Tražilica


Djela apostolska 25. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 25,1Kad dakle dođe I Festo u pokrajinu, poslije tri dana uzađe iz Cezareje u Jerusalem.
Djela apostolska 25,2Onda glavari svećenički i prvaci židovski pristupiše k njemu, i podigoše tužbu proti Pavlu, i zamoliše ga,
Djela apostolska 25,3Da im učini uslugu, te da ga pošlje u Jerusalem. A na putu htjeli su ga tada napasti i ubiti.
Djela apostolska 25,4I Festo reče, da Pavao ostaje u tamnici u Cezareji, a on da će naskoro otići.
Djela apostolska 25,5"Onda mogu", reče, "ovlašteni od vas poči s menom i tužiti ga, ako je taj čovjek što kriv."
Djela apostolska 25,6Pošto je proboravio među njima ne više od osam ili deset dana, siđe u Cezareju. Sutradan sjede na sudačku stolicu i zapovjedi, da dovedu Pavla.
Djela apostolska 25,7A kad ga dovedoše, stadoše oko njega Židovi, koji su bili došli iz Jerusalema, i mnoge i teške tužbe iznosili su, kojih nijesu mogli dokazati.
Djela apostolska 25,8Pavao se je branio: "Niti sam što skrivio protiv zakona židovskoga, ni protiv hrama, ni protiv cara."
Djela apostolska 25,9A Festo, hoteći ugoditi Židovima, upita Pavla: "Hoćeš li da ideš gore u Jerusalem, i ondje da ti preda mnom sude za to?"
Djela apostolska 25,10A Pavao reče: "Ja stojim na sudu carevu. Ovdje treba da mi se sudi. Židovima ništa nijesam skrivio, kao što ti najbolje znaš.
Djela apostolska 25,11Ako li sam skrivio, ili učinio što, što zaslužuje smrt, ne marim umrijeti. Ako li ništa nema na meni, za što me ovi tuže, nitko me ne može njima predati. Prizivam se na cara."
Djela apostolska 25,12Tada Festo, posvjetovavši se sa savjetnicima, odgovori: "Na cara si prizvao, k caru ćeš poći."
Djela apostolska 25,13A pošto prođe nekoliko dana, kralj Agripa i Berenika dođoše u Cezareju, da pozdrave Festa.
Djela apostolska 25,14T kad su ondje boravili više dana, reče Festo kralju za Pavla govoreći: "Feliks je ostavio u tamnici jednoga čovjeka.
Djela apostolska 25,15Kad sam bio ti Jerusalemu, izađoše preda me glavari svećenički i starješine židovske tražeći, da ga osudim.
Djela apostolska 25,16Ja im odgovorih, da nije običaj u Rimljana, da se tko osudi, prije nego se optuženi ne suoči s tužiteljima i ne primi mjesto, da se brani od onoga, za što je okrivljen.
Djela apostolska 25,17Kad se dakle oni ovdje sastadoše, bez ikakva odgađanja sutradan sjedoh na sudačku stolicu i zapovjedih, da dovedu čovjeka.
Djela apostolska 25,18Ali tužitelji, koji su stajali oko njega, ne iznesoše nijedne krivnje za zla djela, koja sam ja naslućivao;
Djela apostolska 25,19Nego su se prepirali s njim o nekim pitanjima svoje vjere i o nekakvu Isusu, koji je umro, a Pavao je tvrdio, da živi.
Djela apostolska 25,20Kako ja nijesam ništa razumio od te prepirke, rekoh, bi li htio ići u Jerusalem, i ondje da mu se sudi za ovo.
Djela apostolska 25,21A kad Pavao prizva, da ga se čuva do suda Augustova, zapovjedio sam, da ga čuvaju, dok ga ne pošljem k caru."
Djela apostolska 25,22A Agripa reče Festu: "l ja bih htio čuti toga čovjeka." A on reče: "Sutra ćeš ga čuti."
Djela apostolska 25,23I kad sutradan Agripa i Berenika dođoše s velikim sjajem i uđoše u sudnicu sa zapovjednicima i najuglednijim ljudima gradskim, dovedoše Pavla na, zapovijed Festovu.
Djela apostolska 25,24I reče Festo: "Kralju Agripa i vi svi nazočni! Vidite ovoga, zbog kojega je navaljivalo na mene sve mnoštvo Židova u Jerusalemu i ovdje vičući, da ne smije dulje da živi.
Djela apostolska 25,25A ja razabravši, da nije ništa učinio, što zaslužuje smrt, a i on sam prizva na Augusta, namislih da ga pošljem.
Djela apostolska 25,26Samo ne znam, što da sigurno za njega pišem mojem gospodinu. Zato ga i dovedoh pred vas, a osobito preda te, kralju Agripa, da bih, pošto bude ispitan, imao što pisati.
Djela apostolska 25,27Jer mi se čini bezrazložno sužnja poslati, a krivnje njegove ne naznačiti."
Djela apostolska 25,1 Fest dakle tri dana nakon dolaska u provinciju uziđe iz Cezareje u Jeruzalem.
Djela apostolska 25,2Veliki mu svećenici i prvaci židovski izniješe tužbu protiv Pavla te ga zaklinjahu
Djela apostolska 25,3ištući milost protiv Pavla: da ga pošalje u Jeruzalem. Jer spremali su zasjedu da ga putom smaknu.
Djela apostolska 25,4Ali Fest odvrati kako Pavao treba da ostane zatvoren u Cezareji, a i on da će uskoro onamo.
Djela apostolska 25,5"Ovlašteni dakle među vama, reče, neka sa mnom siđu pa ako na tom čovjeku ima krivnje, neka ga tuže.
Djela apostolska 25,6Pošto se u njih zadrži najviše osam ili deset dana, siđe u Cezareju. Sutradan sjede na sudačku stolicu i zapovjedi da se dovede Pavao.
Djela apostolska 25,7Kad se on pojavi, okružiše ga Židovi koji su sišli iz Jeruzalema i izniješe protiv njega mnoge i teške optužbe kojih ne mogahu dokazati.
Djela apostolska 25,8Pavao se branio: "Ničim se nisam ogriješio ni o židovski Zakon, ni o Hram, ni o cara.
Djela apostolska 25,9Nato Fest hoteći ugoditi Židovima, odvrati Pavlu: "Hoćeš li u Jeruzalem da ti se ondje za to sudi preda mnom?
Djela apostolska 25,10A Pavao će: "Stojim pred sudom carevim, gdje treba da mi se sudi. Židovima ništa ne skrivih, kao što i ti veoma dobro znaš.
Djela apostolska 25,11Ako sam pak doista što skrivio i učinio štogod što zavređuje smrt, ne izmičem smrti; ako li pak ne stoji ono za što me ovi tuže, nitko me ne može njima izručiti. Na cara se prizivljem!
Djela apostolska 25,12Tada se Fest posavjetova s vijećem pa odgovori: "Na cara si se prizvao, pred cara ćeš ići!
Djela apostolska 25,13Nekoliko dana poslije dođu kralj Agripa i Berenika u Cezareju da pozdrave Festa.
Djela apostolska 25,14Kako se ondje zadržaše nekoliko dana, izloži Fest kralju to o Pavlu: "Ima neki čovjek, reče, što ga je Feliks ostavio uznikom.
Djela apostolska 25,15Kad bijah u Jeruzalemu, izniješe veliki svećenici i starješine protiv njega tužbu i zatražiše osudu.
Djela apostolska 25,16Odgovorih im da u Rimljana nije običaj izručivati kojega čovjeka prije negoli se, optužen, suoči s tužiteljima i dobije prigodu da se brani od optužbe.
Djela apostolska 25,17Pošto zajedno dođosmo ovamo, bez ikakva odgađanja sjedoh ja sutradan na sudačku stolicu i zapovjedih dovesti toga čovjeka.
Djela apostolska 25,18Tužitelji ga okružiše, ali ne izniješe tužbe ni za jedno od zlodjela koja sam ja naslućivao,
Djela apostolska 25,19nego su protiv njega imali nešto prijeporno o svojoj vjeri i o nekom Isusu koji je umro, a Pavao tvrdi da je živ.
Djela apostolska 25,20Ne snalazeći se u takvoj raspravi, upitah bi li htio u Jeruzalem da mu se ondje za to sudi.
Djela apostolska 25,21Budući da se Pavao prizivom podložio presudi njegova Veličanstva, zapovjedih da ga čuvaju dok ga ne pošaljem caru.
Djela apostolska 25,22Na to će Agripa Festu: "Htio bih i ja čuti toga čovjeka." "Sutra ćeš ga, reče, čuti.
Djela apostolska 25,23Sutradan dakle dođu Agripa i Berenika s velikim sjajem te uđu u dvoranu zajedno s tisućnicima i najuglednijim gradskim muževima. Kad na zapovijed Festovu dovedu Pavla,
Djela apostolska 25,24reče Fest: "Agripa, kralju, i vi svi ovdje s nama nazočni, gledajte ovoga čovjeka! Zbog njega me sav narod židovski salijetao i u Jeruzalemu i ovdje vičući da on ne smije više živjeti.
Djela apostolska 25,25Ali ja nađoh da nije učinio ništa čime bi zaslužio smrt pa kad se on sam prizvao na njegovo Veličanstvo, odlučih poslati mu ga.
Djela apostolska 25,26Ja nemam ništa pouzdano o njemu napisati Gospodaru. Zato ga izvedoh pred vas, ponajpače preda te, kralju Agripa, da bih nakon ove istrage imao što napisati.
Djela apostolska 25,27Čini mi se doista besmislenim poslati uznika, a ne naznačiti optužbu protiv njega.
Apostolska djela 25,1A, tri dana nakon svog prispijeća u svoju pokrajinu, Festus se uspne iz Cezareje u Jeruzalem.
Apostolska djela 25,2*Veliki svećenici i ugledni Židovi mu se predstaviše za podnijeti tužbu protiv Pavla. Uporno,
Apostolska djela 25,3oni mu iskaše zaplotnički, kao jednu milost, prebacivanje Pavla u Jeruzalem; oni naime, htjedoše postaviti jednu zasjedu za ubiti ga na putu.
Apostolska djela 25,4Ali, Festus odgovori da mjesto zatvora bijaše u Cezareji i, da, na svaki način, on sam bi odmah pošao tamo.
Apostolska djela 25,5` Neka oni, između vas, koji su određeni, dodade on, pridruže se meni za sići u Cezareju i, ako ima nešto nepravilno kod tog čovjeka neka podnesu tužbu protiv njega! `
Apostolska djela 25,6Festus ne ostade kod njih više od osam ili deset dana. Kad je sišao u Cezareju, veći od sutra on zauze mjesto u sudu i dade zapovijed da dovedu Pavla.
Apostolska djela 25,7Kad ovaj bi ondje, *Židovi koji su sišli iz Jeruzalema, u krugu okolo njega, teretiše ga optužbama, brojnim i ozbiljnim, ali oni ne bijahu sposobni potvrditi ih.
Apostolska djela 25,8Pavao zadrža svoju obranu: ` Ja nisam počinio prekršaja, govoraše on, ni protiv *zakona židovskog, ni protiv *Templa, ni protiv cara. `
Apostolska djela 25,9U želji da se dopadne Židovima, Festus načini Pavlu ovaj prijedlog: ` Prihvaćaš li ti uspeti se u Jeruzalem da ondje tvoja stvar bude suđena u mojoj nazočnosti? `
Apostolska djela 25,10Ali, Pavao uzvrati: ` Ja sam pred carskim sudom, tu ja dakle trebam biti suđen. Židovi, ja njima nisam učinio ništa krivo, kao što si se ti savršeno osvjedočio tome.
Apostolska djela 25,11Ako sam ja zaista krivac, ako sam počinio kakav zločin koji zaslužuje smrt, ja ne mislim oteti se smrti. Ali, ako optužbe, kojima me ovi ljudi terete, poništavaju se, nitko nema pravo izručiti me njihovoj milosti. Ja se tome pozivam na cara . `
Apostolska djela 25,12Festus, se tada prikloni njegovom mišljenju i odgovori: ` Ti se pozivaš na cara: ići ćeš pred cara.`
Apostolska djela 25,13Nekoliko dana bijaše isteklo kad kralj *Agripa i Berenika stigoše u Cezareju i posjetiše Festusa.
Apostolska djela 25,14A, kako oni ondje provedoše jedno stanovito vrijeme, Festus izvijesti kralja o Pavlovoj stvari: ` Ima ovdje, reče on, jedan čovjek kojeg je Feliks ostavio u zatvoru.
Apostolska djela 25,15Za mog boravka u Jeruzalemu, *veliki svećenici i starješine *Židova došli su podnijeti jednu tužbu protiv njega i zahtijevati njegovu osudu.
Apostolska djela 25,16Ja sam im odgovorio da nije pravilo kod Rimljana izručivati optuženika, a da se nije najprije suočio sa svojim tužiteljima i imao dopuštenje braniti se od njihovih navoda optužnice.
Apostolska djela 25,17Oni su se dakle našli ovdje i, a da mi nisu dali ni najmanje odgode, sutradan veći ja sam se našao u sudu i dao zapovijed dovesti tog čovjeka.
Apostolska djela 25,16Kad su se najzad stali okolo njega, tužitelji nisu iznijeli nikakve ozbiljne optužbe koje bih ja mogao pretpostaviti.
Apostolska djela 25,19Oni imaše s njim samo ne znam kakve prijepore u svezi s njihovom religijom i posebice jednim stanovitim Isusom koji je umro, ali za koje Pavao hoće držati još uvijek živim.
Apostolska djela 25,20Ne videći dakle, Ne videći pak kako ispuniti istragu jedne takve stvari, ja sam mu tada predložio otići u Jeruzalem da njegov predmet bude ondje suđen.
Apostolska djela 25,21Ali, Pavao se opskrbio prizivom za sačuvati njegov predmet sudskoj nadležnosti Njegovog Veličanstva i ja sam, dakle, dao zapovijed da ga čuvaju sve do njegovog pošiljanja pred cara. `
Apostolska djela 25,22*Agripa tada reče Festusu: `Ja bih želio čuti tog čovjeka u svoje vrijeme. — Veći sutra ti ćeš ga čuti, odgovori mu on. `
Apostolska djela 25,23Sutradan Agripa i Berenika stigoše, dakle, u velikom sjaju i stupiše u sudnicu, praćeni od visokih dužnosnika i gradskih odličnika. na zapovijed Festusovu, dovedoše Pavla
Apostolska djela 25,24i Festus uzme riječ: ` Kralju Agripa i vi svi, koji ste s nama, vi vidite ovog čovjeka. Cijelo židovsko pučanstvo mi je došlo radi njega, u Jeruzalem i sve do sada i sve do sada, kričeći da ga ne treba ostaviti na životu.
Apostolska djela 25,25Sa svoje strane, ja nisam u njegovim djelima otkrio ništa što bi zasluživalo smrt; veći, budući da se pozivao na Njegovo Veličanstvo, ja sam odlučio poslati ga njemu.
Apostolska djela 25,26Kako ja ne raspolažem nikakvim sigurnim podatkom za pisati vladaru na njegov račun, ja sam ga dao dovesti pred vas, naročito pred tebe, kralju Agripa, da bih bio u mjeri pisati mu, u nastavku ovog prijema.
Apostolska djela 25,27Bilo bi besmisleno naime, čini mi se, poslati jednog zatvorenika, a da se ne nabroje iskazi svjedoka koji ga optužuju. `
Djela apostolska 25,1A Fist onda primivši vlast poslije tri dana iziđe iz Žesarije u Jerusalim.
Djela apostolska 25,2Onda glavari sveštenički i starješine Jevrejske tužiše mu se na Pavla, i moljahu ga,
Djela apostolska 25,3Ištući milosti protiv njega, da ga pošlje u Jerusalim; i naređivahu zasjedu da ga ubiju na putu.
Djela apostolska 25,4A Fist odgovori da se Pavle čuva u Žesariji, a i on će sam skoro onamo da ide:
Djela apostolska 25,5Koji dakle mogu od vas, reče, neka idu sa mnom, i ako ima kakva krivica na tom čovjeku neka ga tuže.
Djela apostolska 25,6A pošto bi u njih ne više od deset dana, siđe u Žesariju, i sjutradan sjedavši na sudijsku stolicu zapovjedi da dovedu Pavla.
Djela apostolska 25,7A kad ga dovedoše, stadoše unaokolo Jevreji koji bijahu došli iz Jerusalima, i mnoge teške krivice iznošahu na Pavla, kojijeh ne mogahu posvjedočiti,
Djela apostolska 25,8Kad se on odgovaraše: niti zakonu Jevrejskome, ni crkvi, ni ćesaru što sagriješih.
Djela apostolska 25,9Ali Fist, hoteći Jevrejima učiniti na volju, odgovori Pavlu i reče: hoćeš da ideš gore u Jerusalim i ondje da ti sudim za to?
Djela apostolska 25,10A Pavle reče: ja stojim na sudu ćesarevu, ovdje treba da mi se sudi: Jevrejima ništa nijesam skrivio, kao što i ti najbolje znaš.
Djela apostolska 25,11Ako li sam skrivio, ili učinio što što zaslužuje smrt, ne marim umrijeti; ako li pak ništa nema na meni šta ovi na mene potvoraju, niko me ne može njima predati. Žesaru idem.
Djela apostolska 25,12Tada Fist, pogovorivši sa savjetnicima, odgovori: ćesaru reče da hoćeš: ćesaru ćeš poći.
Djela apostolska 25,13A pošto prođe nekoliko dana, Agripa car i Vernikija siđoše u Žesariju da pohode Fista.
Djela apostolska 25,14I budući da ondje mnogo dana ostaše, kaza Fist caru za Pavla govoreći: čovjeka jednoga ostavio je Filiks u tamnici,
Djela apostolska 25,15Za kojega, kad ja bijah u Jerusalimu, iziđoše preda me glavari sveštenički i starješine Jevrejske moleći da ga osudim.
Djela apostolska 25,16Ja im odgovorih da nije običaj u Rimljana da se prije pokloni kakav čovjek na smrt dok se optuženi ne suoči s onima koji ga tuže, i ne primi mjesto da odgovara za svoju krivicu.
Djela apostolska 25,17A kad se oni ovdje sastaše, nikakvoga odlaganja ne učinih, i sjutradan sjedavši na sudijsku stolicu zapovjedih da dovedu čovjeka.
Djela apostolska 25,18A oko njega stavši suparnici ni jedne krivice koje ja mišljah ne iznesoše.
Djela apostolska 25,19Nego imahu protiv njega nekakva pitanja o svojemu sujeverju, i o nekakvom Isusu, koji je umro pa Pavle govoraše da je živ.
Djela apostolska 25,20A ja ne znajući u ovome poslu šta ću činiti, rekoh bi li htio ići u Jerusalim i onamo da mu se sudi za ovo.
Djela apostolska 25,21A kad Pavle reče da ga čuvamo do suda Avgustova, zapovjedih da ga čuvaju dokle ga pošljem k ćesaru.
Djela apostolska 25,22A Agripa reče Fistu: i ja bih rad čuti toga čovjeka. A on reče: sjutra ćeš ga čuti.
Djela apostolska 25,23Sjutradan pak, kad Agripa i Vernikija dođoše s velikijem ponosom, i uđoše u sudnicu s vojvodama i sa starješinama onoga grada, i kad zapovjedi Fist, dovedoše Pavla.
Djela apostolska 25,24I reče Fist: Agripa care! i svi koji ste s nama! Vidite ovoga za kojega mi sve mnoštvo Jevreja dosađivaše i u Jerusalimu i ovdje, vičući da ne valja da on više živi.
Djela apostolska 25,25A ja doznavši da on ništa nije učinio što zaslužuje smrt, a i on sam reče da će da ide k svijetlome ćesaru, namislih da ga pošljem,
Djela apostolska 25,26Za kojega nemam šta upravo pisati gospodaru. Zato ga i dovedoh pred vas, a osobito preda te, Agripa care, da bih, pošto bude ispitivanje, imao šta pisati.
Djela apostolska 25,27Jer mi se čini ludo sužnja poslati, a krivice njegove ne javiti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje