Tražilica


Ezekiel 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 13,1Dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 13,2"Sine čovječji, prorokuj proti prorocima Izraelovim, koji tu prorokuju! Reci onima, koji prorokuju iz svojega vlastitog maštanja: Čujte riječ Gospodnju!
Ezekiel 13,3Ovako govori svemogući Gospod: 'Teško ludim prorocima, koji idu za svojim vlastitim duhom, a nijesu ništa gledali!
Ezekiel 13,4Proroci su tvoji, Izraele, kao lisice u ruševinama!
Ezekiel 13,5Ne skačete u prolom i ne postavljate se u obranu kuće Izraelove, da se održi u boju u dan Gospodnji.
Ezekiel 13,6Gledaju laž i prorokuju prijevaru, kadgod navješćuju: "Govori Gospod", premda ih ne šalje Gospod. Ipak čekaju, da bi im se riječ ispunila.
Ezekiel 13,7Nijesu li varava viđenja, što ih gledate, i lažna proročanstva, što ih izričete, kad kažete: "Govori Gospod", a ja ipak nijesam govorio?'"
Ezekiel 13,8Zato ovako veli svemogući Gospod: "Jer je to, što govorite, varka, i to, što gledate, laž, zato evo mene na vas", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 13,9"Zato će ruka moja doći na proroke, koji gledaju praznu opsjenu i prorokuju laž. Neće pripadati zajednici naroda mojega i u imenik kuće Izraelove neće biti zapisani. U zemlju Izraelovu neće doći; tada će spoznati, da sam ja svemogući Gospod,
Ezekiel 13,10Zato, jer vode narod moju zabludu, kad navješćuju spasenje, a spasenja nema, i kad narod gradi zid, oni ga pobijele krečem.
Ezekiel 13,11Reci tim bjelačima: 'Zid će pasti.' Doći će pljusak, velika će zrna buče pasti, bura će navaliti.
Ezekiel 13,12Kad onda padne zid, neće li vam se reći: 'Gdje je kreč, kojim ste ga mazali?'"
Ezekiel 13,13Zato ovako veli svemogući Gospod: "Pustit ću u gnjevu svojemu da navali bura, pljusak će pasti u srdžbi mojoj, i zrna će tuče padati u jarosti mojoj, da potre.
Ezekiel 13,14Srušit ću zid, što ga namazaste krečem. Srušit ću ga na zemlju, da će mu se otkriti temelj. On će pasti, i vi ćete s njim propasti. Tako ćete spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 13,15Jest, ja ću izvršiti gnjev svoj na zidu i na bjelačima njegovim i reći ću vam: 'Nema zida, nema bjelača njegovih,
Ezekiel 13,16Proroka Izraelovih, koji prorokuju o Jerusalemu i vide mu viđenja spasenja, a spasenja nema", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 13,17"A ti, sine čovječji, upravi lice svoje prema kćerima naroda svojega, koje prorokuju iz svojega vlastitog maštanja! Prorokuj o njima
Ezekiel 13,18I reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Teško onima, koji šiju čarobne vrpce za sve ručne zglobove i prave čarobne kape za glave svakoga rasta, da love duše. Lovite mi duše naroda mojega, a držite ih za sebe u životu.
Ezekiel 13,19Skvrnite me kod naroda mojega za šaku ječma i za zalogaj kruha, kad ubijate duše, koje ne treba da umru, i držite u životu duše, koje ne treba da živu, pri čemu lažete narodu mojemu, koji rado sluša laž.
Ezekiel 13,20Zato ovako veli svemogući Gospod: 'Evo, ja ću postupati proti vašim čarobnim vrpcama, kojima lovite duše kao ptice, i poderat ću ih s ruku vaših i pustit ću kao ptice duše, koje hoćete da ulovite.
Ezekiel 13,21Poderat ću vaše čarobne kape i izbavit ću svoj narod iz vaših ruku. Neće više biti kao plijen u vašim rukama. Tako ćete spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 13,22Jer ste ožalostili lažju srce pravedniku, premda ga ja nijesam htio ožalostiti, i jer ste krijepili ruke bezbožniku, da se ne vrati sa svoga opakog puta, da ostane u životu,
Ezekiel 13,23Zato nećete više gledati varke i nećete više gatati. Ja ću izbaviti narod svoj iz vaših ruku, i vi ćete spoznati, da sam ja Gospod."
Ezekiel 13,1 I opet mi dođe riječ Jahvina:
Ezekiel 13,2"Sine čovječji! Prorokuj protiv onih koji se grade prorocima u Izraelu!
Ezekiel 13,3Reci tim prorocima koji prorokuju po svojoj glavi: `Čujte riječ Jahvinu! Ovako govori Jahve Gospod: Jao prorocima bezumnim koji duh svoj slijede a ništa ne vide!
Ezekiel 13,4Ti su tvoji proroci, Izraele, kao lisice usred ruševina.
Ezekiel 13,5Vi se ne popeste na proboje i ne zidaste zida oko doma Izraelova da se održi u boju u dan Jahvin.
Ezekiel 13,6Viđenja su njihova isprazna, i lažna su njihova proricanja. Govore `Riječ Jahvina!` - a Jahve ih nije poslao. I još očekuju da će im se riječi ispuniti.
Ezekiel 13,7Zar ne vidite da su vam viđenja isprazna i da su vam lažna proricanja kad govorite `Riječ Jahvina!` - a ja nisam govorio.`
Ezekiel 13,8Stoga ovako govori Jahve Gospod: `Zato što govorite isprazno i laž vidite, evo me protiv vas` - riječ je Jahve Gospoda!
Ezekiel 13,9Evo, ruka moja bit će protiv proroka koji vide isprazno i laž proriču: neće više biti u zboru mojega naroda, neće biti upisani u knjigu doma Izraelova, nikad više neće stupiti na tlo Izraelovo! I znat će da sam ja Jahve Gospod!
Ezekiel 13,10Jer narod moj obmanjuju govoreći `Mir` kad mira nema. I dok jedni hoće da se zid utvrdi, oni hoće da se samo ožbuka.
Ezekiel 13,11Reci onima koji hoće da se samo ožbuka: `Past će!` Udarit će silan pljusak, oborit ću na nj grad kao kamenje, bjesnjet će olujni vihori.
Ezekiel 13,12Evo, zid će pasti! Neće li vas tada pitati: `Gdje vam je sada žbuka kojom ste ga ožbukali?`
Ezekiel 13,13Zato ovako govori Jahve Gospod: `U svojoj jarosti razbjesnit ću olujne vihore, u srdžbi ću svojoj udariti silnim pljuskom da ga zatrem, u gnjevu ću na nj oboriti grad kao kamenje.
Ezekiel 13,14Obalit ću zid što ga vi žbukom ožbukaste, na zemlju ću ga oboriti da mu se razgole temelji. Past će zid, i vi ćete pod njim izginuti! Tada ćete znati da sam ja Jahve!
Ezekiel 13,15Tako ću iskaliti gnjev nad zidom i nad onima koji ga žbukom ožbukaše. A vama ću reći: Nema više zida! Nema onih koji ga žbukom ožbukaše.
Ezekiel 13,16Nema izraelskih proroka koji Jeruzalemu proricahu i koji mu mir vidješe kad mira ne bijaše.` Tako govori Jahve Gospod.
Ezekiel 13,17"Sine čovječji, okreni lice protiv kćeri svojega naroda koje prorokuju po svojoj glavi! Prorokuj protiv njih:
Ezekiel 13,18Ovako govori Jahve Gospod: `Jao onima koje vezu poveze za svačije ruke i koje prave prijevjese za glave svake veličine da ulove duše! Mislite li uloviti sve duše mojega naroda a svoje duše sačuvati žive?
Ezekiel 13,19Obeščašćujete me pred mojim narodom za šaku ječma, za zalogaj kruha, ubijajući duše koje ne bi trebale da umru, a spasavajući one koje ne bi trebale da žive; i obmanjujete tako narod moj koji rado sluša vaše laži.`
Ezekiel 13,20Zato ovako govori Jahve Gospod: `Evo me protiv vaših poveza kojima lovite duše kao ptice! Rastrgat ću sve to na vašim rukama i oslobodit ću duše koje time hvatate kao ptice!
Ezekiel 13,21Poderat ću vaše prijevjese i oslobodit ću svoj narod da ne bude više plijen vaših ruku. I znat ćete da sam ja Jahve!
Ezekiel 13,22Jer vi lažju ražalostiste srce pravednika, koje ja ražalostiti ne htjedoh, a okrijepiste ruke bezbožnika da se ne obrati od zla puta bezbožničkog pa da život spasi.
Ezekiel 13,23Zato nećete više vidjeti isprazno niti ćete laž proricati: ja ću osloboditi narod svoj iz vaših ruku. I znat ćete da sam ja Jahve!`
Ezekiel 13,1Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 13,2” Sine čovjekov, izgovori jedno proročanstvo protiv proroka Izraelovih, tim izmišljateljima proročanstava; reci onima koji izvlače proročanstva iz svojeg vlastitog srca:
Ezekiel 13,3Slušajte riječ GOSPODOVU! Ovako govori Gospodin BOG: Nesretni proroci bezumni koji slijede svoj vlastiti duh ne imavši što vidjeti.
Ezekiel 13,4šakali u ruševinama, takvi su postali tvoji proroci Izraele.
Ezekiel 13,5Vi se niste uspeli na breše i niste izgradili bedem za dom Izraelov, da bi mogao opstati u boju u dan GOSPODOV.
Ezekiel 13,6Oni imaju prividna viđenja i prijevarne objave, oni koji kažu: Proročanstvo GOSPODOVO, a da ih GOSPOD nije poslao; tada oni očekuju da on potvrdi njihove riječi.
Ezekiel 13,7Niste li vi imali prividna viđenja? niste li vi činili objave prijevarne, vi koji kažete: Proročanstvo GOSPODOVO, a da ja nisam govorio?
Ezekiel 13,8To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Zato što ste vi propovijedali utvare i imali prijevarna viđenja, ja dolazim protiv vas, proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 13,9Moja će ruka biti protiv proroka koji imaju prividna viđenja i koji daju prijevarne objave; oni će biti odsutni u savjetovanju mojeg puka, oni ne će biti upisani u knjigu doma Izraelovog i ne će doći na tle Izraelovo; tad ćete vi spoznati da sam ja Gospodin BOG.
Ezekiel 13,10Zato što su oni zavodili moj narod govoreći: Mir! tad kad ničeg od mira ne bijaše, i jer su premazivali žbukom zid koji je moj narod izgradio,
Ezekiel 13,11reci onima koji su stavljali žbuku jer će pasti : doći će jedna obilna kiša; a vi, tuča, past ćete i vjetar olujni izbit će.
Ezekiel 13,12Jedanput kad zid bude pao, ne će li vam se reći: ” Gdje je žbuka kojom ste ga prekrivali?“
Ezekiel 13,13To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: U mojem gnjevu ja ću dati da izbije olujni vjetar; moja srdžba poslat će jednu potopnu kišu a moja jarost tuču uništavateljicu. 14 Ja ću oboriti zid koji ste vi premazali žbukom; ja ću ga sunovratiti na zemlju a njegovi će temelji biti ogoljeni. On će pasti a vi ćete nestati ondje, u sredini. Tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD;
Ezekiel 13,15Ja ću ići sve do kraja svojeg gnjeva protiv zida i protiv onih koji su ga premazali žbuko; ja vam kažem: Nema više zida! nema više ljudi za premazivati ga!
Ezekiel 13,16nema više onih proroka Izraelovih koji izgovarahu proročanstva o Jeruzalemu i koji imadoše viđenja o miru dok ne bijaše ni traga mira!proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 13,17Slušaj, sine čovjekov; usmjeri svoj pogled prema kćerima svojeg naroda koje izvlače proročanstva iz svojeg vlastitog srca; izgovori jedno proročanstvo protiv njih.
Ezekiel 13,18Ti ćeš reći: Ovako govori Gospodin BOG: Nesretnice, one koje šivaju vrpce za sve zglavke i koje kroje vela za ljude svih uzrasta, da bi im zarobile živote . Vi hoćete zarobiti život mog naroda i spasiti svoj vlastiti život!
Ezekiel 13,19Vi ste me oskvrnule pred mojim narodom za šaku ječma i za komade kruha; vi usmrćujete one koji ne trebaju umrijeti i oživljavate one koji ne trebaju živjeti, varajući tako moj vjerni narod.
Ezekiel 13,20To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Ja se ljutim na vaše trake, u koje vi zarobljavate živote; ja ću ih rastrgati iznad vaših ruku i pustit ću živote koje ste vi zarobile.
Ezekiel 13,21Ja ću rastrgati vaše velove, ja ću istrgnuti svoj narod iz vaših ruku i oni ne će više biti jedan plijen u vašim rukama; tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.
Ezekiel 13,22Zato što se potresa srce pravedniku lažima dok ga ja nisam zabrinjavao, zato što se ojačava ruka zloga tako da se ne može odvratiti sa svojeg načina ponašanja i življenja,
Ezekiel 13,23zbog toga, vi ne ćete više imati ta prividna viđenja i vi više ne ćete činiti objave; ja ću istrgnuti moj narod iz vaših ruku. Tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.“
Jezekilj 13,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 13,2Sine čovječji, prorokuj protiv proroka Izrailjevijeh koji prorokuju, i reci tijem koji prorokuju iz svoga srca: čujte riječ Gospodnju.
Jezekilj 13,3Ovako govori Gospod Gospod: teško ludijem prorocima koji idu za svojim duhom a ništa nijesu vidjeli.
Jezekilj 13,4Proroci su tvoji, Izrailju, kao lisice po pustinjama.
Jezekilj 13,5Ne izlazite na prolome i ne ograđujete doma Izrailjeva da bi se održao u boju u dan Gospodnji.
Jezekilj 13,6Vide taštinu i gatanje lažno, pa govore: Gospod kaže, a Gospod ih nije poslao, i daju nad da će se riječ ispuniti.
Jezekilj 13,7Ne viđate li taštu utvaru i ne govorite li lažno gatanje? a opet kažete: Gospod reče; a ja ne rekoh.
Jezekilj 13,8Zato ovako veli Gospod Gospod: zato što govorite taštinu i vidite laž, zato evo mene na vas, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 13,9I ruka će moja biti protiv proroka koji vide taštinu i gataju laž; neće ih biti u zboru naroda moga, i u prijepisu doma Izrailjeva neće biti zapisani, niti će doći u zemlju Izrailjevu; i poznaćete da sam ja Gospod Gospod.
Jezekilj 13,10Zato, zato što prelastiše narod moj govoreći: mir je, a mira ne bješe; i jedan ozida zid, a drugi ga namazaše krečem nevaljalijem;
Jezekilj 13,11Reci onijem što mažu nevaljalijem krečem da će pasti; doći će silan dažd, i vi, kamenje velikoga grada, pašćete i oluja će razvaliti.
Jezekilj 13,12I gle, kad padne zid, neće li vam se reći: gdje je kreč kojim mazaste?
Jezekilj 13,13Zato ovako veli Gospod Gospod: razvaliću olujom u gnjevu svom, i silan će dažd doći u gnjevu mom, i kamenje velikoga grada u jarosti mojoj da potre.
Jezekilj 13,14I razvaliću zid koji namazaste nevaljalijem krečem, i oboriću ga na zemlju da će mu se otkriti temelj, i pašće, i vi ćete izginuti usred njega, i poznaćete da sam ja Gospod.
Jezekilj 13,15I tako ću navršiti gnjev svoj na zidu i na onima koji ga mažu krečem nevaljalijem, i reći ću vam: nema zida, niti onijeh koji ga mazaše,
Jezekilj 13,16Proroka Izrailjevijeh koji prorokuju Jerusalimu i vide mu utvare za mir, a mira nema, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 13,17A ti, sine čovječji, okreni lice svoje prema kćerima naroda svojega, koje prorokuju iz svoga srca, i prorokuj protiv njih.
Jezekilj 13,18I reci: ovako veli Gospod Gospod: teško onima koje šiju uzglavlja pod sve laktove i grade pokrivala na glavu svakoga rasta da love duše. Lovite duše mojega naroda, a svoje li ćete duše sačuvati?
Jezekilj 13,19I skvrnite me kod naroda mojega za grst ječma i za zalogaj hljeba ubijajući duše, koje ne bi trebalo da umru, i čuvajući u životu duše koje ne treba da žive, lažući narodu mojemu, koji sluša laž.
Jezekilj 13,20Zato ovako veli Gospod Gospod: evo mene na vaša uzglavlja, na koja lovite duše da vam dolijeću, i poderaću ih ispod lakata vaših, i pustiću duše koje lovite da vam dolijeću.
Jezekilj 13,21I poderaću pokrivala vaša i izbaviću svoj narod iz vaših ruku, i neće više biti u vašim rukama da vam budu lov, i poznaćete da sam ja Gospod.
Jezekilj 13,22Jer žalostiste lažju srce pravedniku, kojega ja ne ožalostih, i krijepiste ruke bezbožniku da se ne vrati sa svoga zloga puta da se sačuva u životu.
Jezekilj 13,23Zato nećete viđati taštine i nećete više gatati, nego ću izbaviti narod svoj iz vaših ruku, i poznaćete da sam ja Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje