Tražilica


Efežanima 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Efežanima 6,1Djeco! Slušajte svoje roditelje u Gospodinu, jer je ovo pravo!
Efežanima 6,2"Poštuj oca svojega i majku; ovo je prva zapovijed s pečaćenjem,
Efežanima 6,3Da ti dobro bude, i da živiš dugo na zemlji."
Efežanima 6,4I vi, oci! Ne razdražujte djece svoje, nego ih odgajajte stegom i naukom Gospodnjim!
Efežanima 6,5Sluge! Slušajte gospodare svoje po tijelu sa strahom i drhtanjem, u iskrenosti srca svojega, kao Krista!
Efežanima 6,6Ne služite na oko, kao ljudima da ugađate, nego kao sluge Kristove, čineći volju Božju od srca!
Efežanima 6,7Dragovoljno služite kao Gospodinu, a ne ljudima,
Efežanima 6,8Znajući, da svaki što učini dobro, ono će i primiti od Gospodina, bio rob ili slobodnjak.
Efežanima 6,9I vi, gospodari! Isto činite njima, a da ne prijetite, znajući, da je i njima i vama Gospodar na nebesima, i on ne gleda, tko je tko.
Efežanima 6,10Uostalom braćo budite jaki u Gospodinu i u moći sile njegove!
Efežanima 6,11Obucite se u svu ratnu opremu Božju, da biste se mogli održati zasjedama đavla!
Efežanima 6,12Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, protiv vlastima, protiv upravitelja tame ovoga svijeta, protiv duhova pakosti u zračnim visinama.
Efežanima 6,13Zato uzmite sve oružje Božje, da biste se mogli oduprijeti u zao dan, i svršivši sve održati se!
Efežanima 6,14Stojte dakle opasavši bokove svoje istinom, i obukavši se u oklop pravde,
Efežanima 6,15I obuvši noge, da budete spremni za evanđelje mira!
Efežanima 6,16A povrh svega uzmite štit vjere, kojim ćete moći pogasiti sve ognjene strijele đavola!
Efežanima 6,17I kacigu spasenja uzmite, i mač Duha, koji je riječ Božja!
Efežanima 6,18Svakom molitvom i prošnjom molite se u Duhu u svako vrijeme, i uz to bdijte sa svom ustrajnosti i molitvom za sve svete,
Efežanima 6,19I za mene, da mi se dadne riječ, kad otvorim usta svoja, da navješćujem sa slobodom tajnu evanđelja,
Efežanima 6,20Za koje sam poslanik u okovima, da u njemu govorim slobodno, kao što mi treba govoriti,
Efežanima 6,21A da i vi znate, kako mi je i što radim, sve će vam javiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni sluga u Gospodinu.
Efežanima 6,22Njega šaljem k vama upravo za to, da znate, kako nam je, i da utješi srca vaša.
Efežanima 6,23Mir braći i ljubav s vjerom od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!
Efežanima 6,24Milost neka je sa svima, koji ljube Gospodina našega Isusa Krista u besmrtnost! Amen.
Efežanima 6,1 Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno.
Efežanima 6,2Poštuj oca svoga i majku - to je prva zapovijed s obećanjem:
Efežanima 6,3da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji.
Efežanima 6,4A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!
Efežanima 6,5Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare kao Krista - sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca.
Efežanima 6,6Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove koje zdušno vrše volju Božju;
Efežanima 6,7dragovoljno služe - kao Gospodinu, a ne ljudima,
Efežanima 6,8znajući da će svatko, bio on rob ili slobodnjak, učini li što dobro, za to dobiti plaću od Gospodina.
Efežanima 6,9I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima: kanite se prijetnje, znajući da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti.
Efežanima 6,10Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.
Efežanima 6,11Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.
Efežanima 6,12Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.
Efežanima 6,13Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.
Efežanima 6,14Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti,
Efežanima 6,15potpašite noge spremnošću za evanđelje mira!
Efežanima 6,16U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga.
Efežanima 6,17Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.
Efežanima 6,18Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete,
Efežanima 6,19i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja
Efežanima 6,20kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.
Efežanima 6,21A da i vi znate što je sa mnom, kako mi je, o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj u Gospodinu.
Efežanima 6,22Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša.
Efežanima 6,23Mir braći i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!
Efežanima 6,24Milost sa svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista - u neraspadljivosti.
Efežanima 6,1Djeco, pokorite se roditeljima, u Gospodinu, evo što je pravo.
Efežanima 6,2Poštuj svog oca i majku svoju, to je prva zapovijed praćena jednim obećanjem:
Efežanima 6,3Da bi imao sreću i dug život na zemlji.
Efežanima 6,4Vi, roditelji, ne ozlojeđujte djece svoje, već, za odgojiti ih, pritječite stezi i savjetu koji dolaze od Gospodina.
Efežanima 6,5Robovi, pokorite se svojim ovdašnjim gospodarima sa strahom i drhtanjem, iskrenim srcem, kao Kristu,
Efežanima 6,6ne zato što vas se nadzire, kao da biste tražili ugoditi ljudima, već kao robovi Kristovi koji hite izvršiti volju Božju.
Efežanima 6,7Služite drage volje, kao što biste služili Gospodinu, a ne ljudima.
Efežanima 6,8Vi znate ovo: ono što bude učinjeno dobro, svaki će ponovo pronaći kod Gospodina, bilo da je rob ili da je slobodan.
Efežanima 6,9A vi, gospodari, činite isto spram njih. stavite po strani prijetnju: vi znate da, za njih kao i za vas, Gospodar je u *nebesima, i pred njim, nitko nema izuzetka.
Efežanima 6,10Za završiti, naoružajte se snagom u Gospodinu, njegovom snagom svemoćnom.
Efežanima 6,11Ogrnite oklop Božji za biti u stanju izdržati nasuprot smicalicama *đavlovim.
Efežanima 6,12Nismo mi sučeljeni čovjeku, već Vlastima, Moćima, Gospodstvima ovoga *svijeta tmina, duhovima zla koji su u nebesima. Domognite se dakle oklopa Božjeg,
Efežanima 6,13da biste u zao dan, mogli oduprijeti se i ostati uspravni, nakon što ste sve napravili.
Efežanima 6,14Ustajte dakle! o struku, istinu za potpasnik, s pravednošću za oklop
Efežanima 6,15i, kao obuću na nogama, polet za navješćivati *Evanđelje mira.
Efežanima 6,16Posebice uzmite štit vjere, on će vam dopustiti pogasiti sve zapaljive projektile Zloga .
Efežanima 6,17Primite najzad kacigu spasa i mač Duha, tj. Riječ Božju.
Efežanima 6,18Nek Duh potiče vašu molitvu u svim oblicima, vaše molbe, u svim okolnostima; koristite vaša bdijenja u jednom neumornom zauzimanju za sve *svete,
Efežanima 6,19za mene također: nek riječ bude stavljena u moja usta za navješćivati odvažno *tajnu Evanđelja
Efežanima 6,20kojoj sam ja okovani u lance poslanik. Da bih mogao, kao što sam tome dužan, izgovarati ga s punom odvažnošću.
Efežanima 6,21Ja hoću da vi znate, i vi također, kakve su moje prilike, što činim; Tihik, brat kojeg volim, služnik vjerni u Gospodinu, dat će vam sve novosti.
Efežanima 6,22Ja vam ga namjerno šaljem za vama reći kako smo i za vas okrijepiti.
Efežanima 6,23Mir braći, ljubav i vjera sa strane Boga Oca i od Gospodina Isusa Krista.
Efežanima 6,24Nek milost bude s vama svima onima koji vole našeg Gospodina Isusa Krista jednom postojanom ljubavlju.
Efescima 6,1Djeco! slušajte svoje roditelje u Gospodu: jer je ovo pravo.
Efescima 6,2Poštuj oca svojega i mater: ovo je prva zapovijest s obećanjem:
Efescima 6,3Da ti blago bude, i da živiš dugo na zemlji.
Efescima 6,4I vi ocevi! ne razdražujte djece svoje, nego ih gajite u nauci i u strahu Gospodnjemu.
Efescima 6,5Sluge! slušajte gospodare svoje po tijelu, sa strahom i drktanjem, u prostoti srca svojega, kao i Hrista;
Efescima 6,6Ne samo pred očima radeći kao ljudima da ugađate, nego kao sluge Hristove, tvoreći volju Božiju od srca.
Efescima 6,7Dragovoljno služite, kao Gospodu a ne kao ljudima,
Efescima 6,8Znajući da svaki što učini dobro ono će i primiti od Gospoda, bio rob ili slobodnjak.
Efescima 6,9I vi gospodari, tako činite njima ostavljajući prijetnje, znajući da je i vama samijem i njima gospodar na nebesima, i on ne gleda ko je ko.
Efescima 6,10A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine njegove.
Efescima 6,11Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga:
Efescima 6,12Jer naš rat nije s krvlju i s tijelom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovoga svijeta, s duhovima pakosti ispod neba.
Efescima 6,13Toga radi uzmite sve oružje Božije, da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se.
Efescima 6,14Stanite dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde,
Efescima 6,15I obuvši noge u pripravu jevanđelja mira;
Efescima 6,16A svrh svega uzmite štit vjere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strijele nečastivoga;
Efescima 6,17I kacigu spasenija uzmite, i mač duhovni koji je riječ Božija.
Efescima 6,18I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka, i uz to stražite sa svakijem trpljenjem i molitvom za sve svete,
Efescima 6,19I za mene, da mi se da riječ kad otvorim usta svoja, da obznanim sa slobodom tajnu jevanđelja,
Efescima 6,20Za koje sam poslanik u okovima, da u njemu govorim slobodno, kao što mi se pristoji.
Efescima 6,21A da i vi znate kako sam ja i šta radim, sve će vam kazati Tihik, ljubazni brat i vjerni sluga u Gospodu,
Efescima 6,22Kojega poslah k vama za to isto da znate kako smo mi, i da utješi srca vaša.
Efescima 6,23Mir braći i ljubav s vjerom od Bog oca i Gospoda Isusa Hrista.
Efescima 6,24Blagodat sa svima koji ljube Gospoda našega Isusa Hrista jednako. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje