Tražilica


Estera 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Estera 6,1Onu noć nije mogao kralj spavati. Zato dade donijeti sebi knjigu znamenitih događaja. Čitali su ih kralju.
Estera 6,2I nađe se zapisano, kako je Mordekaj bio prokazao za Bigtana i Tereša, dva dvoranina između vratara, koji su gledali da dignu ruke na kralja Ahasvera.
Estera 6,3Kralj upita: "Koju je čast i koje odlikovanje dobio Mordekaj za to?" Sluge kraljeve, koje su imale službu kod njega, odgovoriše "On nije dobio ništa."
Estera 6,4Tada upita kralj: "Tko je u trijemu?" Haman je bio upravo stupio u nutarnji trijem palače kraljevske, da predloži kralju, neka se objesi Mordekaj na vješala, što ih je bio dao načiniti za njega.
Estera 6,5Sluge kraljeve odgovoriše mu: "Haman stoji u trijemu." "Neka dođe", reče kralj.
Estera 6,6Haman dođe, a kralj ga upita: "Što se može učiniti čovjeku, kojega bi kralj htio osobito počastiti?" Haman pomisli u sebi: "Koga bi kralj htio osobito počastiti ako ne mene?
Estera 6,7I odgovori Haman kralju: "Kad kralj hoće nekoga da počasti,
Estera 6,8Onda treba donijeti kraljevsko odijelo, što ga je kralj već nosio, i dovesti konja, na kojem je kralj već jahao, i metnuti mu na glavu krunu kraljevsku.
Estera 6,9I odijelo i konja treba onda dati kojemu između najuglednijih knezova kraljevih, i treba obući čovjeka onoga, kojega kralj hoće da počasti, pa ga provesti na konju po gradskom trgu i vikati pred njim: "Ovako biva čovjeku, kojega kralj hoće da počasti!"
Estera 6,10Tada reče kralj Hamanu: "Brže uzmi odijelo i konja, kao što si rekao, i učini tako Judejcu Mordekaju, koji sjedi na vratima palače kraljevske! Nemoj izostaviti ništa od svega onoga, što si predložio!"
Estera 6,11Haman uze odijelo i konja, obuče Mordekaja, provede ga na konju po trgu gradskom vičući pred njim: "Ovako biva čovjeku, kojega kralj hoće da počasti!"
Estera 6,12Potom se vrati Mordekaj na vrata palače kraljevske. A Haman brže otide kući svojoj žalostan i pokrivene glave
Estera 6,13I pripovjedi svojoj ženi Zereši i svima svojim prijateljima, što mu se bilo dogodilo. Tada mu rekoše njegovi savjetnici i njegova žena Zereša: "Kad je od judejskoga plemena Mordekaj, pred kojim si počeo padati, nećeš mu moći odoljeti, nego ćeš biti pobijeđen od njega."
Estera 6,14Dok su oni još govorili s njim, dođoše dvorani kraljevi i brže odvedoše Hamana na gozbu, koju je bila zgotovila kraljica.
Estera 6,1 Te noći kralj ne mogaše usnuti. Zato naredi da mu donesu i čitaju knjigu znamenitih događaja, Ljetopise.
Estera 6,2Tu se nađe zapisano kako je Mordokaj prokazao Bigtanu i Tereša, dva dvoranina kraljeva, čuvare praga, koji su se spremali da podignu ruke na kralja Ahasvera.
Estera 6,3Kralj upita: "Kakva je čast i kakvo je odlikovanje zapalo Mordokaja za sve to?" Kraljeve sluge, dvorani koji ga slušahu, odgovoriše: "Ništa nije učinjeno za nj.
Estera 6,4Kralj onda zapita: "Tko je u predvorju?" A to u vanjsko predvorje kraljevske palače bijaše stigao Haman da traži od kralja neka objese Mordokaja na vješalima koja su već bila podignuta za nj.
Estera 6,5Službenici kraljevi odgovoriše: "Eno se u predvorju nalazi Haman." "Neka uđe!" - naredi kralj.
Estera 6,6Kako Haman uđe, kralj ga upita: "Što treba učiniti čovjeku koga kralj hoće da počasti?" Haman reče u sebi: "Koga ako ne mene kralj želi počastiti?
Estera 6,7Zato odgovori kralju: "Za čovjeka koga kralj želi počastiti
Estera 6,8treba donijeti kraljevske haljine koje kralj sam oblači i dovesti konja kojega kralj jaše i položiti mu na glavu kraljevsku krunu.
Estera 6,9Haljine i konja neka kralj preda jednome od najuglednijih kneževa kraljevih da bi taj obukao onoga koga kralj želi počastiti i na konju ga odveo na gradski trg uzvikujući pred njim: `Tako biva onome koga kralj hoće da počasti!`
Estera 6,10Kralj nato naredi Hamanu: "Uzmi odmah haljine i konja, kako si rekao, pa učini tako Mordokaju Židovu koji sjedi na kraljevim vratima i ne propusti ništa od onoga što si rekao!
Estera 6,11Haman uze haljine i konja: obuče u haljine Mordokaja i provede ga na konju po trgu grada vičući pred njim: "Tako biva onome koga kralj hoće da počasti!
Estera 6,12Malo zatim Mordokaj se vrati k vratima kraljevim, a Haman, tužan i zastrte glave, ode žurno kući
Estera 6,13te ispriča Zareši, ženi svojoj, i svima prijateljima svojim što se dogodilo. Njegovi mu savjetnici i žena Zareša rekoše: "Ako Mordokaj, pred kojim si počeo posrtati, pripada židovskom rodu, nećeš ga nadjačati, nego će te on zacijelo oboriti.
Estera 6,14Još su o tom razgovarali, kad eto kraljevih dvorana. Došli su tražiti Hamana da ga žurno odvedu na gozbu koju je priredila Estera.
Estera 6,1Te noći, san pobježe od kralja. On tad reče da donesu knjigu sjećanja, Godišnjake, i da se obavi čitanje pred njim.
Estera 6,2Nađe se tekst gdje Mardošej bijaše načinio otkriće u svezi s dvojicom kraljevskih *eunuha Bigtanom i Terešom, stražom praga, koji bijahu podigli ruku na kralja Kserksa .
Estera 6,3` Koja čast, reče kralj, i koje odlikovanje bijaše podijeljeno Mardošeju za to?` Dvorjani u njegovoj službi odgovoriše: ` Ništa mu nije dodijeljeno.`
Estera 6,4Kralj tada reče: ` Tko je na dvoru?` - A Haman bijaše došao u vanjski dvor palače za reći kralju da objesi Mardošeja na vješala koja bijahu pripremljena za njega.
Estera 6,5Dvorjani rekoše kralju: ` To je Haman koji stoji u dvoru. ` Kralj izjavi: ` Nek uđe!`
Estera 6,6Haman uđe. Kralj mu reče: Što treba učiniti nekome koga kralj želi odlikovati?` Haman si tada reče: `Kome više no meni kralj može poželjeti ukazati čast nego meni?`
Estera 6,7Haman će dakle odgovoriti kralju: ` Netko kome kralj želi odati počast
Estera 6,8Donijet će se kraljevsku odjeću kojom se kralj odijevao, i jednog konja kojeg je kralj jahao i na čiju glavu je stavljen jedan kraljevski vijenac;
Estera 6,9predat će se tada odjeća i konj jednom od uzvišenih kraljevskih ministara; odjenut će se čovjek kojem kralj želi ukazati počast; projahat će na konju uzduž velike ulice grada: Tako treba učiniti čovjeku kojem kralj želi ukazati čast !`
Estera 6,10Tad kralj reče Hamanu: ` Brzo! Uzmi odjeću i konja kao što si rekao i učini tako za Mardošeja, Židova koji sjedi na kraljevskim vratima; ne zanemari ništa što od onoga šti si bio predložio!`
Estera 6,11Haman uze odjeću i konja; on odjenu Mardošeja, dade mu projahati konjem uzduž čitave glavne ulice grada i objavi pred njim : ` Ovako je učinjeno čovjeku kojem kralj želi ukazati počast!`
Estera 6,12Potom Mardošej se okrenu ka kraljevskim vratima, dok se Haman sjuri kući, utučen, pognute glave.
Estera 6,13Haman ispriča Zereši svojoj ženi i svim svojim prijateljima sve što mu se bijaše dogodilo. Njegovi mudraci i njegova žena mu rekoše; ` Ako Mardošej, pred kim si ti počeo propadati, jest od židovske rase, ti nećeš moći ništa protiv njega!`
Estera 6,14Oni još govoriše s njim kad kraljevski *eunusi se pojaviše i požuriše Hamana otići na gozbu priređenu od Estere.
Jestira 6,1Onu noć ne mogaše car spavati, i zapovjedi te mu donesoše knjigu od znamenitijeh događaja, dnevnike, te je čitaše caru.
Jestira 6,2I nađe se zapisano kako je Mardohej prokazao za Vihtana i Teresa, dva dvoranina, koji čuvahu stražu na pragu, da gledaju da dignu ruke na cara Asvira.
Jestira 6,3Tada reče car: kaka je čast i kako je dobro učinjeno Mardoheju za to? a momci carevi, sluge njegove, rekoše: nije mu učinjeno ništa.
Jestira 6,4A car reče: ko je u trijemu? A Aman bješe došao u spoljašnji trijem dvora careva da kaže caru da se objesi Mardohej na vješala koja mu je pripravio.
Jestira 6,5A momci carevi rekoše mu: gle, Aman stoji u trijemu. A car reče: neka dođe.
Jestira 6,6I Aman dođe, a car mu reče: šta treba učiniti čovjeku kojega car hoće da proslavi? A Aman reče u sebi: koga bi car htio proslaviti ako ne mene?
Jestira 6,7I reče Aman caru: koga car hoće da proslavi,
Jestira 6,8Treba donijeti carsko odijelo koje car nosi, i dovesti konja na kom car jaše, i metnuti mu na glavu vijenac carski;
Jestira 6,9I odijelo i konja treba dati kome između najvećih knezova carevijeh da obuku čovjeka onoga kojega car hoće da proslavi, pa da ga provedu na konju po ulicama gradskim i viču pred njim: ovako biva čovjeku koga car hoće da proslavi.
Jestira 6,10Tada reče car Amanu: brže uzmi odijelo i konja kao što reče, i učini tako Mardoheju, Judejcu koji sjedi na vratima carevijem; nemoj izostaviti ništa što si rekao.
Jestira 6,11I uze Aman odijelo i konja, i obuče Mardoheja i provede ga na konju po ulicama gradskim vičući pred njim: ovako biva čovjeku koga car hoće da proslavi.
Jestira 6,12Potom se vrati Mardohej na vrata careva, a Aman brže otide kući svojoj žalostan i pokrivene glave.
Jestira 6,13I pripovjedi Aman Seresi ženi svojoj i svijem prijateljima svojim sve što mu se dogodi. Tada mu rekoše mudraci njegovi i Seresa žena njegova: kad je od Judejskoga sjemena Mardohej pred kojim si počeo padati, nećeš mu odoljeti, nego ćeš pasti pred njim.
Jestira 6,14I dok oni još govorahu s njim, dođoše dvorani carevi i brže odvedoše Amana na objed koji zgotovi Jestira.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje