Tražilica


Djela apostolska 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 23,1A Pavao pogledavši na visoko vijeće reče: "Ljudi braćo, ja sam sa svom dobrom savjesti živio pred Bogom sve do današnjega dana."
Djela apostolska 23,2A veliki svećenik Ananija i zapovjedi onima, što su stajali kod njega, da ga udare po ustima.
Djela apostolska 23,3Tada mu reče Pavao: "Udarit će tebe Bog, zide obijeljeni! I ti sjediš, te mi sudiš po zakonu, a protiv zakona zapovijedaš, da me biju?"
Djela apostolska 23,4A oni, što su stajali ondje, rekoše: "Što, ti grdiš velikog svećenika Božjega?"
Djela apostolska 23,5A Pavao reče: "Nijesam znao, braćo, da je veliki svećenik, jer je pisano: "Ne grdi poglavara naroda svojega!"
Djela apostolska 23,6A znajući Pavao, da je jedan dio saduceja, a drugi farizeja, povika u visokom vijeću: "Ljudi braćo, ja sam farizej, sin farizeja; zbog nade i uskrsnuća od mrtvih doveden sam na sud."
Djela apostolska 23,7T kad on ovo reče, nastade raspra među farizejima i saducejima, i razdijeli se mnoštvo.
Djela apostolska 23,8Jer saduceji govore, da nema uskrsnuća, ni anđela, ni duha, a farizeji priznaju oboje.
Djela apostolska 23,9Tada nastade velika vika. I ustadoše neki književnici od strane farizejske, te su se prepirali govoreći: "Ništa zlo ne nalazimo na ovome čovjeku. Što, ako mu je govorio duh ili anđeo?"
Djela apostolska 23,10I kad nastade raspra velika, poboja se zapovjednik, da Pavla ne rastrgaju, i zapovjedi, da siđu vojnici i da ga otmu između njih, i da ga odvedu u vojarnu.
Djela apostolska 23,11Iduće noći stade Gospodin pred njega i reče: "Budi hrabar! Kao što si svjedočio za mene u Jerusalemu, tako ti valja i u Rimu svjedočiti."
Djela apostolska 23,12A kad bi dan, skupiše se neki od Židova i zakleše se govoreći, da neće ni jesti ni piti, dok ne ubiju Pavla.
Djela apostolska 23,13A bilo ih je više od četrdeset, koji se ovako zakleše.
Djela apostolska 23,14I oni pristupiše glavarima svećeničkim i starješinama i rekoše: "Sveto se zaklesmo, da nećemo ništa okusiti, dok ne ubijemo Pavla.
Djela apostolska 23,15Sad dakle vi s visokim vijećem javite zapovjedniku, da ga dovede k vama, kao da biste htjeli doznati bolje za njega, a mi smo spremni da ga ubijemo, prije nego se on približi:
Djela apostolska 23,16A sin sestre Pavlove čuvši za zasjedu dođe i uđe u vojarnu i javi Pavlu.
Djela apostolska 23,17A Pavao dozva k sebi jednoga od satnika i reče: "Ovoga mladića odvedi k zapovjedniku, jer ima nešto da mu javi!"
Djela apostolska 23,18I on ga uze i dovede k zapovjedniku i reče: "Sužanj Pavao dozva me i zamoli, da dovedem k tebi ovoga mladića, koji ima nešto da ti kaže."
Djela apostolska 23,19A zapovjednik uzevši ga za ruku i otišavši nasamo upita ga: "Što imaš da mi javiš!"
Djela apostolska 23,20A on reče: "Židovi se dogovoriše, da te zamole, da sutra dovedeš Pavla u visoko vijeće, kao da bi htjeli bolje ispitati za njega;
Djela apostolska 23,21Ali ih ti nemoj poslušati, jer ga čeka u zasjedi više od četrdeset ljudi njihovih, koji su se zakleli, da neće ni jesti ni piti, dok ga ne ubiju. I sad su spremni, i čekaju tvoje obećanje."
Djela apostolska 23,22Tada zapovjednik otpusti mladica zapovjedivši: "Ne govori nikomu, da si mi ovo javio!"
Djela apostolska 23,23I dozvavši dvojicu od satnika reče: "Pripravile dvjesta vojnika, da idu do Cezareje, i sedamdeset konjanika i dvjesta strijelaca, po trećoj uri noći;
Djela apostolska 23,24I priredite konje, da posade Pavla i da ga zdrava doprate do namjesnika Feliksa.
Djela apostolska 23,25I napisa poslanicu ovog sadržaja:
Djela apostolska 23,26"Klaudije Lizija pozdravlja čestitog namjesnika Feliksa.
Djela apostolska 23,27Čovjeka ovoga uhvatiše Židovi i htjedoše da ga ubiju; a ja dođoh s vojnicima i oteh ga doznavši da je Rimljanin.
Djela apostolska 23,28I želeći doznati uzrok, za koji ga krive, dovedoh ga u njihovo visoko vijeće.
Djela apostolska 23,29I nađoh, da ga tuže za pitanja zakona njihova, a da nema nikakve krivnje, koja zaslužuje smrt ili okove.
Djela apostolska 23,30A kad mi dojaviše, da se sprema zasjeda protiv njega, poslah ga k tebi zapovjedivši i tužiteljima, da pred tobom kažu što imaju proti njemu. Zdravstvuj!"
Djela apostolska 23,31A vojnici onda, kao što im se zapovjedilo, uzeše Pavla i odvedoše ga noću u Antipatridu.
Djela apostolska 23,32I sutradan ostavivši konjanike; da idu dalje s njim, vratiše se u vojarnu.
Djela apostolska 23,33I oni došavši u Cezareju, predadoše poslanicu namjesniku i izvedoše Pavla pred njega.
Djela apostolska 23,34A kad je pročitao, zapita, iz koje je pokrajine, i doznavši, da je iz Cilicije,
Djela apostolska 23,35Reče: "Saslušat ću te, kad dođu tvoji tužitelji." I zapovjedi, da ga čuvaju u dvoru Herodovu.
Djela apostolska 23,1 Pavao uprije pogled u Vijeće i reče: "Braćo, ja sam posve mirne savjesti živio pred Bogom sve do dana današnjega.
Djela apostolska 23,2Nato veliki svećenik Ananija naredi onima što stajahu uza nj da ga udare po ustima.
Djela apostolska 23,3Onda mu Pavao reče: "Udarit će Bog tebe, zide obijeljeni! Ti li sjediš da me po Zakonu sudiš, a protuzakonito zapovijedaš da me biju?
Djela apostolska 23,4Oni što su ondje stajali rekoše nato: "Zar velikog svećenika Božjega da pogrđuješ?
Djela apostolska 23,5Pavao odvrati: "Nisam znao, braćo, da je veliki svećenik. Ta pisano je: Glavara naroda svoga ne proklinji.
Djela apostolska 23,6Pavao je znao da su oni dijelom saduceji, a dijelom farizeji pa povika u Vijeću: "Braćo, ja sam farizej, sin farizeja. Sudi mi se zbog nade, uskrsnuća mrtvih.
Djela apostolska 23,7Tek što je on to rekao, nasta razmirica između farizeja i saduceja i mnoštvo se razdijeli.
Djela apostolska 23,8Jer saduceji vele da nema uskrsnuća, ni anđela, ni duha, a farizeji sve to priznaju.
Djela apostolska 23,9Nasta velika graja te ustadoše neki pismoznanci farizejske stranke i zaoštre boj govoreći: "Ništa zlo ne nalazimo na tom čovjeku! A što ako mu je duh govorio, ili anđeo?
Djela apostolska 23,10Kad razmirica posta još većom, poboja se tisućnik da Pavla ne rastrgaju pa zapovjedi da vojska siđe, otme ga ispred njih i povede u vojarnu.
Djela apostolska 23,11Iduće noći pristupi mu Gospodin i reče: "Hrabro samo! Jer kao što si za me svjedočio u Jeruzalemu tako treba da i u Rimu posvjedočiš!
Djela apostolska 23,12Kad osvanu dan, skovaše Židovi urotu i zakleše se da neće ni jesti ni piti dok ne ubiju Pavla.
Djela apostolska 23,13Bilo je više od četrdeset onih koji su skovali tu zavjeru.
Djela apostolska 23,14Oni odu k velikim svećenicima i starješinama pa reknu: "Zakletvom se zaklesmo ništa ne okusiti dok ne ubijemo Pavla.
Djela apostolska 23,15Stoga vi sada zajedno s Vijećem predočite tisućniku neka vam ga dovede kao da kanite točnije razaznati njegov slučaj. A mi smo spremni pogubiti ga prije negoli se i približi.
Djela apostolska 23,16Ali sin Pavlove sestre doču za zavjeru, približi se i uđe u vojarnu dojaviti Pavlu.
Djela apostolska 23,17Pavao pak pozove jednog satnika i reče mu: "Ovog mladića odvedi k tisućniku: ima mu nešto dojaviti.
Djela apostolska 23,18On ga uze, odvede k tisućniku i reče mu: "Uznik me Pavao pozva i zaiska da ovog mladića privedem k tebi; ima ti nešto reći.
Djela apostolska 23,19Tisućnik ga prihvati za ruku, povede nasamo pa ga upita: "Što mi imaš dojaviti?
Djela apostolska 23,20"Židovi su se, reče on, dogovorili da te zamole da im sutra Pavla dovedeš u Vijeće kao da se kane točnije raspitati o njemu.
Djela apostolska 23,21Ne vjeruj im! U zasjedi ga čeka više od četrdeset onih koji se zakleše da neće jesti ni piti dok ga ne smaknu. Već su spremni, samo čekaju tvoju privolu.
Djela apostolska 23,22Tisućnik onda otpusti mladića i zapovjedi mu: "Nikomu ne kazuj da si mi to dojavio.
Djela apostolska 23,23Zatim dozva dva satnika i reče im: "Pripravite dvjesta vojnika, sedamdeset konjanika i dvjesta strijelaca da nakon treće noćne ure pođu u Cezareju.
Djela apostolska 23,24Neka se pripravi živina na koju će se posaditi Pavao te živ i zdrav dovesti k upravitelju Feliksu.
Djela apostolska 23,25Napisa i pismo ovoga sadržaja:
Djela apostolska 23,26"Klaudije Lizija vrlom upravitelju Feliksu - pozdrav!
Djela apostolska 23,27Ovoga čovjeka Židovi uhvatiše i tek što ga ne smakoše kadli s vojskom pritrčah i istrgoh im ga kada doznah da je Rimljanin.
Djela apostolska 23,28Htjedoh saznati za što ga okrivljuju pa ga dovedoh u njihovo Vijeće.
Djela apostolska 23,29Utvrdih da ga okrivljuju za nešto prijeporno u njihovu zakonu i da nema nikakve krivnje kojom bi zaslužio smrt ili okove.
Djela apostolska 23,30Kad mi pak dojaviše da su protiv njega skovali zavjeru, poslah ga k tebi, a tužitelje uputih neka se tebi obrate protiv njega.
Djela apostolska 23,31Vojnici dakle, po primljenoj naredbi uzeše Pavla i odvedoše ga noću u Antipatridu.
Djela apostolska 23,32Sutradan ostave konjanike da s njime pođu dalje, a oni se vratiše u vojarnu.
Djela apostolska 23,33Kad konjanici stigoše u Cezareju, uručiše upravitelju pismo i privedoše mu Pavla.
Djela apostolska 23,34Pošto upravitelj pročita pismo, zapita iz koje je pokrajine. Kad sazna da je iz Cilicije:
Djela apostolska 23,35"Saslušat ću te, reče, kad pristignu i tužitelji tvoji." Onda zapovjedi čuvati ga u dvoru Herodovu.
Apostolska djela 23,1Očiju uprtih u *Sanhedrin Pavao izjavi: ` Braćo, jednom savješću bez ikakvog prigovora ja sam se odnosio prema Bogu sve do ovog dana. `
Apostolska djela 23,2Ali, veliki svećenik Ananias zapovjedi svojim suradnicima da ga udare po ustima. Pavao tada reče:
Apostolska djela 23,3` Ti si taj koga će Bog udariti, zide izbijeljeni! Ti zasjedaš da meni sudiš prema *Zakonu, a, protivno zakonu, zapovijedaš da me udaraju? `
Apostolska djela 23,4Suradnici ga upozoriše: ` Ti vrijeđaš velikog svećenika Božjeg!
Apostolska djela 23,5Ja nisam znao, Braćo, da to bijaše veliki svećenik; pisano je naime: `Ne vrijeđaj poglavara svog naroda.`
Apostolska djela 23,6Znajući da sabor dijelom bijaše od *saduceja i dijelom od *farizeja, Pavao se prodera u sred *Sanhedrina: ` Braćo, ja sam farizej, sin farizeja; za našu nadu, uskrsnuće iz mrtvih, ja sam stavljen na sud. `
Apostolska djela 23,7Ta izjava bijaše jedva izrečena kad nasta sukob između farizeja i saduceja i sabor se podijeli.
Apostolska djela 23,8Saduceji, naime, podržavahu na nema ni uskrsnuća, ni *anđela, ni duha, dok farizeji u stvari upravo to propovijedahu.
Apostolska djela 23,9To načini veliku galamu. Stanoviti pismoznanci iz farizejske grupe upadoše i usprotiviše se silovito: ` Mi ne nalazimo ništa za predbaciti ovom čovjeku. A ako mu zaista bijaše jedan duh govorio? ili pak *anđeo? `
Apostolska djela 23,10Kako se sukob pogoršavaše, tribun, iz straha da ne rastrgaju Pavla, izdade zapovijed postrojbi da siđe i izvuče ga između njih i da ga dovedu u tvrđavu.
Apostolska djela 23,11Slijedeće noći, Gospodin se pojavi Pavalu i reče mu: ` Smjelo! Ti si upravo svjedočio o mojoj stvari u Jeruzalemu, trebaš i u Rimu također posvjedočiti o istom. `
Apostolska djela 23,12Kad svanu dan, *Židovi skovaše jednu urotu i obvezaše se prisegom da niti što jedu niti što piju prije na Pavla ubiju.
Apostolska djela 23,13Više od 40 osoba sudjelovalo je u toj zavjeri.
Apostolska djela 23,14Oni odoše pronaći *velike svećenike i starješine i rekoše im: ` Mi smo se obvezali svečanom prisegom ništa ne uzeti prije no ubijemo Pavla.
Apostolska djela 23,15Tada, s vaše strane, uz pristanak *Sanhedrina, predložite dakle da vam ga dovedu, pod izgovorom pobližeg ispitivanja njegovog slučaja; što se tiče nas, naša je odluka ubiti ga prije njegovog dolaska. `
Apostolska djela 23,16Ali, sin Pavlove sestre doču za zasjedu; dođe do tvrđe, uđe onamo i upozori Pavla.
Apostolska djela 23,17Pozvavši jednog od stotnika, Pavle mu reče: ` Vodi ovog mladića tribunu; on mu ima nešto priopćiti. `
Apostolska djela 23,18Stotnik ga dakle uzme i odvede tribunu: ` Uhićenik Pavao, reče on, pozvao me i zamolio da ti dovedem ovog mladića; ima ti nešto priopćiti. `
Apostolska djela 23,19Tribun ga uze za ruku, odmaknu se u stranu, i raspita se: ` Što mi ti to imaš priopćiti? `
Apostolska djela 23,20Židovi, odgovori mladić, dogovorili su se zamoliti te da im dovedeš Pavla, sutra pred Sanhedrin, pod izgovorom jedne određenije istrage njegovog slučaja.
Apostolska djela 23,21Nadasve, ne dopusti se prevariti: bit će ih više od četrdeset za postaviti mu zasjedu; oni su se obvezali prisegom ništa ni jesti ni piti prije no što ga ne uklone; njihova je odluka veći donesena, oni samo čekaju tvoj pristanak. `
Apostolska djela 23,22Tribun otpusti mladića: ` Ne pričaj nikome, preporuči mu on, da si mi otkrio tu urotu. `
Apostolska djela 23,23On tada pozove dvojicu stotnika i reče im: ` Držite spremne za poći u Cezareju, od devet sati navečer, 200 vojnika, 70 konjanika i 200 pomoćnika .
Apostolska djela 23,24Da se također pripremi jahaće živinče za odvesti Pavla živog i zdravog upravitelju Feliksu .
Apostolska djela 23,25On napisa jedno pismo, ovog sadržaja:
Apostolska djela 23,26` Klaudije Lizija, njegovoj Ekselenciji upravitelju Feliksu, pozdrav!
Apostolska djela 23,27*Židovi su se domogli čovjeka kojeg ti šaljem i htjedoše ga pogubiti kad sam ja posredovao s postrojbom da bih im ga oduzeo, jer sam upravo saznao da je on rimski građanin.
Apostolska djela 23,28Kako bijah odlučio saznati čime ga optužuju, dao sam ga dovesti pred *Sanhedrin.
Apostolska djela 23,29Ustanovio sam da se optužba odnosi na njihove rasprave o njihovom *Zakonu, ali bez ikakvog terećenja koje bi zasluživalo smrt ili lance.
Apostolska djela 23,30Obaviješten da se priprema jedan atentat na tog čovjeka, ja ti ga šaljem naznačujući tužiteljima da tužbu protiv njega podnesu pred tebe.`
Apostolska djela 23,31Izvršavajući zapovijed koju bijahu primili, vojnici odvedoše Pavla i sprovedoše ga noću u Antipatridu.
Apostolska djela 23,32Sutradan, ostavljajući konjanike nastaviti s njim, oni se vratiše u tvrđavu.
Apostolska djela 23,33Po svom dolasku u Cezareju, konjanici predadoše pismo upravitelju i predstaviše mu Pavla.
Apostolska djela 23,34Upravitelj pročita pismo i zapita iz koje pokrajine Pavao bijaše podrijetlom. Obaviješten da to bijaše Cilicija:
Apostolska djela 23,35` Ja ću te saslušati, reče on, kad tvoji tužitelji također budu ovdje. ` On dade zapovijed da ga čuvaju u Herodovu *pretoriju .
Djela apostolska 23,1A Pavle pogledavši na skupštinu reče: ljudi braćo! ja sa svom dobrom savjesti življeh pred Bogom do samoga ovog dana.
Djela apostolska 23,2A poglavar sveštenički Ananija zapovjedi onima što stajahu kod njega da ga biju po ustima.
Djela apostolska 23,3Tada mu reče Pavle: tebe će Bog biti, zide okrečeni! I ti sjediš te mi sudiš po zakonu, a prestupajući zakon zapovijedaš da me biju.
Djela apostolska 23,4A oni što stojahu naokolo rekoše: zar psuješ Božijeg poglavara svešteničkoga?
Djela apostolska 23,5A Pavle reče: ne znadoh, braćo, da je poglavar sveštenički, jer stoji napisano: starješini naroda svojega da ne govoriš ružno.
Djela apostolska 23,6A znajući Pavle da je jedan dio sadukeja a drugi fariseja povika na skupštini: ljudi braćo! ja sam farisej i sin farisejev: za nad i za vaskrsenije iz mrtvijeh doveden sam na sud.
Djela apostolska 23,7A kad on ovo reče, postade raspra među sadukejima i farisejima, i razdijeli se narod.
Djela apostolska 23,8Jer sadukeji govore da nema vaskrsenija, ni anđela ni duha; a fariseji priznaju oboje.
Djela apostolska 23,9I postade velika vika, i ustavši književnici od strane farisejske prepirahu se među sobom govoreći: nikakvo zlo ne nalazimo na ovome čovjeku; ako li mu govori duh ili anđeo, da se ne suprotimo Bogu.
Djela apostolska 23,10A kad posta raspra velika, pobojavši se vojvoda da Pavla ne raskinu, zapovjedi da siđu vojnici i da ga otmu između njih, i da ga odvedu u oko.
Djela apostolska 23,11A onu noć stade Gospod preda njega i reče: ne boj se, Pavle, jer kao što si svjedočio za mene u Jerusalimu, tako ti valja i u Rimu svjedočiti.
Djela apostolska 23,12A kad bi dan, učiniše neki od Jevreja vijeću i zakleše se govoreći da neće ni jesti ni piti dokle ne ubiju Pavla.
Djela apostolska 23,13A bješe ih više od četrdeset koji ovu kletvu učiniše.
Djela apostolska 23,14Ovi pristupivši ka glavarima svešteničkijem i starješinama, rekoše: kletvom zaklesmo se da nećemo ništa okusiti dok ne ubijemo Pavla;
Djela apostolska 23,15Sad dakle vi sa saborom kažite vojvodi da ga sjutra svede k vama, kao da biste htjeli doznati bolje za njega; a mi smo gotovi da ga ubijemo prije nego se on približi.
Djela apostolska 23,16A sin sestre Pavlove čuvši ovu zasjedu dođe i uđe u oko i kaza Pavlu.
Djela apostolska 23,17A Pavle dozvavši jednoga od kapetana reče: ovo momče odvedi k vojvodi, jer ima nešto da mu kaže.
Djela apostolska 23,18A on ga uze i dovede k vojvodi, i reče: sužanj Pavle dozva me i zamoli da ovo momče dovedem k tebi koje ima nešto da ti govori.
Djela apostolska 23,19A vojvoda uzevši ga za ruku, i otišavši nasamo, pitaše ga: šta je što imaš da mi kažeš?
Djela apostolska 23,20A ono reče: Jevreji dogovoriše se da te zamole da sjutra svedeš Pavla k njima na skupštinu, kao da bi htjeli bolje ispitati za njega;
Djela apostolska 23,21Ali ti ih nemoj poslušati, jer ga čekaju od njih više od četrdeset ljudi koji su se zakleli da neće ni jesti ni piti dokle ga ne ubiju; i sad su gotovi, i čekaju tvoje obećanje.
Djela apostolska 23,22A vojvoda onda otpusti momče zapovjedivši mu: nikom ne kazuj da si mi ovo javio.
Djela apostolska 23,23I dozvavši dvojicu od kapetana reče: pripravite mi dvjesta vojnika da idu do Žesarije, i sedamdeset konjika i dvjesta strijelaca, po trećemu sahatu noći.
Djela apostolska 23,24I neka dovedu konje da posade Pavla, i da ga prate do Filiksa sudije.
Djela apostolska 23,25I napisa poslanicu u kojoj ovako govoraše:
Djela apostolska 23,26Od Klaudija Lisije čestitome Filiksu pozdravlje.
Djela apostolska 23,27Čovjeka ovoga uhvatiše Jevreji i šćahu da ga ubiju; ja pak dođoh s vojnicima i oteh ga doznavši da je Rimljanin.
Djela apostolska 23,28I želeći doznati uzrok za koji ga krive svedoh ga na njihovu skupštinu.
Djela apostolska 23,29Tada nađoh da ga krive za pitanja zakona njihova, a da nema nikakve krivice koja zaslužuje smrt ili okove.
Djela apostolska 23,30I doznavši ja ugovor Jevrejski o glavi ovoga čovjeka odmah ga poslah k tebi zapovjedivši i suparnicima njegovijem da pred tobom kažu što imaju na nj. Zdrav budi!
Djela apostolska 23,31A vojnici onda, kao što im se zapovjedi, uzeše Pavla i odvedoše ga noću u Antipatridu.
Djela apostolska 23,32A sjutradan ostavivši konjike da idu s njim, vratiše se u oko.
Djela apostolska 23,33A oni došavši u Žesariju, predaše poslanicu sudiji i izvedoše Pavla preda nj.
Djela apostolska 23,34A sudija pročitavši poslanicu zapita odakle je; i doznavši da je iz Kilikije
Djela apostolska 23,35Reče: ispitaću te kad suparnici tvoji dođu. I zapovjedi da ga čuvaju u dvoru Irodovom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje