Tražilica


Efežanima 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Efežanima 1,1Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, svetima, koji su u Efezu, i vjernima u Kristu Isusu.
Efežanima 1,2Milost vam i mir od Boga Oca našega i Gospodina Isusa Krista!
Efežanima 1,3Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Kristu.
Efežanima 1,4U njemu nas je izabrao prije Postanja svijeta, da budemo sveti i neokaljani pred njim,
Efežanima 1,5U ljubavi nas je predodredio po Isusu Kristu za svoje sinove po slobodnoj odluci volje svoje,
Efežanima 1,6Da slavimo slavnu milost njegovu, kojom nas je obdario u ljubljenome Sinu svojemu,
Efežanima 1,7U kojemu imamo otkupljenje krvlju njegovom, oproštenje grijeha po bogatstvu milosti njegove,
Efežanima 1,8Koju je obilno udijelio nama u svakoj mudrosti i razboritosti,
Efežanima 1,9Očitovavši nam tajnu volje svoje po svojoj slobodnoj odluci, koju je predodredio u njemu;
Efežanima 1,10Da je izvrši u punini vremena: da sve sjedini u Kristu kao glavi, što je na, nebesima i na zemlji.
Efežanima 1,11U njemu i mi postadosmo baštinici predodređeni po odredbi onoga, koji sve čini po odluci volje svoje,
Efežanima 1,12Da bismo bili na hvalu slave njegove, koji smo se prije uzdali u Krista.
Efežanima 1,13U njemu se i vi, čuvši riječ istine, evanđelje spasenja svojega, i vjerovavši zapečatiste Svetim Duhom obećanja,
Efežanima 1,14Koji je zalog baštine naše za otkupljenje stečevine na hvalu slave njegove.
Efežanima 1,15Zato i ja čuvši za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i ljubav k svima svetima,
Efežanima 1,16Ne prestajem zahvaljivati za vas i spominjati se vas u svojim molitvama,
Efežanima 1,17Da Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dadne vama duha mudrosti i otkrivenja, da ga poznate.
Efežanima 1,18Neka rasvijetli oči srca vašega, da biste znali, koja je nada njegova zvanja, i koje je bogatstvo slave baštine njegove u svetima;
Efežanima 1,19I koja je izobilna veličina sile njegove prema nam koji vjerujemo po djelovanju jake sile njegove,
Efežanima 1,20Koju je učinio u Kristu, kad ga uskrsnu od mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima,
Efežanima 1,21Nad svako poglavarstvo i vlast, i silu, i gospodstvo, i nad svako ime, što se naziva ne samo na ovome svijetu, nego i u budućemu.
Efežanima 1,22I sve podloži pod noge njegove, i njega dade za glavu nad svom crkvom,
Efežanima 1,23Koja je tijelo njegovo, punina onoga, koji sve ispunjava u svemu.
Efežanima 1,1 Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa: svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu.
Efežanima 1,2Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Efežanima 1,3Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu.
Efežanima 1,4Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim;
Efežanima 1,5u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje,
Efežanima 1,6na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome
Efežanima 1,7u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti.
Efežanima 1,8Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem
Efežanima 1,9obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova
Efežanima 1,10da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve - na nebesima i na zemlji.
Efežanima 1,11U njemu, u kome i nama - predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje - u dio pade
Efežanima 1,12da budemo na hvalu Slave njegove - mi koji smo se već prije nadali u Kristu.
Efežanima 1,13U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine - evanđelje spasenja svoga - u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,
Efežanima 1,14koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja - na hvalu Slave njegove.
Efežanima 1,15Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima,
Efežanima 1,16ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama:
Efežanima 1,17Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati;
Efežanima 1,18prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima
Efežanima 1,19i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove
Efežanima 1,20koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima
Efežanima 1,21iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu.
Efežanima 1,22Sve mu podloži pod noge, a njega postavi - nad svime - Glavom Crkvi,
Efežanima 1,23koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.
Efežanima 1,1Pavao, *apostol, Isusa Krista po volji Božjoj, svetima i vjernicima u Isusu Kristu:
Efežanima 1,2vama milost i mir sa strane našeg Oca i Gospodina Isusa Krista.
Efežanima 1,3Blagoslovljen budi Bog, Otac našeg Gospodina Isusa Krista: On nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u nebesima* u Kristu.
Efežanima 1,4 On nas je izabrao u sebi prije utemeljenja svijeta da budemo *sveti i besprijekorni pod pogledom njegovim, u ljubavi .
Efežanima 1,5 On nas je predodredio biti za njega sinovi usvojeni po Isusu Kristu; tako je to htjela njegova dobrohotnost
Efežanima 1,6 hvalospjevu njegove slave i milosti kojom nas je on ispunio u svom Ljubljenom3:
Efežanima 1,7 U njemu, po njegovoj *krvi, mi smo oslobođeni, u njemu, naši grijesi su oprošteni, prema izobilju njegove milosti.
Efežanima 1,8 Bog nas je obasuo njome, otvaraj ući nas svekolikoj mudrosti i umnosti.
Efežanima 1,9 On nam je obznanio *tajnu svoje volje, dobrohotni nacrt koji je unaprijed razrađen u njemu samom
Efežanima 1,10za dovesti vremena njihovom ispunjenju: ujediniti cijeli svemir pod samo jednim poglavarom, Kristom, ono što je na nebesima i što je na zemlji.
Efežanima 1,11U njemu također, mi smo svoj dio primili, slijedeći naum onoga koji vodi sve po svojoj volji: mi smo bili predodređeni
Efežanima 1,12za biti pjesma zahvalnica slavi njegovoj oni koji su se unaprijed nadali u Kristu.
Efežanima 1,13U njemu, još, vi ste čuli riječ istine, *Evanđelje koje vas spašava. U njemu, još, vi ste povjerovali, i bili obilježeni pečatom obećanog Duha, Svetog Duha,
Efežanima 1,14predujam naše baštine. sve do konačnog oslobođenja gdje ćemo ga uzeti u posjed, na hvalu slave njegove.
Efežanima 1,15Evo zašto, ja također, od kada sam upoznao vašu vjeru u Gospodinu Isusu i vašu ljubav za sve *svete,
Efežanima 1,16ne prestajem zahvaljivati za vas, kad vas spominjem u svojim molitvama.
Efežanima 1,17Nek Bog naše Gospodina Isusa Krista, Otac kojem pripada slava, vama dadne duh mudrosti koji vam ga otkriva i stvarno vam ga daje spoznati;
Efežanima 1,18nek otvori vaše srce svjetlosti svojoj, da biste znali koju nadu vam daje njegov poziv, kakvo je bogatstvo njegove slave, baštine koju vam daje dijeliti sa svetima,
Efežanima 1,19koju ogromnu moć on je razvio u našu korist, nas vjernika; njegova snaga, njegova svemoćna sila,
Efežanima 1,20on ih je stavio na djelo u Kristu, kad ga je uskrsnuo iz mrtvih i posjeo uz svoju desnicu u *nebesima,
Efežanima 1,21dobrano iznad svakog Dostojanstva, Vlasti, Moć, Države i svakog drugog imena koje može biti izrečene, ne samo u ovom svijetu, već još u budućem svijetu.
Efežanima 1,22Da, on je stavio pod njegove noge, i dao ga, na vrh svemu, za glavu Crkvi
Efežanima 1,23koja je tijelo njegovo, punina Onome što Bog ispunjava potpuno njime samim.
Efescima 1,1Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista, svetima koji su u Efesu, i vjernima u Hristu Isusu:
Efescima 1,2Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
Efescima 1,3Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakijem blagoslovom duhovnijem na nebesima kroz Hrista;
Efescima 1,4Kao što nas izabra kroz njega prije postanja svijeta, da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi,
Efescima 1,5Odredivši nas naprijed kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje,
Efescima 1,6Na pohvalu slavne blagodati svoje kojom nas oblagodati u ljubaznome,
Efescima 1,7U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, i oproštenje grijeha, po bogatstvu blagodati njegove,
Efescima 1,8Koju je preumnožio u nama u svakoj premudrosti i razumu,
Efescima 1,9Pokazavši nam tajnu volje svoje, po ugodnosti svojoj koju naprijed pokaza u njemu,
Efescima 1,10Za uredbu izvršetka vremena, da se sve sastavi u Hristu što je na nebesima i na zemlji; u njemu,
Efescima 1,11Kroz kojega i našljednici postasmo, naprijed određeni bivši po naredbi Boga koji sve čini po savjetu volje svoje,
Efescima 1,12Da bismo bili na hvalu slave njegove, mi koji smo se naprijed uzdali u Hrista,
Efescima 1,13Kroz kojega i vi, čuvši riječ istine, jevanđelje spasenija svojega, u kojemu i vjerovavši zapečatiste se svetijem duhom obećanja,
Efescima 1,14Koji je zalog našljedstva našega za izbavljenje tečevine na hvalu slave njegove.
Efescima 1,15Zato i ja čuvši vašu vjeru u Hrista Isusa, i ljubav k svima svetima,
Efescima 1,16Ne prestajem zahvaljivati za vas, i spominjati vas u svojijem molitvama,
Efescima 1,17Da Bog Gospoda našega Isusa Hrista, otac slave, dade vam Duha premudrosti i otkrivenja da ga poznate,
Efescima 1,18I bistre oči srca vašega da biste mogli vidjeti koje je nad njegova zvanja, i koje je bogatstvo slave našljedstva njegova u svetima,
Efescima 1,19I kakva je izobilna veličina sile njegove na nama koji vjerujemo po činjenju prevelike sile njegove,
Efescima 1,20Koju učini u Hristu, kad ga podiže iz mrtvijeh i posadi sebi s desne strane na nebesima,
Efescima 1,21Nad svijem poglavarstvima, i vlastima, i silama, i gospodstvima, i nad svakijem imenom što se može nazvati, ne samo na ovome svijetu nego i na onome koji ide.
Efescima 1,22I sve pokori pod noge njegove, i njega dade za glavu crkvi, nad svima,
Efescima 1,23Koja je tijelo njegovo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje