Efežanima 1. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Efežanima 1,1Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, svetima, koji su u Efezu, i vjernima u Kristu Isusu.
Efežanima 1,2Milost vam i mir od Boga Oca našega i Gospodina Isusa Krista!
Efežanima 1,3Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Kristu.
Efežanima 1,4U njemu nas je izabrao prije Postanja svijeta, da budemo sveti i neokaljani pred njim,
Efežanima 1,5U ljubavi nas je predodredio po Isusu Kristu za svoje sinove po slobodnoj odluci volje svoje,
Efežanima 1,6Da slavimo slavnu milost njegovu, kojom nas je obdario u ljubljenome Sinu svojemu,
Efežanima 1,7U kojemu imamo otkupljenje krvlju njegovom, oproštenje grijeha po bogatstvu milosti njegove,
Efežanima 1,8Koju je obilno udijelio nama u svakoj mudrosti i razboritosti,
Efežanima 1,9Očitovavši nam tajnu volje svoje po svojoj slobodnoj odluci, koju je predodredio u njemu;
Efežanima 1,10Da je izvrši u punini vremena: da sve sjedini u Kristu kao glavi, što je na, nebesima i na zemlji.
Efežanima 1,11U njemu i mi postadosmo baštinici predodređeni po odredbi onoga, koji sve čini po odluci volje svoje,
Efežanima 1,12Da bismo bili na hvalu slave njegove, koji smo se prije uzdali u Krista.
Efežanima 1,13U njemu se i vi, čuvši riječ istine, evanđelje spasenja svojega, i vjerovavši zapečatiste Svetim Duhom obećanja,
Efežanima 1,14Koji je zalog baštine naše za otkupljenje stečevine na hvalu slave njegove.
Efežanima 1,15Zato i ja čuvši za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i ljubav k svima svetima,
Efežanima 1,16Ne prestajem zahvaljivati za vas i spominjati se vas u svojim molitvama,
Efežanima 1,17Da Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dadne vama duha mudrosti i otkrivenja, da ga poznate.
Efežanima 1,18Neka rasvijetli oči srca vašega, da biste znali, koja je nada njegova zvanja, i koje je bogatstvo slave baštine njegove u svetima;
Efežanima 1,19I koja je izobilna veličina sile njegove prema nam koji vjerujemo po djelovanju jake sile njegove,
Efežanima 1,20Koju je učinio u Kristu, kad ga uskrsnu od mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima,
Efežanima 1,21Nad svako poglavarstvo i vlast, i silu, i gospodstvo, i nad svako ime, što se naziva ne samo na ovome svijetu, nego i u budućemu.
Efežanima 1,22I sve podloži pod noge njegove, i njega dade za glavu nad svom crkvom,
Efežanima 1,23Koja je tijelo njegovo, punina onoga, koji sve ispunjava u svemu.
Efežanima 1,1 Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa: svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu.
Efežanima 1,2Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Efežanima 1,3Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu.
Efežanima 1,4Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim;
Efežanima 1,5u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje,
Efežanima 1,6na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome
Efežanima 1,7u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti.
Efežanima 1,8Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem
Efežanima 1,9obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova
Efežanima 1,10da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve - na nebesima i na zemlji.
Efežanima 1,11U njemu, u kome i nama - predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje - u dio pade
Efežanima 1,12da budemo na hvalu Slave njegove - mi koji smo se već prije nadali u Kristu.
Efežanima 1,13U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine - evanđelje spasenja svoga - u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,
Efežanima 1,14koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja - na hvalu Slave njegove.
Efežanima 1,15Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima,
Efežanima 1,16ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama:
Efežanima 1,17Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati;
Efežanima 1,18prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima
Efežanima 1,19i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove
Efežanima 1,20koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima
Efežanima 1,21iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu.
Efežanima 1,22Sve mu podloži pod noge, a njega postavi - nad svime - Glavom Crkvi,
Efežanima 1,23koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje