Djela apostolska 21,28vičući: "Izraelci, u pomoć! Evo čovjeka koji sve posvuda poučava protiv naroda, Zakona i ovoga mjesta pa je još i Grke uveo u Hram i oskvrnuo ovo sveto mjesto.
Djela apostolska 21,29Jer prije su s njime u Gradu vidjeli Trofima Efežanina i mislili da je Pavao njega uveo u Hram.
Djela apostolska 21,30Sav se grad uskomeša, nasta strka naroda. Pograbe Pavla i odvuku ga izvan Hrama pa odmah pozatvaraju vrata.
Djela apostolska 21,31Dok su mu o glavi radili, dođe do tisućnika čete glas da je sav Jeruzalem uzavreo.
Djela apostolska 21,32On odmah uze vojnike i satnike pa otrča dolje k njima. Oni pak kako ugledaše tisućnika i vojnike, prestadoše udarati Pavla.
Djela apostolska 21,33Onda se tisućnik približi, uhvati ga, zapovjedi da ga okuju dvojim verigama pa stade ispitivati tko je i što je učinio.
Djela apostolska 21,34Iz svjetine su jedni izvikivali ovo, drugi ono. Kako zbog graje nije mogao saznati ništa pouzdano, zapovjedi da se odvede u vojarnu.
Djela apostolska 21,35Kad se Pavao pojavi na stubama, morali su ga vojnici nositi zbog silovitosti svjetine.
Djela apostolska 21,36Jer mnoštvo je naroda išlo za njima i vikalo: "Smakni ga!
Djela apostolska 21,37Upravo na ulazu u vojarnu reče Pavao tisućniku: "Smijem li nešto reći?" On ga upita: "Zar znaš grčki?
Djela apostolska 21,38Ti dakle nisi onaj Egipćanin koji je prije nekoliko dana pobunio i u pustinju odveo one četiri tisuće bodežara?
Djela apostolska 21,39Pavao odvrati: "Ja sam Židov iz Tarza cilicijskoga, građanin grada znamenitoga. Molim te, dopusti mi progovoriti narodu.
Djela apostolska 21,40Kad mu on dopusti, Pavao stojeći na stubama mahnu rukom narodu pa kad nasta velika tišina, prozbori hebrejskim jezikom:
Apostolska djela 21,1Nakon što smo im se istrgli i ponovo isplovili, usmjerili smo se ravno na Kos; sutradan, na Rodos, i odande na Pataru.
Apostolska djela 21,2Našavši jednu lađu na polasku za Feniciju, uspeli smo se na palubu i dohvatili se mora.
Apostolska djela 21,3Stigavši nadogled Cipra, ostavili smo otok lijevo za usmjeriti se prema Siriji i iskrcali se u Tiru, gdje naime, lađa trebaše iskrcati svoj tovar.
Apostolska djela 21,4Ondje smo ostali sedam dana, jer ondje bijasmo otkrili *učenike; podstaknuti Svetim Duhom oni govoraše Pavlu da se ne uspinje u Jeruzalem.
Apostolska djela 21,5Kad se navršilo vrijeme našeg boravka mi ipak nanovo otputovasmo i, dok iđasmo, svi nas praćaše, žene i djecu podrazumijevajući, sve do izvan grada. Ondje, na koljenima na žalu, mi smo se pomolili;
Apostolska djela 21,6potom, izmijenili pozdrave rastanka, uspeli se u lađu a, oni vratiše se kući.
Apostolska djela 21,7Što se tiče nas, nakon našeg prolaska od Tira, stigli smo u Ptolemaidu i, nakon što smo pozdravili braću proveli smo jedan dan s njima.
Apostolska djela 21,8Sutradan pošto ponovo otputovasmo, stigli smo u Cezareju gdje smo se našli u kući Filipa *Evanđeliste, jednog od Sedmorice, i boravili smo kod njega.
Apostolska djela 21,9On imaše četiri kćeri, djevice koje *prorokovaše.
Apostolska djela 21,10Dok mi provodismo više dana ondje, stigao je jedan *prorok iz Judeje, imenom Agabus.
Apostolska djela 21,11Došavši k nama, on uze pojas Pavlov, zaveza sebi noge i ruke i izjavi: ` Evo što kaže Sveti Duh. Čovjek kojem pripadaše ovaj pojas, evo kako, u Jeruzalemu, *Židovi svezat će ga i izručiti u ruke *poganima! `
Apostolska djela 21,12Na te riječi, mi i braća iz grada, preklinjali smo Pavla da se ne uspinje u Jeruzalem.
Apostolska djela 21,13On nam tada odgovori: ` Što plačete i slamate srce moje? Ja sam spreman, ne samo biti svezan veći i umrijeti u Jeruzalemu za *ime Gospodina Isusa. `
Apostolska djela 21,14Kako se on ne puštaše uvjeriti, mi nismo ustrajali. ` Nek bude volja izvršena volja Gospodinova, kazasmo. `
Apostolska djela 21,15Na kraju tih nekoliko dana, kad su pripreme jednom bile završene, mi smo se uspeli prema Jeruzalemu;
Apostolska djela 21,16*učenici iz Cezareje, koji se također nalaziše u našoj pratnji, odveli su nas smjestiti se kod Mnasona iz Cipra, jednog učenika iz prvog razdoblja.
Apostolska djela 21,17Po našem dolasku u Jeruzalem, braća nas primiše sa zadovoljstvom.
Apostolska djela 21,18Sutradan, Pavao se s nama našao kod Jakova gdje se nalaziše također i sve *starješine.
Apostolska djela 21,19Budući ih pozdravili, oni im ispričaše u pojedinosti sve što, po njihovoj službi, Bog bijaše ispunio kod *pogana.
Apostolska djela 21,20Slušatelji izraziše slavu Bogu, a njemu rekoše: ` Ti možeš vidjeti, brate, koliko tisuća vjernika ima među *Židovima, i svi su gorljivi pristaše *Zakona.
Apostolska djela 21,21No, oni su obaviješteni o glasovima koji kruže o tebi: tvoje poučavanje nagoni sve Židove koji žive među poganima napustiti Mojsija; ti im govoriš da više ne obrezuju djecu i da više ne slijede zakona.
Apostolska djela 21,22Što učiniti? Oni će bez ikakve sumnja saznati da si ti ovdje.
Apostolska djela 21,23Učini dakle, ono što ćemo ti mi reći. Mi imamo četiri čovjeka koji su pod zavjetom.
Apostolska djela 21,24Uzmi ih sa sobom, izvrši očišćenje u isto vrijeme kad i oni pobrini se za njihov trošak. Oni će tada moći dati ošišati glavu i svi će razumjeti da glasine koje kruže o tebi ne znače, veći da si ti također suglasan vršenju Zakona.
Apostolska djela 21,25Što se tiče pogana koji su postali vjerujući, njima smo napisali naše odluke: paziti se mesa poganskih žrtvovanja, krvi, zagušenog mesa, i nemoralnosti . `
Apostolska djela 21,26Slijedećeg dana, Pavao uze dakle te ljude sa sobom, poče očišćenje u isto vrijeme kad i oni, ode u *Templ, za naznačiti dan kad će nakon izvršenog očišćenja biti ponuđena žrtva za svakog od njih.
Apostolska djela 21,27Sedam dana bijaše se navršavalo kad *Židovi iz Azije, koji ga bijahu opazili u Templu, podigoše sve mnoštvo i staviše ruku na njega.
Apostolska djela 21,28Oni vikaše: ` Izraeliti, u pomoći! Evo ga, čovjeka koji se bori protiv našeg naroda i *Zakona i ovog mjesta poučavanjem koje prenosi svuda i svakome! On je čak i Grke doveo u Templ i tako oskrnavio ovo *sveto mjesto. `
Apostolska djela 21,29Oni, naime, veći bijahu vidjeli Trofima iz Efeza s njim u gradu i bijahu mislili da ga bijaše uveo u Templ.
Apostolska djela 21,30Cijeli grad se pobuni i narod stiže u mnoštvu. Dograbiše Pavla i odvukoše ga izvan Templa, čija vrata smjesta bijahu zatvorena.
Apostolska djela 21,31Gledali su kako ga ubiti kad ova novost stiže tribunu kohorte : sav je Jeruzalem u velikom neredu! `
Apostolska djela 21,32On smjesta sakupi vojnike i stotnike i dade navaliti na mnoštvo: kad ugledaše tribuna i vojnike, prestadoše tući Pavla.
Apostolska djela 21,33Približavajući se, tribun ga tad pograbi i dade zapovijed da se sveže s dva lanca; potom htijaše doznati tko on bijaše i što bijaše učinio.
Apostolska djela 21,34Ali, u mnoštvu, svaki vikaše drugu stvar, zbog tog meteža, ne mogaše on dobiti nikakvog pouzdanog odgovora, pa dade zapovijed odvesti Pavla u tvrđavu .
Apostolska djela 21,35Kad ovaj posljednji bi na stepeniku stubišta, vojnici ga moraše nositi zbog nasilnosti mnoštva,
Apostolska djela 21,36jer sav ga narod slijeđaše i vikaše: ` Na smrt! `
Apostolska djela 21,37U času kad će ga uvesti u tvrđavu, Pavao reče tribunu: ` Mogu li ti ja reći jednu riječ? Ti znaš grčki, odgovori on?
Apostolska djela 21,38Ti dakle nisi Egipćanin koji, u ovo posljednje vrijeme, podiže i odvede u pustinju 4.000 bodežnika ?
Apostolska djela 21,39Ja? preuze Pavao, ja sam *Židov, iz Tarze u Ciliciji, građanin jednog grada koji nije bez ugleda. ja te molim, dopusti mi govoriti narodu. `
Apostolska djela 21,40Dopuštenje dano, Pavao, osovljen na stepenicama, dade znak narodu. Nastade velika tišina i on im uputi riječ hebrejskim jezikom:
Djela apostolska 21,1I kad bi te se odvezosmo otrgnuvši se od njih, idući pravo dođosmo u Ko, i drugi dan u Rod i odande u Pataru.
Djela apostolska 21,2I našavši lađu koja polazi u Finikiju, uđosmo i odvezosmo se.
Djela apostolska 21,3A kad nam se ukaza Kipar, ostavismo ga nalijevo, i plovljasmo u Siriju, i stadosmo u Tiru; jer ondje valjaše da se istovari lađa.
Djela apostolska 21,4I našavši učenike ostasmo ondje sedam dana: oni Pavlu govorahu Duhom da ne ide gore u Jerusalim.
Djela apostolska 21,5A kad bi te mi dane navršismo, izišavši iđasmo, i praćahu nas svi sa ženama i djecom do iza grada, i kleknuvši na brijegu pomolismo se Bogu.
Djela apostolska 21,6I oprostivši se jedan s drugijem uđosmo u lađu; a oni se vratiše svojijem kućama.
Djela apostolska 21,7A mi počevši plovljenje od Tira, dođosmo u Ptolemaidu; i pozdravivši se s braćom ostasmo kod njih jedan dan.
Djela apostolska 21,8A sjutradan pošavši Pavle i koji bijasmo s njim dođosmo u Žesariju; i ušavši u kuću Filipa jevanđelista, koji bješe jedan od sedam đakona, ostasmo u njega.
Djela apostolska 21,9I ovaj imaše četiri kćeri djevojke koje proricahu.
Djela apostolska 21,10Stojeći mi pak ondje mnogo dana, dođe odozgo iz Judeje jedan prorok, po imenu Agav;
Djela apostolska 21,11I došavši k nama uze pojas Pavlov i svezavši svoje ruke i noge reče: tako veli Duh sveti: čovjeka kojega je ovaj pojas, ovako će ga svezati u Jerusalimu Jevreji, i predaće ga u ruke neznabožaca.
Djela apostolska 21,12I kad čusmo ovo, molismo i mi i ondašnji da ne ide gore u Jerusalim.
Djela apostolska 21,13A Pavle odgovori i reče: šta činite te plačete i cijepate mi srce? Jer ja ne samo svezan biti hoću, nego i umrijeti u Jerusalimu gotov sam za ime Gospoda Isusa.
Djela apostolska 21,14A kad ga ne mogasmo odvratiti, umukosmo rekavši: volja Božija neka bude.
Djela apostolska 21,15A poslije ovijeh dana spremivši se iziđosmo u Jerusalim.
Djela apostolska 21,16A dođoše s nama i neki učenici iz Žesarije vodeći sa sobom nekoga Mnasona iz Kipra, staroga učenika, u kojega bismo mi stajali.
Djela apostolska 21,17I kad dođosmo u Jerusalim, primiše nas braća ljubazno.
Djela apostolska 21,18A sjutradan otide Pavle s nama k Jakovu, i dođoše sve starješine.
Djela apostolska 21,19I pozdravivši se s njima kazivaše sve redom šta učini Bog u neznabošcima njegovom službom.
Djela apostolska 21,20A oni čuvši hvaljahu Boga i rekoše mu: vidiš li, brate! koliko je hiljada Jevreja koji vjerovaše, i svi teže na stari zakon.
Djela apostolska 21,21A doznali su za tebe da učiš otpadanju od zakona Mojsijeva sve Jevreje koji žive među neznabošcima, kazujući da im ne treba obrezivati djece svoje, niti držati običaja otačkijeh.
Djela apostolska 21,22Šta ćemo dakle sad? narod će se sabrati jamačno; jer će čuti da si došao.
Djela apostolska 21,23Ovo dakle učini što ti rečemo: u nas imaju četiri čovjeka koji su se zavjetovali Bogu;
Djela apostolska 21,24Ove uzmi i očisti se s njima, i potroši na njih neka ostrigu glave svoje, i svi će doznati da ono što su čuli za tebe ništa nije, nego da i sam držiš zakon i živiš po njemu.
Djela apostolska 21,25A za neznabošce koji vjerovaše mi poslasmo presudivši da oni takovo ništa ne drže osim da se čuvaju od priloga idolskijeh, i od krvi, i od udavljenoga, i od kurvarstva.
Djela apostolska 21,26Tada Pavle uze one ljude, i sjutradan očistivši se s njima, uđe u crkvu, i pokaza kako izvršuje dane očišćenja dokle se ne prinese žrtva za svakoga njih.
Djela apostolska 21,27A kad šćaše da se navrši sedam dana, vidjevši ga u crkvi oni Jevreji što bijahu iz Azije, pobuniše sav narod, i metnuše ruke na nj.
Djela apostolska 21,28Vičući: pomagajte, ljudi Izrailjci! ovo je čovjek koji protiv naroda i zakona i protiv ovoga mjesta uči sve svuda; pa još i Grke uvede u crkvu i opogani sveto mjesto ovo.
Djela apostolska 21,29Jer bijahu vidjeli s njim u gradu Trofima iz Efesa, kojega mišljahu da je uveo Pavle u crkvu.
Djela apostolska 21,30I sav se grad podiže, i navali narod sa sviju strana, i uhvativši Pavla vucijahu ga napolje iz crkve; i odmah se zatvoriše vrata.
Djela apostolska 21,31A kad šćahu da ga ubiju, dođe glas gore k vojvodi od čete da se pobuni sav Jerusalim.
Djela apostolska 21,32A on odmah uzevši vojnike i kapetane dotrča na njih. A oni vidjevši vojvodu i vojnike prestaše biti Pavla.
Djela apostolska 21,33A vojvoda pristupivši uze ga, i zapovjedi da ga metnu u dvoje verige, i pitaše ko je i šta je učinio.
Djela apostolska 21,34A jedan vikaše jedno, a drugi drugo po narodu. A kad ne može od bune ništa da razumije upravo, zapovjedi da ga odvedu u oko.
Djela apostolska 21,35A kad bi na basamacima, moraše ga vojnici nositi sile radi naroda.
Djela apostolska 21,36Jer za njim prista mnoštvo naroda koji vikahu: pogubi ga.
Djela apostolska 21,37A kad šćaše Pavle da uđe u oko, reče vojvodi: je li mi slobodno govoriti što tebi? A on reče: zar umiješ Grčki?
Djela apostolska 21,38Nijesi li ti Misirac koji prije ovijeh dana podbuni i izvede u pustinju četiri hiljade hajduka?
Djela apostolska 21,39A Pavle reče: ja sam čovjek Jevrejin iz Tarsa, građanin poznatoga grada u Kilikiji; nego te molim dopusti mi da govorim k narodu.
Djela apostolska 21,40A kad mu dopusti, stade Pavle na basamacima i mahnu rukom na narod; i kad posta velika tišina progovori Jevrejskim jezikom govoreći:

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje