Tražilica


Ezekiel 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 17,1riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 17,2"Sine čovječji, zadaj kući Izraelovoj zagonetku i predloži joj prispodobu!
Ezekiel 17,3Reci: Ovako veli svemogući Gospod: "Orao velik s krilima velikim, s mahaljkama dugim, pun perja šarena, dođe na Libanon. Uze vrh od cedra.
Ezekiel 17,4Odlomi najgornju mladicu, odnese je u zemlju trgovačku i stavi je u grad trgovački.
Ezekiel 17,5Tada uze sjemena one zemlje i zasadi ga u njivu, stavi ga kao kakvu vrbu kraj obilne vode,
Ezekiel 17,6Da izraste i od niska rasta postane bujan čokot. Loze njegove imale bi se pružati k njemu, a korijenje njegovo ostati pod njim. Tako postade čokot, pusti mladice i potjera grane.
Ezekiel 17,7A bio je još jedan drugi orao velik s krilima velikim i perjem jakim, i gle, taj čokot pruži za njim korijenje svoje i grane svoje potjera prema njemu, da bi ga napaja više negoli brazda, u kojoj je bio zasađen.
Ezekiel 17,8A ipak je bio zasađen na dobru tlu, kraj obilne vode, da tjera grane i rađa rod i bude krasan čokot.
Ezekiel 17,9Zato kaži: "Ovako veli svemogući Gospod: "Može li napredovati Neće li mu onaj orao počupati korijenje i rod mu odsjeći, tako da mu se posuše sve mlade grane? On će se posušiti, i neće trebati silne mišice i mnogoga naroda, da ga isčupa iz korijenja njegova.
Ezekiel 17,10što, posađen je, ali hoće li napredovati? Neće li se posušiti, kad ga dohvati vjetar istočnjak? U brazdi, u kojoj je iznikao, posušit će se."
Ezekiel 17,11Tada mi dođe riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 17,12"Kaži tome rodu nepokornomu: Ne znate li, što znači ovo?' Reci im: 'Evo, kralj babilonski dođe u Jerusalem, zarobi mu kralja s knezovima njegovim i odvede ih k se i u Babilon.
Ezekiel 17,13I uze jednoga iz roda kraljevskoga, sklopi savez s njim i obveza ga zakletvom. Odličnike u zemlji uze sa sobom,
Ezekiel 17,14Da ostane oslabljena moć kraljeva i da se ne podigne, nego da drži savez s njim i stoji.
Ezekiel 17,15Ali on otpade od njega i posla poslanike u Egipat, da mu dadne konja i mnogo ratnog naroda. Hoće li biti sretan? Hoće li zdrav izaći, koji učini tako? Hoće li zdrav izaći, koji krši savez?
Ezekiel 17,16Tako ja živ bio!, govori svemogući Gospod: 'U mjestu onoga kralja, koji ga je učinio kraljem, čiju je zakletvu prezreo, čiji je savez prekršio, kod njega će u Babilonu umrijeti.
Ezekiel 17,17A faraon mu neće u ratu pomoći s velikom vojskom i mnogim narodom, kad se iskopaju opkopi i posagrade kule, da pogubi mnoge ljude.
Ezekiel 17,18Jer je prezreo zakletvu i prekršio ugovor, i premda je bio podao ruku, sve je to učinio. Stoga neće uteći odatle.
Ezekiel 17,19Zato ovako veli svemogući Gospod: "Tako ja živ bio, platit ću mu na vlastitom tijelu zakletvu meni učinjenu, koju je prezreo, i savez s menom sklopljen, što ga je prekršio.
Ezekiel 17,20Razapet ću nad njim mrežu i svoju, i uhvatit će se l zamku mo, ju. U Babilon ću ga odvesti i ondje ću ga suditi zbog vjerolomstva njegova, što ga je počinio na meni.
Ezekiel 17,21Svi njegovi izabrani ratnici u svima njegovim četama od mača će pasti, a koji ostanu razasut će se u sve vjetrove. Tako ćete spoznati, da sam ja, Gospod, to rekao."
Ezekiel 17,22Ovako veli svemogući Gospod: "Uzet ću nešto od vrha toga visokoga cedra i posadit ću ga. Od najgornje mladice odlomit ću nježnu grančicu i zasadit ću je na gori visokoj, uzdignutoj.
Ezekiel 17,23Na visokoj goli Izraelovoj zasadit ću je. Ona će potjerati grane i donijeti plod i postat će krasan cedar. Svakojake ptice stanovat će pod njim; gnijezdit će se u sjeni grana njegovih.
Ezekiel 17,24Tada će sva drveta poljska spoznati, da sam ja, Gospod, snizio visoko drvo i uzvisio nisko drvo, da sam posušio zeleno drvo i učinio da zazeleni suho drvo. Ja, Gospod, to kažem i izvršujem."
Ezekiel 17,1 Dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 17,2"Sine čovječji, smisli zagonetku i iznesi prispodobu domu Izraelovu! Reci:
Ezekiel 17,3`Ovako govori Jahve Gospod: Velik orao, velikih krila, duga perja, gusta, šarena paperja, doletje na Libanon i zgrabi cedrov vrh;
Ezekiel 17,4odlomi mu najvišu grančicu, odnese je u zemlju trgovaca i spusti je u grad prodavača.
Ezekiel 17,5Onda uze izdanak iz zemlje, u plodnu ga njivu posadi, kraj obilnih voda stavi, kao vrbu usadi.
Ezekiel 17,6Izdanak proklija, bujan izbi čokot, onizak izraste, mladice mu k orlu segnuše, a pod njim mu žilje bješe; u bujan se razvi čokot, potjera izdanke, mladice razgrana.
Ezekiel 17,7Bijaše i drugi orao, velik i velikih krila, gusta perja. I gle, čokot k njemu žilje pruži, k njemu upravi grančice svoje da ga natapa bolje od tla u koje bi zasađen.
Ezekiel 17,8Na plodnoj njivi, kraj obilnih voda, bješe zasađen: mogao je tjerat` mladice, uroditi rodom, k`o veličanstveni trs izrasti.`
Ezekiel 17,9Reci: `Ovako govori Jahve Gospod: Hoće l` uspijevati? Neće l` mu orao sve žilje izguliti? Neće l` mu sve plodove potrgati? Neće l` mu sve mladice, čim izbiju, sasušiti? Da, i bez snažne mišice, i bez mnoštva naroda, iščupat će ga iz korijena!
Ezekiel 17,10Gle, zasađen je! Hoće l` uspijevati? Čim ga takne istočnjak, neće l` sav usahnuti? Da, na lijehama iz kojih niče uvenut će.`
Ezekiel 17,11Dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 17,12"Reci domu odmetničkome: `Zar ne znate što ovo znači?` Reci im: `Eto, dođe kralj babilonski u Jeruzalem, zarobi mu kralja i sve knezove, odvede ih k sebi u Babilon.
Ezekiel 17,13Odvede i izdanak iz kraljevskoga koljena, sklopi s njima savez i zakletvom se obveza, pošto odvede sve mogućnike iz zemlje,
Ezekiel 17,14da će kraljevstvo ostati neznatno i da se neće dizati, nego će čuvati i držati savez s njime.
Ezekiel 17,15Ali se on od njega odmetnu; poslanike uputi u Egipat, tražeći od njega konje i jaku vojsku. Hoće li uspjeti? Može li umaći onaj tko tako radi? Raskinu savez, pa da umakne?
Ezekiel 17,16Života mi moga, riječ je Jahve Gospoda: jer prezre zakletvu kralja koji ga na prijestolje posadi i razvrže savez s njime, u njegovoj će zemlji umrijeti, usred Babilona!
Ezekiel 17,17Svojom silnom vojskom i mnoštvom naroda faraon mu neće pomoći u boju kad onaj digne nasipe i sagradi kule opsadne da mu zatre mnogo ljudstvo.
Ezekiel 17,18Prezreo je zakletvu, razvrgao savez. Da, iako ruku bijaše dao, sve to učini! Ne, neće umaći!`
Ezekiel 17,19Stoga ovako govori Jahve Gospod: `Života mi moga, zakletvu što je prezre i savez što ga razvrže oborit ću na glavu njegovu!
Ezekiel 17,20Mrežu ću nad njim razapeti i uhvatit će se u moju zamku, pa ću ga odvesti u Babilon i ondje mu suditi zbog nevjere kojom mi se iznevjeri.
Ezekiel 17,21Cvijet vojske njegove od mača će pasti, a ostatak se raspršiti u sve vjetrove. I spoznat ćete da ja, Jahve, tako rekoh.`
Ezekiel 17,22Ovako govori Jahve Gospod: `S vrha cedra velikoga, s vrška mladih grana njegovih, odlomit ću grančicu i posadit` je na gori visokoj, najvišoj.
Ezekiel 17,23Na najvišoj gori izraelskoj nju ću zasaditi: razgranat će se ona, plodom uroditi.
Ezekiel 17,24I sve će poljsko drveće znati da ja sam Jahve koji visoko drvo ponizujem, a nisko uzvisujem; zeleno drvo sušim, a drvu suhu dajem da rodi. Ja, Jahve, rekoh i učinit ću!`
Ezekiel 17,1Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 17,2” Sine čovjekov, postavi jednu zagonetku i zamisli jednu prispodobu, za dom Izraelov.
Ezekiel 17,3Ti ćeš reći: Ovako govori Gospodin BOG: Veliki orao velikih krila, dugih pera, gustog i nakićenog perja, dođe u Liban . On skide šiljak cedrov
Ezekiel 17,4istrgnu vrškove njegovim granama; odnese ga u svoju zemlju trgovaca, postavi ga u jedan grad trgovaca .
Ezekiel 17,5 Potom on uze sjeme te zemlje i položi ga u uzorani teren; on ga posadi kao mladicu jedne vrbe pokraj vodoskoka.
Ezekiel 17,6 Sjeme proklija postade jedna bujna loza, jedna sorta uspinjuća; ona usmjeri prema njemu svoje grane, a njeno korijenje bijaše pod njom. Ona postade jedan trs, poroizvede svoje izdanke, i izbaci svoje ogranke.
Ezekiel 17,7 Ali, bi tu jedan veliki orao, velikih krila, bujnog perja. I evo kako ta loza usmjeri s pohlepom svoje korijenje prema njemu, da bi ju on poškropio; on pruži prema njemu svoje grane, izvan terena gdje ona bijaše zasađena.
Ezekiel 17,8 To je u jednom izuzetnom polju, pokraj vodoskoka, gdje ona bijaše zasađena, da bi proizvela svoje granje, donosila plodove, da bude jedan vinograd izuzetni.
Ezekiel 17,9Reci: Ovako govori Gospodin BOG: Može li ona napredovati? Orao ne će li iščupati njeno korijenje, pustiti uvenuti njen plod, i sasušiti se ? Svi njeni istrgnuti izdanci sasušit će se. Nikakve potrebe za jednom moćnom rukom, ni za mnogo za iščupati ju!
Ezekiel 17,10Jednom zasađena, može li ona napredovati? čim ju vjetar s istoka dosegne, ne će li se ona potpuno sasušiti? Na terenu gdje je ona trebala rasti, on će se sasušiti.“
Ezekiel 17,11Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 17,12” Govori dakle toj sorti pobunjenika: Ne znate li vi što to znači? Reci: Evo kako je kralj Babilonije došao u Jeruzalem; on je uzeo kralja i glavare, on ih je odveo sa sobom, u Babiloniju.
Ezekiel 17,13On je uzeo nekog kraljevske krvi, zaključio savez s njim; on mu je nametnuo jednu prisegu vjernosti; on je uzeo plemenitaše zemlje,
Ezekiel 17,14da kraljevstvo ostane maleno, nesposobno da se podigne, da čuva svoj savez u postojanosti.
Ezekiel 17,15Ali, on se pobunio protiv njega, šaljući glasnike u Egipat, da mu ovaj dadne svoje konje i mnogo vojnika. Može li on napredovati? Hoće li uspjeti, onaj koji postupi tako? On je prekršio savez i on bi se izvukao? 16 Mojeg mi života proročanstvo Gospodina BOGA to je u zemlji kralja koji ga namjesti vladati, prema kojem se krivo zakleo i čiji je savez raskinuo, to je kod njega, u sred Babilona, gdje će on umrijeti.
Ezekiel 17,17I to nije s jednom velikom vojskom i obimnim okupljanjem da *Faraon će moći djelovati u njegovu korist, u času boja, u trenu kad se podigne jedan bedem, kad se prave nasipi za sasjeći jedno mnoštvo ljudi.
Ezekiel 17,18On je pogazio zakletvu raskidajući savez; on je zaista dao ruku svoju, ali on je počinio sve te grješke: on ne će uspjeti.
Ezekiel 17,19To je zašto ovako govori Gospodin BOG: života mi moga, prisega vjernosti koju je on prezrio, savez što ga je raskinuo, ja ću oboriti na njegovu glavu.
Ezekiel 17,20Ja razapinjem mrežu svoju i on će biti ulovljen u moje zamke. Ja ću ga odvesti u Babiloniju, ja ću mu ondje suditi za nevjernost koju je počinio protiv mene.
Ezekiel 17,21Glede sveg cvijeta eskadrona, oni će pasti od mača; bjegunci će biti raspršeni na sve strane; tada ćete vi saznati da sam ja GOSPOD, govorio.
Ezekiel 17,22Ovako govori Gospodin BOG: Ja, uzimam u vrhu gordog cedra i ja sadim, ja otkidam u vrhu njegovih grana jednu mladu grančicu; ja ju sam sadim, na jednoj visokoj planini, visokoj.
Ezekiel 17,23Ja ju sadim na jednoj visokoj planini Izraelovoj. Ona će nositi grančice, proizvesti plod, postat će jedan prekrasni cedar. Sve vrste ptica tu će boraviti, one će boraviti u sjeni njenih grana.
Ezekiel 17,24 Tada će sva drveta poljska saznati da sam ja GOSPOD koji uspinje drvo plemenito, uzvisuje drvo koje puzi; sasušuje drvo zeleno, i procvjetava drvo suho. Ja, GOSPOD, ja govorim i ja izvršavam. “
Jezekilj 17,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 17,2Sine čovječji, zagoneni zagonetku i kaži priču o domu Izrailjevu,
Jezekilj 17,3I reci: ovako veli Gospod Gospod: orao velik, velikih krila, dugih pera, pun perja, šaren, dođe na Livan i uze vrh od kedra,
Jezekilj 17,4Odlomi vrh od mladijeh grana njegovijeh, i odnese ga u zemlju trgovačku, u grad trgovački metnu ga.
Jezekilj 17,5I uze sjeme iz one zemlje, i metnu ga na njivu, odnese ga gdje ima mnogo vode, i ostavi ga dobro.
Jezekilj 17,6I izniče, i posta busat čokot, nizak, kojemu se loze pružahu k njemu a žile bijahu pod njim; posta čokot, i pusti grane i izbi odvode.
Jezekilj 17,7A bijaše drugi orao velik, velikih krila i pernat, i gle, taj čokot pusti k njemu žile svoje i grane svoje pruži k njemu da bi ga zaljevao iz brazda svoga sada.
Jezekilj 17,8Posađen bijaše u dobroj zemlji kod mnogo vode, da pusti grane i rađa rod i bude krasna loza.
Jezekilj 17,9Kaži: ovako veli Gospod Gospod: hoće li napredovati? neće li mu počupati žile i rod mu oblomiti da se posuši? Sve će mu se grane što je pustio posušiti, i bez velike sile i bez mnogoga naroda iščupaće ga iz korijena.
Jezekilj 17,10Eto, posađen je, hoće li napredovati? i neće li se sasvijem posušiti čim ga se dohvati ustoka? Posušiće se u brazdi gdje je posađen.
Jezekilj 17,11Potom dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 17,12Kaži tome domu odmetničkom: ne znate li šta je ovo? Reci: evo, dođe car Vavilonski u Jerusalim, i uze mu cara i knezove, i odvede ih sa sobom u Vavilon.
Jezekilj 17,13I uze jednoga od carskoga sjemena, i učini s njim vjeru, i zakle ga, i uze silne u zemlji,
Jezekilj 17,14Da bi carstvo bilo sniženo da se ne bi podiglo, nego da bi držeći vjeru s njim stajalo.
Jezekilj 17,15Ali se odmetnu od njega poslav poslanike svoje u Misir da mu da konja i mnogo naroda. Hoće li biti srećan? hoće li uteći ko tako čini? ko prestupa vjeru hoće li uteći?
Jezekilj 17,16Tako ja živ bio, govori Gospod Gospod, u mjestu onoga cara koji ga je zacario, kojemu je zakletvu prezreo i kojemu je vjeru prestupio, kod njega će u Vavilonu umrijeti.
Jezekilj 17,17Niti će mu Faraon s velikom vojskom i mnogim narodom pomoći u ratu, kad iskopa opkope i pogradi kule da pogubi mnoge duše.
Jezekilj 17,18Jer prezre zakletvu prestupajući vjeru; i gle, davši ruku čini sve to; neće uteći.
Jezekilj 17,19Zato ovako veli Gospod Gospod: tako ja živ bio, obratiću mu na glavu zakletvu svoju koju prezre i vjeru svoju koju prestupi.
Jezekilj 17,20Jer ću razapeti nad njim mrežu svoju i uhvatiće se u zamku moju; i odvešću ga u Vavilon, i ondje ću se suditi s njim za bezakonje koje mi učini.
Jezekilj 17,21I sva bježan njegova sa svom vojskom njegovom pašće od mača, a koji ostanu raspršaće se u sve vjetrove, i poznaćete da sam ja Gospod govorio.
Jezekilj 17,22Ovako veli Gospod Gospod: ali ću ja uzeti s vrha od toga visokoga kedra, i posadiću; s vrha od mladijeh grana njegovijeh odlomiću grančicu, i posadiću na gori visokoj i uzdignutoj.
Jezekilj 17,23Na visokoj gori Izrailjevoj posadiću je, i pustiće grane, i rodiće, i postaće krasan kedar, i pod njim će nastavati svakojake ptice, u hladu grana njegovijeh nastavaće.
Jezekilj 17,24I sva će drveta poljska poznati da ja Gospod snizih visoko drvo i uzvisih nisko drvo, posuših zeleno drvo i učinih da ozeleni suho drvo. Ja Gospod rekoh, i učiniću.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje