Efežanima 4. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Efežanima 4,1Molim vas dakle ja, sužanj u Gospodinu, da se vladate dostojno zvanja, u koje ste pozvani,
Efežanima 4,2Sa svom poniznošću i krotkošću, sa strpljivošću podnoseći jedan drugoga u ljubavi,
Efežanima 4,3Starajući se, da čuvate jedinstvo duha u vezi mira
Efežanima 4,4Jedno tijelo i jedan duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi zvanja svojega,
Efežanima 4,5Jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje.
Efežanima 4,6Jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima.
Efežanima 4,7A svakomu je od nas dana milost po mjeri, kako ju je Krist darovao.
Efežanima 4,8I zato govori "Uzađe na visinu, odvede zarobljene i porazdijeli darove ljudima."
Efežanima 4,9A "uzađe" što je, nego da najprije i siđe u donje dijelove zemlje?
Efežanima 4,10Koji sade, to je onaj, koji i uzađe više sviju nebesa, da ispuni sve.
Efežanima 4,11I on je dao jedne za apostole, a jedne za proroke, a jedne za evanđeliste, a jedne za pastire i učitelje,
Efežanima 4,12Da se sveti usavrše za djelo službe, na sazidanje tijela Kristova;
Efežanima 4,13Dok ne stignemo svi u jedinstvo vjere i poznanja Sina Božjega u čovjeka savršena, u mjeru dobi punine Kristove;
Efežanima 4,14Da ne budemo više mala djeca, koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauke po zloći ljudi, po lukavstvu, da zavede u zabludu;
Efežanima 4,15Nego držeći se istine u ljubavi da u svemu uzrastemo u onome, koji je glava, Krist,
Efežanima 4,16Iz kojega je sve tijelo sastavljeno i sklopljeno svakim vezom, da jedan drugome pomaže silom, što je odmjerena svakome pojedinom udu, i čini, da raste tijelo i usavršuje se u ljubavi.
Efežanima 4,17Ovo dakle kažem i zaklinjem vas u Gospodinu, da više ne hodite, kao što hode i neznabošci u taštini mišljenja svojega,
Efežanima 4,18Koji imaju razum tamom pokriven i otuđeni su životu Božjemu zbog neznanja, što je u njima, zbog sljepoće srca njihova;
Efežanima 4,19Kojim, bez višega osjećaja, predadoše se razuzdanosti, da čine svaku nečistoću u lakomstvu.
Efežanima 4,20Ali vi tako ne upoznaste Krista;
Efežanima 4,21Jer ste ga čuli i u njemu ste poučeni, kao što je istina u Isusu,
Efežanima 4,22Da iza prijašnjega života odložite staroga čovjeka, koji se raspada u željama prevarljivim,
Efežanima 4,23I da se obnovite duhom uma svojega;
Efežanima 4,24I obučete novoga čovjeka, koji je stvoren po Bogu, u pravdi i svetosti istine.
Efežanima 4,25Zato odbacite laž i govorite istinu svaki sa svojim bližnjim, jer smo udovi jedan drugome!
Efežanima 4,26Srdite se, a ne griješite, sunce neka ne zađe nad srdžbom vašom!
Efežanima 4,27Niti dajite mjesta đavolu!
Efežanima 4,28Tko je krao, više neka ne krade, nego neka se radije trudi čineći dobro rukama svojim, da ima što davati potrebnima!
Efežanima 4,29Nikakva loša riječ neka ne izlazi iz usta vaših, nego samo dobra, koja pobuđuje na dobro prema potrebi, da dadne milost onima, koji slušaju!
Efežanima 4,30I ne žalostite Duha Svetoga Božjega, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja!
Efežanima 4,31Svaka gorčina, i gnjev i ljutina, i vika i psovka neka se ukloni od vas sa svakom pakošću!
Efežanima 4,32A budite jedan drugome blagi, milosrdni, opraštajući jedan drugome kao što je i Bog u Kristu oprostio vama!
Efežanima 4,1 Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani!
Efežanima 4,2Podnosite jedni druge u ljubavi;
Efežanima 4,3trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!
Efežanima 4,4Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva!
Efežanima 4,5Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst!
Efežanima 4,6Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!
Efežanima 4,7A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova.
Efežanima 4,8Zato veli: Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima.
Efežanima 4,9Ono "uzađe" - što drugo znači doli to da i siđe u donje krajeve, na zemlju?
Efežanima 4,10Koji siđe, isti je onaj koji i uzađe ponad svih nebesa da sve ispuni.
Efežanima 4,11On i "dade" jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje
Efežanima 4,12da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova
Efežanima 4,13dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:
Efežanima 4,14da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi.
Efežanima 4,15Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist,
Efežanima 4,16od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.
Efežanima 4,17Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive - u ispraznosti pameti njihove:
Efežanima 4,18zamračena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova.
Efežanima 4,19Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti da bi u pohlepi počinjali svaku nečistoću.
Efežanima 4,20Vi pak ne naučiste tako Krista,
Efežanima 4,21ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu:
Efežanima 4,22da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast,
Efežanima 4,23a obnavljati se duhom svoje pameti
Efežanima 4,24i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.
Efežanima 4,25Zato odložite laž i govorite istinu jedan drugomu jer udovi smo jedni drugima.
Efežanima 4,26Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom
Efežanima 4,27i ne dajite mjesta đavlu.
Efežanima 4,28Tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi svojim rukama priskrbljivati da ima što podijeliti s potrebnim.
Efežanima 4,29Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima.
Efežanima 4,30I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja!
Efežanima 4,31Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću!
Efežanima 4,32Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje