Efežanima 3. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Efežanima 3,1Zato sam ja Pavao sužanj Krista Isusa za vas neznabošce.
Efežanima 3,2Jer čuli ste službu milosti Božje, koja je meni dana za vas,
Efežanima 3,3Da se meni po otkrivenju očitova tajna, kao što gore opisah ukratko.
Efežanima 3,4Odakle možete čitajući razabrati moje razumijevanje u tajni Kristovoj,
Efežanima 3,5Koja se u drugim vremenima ne očitova sinovima čovječjim, kako se je sad otkrila svetim njegovim apostolima i prorocima u Duhu,
Efežanima 3,6Da su neznabošci subaštinici i sutjelesnici i zajedničari obećanja u Kristu Isusu po evanđelju.
Efežanima 3,7Njegov postadoh sluga po daru milosti Božje, koja mi je dana po djelovanju sile njegove.
Efežanima 3,8Meni, najmanjemu od sviju svetih dana je ova milost, da navijestim među neznabošcima neistražljivo bogatstvo Kristovo,
Efežanima 3,9I da otkrijem svima, kako se je ostvarila tajna od vjekova skrivena u Bogu, koji je sve stvorio;
Efežanima 3,10Da se po crkvi sad obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogolika mudrost Božja,
Efežanima 3,11Po odredbi vjekova, koju izvrši u Kristu Isusu, Gospodinu našemu,
Efežanima 3,12U kojemu imamo smjelost i pristup u nadi po vjeri u njega.
Efežanima 3,13Zato vas molim, da ne klonete zbog nevolja mojih za vas, koje su slava vaša.
Efežanima 3,14Zbog toga pregibam koljena svoja pred Ocem Gospodina našega Isusa Krista,
Efežanima 3,15Od koga se zove svako zajedništvo na nebesima i na zemlji,
Efežanima 3,16Da vam dadne po bogatstvu slave svoje, da se silom utvrdite po Duhu njegovu u nutarnjem čovjeku,
Efežanima 3,17Da Krist stanuje vjerom u srcima vašim, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni;
Efežanima 3,18Da biste mogli razumjeti sa svima svetima, koja je širina i dužina, i visina i dubina;
Efežanima 3,19I poznati ljubav Kristovu, koja nadilazi svaku spoznaju, da se ispunite svom puninom Božjom.
Efežanima 3,20A onome, koji može sve učiniti izobilnije nego što molimo ili mislimo, po sili, koja djeluje u nama,
Efežanima 3,21Njemu slava u crkvi i u Kristu Isusu u sva pokoljenja odvijeka dovijeka! Amen.
Efežanima 3,1 Radi toga ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane...
Efežanima 3,2Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas:
Efežanima 3,3objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah.
Efežanima 3,4Čitajući to, možete dokučiti kako ja shvaćam Kristovo otajstvo,
Efežanima 3,5koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima:
Efežanima 3,6da su pogani subaštinici i "sutijelo" i sudionici obećanja u Kristu Isusu - po evanđelju,
Efežanima 3,7kojega postadoh poslužiteljem darom milosti Božje koja mi je dana djelotvornošću snage njegove.
Efežanima 3,8Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova
Efežanima 3,9i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori,
Efežanima 3,10da sada - po Crkvi - Vrhovništvima i Vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja
Efežanima 3,11zasnovana - po naumu o vjekovima - u Kristu Isusu Gospodinu našemu.
Efežanima 3,12U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup.
Efežanima 3,13Zato ne klonite, molim, s nevolja mojih za vas! One su slava vaša!
Efežanima 3,14Zato prigibam koljena pred Ocem,
Efežanima 3,15od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji:
Efežanima 3,16neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka
Efežanima 3,17da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni
Efežanima 3,18mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina
Efežanima 3,19te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
Efežanima 3,20Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti -
Efežanima 3,21Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje