Tražilica


Djela apostolska 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 3,1A Petar i Ivan išli su gore u hram na molitvu o devetoj uri.
Djela apostolska 3,2I bio je jedan čovjek hrom od rođenja svoga, kojega su nosili i svaki dar, metali pred vrata hramska koja se zovu Krasna, da prosi milostinju od onih, koji ulaze u hram.
Djela apostolska 3,3Kad je on vidio Petra i Ivana gdje hoće da uđu u hram, zamoli milostinju.
Djela apostolska 3,4A Petar pogleda na njega s Ivanom i reče: "Pogledaj na nas!"
Djela apostolska 3,5On pogleda na njih nadajući se, da će što dobiti od njih.
Djela apostolska 3,6A Petar reče: "Srebra i zlata nema u mene; ali što imam, ovo ti dajem: "U ime Isusa Krista Nazarećanina ustani, i hodi!"
Djela apostolska 3,7I uze ga za desnicu i podiže ga. Odmah se utvrdiše njegova stopala i gležnji.
Djela apostolska 3,8I skoči, i mogao je stajati i hodati. I uđe s njima u hram idući i skačući i hvaleći Boga.
Djela apostolska 3,9Sav je narod vidio, gdje ide i hvali Boga.
Djela apostolska 3,10Upoznaše u njemu čovjeka, koji je bio zbog milostinje sjedio kod krasnih vrata hramskih, i napuniše se čuda i udivljenja za ovo, što mu se dogodilo.
Djela apostolska 3,11A jer se je on držao Petra i Ivana, navali k njima sav narod u trijem, koji se zove Salomonov, i čudili su se.
Djela apostolska 3,12A kad to vidje Petar, progovori narodu: Ljudi Izrael, što se čudite ovome, ili što gledate na nas, kao da smo mi svojom moću ili pobožnošću učinili, da on hoda?
Djela apostolska 3,13Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi Slugu svojega Isusa, kojega vi predadoste i odrekoste ga se pred licem Pilatovim, kad je on bio odlučio da ga pusti.
Djela apostolska 3,14A vi se sveca i pravednika odrekoste i zaprosiste čovjeka ubojicu da vam se pokloni.
Djela apostolska 3,15Vi ubiste početnika života, kojega Bog oživi od mrtvih, čemu smo mi svjedoči.
Djela apostolska 3,16I zbog vjere u ime njegovo I ovoga, koga vidite i poznajete, utvrdi ime njegovo; i vjera, koja je po njemu, dade mu cijelo zdravlje pred svima vama.
Djela apostolska 3,17I sad, braćo, znam, da iz neznanja ono učiniste, kao i glavari vaši.
Djela apostolska 3,18A Bog je tako dao, da se ispuni ono, što je unaprijed javio na usta sviju proroka, da će trpjeti Krist.
Djela apostolska 3,19Činite dakle pokajanje i obratite se, da se unište grijehi vaši, da dođu vremena okrepe od lica Gospodnjega,
Djela apostolska 3,20I da pošlje Krista, kojega vam je odredio, Isusa.
Djela apostolska 3,21Njega dakle ima da nebo primi do vremena, kad se sve obnovi, kao što je Bog od početka navijestio na usta svetih proroka svojih.
Djela apostolska 3,22Tako reče Mojsije očevima: Proroka kao mene podignut će vam Gospodin Bog vaš iz vaše braće; njega slušajte u svemu, štogod vam kaže!
Djela apostolska 3,23A bit će, da će se svaka duša, koja ne posluša onoga proroka, istrijebiti iz naroda.
Djela apostolska 3,24I svi proroci od Samuela i potom, koji su govorili, navješćivali su ove dane.
Djela apostolska 3,25Vi ste sinovi proroka i zavjeta, što ga učini Bog s ocima vašim, kad reče Abrahamu: 'Po tvojim potomcima bit će blagoslovljeni svi narodi na zemlji.'
Djela apostolska 3,26Vama najprije Bog podiže Slugu svojega i posla ga, da vas blagosliva, da se svaki od vas obrati od pakosti svojih."
Djela apostolska 3,1 Petar i Ivan uzlazili su u Hram na devetu molitvenu uru.
Djela apostolska 3,2Upravo su donosili nekog čovjeka, hroma od majčine utrobe; njega bi svaki dan postavljali kod hramskih vrata, zvanih Divna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u Hram.
Djela apostolska 3,3On ugleda Petra i Ivana upravo kad zakoračiše u Hram te zamoli milostinju.
Djela apostolska 3,4Petar ga zajedno s Ivanom prodorno pogleda i reče: "Pogledaj u nas!
Djela apostolska 3,5Dok ih je molećivo motrio očekujući od njih nešto dobiti,
Djela apostolska 3,6reče mu Petar: "Srebra i zlata nema u mene, ali što imam - to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazarećanina hodaj!
Djela apostolska 3,7I uhvativši ga za desnu ruku, pridiže ga: umah mu omoćaše noge i gležnjevi
Djela apostolska 3,8pa skoči, uspravi se, stane hodati te uđe s njima u Hram hodajući, poskakujući i hvaleći Boga.
Djela apostolska 3,9Sav ga narod vidje kako hoda i hvali Boga.
Djela apostolska 3,10Razabraše da je to on - onaj koji je na Divnim vratima Hrama prosio milostinju - i ostadoše zapanjeni i izvan sebe zbog onoga što se s njim dogodilo.
Djela apostolska 3,11Kako se pak on držao Petra i Ivana, sav se narod zapanjen strča k njima u trijem zvani Salomonov.
Djela apostolska 3,12Kada to vidje Petar, obrati se narodu: "Izraelci, što se ovomu čudite? Ili što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću postigli da ovaj prohoda?
Djela apostolska 3,13Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga.
Djela apostolska 3,14Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica.
Djela apostolska 3,15Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci.
Djela apostolska 3,16"I po vjeri u njegovo ime, to je ime dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate: vjera u Njega vratila je ovomu potpuno zdravlje naočigled vas sviju.
Djela apostolska 3,17"I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši.
Djela apostolska 3,18Ali Bog tako ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti.
Djela apostolska 3,19Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši
Djela apostolska 3,20pa od Gospodina dođu vremena rashlade te on pošalje vama unaprijed namijenjenog Pomazanika, Isusa.
Djela apostolska 3,21Njega treba da nebo pridrži do vremena uspostave svega što obeća Bog na usta svetih proroka svojih odvijeka.
Djela apostolska 3,22"Mojsije tako reče: Proroka poput mene od vaše braće podignut će vam Gospodin, Bog vaš. Njega slušajte u svemu što vam god reče.
Djela apostolska 3,23I svaka duša koja ne posluša toga proroka, neka se iskorijeni iz naroda.
Djela apostolska 3,24"I svi Proroci koji su - od Samuela dalje - govorili, također su navijestili ove dane.
Djela apostolska 3,25"Vi ste sinovi proroka i Saveza koji sklopi Bog s ocima vašim govoreći Abrahamu: Potomstvom će se tvojim blagoslivljati sva plemena zemlje.
Djela apostolska 3,26Vama najprije podiže Bog Slugu svoga i posla ga blagoslivljati vas da se svatko obrati od opačina svojih.
Apostolska djela 3,1Petar i Ivan uspinjaše se u *Templ za molitvu u tri sata poslije podne.
Apostolska djela 3,2Donosili su tu jednog čovjeka koji bijaše obogaljen od rođenja svoga svaki dan postavljaše ga na vrata Templa zvana ` Lijepa Vrata ` za moliti milostinju u onih koji ulažaše u Templ.
Apostolska djela 3,3Kad vidje Petra i Ivana koji ulažaše u Templ, on ih zamoli za dobiti milostinju.
Apostolska djela 3,4Petar tada, kao i Ivan, upre pogled u njega: ` Pogledaj nas! `
Apostolska djela 3,5Čovjek ih promatraše, jer očekivaše dobiti nešto od njih.
Apostolska djela 3,6Petar tada reče: ` Zlata ili srebra, ja nemam; ali, ono što imam ja ti to dajem: u *ime Isusa Krista Nazorejca hodaj! `
Apostolska djela 3,7I, uzimajući ga za desnu ruku, on ga pokrenu ustati. U istom trenutku noge i zglobovi čovjekovi se učvrstiše:
Apostolska djela 3,8jednim skokom on ustade i prohoda; on uđe s njima u Templ hodajući, poskakujući i hvaleći Boga.
Apostolska djela 3,10Prepoznaše ga: bijaše to zaista onaj koji se nalažaše, za prositi, pokraj Lijepih Vrata Templa. I ljudi ostadoše potpuno iznenađeni i smeten onim što se njemu dogodilo.
Apostolska djela 3,11Ljudi ne puštaše Petra i Ivana; sav puk se strčavaše oko njih, iznenađen, u trijemu zvanom ` Solomonov Trijem . `
Apostolska djela 3,12Na taj prizor, Petar se obrati narodu: ` Izraeliti, zašto se iznenađujete onim što se događa? ili zašto upirete pogled u nas, kao to bijaše našom moći ili našom osobnom pobožnošću da smo dali prohodati ovom čovjeku?
Apostolska djela 3,13` Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog naših otaca, proslavio je svog slugu Isusa kojeg vi, bijaste izručili i kojeg vi odbiste u nazočnosti Pilatovoj, odlučenog, što se tiče njega, osloboditi ga.
Apostolska djela 3,14Vi ste odbili Sveca i Pravednika i zaiskali milost za jednog ubojicu.
Apostolska djela 3,15Princa *života kojeg ste dali pogubiti, Bog je uskrsnuo iz mrtvih mi smo mu svjedoci.
Apostolska djela 3,16Zahvaljujući vjeri u ime Isusovo, to Ime je upravo ojačalo ovog čovjeka kojeg gledate i kojeg poznajete; i vjera koja dolazi od Isusa vratila je ovom čovjeku cjelokupno zdravlje njegovo, u nazočnosti svih vas.
Apostolska djela 3,17` To kaže, Braćo, da u neznanju, ja to znam, vi ste to napravili, sve kao i vaši poglavari.
Apostolska djela 3,18Bog, on, unaprijed je najavio kroz usta svih *proroka da njegov *Spasitelj trpjet će i to je on ispunio.
Apostolska djela 3,19Obratite se dakle i priđite Bogu, da bi vaši grijesi bili izbrisani:
Apostolska djela 3,20tako će doći trenuci osvježenja dodijeljeni od Gospodina, kad on bude poslao Krista koji vam je namijenjen, Isusa,
Apostolska djela 3,21kojeg *nebo treba primiti sve do vremena kad će biti obnovljeno sve što je Bog govorio kroz usta svojih nekadašnjih *svetih proroka.
Apostolska djela 3,22Mojsije je najprije rekao: ` Gospodin Bog podići će za vas, između vas, jednak *proroku poput mene; slušajte ga sve što će vam reći.
Apostolska djela 3,23Svaka osoba koja ne bude slušala tog proroka bit će odstranjena iz naroda.
Apostolska djela 3,24I svi proroci od Samuela i njegovih nasljednika su, u svoje vrijeme, govorili za najaviti dane koje ćemo mi živimo.
Apostolska djela 3,25Vi ste sinovi proroka i * saveza koji je Bog zaključio s vašim očevima: U tvojem potomstvu, svaka obitelj zemlje bit će blagoslovljena.
Apostolska djela 3,26Za vas je Bog najprije podigao potom poslao svog Slugu da vas blagoslovi odvraćajući svakog od vas od njegovih zlodjela . `
Djela apostolska 3,1A Petar i Jovan iđahu zajedno gore u crkvu na molitvu u deveti sahat.
Djela apostolska 3,2I bijaše jedan čovjek hrom od utrobe matere svoje, kojega nošahu i svaki dan metahu pred vrata crkvena koja se zovu Krasna da prosi milostinju od ljudi koji ulaze u crkvu;
Djela apostolska 3,3Koji vidjevši Petra i Jovana da hoće da uđu u crkvu prošaše milostinju.
Djela apostolska 3,4A Petar pogledavši na nj s Jovanom, reče: pogledaj na nas.
Djela apostolska 3,5A on gledaše u njih misleći da će mu oni što dati.
Djela apostolska 3,6A Petar reče: srebra i zlata nema u mene, nego što imam ovo ti dajem: u ime Isusa Hrista Nazarećanina ustani i hodi.
Djela apostolska 3,7I uze ga za desnicu i podiže. I odmah se utvrdiše njegova stopala i gležnji.
Djela apostolska 3,8I skočivši ustade, i hođaše, i uđe s njima u crkvu idući i skačući i hvaleći Boga.
Djela apostolska 3,9I vidješe ga svi ljudi gdje ide i hvali Boga.
Djela apostolska 3,10A znadijahu ga da onaj bješe što milostinje radi sjeđaše kod Krasnijeh vrata crkvenijeh, i napuniše se čuda i straha za to što bi od njega.
Djela apostolska 3,11A kad se iscijeljeni hromi držaše Petra i Jovana, navališe k njima svi ljudi u trijem, koji se zvaše Solomunov, i čuđahu se.
Djela apostolska 3,12A kad vidje Petar, odgovaraše ljudima: ljudi Izrailjci! što se čudite ovome? ili šta gledate na nas, kao da smo svojom silom ili pobožnošću učinili da on ide?
Djela apostolska 3,13Bog Avraamov i Isakov i Jakovljev, Bog otaca našijeh, proslavi sina svojega Isusa, kojega vi predadoste i odrekoste ga se pred licem Pilatovijem kad on sudi da ga pusti.
Djela apostolska 3,14A vi sveca i pravednika odrekoste se, i isprosiste čovjeka krvnika da vam pokloni;
Djela apostolska 3,15A načelnika života ubiste, kojega Bog vasksre iz mrtvijeh, čemu smo mi svjedoci.
Djela apostolska 3,16I za vjeru imena njegova ovoga, koga vidite i poznajete, utvrdi ime njegovo; i vjera koja je kroza nj dade mu cijelo zdravlje ovo pred svima vama.
Djela apostolska 3,17I sad, braćo, znam da iz neznanja ono učiniste, kao i knezovi vaši.
Djela apostolska 3,18A Bog kako naprijed javi ustima sviju proroka svojijeh da će Hristos postradati, izvrši tako.
Djela apostolska 3,19Pokajte se dakle, i obratite se da se očistite od grijeha svojijeh, da dođu vremena odmaranja od lica Gospodnjega,
Djela apostolska 3,20I da pošlje naprijed narečenoga vam Hrista Isusa,
Djela apostolska 3,21Kojega valja dakle nebo da primi do onoga vremena kad se sve popravi, što Bog govori ustima sviju svetijeh proroka svojijeh od postanja svijeta.
Djela apostolska 3,22Mojsije dakle ocevima našijem reče: Gospod Bog vaš podignuće vam proroka iz vaše braće, kao mene; njega poslušajte u svemu što vam kaže.
Djela apostolska 3,23I biće da će se svaka duša koja ne posluša toga proroka istrijebiti iz naroda.
Djela apostolska 3,24A i svi proroci od Samuila i potom koliko ih god govori, i za ove dane javljaše.
Djela apostolska 3,25Vi ste sinovi proroka i zavjeta koji učini Bog s ocevima vašijem govoreći Avraamu: i u sjemenu tvojemu blagosloviće se svi narodi na zemlji.
Djela apostolska 3,26Vama najprije Bog podiže sina svojega Isusa, i posla ga da vas blagosilja da se svaki od vas obrati od pakosti svojijeh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje