Tražilica


Ezekiel 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 15,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 15,2"Sine čovječji, što je drvo vinove loze prema svakom drugom drvetu, što se nalazi među drvećem a šumi?
Ezekiel 15,3Uzima li se možda od nje drvo, da se upotrijebi za kakav rad, ili uzima li se od nje klin, da se objesi o njemu kakav sud?
Ezekiel 15,4I kad se baci u oganj da iz l gori, i kad oganj spali obadva kraja njezina i sredinu joj izgori, valja li onda još za kakav rad?
Ezekiel 15,5Kad se nije mogla upotrijebiti ni za kakav rad, dok je još bila čitava, koliko će se još manje upotrijebiti za kakav rad, kad je oganj proždere i izgori!"
Ezekiel 15,6Zato ovako veli svemogući Gospod: "Kako sam odredio vinovu lozu među drvećem u šumi za oganj da je pojede, tako ću učiniti sa stanovnicima jerusalemskim.
Ezekiel 15,7Upravit ću lice svoje nasuprot njima: "ognju su umakli, ali će ih oganj proždrijeti. Tako ćete spoznati, da sam ja Gospod, kad okrenem lice svoje nasuprot njima.
Ezekiel 15,8Tako ću učiniti zemlju njihovu pustinjom, jer su počinili vjerolomstvo," govori svemogući Gospod.
Ezekiel 15,1 I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 15,2"Sine čovječji! U čemu je trs loze bolji od drugih šumskih drveta?
Ezekiel 15,3Služi li da se od njega štogod načini? Djelja li se od njega klin da se o njega što objesi?
Ezekiel 15,4Gle, baca se u oganj da izgori: kad mu oganj sažeže oba kraja i sredinu spali, može li još čemu poslužiti?
Ezekiel 15,5Eto, ni onda kad bijaše čitav ništa se od njega ne mogaše načiniti. Pa kako će, dakle, čemu poslužiti kad ga plamen sažga?
Ezekiel 15,6Zato ovako govori Jahve Gospod: "Kao što sam trs loze, među drugim drvetima, bacio u oganj da izgori, tako ću postupati i s Jeruzalemcima!
Ezekiel 15,7Upravit ću lice svoje na njih, i kada se iz jednog ognja izbave, drugi će ih proždrijeti. I spoznat ćete da sam ja Jahve kad lice svoje upravim na njih
Ezekiel 15,8i svu im zemlju opustošim jer mi bijahu nevjerni! - riječ je Jahve Gospoda."

Ezekiel 15,1Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 15,2” Sine čovjekov, u čemu bi drvo vinove loze bilo bolje nego sva druga drveta, njihove grane, bolje nego one u drveta iz šume?
Ezekiel 15,3Uzima li se iz nje drveta, za načiniti jedno djelo? Vadi li se iz nje jedan čavao, za na njega objesiti štogod?
Ezekiel 15,4Evo loze zapaljene: njena dva kraja, vatra ih proždire, sredina je spaljena; odgovara li joj čemu?
Ezekiel 15,5 Kad bijaše netaknuta, nije se od nje ništa činilo; jedanput kad ju je vatra progutala i spalila, hoće li se još što od nje učiniti.
Ezekiel 15,6 To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Kao što ja stavljam u vatru drvo lozino, pretpostaljajući ga drvetu šumskom, tako ja spaljujem stanovnike Jeruzalema.
Ezekiel 15,7Ja okrećem svoje lice protiv njih; oni su izišli iz vatre, ali vatra će ih progutati; tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD, ja koji okrećem svoje lice protiv njih.
Ezekiel 15,8 Ja činim od ove zemlje jednu pustinju zbog nevjerstva koje su mi počinili proročanstvo Gospodina BOGA.
Jezekilj 15,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 15,2Sine čovječji, šta je drvo od loze vinove prema svakom drugom drvetu, ili loza vinova prema drveću u šumi?
Jezekilj 15,3Uzima li se od nje drvo da se načini što? uzima li se od nje klin da se objesi o njemu kakav sud?
Jezekilj 15,4Gle, meće se u oganj da izgori; kad joj oba kraja sažeže oganj, i sredina joj izgori, hoće li još biti za što?
Jezekilj 15,5Gle, dok bijaše cijela, ne mogaše se ništa od nje načiniti, a kamo li će biti za što kad je oganj proždrije i izgorje.
Jezekilj 15,6Zato ovako veli Gospod Gospod: kakvo je među drvetima šumskim drvo od vinove loze, koje dadoh ognju da ga jede, take ću učiniti stanovnike Jerusalimske.
Jezekilj 15,7Jer ću im nasuprot okrenuti lice svoje; kad izidu iz jednoga ognja, drugi će ih oganj proždrijeti, i poznaćete da sam ja Gospod, kad okrenem lice svoje nasuprot njima.
Jezekilj 15,8I obratiću zemlju u pustinju, jer učiniše nevjeru, govori Gospod Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje