Tražilica


Efežanima 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Efežanima 4,1Molim vas dakle ja, sužanj u Gospodinu, da se vladate dostojno zvanja, u koje ste pozvani,
Efežanima 4,2Sa svom poniznošću i krotkošću, sa strpljivošću podnoseći jedan drugoga u ljubavi,
Efežanima 4,3Starajući se, da čuvate jedinstvo duha u vezi mira
Efežanima 4,4Jedno tijelo i jedan duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi zvanja svojega,
Efežanima 4,5Jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje.
Efežanima 4,6Jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima.
Efežanima 4,7A svakomu je od nas dana milost po mjeri, kako ju je Krist darovao.
Efežanima 4,8I zato govori "Uzađe na visinu, odvede zarobljene i porazdijeli darove ljudima."
Efežanima 4,9A "uzađe" što je, nego da najprije i siđe u donje dijelove zemlje?
Efežanima 4,10Koji sade, to je onaj, koji i uzađe više sviju nebesa, da ispuni sve.
Efežanima 4,11I on je dao jedne za apostole, a jedne za proroke, a jedne za evanđeliste, a jedne za pastire i učitelje,
Efežanima 4,12Da se sveti usavrše za djelo službe, na sazidanje tijela Kristova;
Efežanima 4,13Dok ne stignemo svi u jedinstvo vjere i poznanja Sina Božjega u čovjeka savršena, u mjeru dobi punine Kristove;
Efežanima 4,14Da ne budemo više mala djeca, koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauke po zloći ljudi, po lukavstvu, da zavede u zabludu;
Efežanima 4,15Nego držeći se istine u ljubavi da u svemu uzrastemo u onome, koji je glava, Krist,
Efežanima 4,16Iz kojega je sve tijelo sastavljeno i sklopljeno svakim vezom, da jedan drugome pomaže silom, što je odmjerena svakome pojedinom udu, i čini, da raste tijelo i usavršuje se u ljubavi.
Efežanima 4,17Ovo dakle kažem i zaklinjem vas u Gospodinu, da više ne hodite, kao što hode i neznabošci u taštini mišljenja svojega,
Efežanima 4,18Koji imaju razum tamom pokriven i otuđeni su životu Božjemu zbog neznanja, što je u njima, zbog sljepoće srca njihova;
Efežanima 4,19Kojim, bez višega osjećaja, predadoše se razuzdanosti, da čine svaku nečistoću u lakomstvu.
Efežanima 4,20Ali vi tako ne upoznaste Krista;
Efežanima 4,21Jer ste ga čuli i u njemu ste poučeni, kao što je istina u Isusu,
Efežanima 4,22Da iza prijašnjega života odložite staroga čovjeka, koji se raspada u željama prevarljivim,
Efežanima 4,23I da se obnovite duhom uma svojega;
Efežanima 4,24I obučete novoga čovjeka, koji je stvoren po Bogu, u pravdi i svetosti istine.
Efežanima 4,25Zato odbacite laž i govorite istinu svaki sa svojim bližnjim, jer smo udovi jedan drugome!
Efežanima 4,26Srdite se, a ne griješite, sunce neka ne zađe nad srdžbom vašom!
Efežanima 4,27Niti dajite mjesta đavolu!
Efežanima 4,28Tko je krao, više neka ne krade, nego neka se radije trudi čineći dobro rukama svojim, da ima što davati potrebnima!
Efežanima 4,29Nikakva loša riječ neka ne izlazi iz usta vaših, nego samo dobra, koja pobuđuje na dobro prema potrebi, da dadne milost onima, koji slušaju!
Efežanima 4,30I ne žalostite Duha Svetoga Božjega, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja!
Efežanima 4,31Svaka gorčina, i gnjev i ljutina, i vika i psovka neka se ukloni od vas sa svakom pakošću!
Efežanima 4,32A budite jedan drugome blagi, milosrdni, opraštajući jedan drugome kao što je i Bog u Kristu oprostio vama!
Efežanima 4,1 Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani!
Efežanima 4,2Podnosite jedni druge u ljubavi;
Efežanima 4,3trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!
Efežanima 4,4Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva!
Efežanima 4,5Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst!
Efežanima 4,6Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!
Efežanima 4,7A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova.
Efežanima 4,8Zato veli: Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima.
Efežanima 4,9Ono "uzađe" - što drugo znači doli to da i siđe u donje krajeve, na zemlju?
Efežanima 4,10Koji siđe, isti je onaj koji i uzađe ponad svih nebesa da sve ispuni.
Efežanima 4,11On i "dade" jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje
Efežanima 4,12da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova
Efežanima 4,13dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:
Efežanima 4,14da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi.
Efežanima 4,15Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist,
Efežanima 4,16od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.
Efežanima 4,17Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive - u ispraznosti pameti njihove:
Efežanima 4,18zamračena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova.
Efežanima 4,19Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti da bi u pohlepi počinjali svaku nečistoću.
Efežanima 4,20Vi pak ne naučiste tako Krista,
Efežanima 4,21ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu:
Efežanima 4,22da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast,
Efežanima 4,23a obnavljati se duhom svoje pameti
Efežanima 4,24i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.
Efežanima 4,25Zato odložite laž i govorite istinu jedan drugomu jer udovi smo jedni drugima.
Efežanima 4,26Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom
Efežanima 4,27i ne dajite mjesta đavlu.
Efežanima 4,28Tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi svojim rukama priskrbljivati da ima što podijeliti s potrebnim.
Efežanima 4,29Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima.
Efežanima 4,30I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja!
Efežanima 4,31Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću!
Efežanima 4,32Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.
Efežanima 4,1Ja vas nagovaram dakle u Gospodinu, ja koji sam zatočeni: primjerite svoj život pozivu koji ste primili;
Efežanima 4,2u svoj poniznosti i blagosti, sa strpljenjem, podnosite jedni druge u ljubavi;
Efežanima 4,3prionite čuvanju jedinstva duha putem sveza mira.
Efežanima 4,4Ima samo jedno tijelo i samo jedan Duh, isto kao što vaš poziv vas je pozvao samo jednom ufanju;
Efežanima 4,5jedan jedini Gospodin, samo jedna vjera, samo jedno krštenje;
Efežanima 4,6samo jedan Bog i Otac svima, koji vlada nad svima, djeluje kroz sve, i boravi u svima.
Efežanima 4,7Svakom od nas, međutim milost je bila dana prema mjeri dara Kristovog.
Efežanima 4,8Otud i ova riječ: Uzišao u visine; on je uhvatio zarobljenike; on je dao darove ljudima.
Efežanima 4,9On se uspeo! Što se hoće reći, ako ne da je također sišao sve do dolje na zemlju?
Efežanima 4,10Onaj koji je sišao, on je također onaj koji se uspeo više no sva *nebesa, da bi ispunio svemir.
Efežanima 4,11I on je koji je dao izvjesne kao *apostole, druge kao *proroke, druge opet kao *evanđeliste, druge najzad kao pastore i zadužene za poučavanje,
Efežanima 4,12da bi stavio *svete u položaj da izvršavaju *službu za izgraditi tijelo Kristovo,
Efežanima 4,13sve do dok smo mi zajedno ne dođemo k jedinstvu u vjeri i poznavanju Sina Božjeg, u stanje sazrelosti, do stasa Kristovog u njegovoj punini.
Efežanima 4,14Tako mi više nećemo biti djeca, talasana, odvođena, vjetrovima nauka, izigravana od ljudi i njihovih lukavstava za zavesti nas u grijeh.
Efežanima 4,15Ali, ispovijedajući istinu u ljubavi, mi ćemo porasti u svakom pogledu, prema onome koji je glava, Kristu.
Efežanima 4,16A od njega cijelo tijelo, usklađeno i ujedinjeno zahvaljujući svim spojevima koji ga opslužuju, prema jednoj djelatnosti raspodijeljenoj prema mjeri svakog od njih, ostvaruje svoje vlastito narastanje za izgraditi samo sebe u ljubavi.
Efežanima 4,17Evo dakle, što ja kažem i potvrđujemo Gospodinu: ne živite više kao što žive *pogani koje njihov razum vodi u uništenje.
Efežanima 4,18Njihova je misao žrtva tmina i oni su tuđinci *životu Božjem, zbog neznanja koje njih dovlači stvrdnuće njihovog srca.
Efežanima 4,19U svojoj nesvjesnosti, oni su se predali razvratu, toliko da su se podali jednoj razularenoj *nečistoći.
Efežanima 4,20Vi, vi niste tako upoznali Krista,
Efežanima 4,21da ste barem to čuli govoriti od njega, da je to on koji vas je tome poučavao, sukladno istini koja je u Isusu:
Efežanima 4,22treba vam, odričući vaš raniji život, odbaciti starog čovjeka koji se pokvari pod utjecajem varljivih žudnji;
Efežanima 4,23treba vam biti obnovljen po duhovnom preobličivanju vašeg razuma
Efežanima 4,24i zaogrnuti novog čovjeka, stvorenog prema Bogu u pravednosti i svetosti koje dolaze iz istine.
Efežanima 4,25Evo vas dakle, oslobođenih laži: nek svatko govori istinu svom bližnjem, jer mi smo članci jedni drugima.
Efežanima 4,26Jeste li u gnjevu? ne zgriješite; nek sunce ne zapadne nad vašim gnjevom.
Efežanima 4,27Ne činite nikakvog ustupka *đavlu.
Efežanima 4,28Onaj koji je krao, nek prestane krasti; nek se radije pomuči raditi časno svojim rukama, da bi imao što dijeliti s onim koji je u nuždi.
Efežanima 4,29Nikakva pogubna riječ ne treba izići s vaših usana, već, ako je potrebno, kakva dobra riječ, sposobna izgraditi i donijeti milost onima koji ju čuju.
Efežanima 4,30Ne ražalostite Svetog Duha, kojim vas je Bog označio kao jednim pečatom za *dan oslobođenja.
Efežanima 4,31Gorčina, razdraženje, gnjev, galama, uvrjede, sve to treba nestati iz vas, kao i svaka vrsta opakosti.
Efežanima 4,32Budite dobri jedni za druge, imajte srca; opraštajte uzajamno, kao što je Bog vama oprostio u Kristu.
Efescima 4,1Molim vas dakle ja sužanj u Gospodu, da se vladate kao što prilikuje vašemu zvanju u koje ste pozvani,
Efescima 4,2Sa svakom poniznošću i krotošću, s trpljenjem, trpeći jedan drugoga u ljubavi,
Efescima 4,3Starajući se držati jedinstvo Duha u svezi mira;
Efescima 4,4Jedno tijelo, jedan duh, kao što ste i pozvani u jednom nadu zvanja svojega.
Efescima 4,5Jedan Gospod, jedna vjera, jedno krštenje,
Efescima 4,6Jedan Bog i otac sviju, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama.
Efescima 4,7A svakome se od nas dade blagodat po mjeri dara Hristova.
Efescima 4,8Zato govori: izišavši na visinu zaplijenio si plijen, i dade dare ljudima.
Efescima 4,9A što iziđe, šta je, osim da i siđe u najdonja mjesta zemlje?
Efescima 4,10Koji siđe to je onaj koji i iziđe više sviju nebesa da ispuni sve.
Efescima 4,11I on je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne jevanđeliste, a jedne pastire i učitelje,
Efescima 4,12Da se sveti priprave za djelo službe, na sazidanje tijela Hristova;
Efescima 4,13Dokle dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanje sina Božijega, u čovjeka savršena, u mjeru rasta visine Hristove;
Efescima 4,14Da ne budemo više mala djeca, koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauke, u laži čovječijoj, putem prijevare;
Efescima 4,15Nego vladajući se po istini u ljubavi da u svemu uzrastemo u onome koji je glava, Hristos.
Efescima 4,16Iz kojega je sve tijelo sastavljeno i sklopljeno svakijem zglavkom, da jedno drugome pomaže dobro po mjeri svakoga uda, i čini da raste tijelo na popravljanje samoga sebe u ljubavi.
Efescima 4,17Ovo dakle govorim i svjedočim u Gospodu da više ne hodite kao što hode i ostali neznabošci u praznosti uma svojega,
Efescima 4,18Koji imaju smisao tamom pokriven, i udaljeni su od života Božijega za neznanje koje je u njima, za okamenjenje srca svojijeh;
Efescima 4,19Koji ostavivši poštenje predadoše se besramnosti, na činjenje svake nečistote i lakomstva.
Efescima 4,20Ali vi tako ne poznaste Hrista;
Efescima 4,21Jer ga čuste i u njemu se naučiste, kao što je istina u Isusu,
Efescima 4,22Da odbacite, po prvome življenju, staroga čovjeka, koji se raspada u željama prevarljivijem;
Efescima 4,23I da se obnovite duhom uma svojega,
Efescima 4,24I obučete u novoga čovjeka, koji je sazdan po Bogu u pravdi i u svetinji istine.
Efescima 4,25Zato odbacite laž, i govorite istinu svaki sa svojijem bližnjijem; jer smo udi jedan drugome.
Efescima 4,26Gnjevite se i ne griješite; sunce da ne zađe u gnjevu vašemu.
Efescima 4,27Niti dajite mjesta đavolu.
Efescima 4,28Koji je krao više da ne krade, nego još da se trudi, čineći dobro rukama svojima da ima šta davati potrebnome.
Efescima 4,29Nikakva rđava riječ da ne izlazi iz usta vašijeh, nego samo što je dobro za napredovanje vjere, da da blagodat onima koji slušaju.
Efescima 4,30I ne ožalošćavajte svetoga Duha Božijega, kojijem ste zapečaćeni za dan izbavljenja.
Efescima 4,31Svaka gorčina, i gnjev, i ljutina, i vika, i hula, da se uzme od vas, sa svakom pakošću.
Efescima 4,32A budite jedan drugome blagi, milostivi, praštajući jedan drugome, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje