Tražilica


Djela apostolska 28. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 28,1Kad se izbavismo, tada doznasmo, da se otok zove Malta.
Djela apostolska 28,2A domoroci su se ponijeli prema nama vanredno čovječno, jer naložiše oganj i primiše nas sve zbog dažda, što se je srušio, i zbog zime.
Djela apostolska 28,3A kad Pavao skupi svežanj granja i naloži na oganj, izađe zmija od vrućine i ujede ga za ruku.
Djela apostolska 28,4I kad vidješe barbari zmija, gdje visi o ruci njegovoj, počeše govoriti jedan drugome: "Jamačno je ovaj čovjek krvnik, kojega izbavljena od mora pravda ne ostavi da živi."
Djela apostolska 28,5A on otrese zmiju u oganj, i ne bi mu ništa zlo.
Djela apostolska 28,6A oni su čekali, da on oteče, ili ujedanput da padne mrtav. A kad su zadugo čekali i vidjeli, da mu ništa zlo ne bi, promijeniše se i rekoše, da je on bog.
Djela apostolska 28,7A u onoj okolini bilo je imanje poglavara otoka po imenu Publija, koji nas primi i pogosti ljubezno tri dana.
Djela apostolska 28,8A dogodi se, da je otac Publijev ležao od groznice i od srdobolje. K njemu uđe Pavao, pomoli se, stavi ruke na njega i ozdravi ga.
Djela apostolska 28,9A kad to bi, dolazili su i drugi, koji su bili bolesni na otoku, i iscjeljivali se.
Djela apostolska 28,10I počastili su nas mnogim častima, i kad smo odlazili, spremiše nam, što nam je trebalo.
Djela apostolska 28,11A poslije tri mjeseca otplovismo na lađi Aleksandrijskoj, koja je bila prezimila na otoku, a imala je kao znak Dioskure.
Djela apostolska 28,12I doplovivši u Sirakuzu ostadosmo ondje tri dana.
Djela apostolska 28,13A odanle otplovivši dođosmo u Regij; i poslije jednoga dana, kad duhnu jug, dođosmo drugi dan u Puteole.
Djela apostolska 28,14Ondje nađosmo braću, i oni nas zamoliše, da ostanemo kod njih sedam dana; i tako mi odosmo u Rim.
Djela apostolska 28,15I odanle čuvši braća za nas izađoše nam u susret do Apijeva trga i Tri krčme. I kad ih vidje Pavao, dade hvalu Bogu i ohrabri se.
Djela apostolska 28,16A kad dođosmo u Rim, Pavlu bi dopušteno da živi napose u svom stanu s vojnikom, koji ga je čuvao.
Djela apostolska 28,17A poslije tri dana sazva prvake židovske. I kad se skupiše, poče im govoriti: "Ljudi braćo, Ja nijesam ništa učinio protiv naroda ili protiv običaja otaca naših, a Jerusalem predade me kao sužnja u ruke Rimljanima.
Djela apostolska 28,18I kad su oni izvidjeli za mene, htjeli su da me puste, jer nije bilo na meni nikakve smrtne krivnje.
Djela apostolska 28,19A kad se Židovi usprotiviše bio sam prisiljen da se prizovem na cara, a ne kao da bih svoj narod imao što tužiti.
Djela apostolska 28,20Radi toga uzroka zamolio sam vas, da vas vidim i da progovorim s vama; jer zbog nade Izraelove okovan sam ovim lancem,"
Djela apostolska 28,21A Oni mu rekoše: "Mi niti smo primili pisma za te iz Judeje, niti je došao tko od braće, da javi ili da govori što zlo za tebe.
Djela apostolska 28,22Nego molimo da čujemo od tebe što misliš; jer nam je poznato za ovu sljedbu, da joj se protive svuda."
Djela apostolska 28,23U određeni dan dođe k njemu još ih više u stan. On im je razlagao svjedočeći kraljevstvo Božje i uvjeravajući ih za Isusa iz zakona Mojsijeva i proroka od jutra do mraka.
Djela apostolska 28,24I jedni su vjerovali njegovim riječima, a drugi nijesu vjerovali.
Djela apostolska 28,25k kako su bili nesložni među sobom, stadoše se razilaziti, kad reče Pavao jednu riječ: "Dobro je rekao Duh Sveti preko proroka Izaije ocima vašim
Djela apostolska 28,26Govoreći: 'Idi k narodu tome i reci: Slušat ćete, a nećete razumjeti; i gledat ćete, a nećete vidjeti.
Djela apostolska 28,27Jer je otvrdnulo srce naroda ovoga, i ušima teško čuju, i oči svoje zatisnuše, da kako ne vide očima, i ušima ne čuju, i srcem ne razumiju, i da se ne obrate, da Ih no ozdravim.'
Djela apostolska 28,28Neka vam je dakle na znanje, da je ovo spasenje Božje poslano neznabošcima, i oni će čuti,"
Djela apostolska 28,29I kad on reče ovo, odoše Židovi žestoko se prepirući među sobom.
Djela apostolska 28,30A on ostade pune dvije godine u svojemu najmljenom stanu, i primao je sve, koji su mu dolazili,
Djela apostolska 28,31Propovijedajući kraljevstvo Božje, i učeći o Gospodinu Isusu Kristu sa svom slobodom, bez zabrane.
Djela apostolska 28,1 Jednom spašeni, doznasmo da se otok zove Malta.
Djela apostolska 28,2Urođenici nam iskazivahu nesvakidašnje čovjekoljublje. Zapališe krijes i okupiše nas oko njega jer je počela kiša i bilo zima.
Djela apostolska 28,3Pavao nakupi naramak granja i baci na krijes kadli zbog vrućine izađe zmija i pripije mu se za ruku.
Djela apostolska 28,4Kad su urođenici vidjeli gdje mu životinja visi o ruci, govorili su među sobom: "Ovaj je čovjek zacijelo ubojica: umakao je moru i Pravda mu ne da živjeti.
Djela apostolska 28,5Ali on otrese životinju u vatru i ne bi mu ništa;
Djela apostolska 28,6a oni očekivahu da će oteći i umah se srušiti mrtav. Pošto su dugo čekali i vidjeli da mu se ništa neobično nije dogodilo, promijeniše mišljenje te stadoše govoriti da je bog.
Djela apostolska 28,7U okolici onoga mjesta bilo je imanje prvaka otoka, imenom Publija. On nas je primio i tri dana uljudno gostio.
Djela apostolska 28,8A Publijeva je oca uhvatila ognjica i srdobolja pa je ležao. Pavao uđe k njemu, pomoli se, stavi na nj ruke i izliječi ga.
Djela apostolska 28,9Nakon toga su dolazili i drugi koji na otoku bijahu bolesni te ozdravljali.
Djela apostolska 28,10Oni nas mnogim počastima počastiše i na odlasku nam priskrbiše što je potrebno.
Djela apostolska 28,11Nakon tri mjeseca otplovismo aleksandrijskom lađom koja je prezimila na otoku i imala za znak Dioskure.
Djela apostolska 28,12Doplovismo u Sirakuzu i ostadosmo ondje tri dana.
Djela apostolska 28,13Odande ploveći uz obalu, stigosmo u Regij. Sutradan okrenu južnjak te za dva dana stigosmo u Puteole.
Djela apostolska 28,14Ondje nađosmo braću koja nas zamoliše da ostanemo u njih sedam dana. Tako stigosmo u Rim.
Djela apostolska 28,15Kada su tamošnja braća čula za nas, iziđoše nam u susret do Apijeva trga i Triju gostionica. Kad ih Pavao ugleda, zahvali Bogu i ohrabri se.
Djela apostolska 28,16A kad uđosmo u Rim, Pavlu su dopustili stanovati zasebno, zajedno s vojnikom koji ga je čuvao.
Djela apostolska 28,17Nakon tri dana sazva on židovske prvake. Kad se sabraše, reče im: "Ja, braćo, ne učinih ništa protiv naroda ni običaja otačkih, a ipak me okovana u Jeruzalemu predadoše u ruke Rimljana.
Djela apostolska 28,18Oni me nakon istrage htjedoše pustiti jer nije na meni bilo ništa čime bih bio zaslužio smrt.
Djela apostolska 28,19Kako se Židovi tome opriješe, bio sam prisiljen prizvati se na cara; ne dakle stoga što bih imao bilo za što tužiti svoj narod.
Djela apostolska 28,20S toga dakle razloga zamolih vidjeti vas i obratiti vam se jer zbog nade Izraelove nosim ove verige.
Djela apostolska 28,21Oni mu odvrate: "Mi o tebi nismo primili nikakva pisma iz Judeje niti nam je tko od pristigle braće o tebi što zlo javio ili rekao.
Djela apostolska 28,22Nego htjeli bismo od tebe čuti što misliš jer o toj sljedbi znamo samo da joj se posvuda proturječi.
Djela apostolska 28,23Nato urekoše dan pa dođoše mnogi k njemu u stan. Izlagao im je i svjedočio o kraljevstvu Božjemu te ih od jutra do večeri iz Mojsijeva Zakona i Proroka uvjeravao o Isusu.
Djela apostolska 28,24I jedne uvjeriše njegove riječi, a drugi nisu vjerovali.
Djela apostolska 28,25Nesložni tako među sobom, stadoše se razilaziti kadli im Pavao reče još jednu riječ: "Lijepo Duh Sveti po Izaiji proroku reče ocima vašim:
Djela apostolska 28,26Idi k tomu narodu i reci mu: Slušat ćete, slušati - i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati - i nećete vidjeti!
Djela apostolska 28,27Jer usalilo se srce naroda ovoga: uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih izliječim.
Djela apostolska 28,28Neka vam je dakle svima znano: poganima je poslano ovo spasenje Božje; oni će poslušati!
Djela apostolska 28,29#
Djela apostolska 28,30Pavao osta pune dvije godine u svom unajmljenom stanu gdje je primao sve koji su dolazili k njemu,
Djela apostolska 28,31propovijedao kraljevstvo Božje i naučavao o Gospodinu Isusu Kristu sa svom slobodom, nesmetano.
Apostolska djela 28,1Kad smo jednom izmakli opasnosti, doznali smo da se otok zove Malta.
Apostolska djela 28,2Domoroci su nam posvjedočili jednu izuzetnu ljudskost. Zapalivši naime, jednu veliku vatru, oni su nas prikupili uz nju, jer kiša je stala padati i bijaše hladno.
Apostolska djela 28,3Pavao bijaše sakupio naramak suhog drveta i bacao ga u vatru, kad vrućina istjera jednu zmiju koja mu se zakači za ruku.
Apostolska djela 28,4Kad su ugledali tu životinju koja visješe na njegovoj ruci, domoroci govoraše jedni drugima: `Taj je čovjek sigurno jedan ubojica; on je izmakao moru, ali božanska pravda mu ne dopušta preživjeti. `
Apostolska djela 28,5Pavao, u stvari, otrese zvijer u vatru ne osjetivši ni najmanju bol.
Apostolska djela 28,6Oni očekivaše vidjeti ga nadimati se, li ukočena pasti mrtvog; ali, nakon jedne duge stanke, oni ustanoviše da mu se ništa neprirodno nije dogodilo. Promijenivši tada mišljenje, oni ponavljaše: ` To je bog! `
Apostolska djela 28,7Bijaše tu, u okolici, zemlje koja pripadaše otočkom prvaku, zvanom Publije. On nas je primio i prijateljski udomio tijekom tri dana.
Apostolska djela 28,8Njegov je otac tada bio vezan za postelju, u groznici i sa srdoboljom. Pavao se nađe uz njegovo uzglavlje i, molitvom i *polaganjem ruku, on ga ozdravi.
Apostolska djela 28,9Nakon toga, svi drugi stanovnici otoka koji bijahu bolesni dolažaše k njemu i, po redu, bijahu iscjeljivani.
Apostolska djela 28,10Oni su nam dali mnogostruke znakove časti i, kad smo kretali na more, opskrbili su naše potrebe.
Apostolska djela 28,11Tri mjeseca kasnije isplovismo na more na jednoj lađi koja bijaše prezimila na otoku; ona bijaše iz Aleksandrije i nosaše Dioskure kao stijeg.
Apostolska djela 28,12Bijasmo pristali u Sirakuzu za jedan trodnevni odmor.
Apostolska djela 28,13Otuda, ploveći uz obalu, dosegli smo Reggio. Sutradan, južni se vjetar diže i mi smo u dva dana stigli u Puzole.
Apostolska djela 28,14Ondje smo našli braću koja su nas pozvala provesti jedan tjedan kod njih. Eto kako smo išli u Rim.
Apostolska djela 28,15Od tog grada braća koja bijahu saznala za naš dolazak, došla su nam u susret sve do Apijeva Foruma i kod Tri Taverne; kad ih vidje, Pavao zahvali Bogu; bijaše on povratio pouzdanje.
Apostolska djela 28,16Od našeg dolaska u Rim, Pavao bijaše dobio dozvolu imati jedno osobno obitavalište s jednim vojnikom da ga čuva.
Apostolska djela 28,17Tri dana kasnije, on pozva *židovske odličnike da se ondje nađu. Kad bijahu okupljeni on im reče: ` Braćo, ja koji nisam ništa učinio protiv našeg naroda ili protiv pravila primljenih od naših otaca, ja sam zatvorenik od kad sam u Jeruzalemu izručen u ruke Rimljanima.
Apostolska djela 28,18U tijeku njihove istrage, ovi posljednji su me htjeli osloboditi, jer ne bijaše ničeg u mom slučaju što bi zasluživalo smrt.
Apostolska djela 28,19Ali, židovska oporba me prinudila pozvati se na cara, a da ipak nisam doveo u pitanje pripadnost svom narodu.
Apostolska djela 28,20To je razlog s kojeg ja tražim vidjeti vas i sastati se s vama. U stvari, zbog ufanja Izraelova ja nosim ove lance. `
Apostolska djela 28,21Oni mu odgovoriše: ` Mi nismo, što se tiče nas, nikakvog pisma iz Judeje o tebi i ni jedan brat, po svom dolasku, nije nam priopćio izvješće ili glasine na tvoj račun.
Apostolska djela 28,22Veći te mi molimo saslušati tebe osobno to što ti misliš; jer, za tvoju sljedbu, mi znamo da ona posvuda nailazi na oporbu. `
Apostolska djela 28,23Budući s njim dogovorili dan oni dođoše k njemu u još većem broju. U svojem predstavljanju, Pavao svjedočaše o *Kraljevstvu Božjem i, od jutra do večeri, on se trudio uvjeriti ih, govoreći o Isusu počev od Zakona Mojsijevog i proroka .
Apostolska djela 28,24Jedni se pustiše uvjeriti onim što on govoraše, drugi odbiše vjerovati.
Apostolska djela 28,25U času odlaska, oni još uvijek ne bijahu složni između sebe; Pavao dodade još samo jednu riječ: ` Kako je točna, ova riječ koju Sveti Duh reče vašim očevima po proroku Izaiji:
Apostolska djela 28,26Idi k ovom narodu i reci mu: slušat ćete, nećete razumjeti; Gledat ćete, nećete vidjeti.
Apostolska djela 28,27Jer srce ovog naroda je otupjelo, Oni su postali tvrdi na uhu, Oni su zatvorili oči, Da ne vide očima svojim, Da ne čuju ušima svojim, Da ne razumiju svojim srcem, I da se ne okrenu prema Bogu. I da ih ja izliječim?
Apostolska djela 28,28Znajte dobro, dakle: *poganima je spas poslan od Boga; oni, oni će slušati . `
Apostolska djela 28,30Pavao poživje tako dvije pune godine o svom trošku i primaše on sve one koji k njemu dolažaše,
Apostolska djela 28,31objavljujući Kraljevstvo Božje i poučavajući ono što se tiče Gospodina Isusa Krista s jednim punim pouzdanjem i bez zapreka.
Djela apostolska 28,1I kad iziđoše srećno iz lađe, tada razumješe da se ostrvo zove Melit.
Djela apostolska 28,2A divljaci činjahu nam ne malu ljubav, jer naložiše oganj i primiše nas sve zbog dažda koji iđaše, i zbog zime.
Djela apostolska 28,3A Pavle zgrabivši gomilu granja naloži na oganj, i izišavši zmija od vrućine skoči mu na ruku.
Djela apostolska 28,4I kad vidješe divljaci zmiju gdje visi o ruci njegovoj, govorahu jedan drugome: jamačno je ovaj čovjek krvnik, kojega izbavljena od mora sud Božij ne ostavi da živi.
Djela apostolska 28,5A on otresavši zmiju u oganj ne bi mu ništa zlo.
Djela apostolska 28,6A oni čekahu da on oteče ili ujedanput da padne mrtav. A kad zadugo čekaše, i vidješe da mu ništa zlo ne bi, promijeniše se, i govorahu da je on Bog.
Djela apostolska 28,7A naokolo oko onoga mjesta bijahu sela poglavara od ostrva po imenu Poplija, koji nas primi i ugosti ljubazno tri dana.
Djela apostolska 28,8A dogodi se da otac Poplijev ležaše od groznice i od srdobolje, kojemu ušavši Pavle pomoli se Bogu i metnu ruke svoje na nj i iscijeli ga.
Djela apostolska 28,9A kad to bi, dolažahu i drugi koji bijahu bolesni na ostrvu onome, i iscjeljivahu se.
Djela apostolska 28,10I poštovahu nas velikijem častima; i kad pođosmo, spremiše nam što je od potrebe.
Djela apostolska 28,11A poslije tri mjeseca odvezosmo se na lađi Aleksandrijskoj, koja je bila prezimila na ostrvu, i bijahu na njoj napisani Dioskuri.
Djela apostolska 28,12I doplovivši u Sirakuzu ostasmo ondje tri dana.
Djela apostolska 28,13A onande otplovivši dođosmo u Rigiju; i poslije jednoga dana kad dunu jug, dođosmo drugi dan u Potiole.
Djela apostolska 28,14Ondje nađemo braću, i oni nas zamole te ostanemo kod njih sedam dana; i tako pođosmo u Rim.
Djela apostolska 28,15I odande čuvši braća za nas iziđoše nam na susret tja do Apijeva pazara i tri krčme. I kad ih vidje Pavle, dade hvalu Bogu, i oslobodi se.
Djela apostolska 28,16A kad dođosmo u Rim, kapetan predade sužnje vojvodi. Ali se Pavlu dopusti da živi gdje hoće s vojnikom koja ga čuvaše.
Djela apostolska 28,17A poslije tri dana Pavle sazva starješine Jevrejske. I kad se oni skupiše, govoraše im: ljudi braćo! ja ništa ne učinih protivno narodu ili običajima otačkijem; i Jerusalimljani predaše me kao sužnja u ruke Rimljanima,
Djela apostolska 28,18Koji izvidjevši za mene šćahu da me puste, jer se ne nađe na meni nijedna smrtna krivica.
Djela apostolska 28,19Ali kad Judejci govorahu nasuprot, natjera me nevolja da se ištem pred ćesara, ne kao da bih svoj narod imao što tužiti.
Djela apostolska 28,20Toga radi uzroka zamolih vas da se vidimo i da se razgovorimo; jer nada radi Izrailjeva okovan sam u ovo gvožđe.
Djela apostolska 28,21A oni mu rekoše: mi niti primismo pisma za te iz Judeje; niti dođe ko od braće da javi ili da govori što zlo za tebe.
Djela apostolska 28,22Nego molimo da čujemo od tebe šta misliš; jer nam je poznato za ovu jeres da joj se svuda nasuprot govori.
Djela apostolska 28,23I odredivši mu dan dođoše k njemu u gostionicu mnogi; kojima kazivaše svjedočeći carstvo Božije i uvjeravajući ih za Isusa iz zakona Mojsijeva i iz proroka od jutra do samoga mraka.
Djela apostolska 28,24I jedni vjerovahu onome što govoraše a jedni ne vjerovahu.
Djela apostolska 28,25A budući nesložni među sobom, odlažahu kad reče Pavle jednu riječ: dobro kaza Duh sveti preko proroka Isaije ocevima našijem
Djela apostolska 28,26Govoreći: idi k narodu ovome i kaži: ušima ćete čuti i nećete razumjeti; i očima ćete gledati i nećete vidjeti.
Djela apostolska 28,27Jer odrveni srce ovoga naroda, i ušima teški čuju, i očima svojijem zažmuriše da kako ne vide očima, i ušima ne čuju, i da se ne obrate da ih iscijelim.
Djela apostolska 28,28Da vam je dakle na znanje da se neznabošcima posla spasenije Božije, oni će i čuti.
Djela apostolska 28,29I kad on ovo reče, otidoše Jevreji prepirući se među sobom.
Djela apostolska 28,30A Pavle ostade pune dvije godine o svome trošku, i dočekivaše sve koji mu dolažahu,
Djela apostolska 28,31Propovijedajući carstvo Božije, i učeći o Gospodu našemu Isusu Hristu slobodno, i niko mu ne branjaše.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje