Tražilica


Djela apostolska 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 6,1A u one dane, kad je rastao broj učenika, podigoše Grci viku na Hebreje, što su se njihove udovice zapostavljale, kad se dijelila hrana svaki dan.
Djela apostolska 6,2Tada dvanaestorica dozvaše mnoštvo učenika i rekoše: "Nije pravo, da mi zanemarujemo riječ Božju i da služimo oko stolova.
Djela apostolska 6,3Nađite dalje, braćo, među sobom sedam poštenih ljudi, punih Duha Svetoga i mudrosti! Njih ćemo postaviti nad ovim poslom.
Djela apostolska 6,4A mi ćemo nastojati oko molitve i službe riječi."
Djela apostolska 6,5I dopade se ovaj prijedlog cijeloj skupštini. I izabraše Stjepana, čovjeka puna vjere i Duha Svetoga, i Filipa i Prokora, i Nikanora i Timona, i Parmenu i Nikolu, došljake iz Antiohije.
Djela apostolska 6,6Ove postaviše pred apostole, i oni moleći se položiše ruke na njih.
Djela apostolska 6,7I riječ je Božja rasla, i broj se je učenika vrlo množio u Jerusalemu, i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.
Djela apostolska 6,8A Stjepan, pun milosti i jakosti, činio je velika čudesa i znake u narodu.
Djela apostolska 6,9Tada ustadoše neki iz sinagoge, koja se zove Oslobođenika, Cirenaca i Aleksandrinaca, i onih, koji su bili iz Cilicije i Azije, i stadoše se prepirati sa Stjepanom.
Djela apostolska 6,10Ali nijesu mogli odoljeti mudrosti i Duhu, kojim je govorio.
Djela apostolska 6,11Tada podgovoriše ljude, koji rekoše: "Čuli smo ga, gdje huli na Mojsija i na Boga."
Djela apostolska 6,12I pobuniše narod i starješine i književnike. Tada ga napadoše, uhvatiše ga i dovedoše pred visoko vijeće.
Djela apostolska 6,13I izvedoše lažne svjedoke, koji rekoše: "Ovaj čovjek ne prestaje držati govore protiv svetoga mjesta i zakona.
Djela apostolska 6,14Tako smo ga čuli gdje govori: Isus Nazarećanin razorit će ovo mjesto i izmijenit će običaje, koje nam predade Mojsije."
Djela apostolska 6,15Svi, koji su sjedili u visokom vijeću, upriješe oči u njega, vidješe lice njegovo kao lice anđela.
Djela apostolska 6,1 U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice.
Djela apostolska 6,2Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: "Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova.
Djela apostolska 6,3De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom,
Djela apostolska 6,4a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju Riječi.
Djela apostolska 6,5Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu.
Djela apostolska 6,6Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke.
Djela apostolska 6,7I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.
Djela apostolska 6,8Stjepan je pun milosti i snage činio velika čudesa i znamenja u narodu.
Djela apostolska 6,9Nato se digoše neki iz takozvane sinagoge Slobodnjaka, Cirenaca, Aleksandrinaca te onih iz Cilicije i Azije pa počeše raspravljati sa Stjepanom,
Djela apostolska 6,10ali nisu mogli odoljeti mudrosti i Duhu kojim je govorio.
Djela apostolska 6,11Onda podmetnuše neke ljude koji rekoše: "Čuli smo ga govoriti pogrdne riječi protiv Mojsija i Boga.
Djela apostolska 6,12Podjare i narod, starješine i pismoznance pa priđu, zgrabe ga i odvuku u Vijeće.
Djela apostolska 6,13Ondje namjestiše lažne svjedoke koji rekoše: "Ovaj čovjek neprestance govori protiv svetog Mjesta i Zakona.
Djela apostolska 6,14Čuli smo ga doista govoriti: `Isus Nazarećanin razvalit će ovo Mjesto i izmijeniti običaje koje nam predade Mojsije`.
Djela apostolska 6,15A svi koji su sjedili u Vijeću upriješe pogled u Stjepana te opaziše - lice mu kao u anđela.
Apostolska djela 6,1U ine dane, broj učenika se uvećavao, a Helenisti stadoše okrivljavati Hebreje jer njihove udovice bijahu zaboravile svoju svakodnevnu službu.
Apostolska djela 6,2Dvanaestorica sazvaše tada opći sabor učenika i rekoše: ` Ne priliči da zanemarimo riječ Božju radi službe oko stola.
Apostolska djela 6,3Potražite radije, između vas, Braćo, sedam ljudi, ispunjenih Duhom i mudrošću, mi ćemo ih zadužiti tom službom.
Apostolska djela 6,4Glede nas, mi ćemo nastaviti osiguravati molitvu i službu Riječi. `
Apostolska djela 6,5Taj prijedlog bi prihvaćen od sveg sabora: izabraše Stjepana, čovjeka punog vjere i Svetog Duha, Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenasa, i Nikolu, prozelita iz Antiohije;
Apostolska djela 6,6predstaviše ih *apostolima, pomoliše se i *položiše im ruke.
Apostolska djela 6,7Riječ Božja narastala je broj *učenika značajno se povećavao u Jeruzalemu; jedno mnoštvo *svećenika pokoravaše se vjeri.
Apostolska djela 6,8Pun milosti i moći, Stjepan izvođaše čuda i značajne *znakove među narodom.
Apostolska djela 6,9Ali, u međuvremenu, ljudi iz *sinagoge zvane Oslobođenici, s Cirencima i Aleksandijcima, ljudi iz Cilicije i iz Azije, uđoše u raspravu sa Stjepanom
Apostolska djela 6,10i, kako bijahu nesposobni suprotstaviti se mudrosti i Duhu koji obilježavaše njegove riječi,
Apostolska djela 6,11oni podmetnuše ljude za reći: ` Mi smo čuli izgovoriti riječi *huljenja protiv Mojsija i protiv Boga. `
Apostolska djela 6,12Oni pobuniše narod, *starješine i pismoznance, dograbiše Stjepana nenadano Stjepana i odvedoše ga u *Sanhedrin.
Apostolska djela 6,13Ondje namjestiše lažne svjedoke: ` Ovaj čovjek ovdje, govoraše oni, neprestano drži govore neprijateljske Svetom mjestu i *Zakonu;
Apostolska djela 6,14naime, mi smo ga čuli govoriti kako će Isus Nazorejac razrušiti ovo Mjesto i izmijeniti pravila koja nam je Mojsije prenio. `
Apostolska djela 6,15Svi oni koji sjeđaše u Sanhedrinu bijahu uprli oči u njega i vidješe njegovo lice kao lice jednog *anđela.
Djela apostolska 6,1A u ove dane, kad se umnožiše učenici, podigoše Grci viku na Jevreje što se njihove udovice zaboravljahu kad se dijeljaše hrana svaki dan.
Djela apostolska 6,2Onda dvanaestorica dozvavši mnoštvo učenika, rekoše: nije prilično nama da ostavimo riječ Božiju pa da služimo oko trpeza.
Djela apostolska 6,3Nađite dakle, braćo, među sobom sedam poštenijeh ljudi, punijeh Duha svetoga i premudrosti, koje ćemo postaviti nad ovijem poslom.
Djela apostolska 6,4A mi ćemo u molitvi i u službi riječi ostati.
Djela apostolska 6,5I ova riječ bi ugodna svemu narodu. I izabraše Stefana, čovjeka napunjena vjere i Duha svetoga, i Filipa, i Prohora, i Nikanora, i Timona, i Parmena, i Nikolu pokrštenjaka iz Antiohije.
Djela apostolska 6,6Ove postaviše pred apostole i oni pomolivši se Bogu metnuše ruke na njih.
Djela apostolska 6,7I riječ Božija rastijaše, i množaše se vrlo broj učenika u Jerusalimu. I sveštenici mnogi pokoravahu se vjeri.
Djela apostolska 6,8A Stefan pun vjere i sile činjaše znake i čudesa velika među ljudima.
Djela apostolska 6,9Tada ustaše neki iz zbornice koja se zove Liverćanska i Kirinačka i Aleksandrijnačka i onijeh koji bijahu iz Kilikije i Azije, i prepirahu se sa Stefanom.
Djela apostolska 6,10I ne mogahu protivu stati premudrosti i Duhu kojijem govoraše.
Djela apostolska 6,11Tada podgovoriše ljude te kazaše: čusmo ga gdje huli na Mojsija i na Boga.
Djela apostolska 6,12I pobuniše narod i starješine i književnike, i napadoše i uhvatiše ga, i dovedoše ga na sabor.
Djela apostolska 6,13I izvedoše lažne svjedoke koji govorahu: ovaj čovjek ne prestaje huliti na ovo sveto mjesto i na zakon.
Djela apostolska 6,14Jer ga čusmo gdje govori: ovaj Isus Nazarećanin razvaliće ovo mjesto, i izmijeniće običaje koje nam ostavi Mojsije.
Djela apostolska 6,15I pogledavši na nj svi koji sjeđahu na saboru vidješe lice njegovo kao lice anđela.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje