Tražilica


Ezekiel 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 18,1Dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 18,2"Kako dolazite do toga, da u zemlji Izraelovoj imate u ustima ovu riječ podrugljivu: "Kiselo grožđe jeli su oci, a djeci utrnuše zubi?
Ezekiel 18,3Tako ja bio živ!", govori svemogući Gospod, "nitko više od vas neće u Izraelu imati u ustima tu riječ podrugljivu.
Ezekiel 18,4Gle, sve duše pripadaju meni; duša oca kao duša sina, meni pripadaju one. Duša, koja griješi, ona će poginuti.
Ezekiel 18,5Ako je tko pravedan i čini pravo i pravdu,
Ezekiel 18,6Na gorama ne jede žrtvenoga mesa i očiju svojih ne podiže k idolima kuće Izraelove, sa ženom bližnjega svojega ne griješi i prema ženi čuva zakone čistoće.
Ezekiel 18,7Nikoga ne tlači, dužniku zalog njegov vraća, ne globi, kruh svoj daje gladnome i odijeva gologa.
Ezekiel 18,8Ne daje novaca pod lihvu, ne uzima kamate, od nepravde usteže ruku svoju, između čovjeka i čovjeka sudi pošteno.
Ezekiel 18,9Po zakonima mojim hodi i zapovijedi moje drži vjerno, taj je pravedan, on će živjeti", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 18,10"Ako tko ima sina silovita, koji prolijeva krv i čini one grijehe,
Ezekiel 18,11Tako sam ne čini sve to, ako taj dakle jede žrtveno meso na gorama, obešćašćuje ženu bližnjega svojega,
Ezekiel 18,12Siromahe i uboge tlači, globi, zaloga ne vraća, oči svoje podiže k idolima, gadove čini,
Ezekiel 18,13Uzaima pod lihvu i uzima kamatu, hoće li taj živjeti? Ne, on neće živjeti, jer je učinio sve te gadove, mora svakako poginuti. On nosi krivnju na svojoj krvi.
Ezekiel 18,14Ako li on ima sina, koji vidi sve grijehe, što ih čini otac njegov, i premda ih vidi, ipak tako što ne čini,
Ezekiel 18,15Dakle ne jede žrtvenoga mesa na gorama, očiju svojih ne podiže k idolima kuće Izraelove, ne griješi sa ženom bližnjega svojega,
Ezekiel 18,16Nikoga ne tlači, zaloga ne oduzima, ne globi, gladnome daje kruh svoj, gologa odijeva,
Ezekiel 18,17Od opačine usteže ruku svoju, na lihvu i kamatu ne uzima, zakone moje drži i po zapovijedima mojim hodi, taj neće poginuti zbog krivnje oca svojega, nego će jamačno živjeti,
Ezekiel 18,18Otac njegov, koji je tlačio i druge globio i, što nije bilo dobro, činio je u narodu svojemu, taj mora poginuti zbog krivnje svoje.
Ezekiel 18,19Pitate: 'Zašto ne nosi sin krivnje oca svojega?, Zato, jer je sin činio pravo i pravdu, držao sve zakone moje i radio po njima, doista, zato će živjeti.
Ezekiel 18,20Duša, koja grijehi, ona će poginuti. A sin neće nositi krivnje oca, i otac neće nositi krivnje sina. Pravedniku će biti plaća pravednosti, bezbožniku plaća bezbožnosti.
Ezekiel 18,21Ako li se bezbožnik obrati od svih grijeha svojih, što ih je p činio, i drži sve zakone moje i čini pravo i pravdu, on će doista živjeti. On neće poginuti!
Ezekiel 18,22Sva zlodjela njegova, što ih je počinio, neće mu se uračunati. Zbog pravednosti svoje, koju je činio, živjet će.
Ezekiel 18,23Bili bi mi drago bilo da pogine bezbožnik, govori svemogući Gospod, "a ne da se odvrati od putova svojih i da živi?"
Ezekiel 18,24Ako li se pravednik odvrati od pravednosti svoje i čini opačinu po primjeru svih gadova, što ih čini bezbožnik, hoće li on živjeti, ako čini tako što? Ne, sva pravedna djela njegova, što ih je učinio, neće mu se uračunati. Zbog vjerolomstva, što ga je počinio, i Zbog grijeha, što ga je učinio, poginut će.
Ezekiel 18,25Kažete: 'Put Gospodnji nije pravedan.' Čujte, kućo Izraelova: Moj put da nije pravedan. Nijesu li vaši putovi nepravedni?
Ezekiel 18,26Ako se pravednik odvrati od pravednosti svoje i čini zlo i umre u tom: "umre zbog zla, što ga je učinio.
Ezekiel 18,27A odvrati li se bezbožnik od bezbožnosti svoje, Što ju je učinio, i čini li pravo i pravdu, sačuvat će život svoj.
Ezekiel 18,28Ako uvidi i odvrati se od svih opačina svojih, što ih je učinio, živjet će i neće poginuti.
Ezekiel 18,29Ali kuća Izraelova veli: 'Put Gospodnji nije pravedan!' Moji putovi da nijesu pravedni, kućo Izraelova? Nijesu li vaši putovi nepravedni?
Ezekiel 18,30Zato će svakomu od vas suditi po putovima njegovim, kućo Izraelova", govori svemogući Gospod. "Obratite se i odvratite se od svih grijeha svojih, da vam oni ne budu više na spoticanje i krivnju!
Ezekiel 18,31Odbacite od sebe sve grijehe, što ste ih počinili, i načinite sebi novo srce i nov duh, jer zašto biste pomrli, kućo Izraelova?
Ezekiel 18,32Jer meni nije mila smrt onoga koji ima umrijeti, govori svemogući Gospod. "Obratite se i živite!"
Ezekiel 18,1 Dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 18,2"Što vam je te o Izraelu ponavljate poslovicu: `Oci jedoše kiselo grožđe, sinovima trnu zubi!`
Ezekiel 18,3Života mi moga, riječ je Jahve Gospoda: nitko od vas neće više u Izraelu ponavljati tu poslovicu;
Ezekiel 18,4jer, svi su životi moji, kako život očev tako i život sinovlji. I evo, onaj koji zgriješi, taj će umrijeti.
Ezekiel 18,5Tko je pravedan i poštuje zakon i pravdu
Ezekiel 18,6i ne blaguje po gorama i očiju ne podiže kumirima doma Izraelova, ne oskvrnjuje žene bližnjega svoga i ne prilazi ženi dok je nečista;
Ezekiel 18,7nikomu ne nanosi nasilja, vraća što je u zalog primio i ništa ne otima; kruh svoj dijeli s gladnim, gologa odijeva,
Ezekiel 18,8ne posuđuje uz dobit i ne uzima pridavka, ruku usteže od nedjela, po istini presuđuje,
Ezekiel 18,9po mojim naredbama hodi i čuva moje zakone, postupajući po istini - taj je zaista pravedan i taj će živjeti, riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 18,10Ali, porodi li on sina nasilnika, koji krv prolijeva ili bratu takvo što učini,
Ezekiel 18,11a ne radi kao njegov roditelj, nego blaguje po gorama, oskvrnjuje ženu bližnjega;
Ezekiel 18,12ubogu i bijednu nanosi nasilje, otima, ne vraća što je u zalog primio, oči podiže kumirima čineći gadosti;
Ezekiel 18,13posuđuje uz dobit i uzima pridavak - ne, takav sin neće živjeti! Učinio je te gadosti i umrijet će, a krv će njegova na njega pasti.
Ezekiel 18,14A porodi li on sina koji uvidi sve grijehe što ih njegov otac počini, uvidi ih i tako više ne učini;
Ezekiel 18,15ne blaguje po gorama, očiju ne podiže kumirima doma Izraelova, ne oskvrnjuje žene bližnjega;
Ezekiel 18,16nikomu ne nanosi nasilja, ne prisvaja zaloga, ništa ne otima, kruh svoj dijeli s gladnim, gologa odijeva;
Ezekiel 18,17ruku usteže od nedjela, ne uzima dobiti ni pridavka, vrši moje zakone i hodi po mojim naredbama - ne, taj neće umrijeti zbog grijeha očeva, on će živjeti.
Ezekiel 18,18A njegov otac, koji je nemilice tlačio i pljačkao bližnjega, čineći u narodu što ne valja, zbog svojega će grijeha umrijeti.
Ezekiel 18,19Ali vi kažete: `Zašto da sin ne snosi očev grijeh?` Zato što sin vrši zakon i pravdu, čuva i vrši sve moje naredbe, živjet će.
Ezekiel 18,20Onaj koji zgriješi, taj će i umrijeti. Sin neće snositi grijeha očeva, ni otac grijeha sinovljega. Na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku bezbožnost njegova.
Ezekiel 18,21Ako se bezbožnik odvrati od svih grijeha što ih počini, i bude čuvao sve moje naredbe i vršio zakon i pravdu, živjet će i neće umrijeti.
Ezekiel 18,22Sva njegova nedjela što ih počini bit će zaboravljena: zbog pravednosti što je čini, živjet će.
Ezekiel 18,23Jer, zar je meni do toga da umre bezbožnik - riječ je Jahve Gospoda - a ne da se odvrati od svojih zlih putova i da živi?
Ezekiel 18,24Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu i sve gadosti koje radi bezbožnik - hoće li živjeti? Sva pravedna djela koja bijaše činio zaboravit će se, a zbog svoje nevjere kojom se iznevjerio i zbog grijeha što ih počini, umrijet će.
Ezekiel 18,25A vi velite: `Put Jahvin nije pravedan!` Čuj, dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni?
Ezekiel 18,26Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini.
Ezekiel 18,27A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moj zakon i pravdu, živjet će i neće umrijeti.
Ezekiel 18,28Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.
Ezekiel 18,29Ali dom Izraelov kaže: `Put Gospodnji nije pravedan!` Putovi moji da nisu pravedni, dome Izraelov? Nisu li vaši putovi nepravedni?
Ezekiel 18,30Dome Izraelov, ja ću suditi svakome po njegovim putovima - riječ je Jahve Gospoda. Obratite se, dakle, i povratite od svih svojih nedjela, i grijeh vam vaš neće biti na propast!
Ezekiel 18,31Odbacite od sebe sva nedjela koja ste činili i načinite sebi novo srce i nov duh! Zašto da umirete, dome Izraelov?
Ezekiel 18,32Ja ne želim smrti nikoga koji umre - riječ je Jahve Gospoda. Obratite se, dakle, i živite!
Ezekiel 18,1Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 18,2” što vam je da ponavljate ovu poslovicu, na zemlji Izraelovoj: Očevi su jeli zeleno grožđe, a zubi sinova su bi li utrnuli?
Ezekiel 18,3Mojeg mi života proročanstvo Gospodina BOGA vi ne ćete više ponoviti tu poslovicu u Izraelu!
Ezekiel 18,4Da! svi su životi moji; život oca kao i život sina, oba su moja; onaj koji griješi, taj je koji će i umrijeti.
Ezekiel 18,5Bude li jedan čovjek pravedan; on izvršava pravo i pravdu;
Ezekiel 18,6on ne jede na planinama; ne podiže oči prema idolima doma Izraelova; ne obeščašćuje žene bližnjega svoga; ne prilazi k ženi u stanju nečistoće;
Ezekiel 18,7ne iskorištava nikog; vraća dug; ne počinjava pljačke; daje kruh svoj izgladnjelom; pokriva odjećom onoga tko je nag;
Ezekiel 18,8ne pozajmljuje uz interes; ne uzima lihvu; odvraća ruku svoju od nepravde; čini pravedan sud između ljudi;
Ezekiel 18,9ide prema zakonima mojim; održava moje običaje, postupajući prema istini: to je jedan pravednik; sigurno, on će živjeti proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 18,10Ali, on ima za sina jednog razbojnika koji prosipa krv i čini jednu od tih stvari
Ezekiel 18,11dok on nije počinio ništa od toga i koji, uz to, jede na planinama, obeščaščuje ženu bližnjega svoga;
Ezekiel 18,12iskorištava nesretne i sirote; počinjava pljačke; ne vraća jamstva; diže oči prema idolima; počinjava gnusnosti;
Ezekiel 18,13pozajmljuje uz interes i čini lihvu On, živjeti! On ne će živjeti. On je počinio sve te gnusnosti: sigurno on će umrijeti; njegova će krv biti na njemu.
Ezekiel 18,14Ali, ako jedan čovjek ima sina, koji je vidio sve grijehove koje je njegov otac počinio; on ih je vidio, ali ne postupa isto tako:
Ezekiel 18,15on ne podiže očiju prema idolima doma Izraelova; ne obeš čaščuje žene bližnjega svoga;
Ezekiel 18,16ne iskorištava nikoga; ne uzima jamstva; daje svoj kruh izgladnjelom i pokriva odjećom onoga tko je nag;
Ezekiel 18,17okreće ruku svoju od nepravde; ne uzima interesa ni lihve; ispunjava moje običaje i ide prema mojim zakonima: on ne će umrijeti radi grijeha oca svoga; sigurno on će živjeti.
Ezekiel 18,18Ali, otac njegov jer je vržio iznuđivanje, činio pljačke prema bratu svom, jer nije činio dobro u sred naroda svog evo dakle kako će on umrijeti zbog svoje vlastite grješke.
Ezekiel 18,19No vi kažete: Zašto da sin ne podnese grijeh oca svog? Ali, taj je sin ispunio pravo i pravednost, on se držao svih mojih zakona i ispunjavao ih: sigurno živjet će on.
Ezekiel 18,20Onaj koji griješi, taj je koji će i umrijeti; sin ne će nositi grijeha oca, niti otac grijeh sinovljev; pravda pravednog bit će na njemu, a opakost opakog bit će na njemu.
Ezekiel 18,21Glede opakog, ako se okrene od svih svojih grijeha koje je počinio, čuva li sve moje zakone i ispunjava li pravdu i pravednost, sigurno on će živjeti, on ne će umrijeti.
Ezekiel 18,22Neću se sjećati više svih njegovih pobuna, jer to je radi pravde što ću ja učiniti da on živi.
Ezekiel 18,23Je li to uistinu da bih ja uživao u smrti opakog proročanstvo Gospodina BOGA a, ne radije u tome da se on okrene od svojih putova i da živi?
Ezekiel 18,24Glede pravednog koji se okrene od svoje pravde i počini zločin u mjeri svih gnusnosti opakoga: može li ih on počiniti i živjeti. Sve pravde koju on bijaše ispunjavao, više se neću sjećati. Zbog njegove nevjernosti i grijeha koji je počinio, to je zbog njih da će on umrijeti.
Ezekiel 18,25Ali, vi kažete: Put Gospodinov nije pravičan! Slušajte, kućo Izraelova: Je li to moj put nije pravičan? To su vaši putovi koji nisu pravični.
Ezekiel 18,26Kad se pravednik okrene od svoje pravednosti, počini nepravdu i umre i zbog nje umre, to je točno radi nepravde koju je počinio da je on umro.
Ezekiel 18,27Kad se opaki okrene od opakosti koju bijaše počinio i ispuni pravo i pravednost, on će dobiti život.
Ezekiel 18,28On se osvjedočio svih svojih pobuna i okrenuo se od njih: sigurno on će živjeti, ne će on umrijeti.
Ezekiel 18,29Ali, dom Izraelov kaže: Put Gospodinov nije pravičan. Je li to da moji putovi nisu pravični, dome Izraelov? To su vaši putovi koji nisu pravični.
Ezekiel 18,30To je zašto ću ja vama suditi svakome prema njegovim putovima, dome Izraelov, proročanstvo Gospodina BOGA. Vratite se, okrenite se od svojih pobuna, i prepreka koja vas navodi griješiti ne će postojati više.
Ezekiel 18,31Odbacite teret svih svojih pobuna; načinite si jedno novo srce i novi duh; zašto biste vi trebali umrijeti, dome Izraelov?
Ezekiel 18,32Ja ne uživam u smrti onoga koji umire prorčanstvo Gospodina BOGA! “
Jezekilj 18,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 18,2Šta hoćete vi koji govorite priču o zemlji Izrailjevoj govoreći: oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi?
Jezekilj 18,3Tako ja bio živ, govori Gospod Gospod, nećete više govoriti te priče u Izrailju.
Jezekilj 18,4Gle, sve su duše moje, kako duša očina tako i duša sinovlja moja je, koja duša zgriješi ona će poginuti.
Jezekilj 18,5Jer ako je ko pravedan i čini sud i pravdu,
Jezekilj 18,6Na gorama ne jede i očiju svojih ne podiže ka gadnijem bogovima doma Izrailjeva, i ne skvrni žene bližnjega svojega i ne ide k ženi odvojenoj radi nečistote,
Jezekilj 18,7I nikome ne čini nasilja, zalog dužniku svojemu vraća, ništa ne otima, hljeb svoj daje gladnome i gologa odijeva,
Jezekilj 18,8Ne daje na dobit i ne uzima pridavka, od nepravde usteže ruku svoju, i pravo sudi između jednoga čovjeka i drugoga,
Jezekilj 18,9Po uredbama mojim hodi, i drži zakone moje tvoreći istinu; taj je pravedan, doista će živjeti, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 18,10Ako rodi sina lupeža, koji bi krv proljevao ili bi činio tako što,
Jezekilj 18,11A ne bi činio svega onoga, nego bi jeo na gorama, i ženu bližnjega svojega skvrnio,
Jezekilj 18,12Siromahu i ubogome nasilje činio, otimao što, zaloga ne bi vraćao, i ka gadnijem bogovima podizao bi oči svoje čineći gad,
Jezekilj 18,13Davao bi na dobit, i uzimao pridavak; hoće li taj živjeti? Neće živjeti; učinio je sve te gadove, doista će poginuti, krv će njegova na njemu biti.
Jezekilj 18,14Ali gle, ako rodi sina koji bi vidio sve grijehe oca svojega što čini, i uzeo bi na um, te ne bi činio onako,
Jezekilj 18,15Ne bi jeo na gorama, niti bi očiju svojih podizao ka gadnijem bogovima doma Izrailjeva, žene bližnjega svojega ne bi skvrnio,
Jezekilj 18,16I nikome ne bi činio nasilja, zaloga ne bi uzimao i ne bi ništa otimao, davao bi hljeb svoj gladnome i gologa bi odijevao,
Jezekilj 18,17Od siromaha bi ustezao ruku svoju, ne bi uzimao dobiti ni pridavka, zakone bi moje izvršivao i po uredbama mojim hodio; taj neće poginuti za bezakonje oca svojega, doista će živjeti.
Jezekilj 18,18A otac njegov, što je činio nasilje, otimao od brata svojega i činio što nije dobro u narodu svom, gle, on će poginuti za svoje bezakonje.
Jezekilj 18,19Ali govorite: zašto da ne nosi sin bezakonja očina? Jer sin čini sud i pravdu, sve uredbe moje drži i izvršuje; doista će živjeti.
Jezekilj 18,20Koja duša zgriješi ona će umrijeti, sin neće nositi bezakonja očina niti će otac nositi bezakonja sinovljega; na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku će biti bezbožnost njegova.
Jezekilj 18,21Ako li bi se bezbožnik obratio od svijeh grijeha svojih koje učini, i držao bi sve uredbe moje i tvorio sud i pravdu, doista će živjeti, neće poginuti.
Jezekilj 18,22Bezakonja njegova što ih je god učinio neće mu se više spominjati, u pravdi svojoj koju čini živjeće.
Jezekilj 18,23Eda li je meni milo da pogine bezbožnik? govori Gospod, a ne da se odvrati od putova svojih i bude živ?
Jezekilj 18,24Ali kad bi se pravednik odvratio od pravde svoje i činio nepravdu, i radio po svijem gadovima koje čini bezbožnik, hoće li on živjeti? pravedna djela njegova, što je god činio, neće se spomenuti; za bezakonje svoje koje učini za grijeh svoj kojim zgriješi poginuće.
Jezekilj 18,25Još govorite: nije prav put Gospodnji. Čujte, dome Izrailjev, moj li put nije prav? nijesu li vaši putovi nepravi?
Jezekilj 18,26Kad se pravednik odvrati od pravde svoje i čini zlo i umre zato, umrijeće za zlo svoje koje učini.
Jezekilj 18,27A kad se bezbožnik odvrati od bezbožnosti svoje koju je činio, i čini sud i pravdu, on će sačuvati u životu dušu svoju.
Jezekilj 18,28Jer uzevši na um vrati se od svijeh bezakonja svojih koja učini; doista će živjeti , i neće poginuti.
Jezekilj 18,29Ali dom Izrailjev veli: put Gospodnji nije prav. Moji li putovi nijesu pravi? dome Izrailjev, nijesu li vaši putovi nepravi?
Jezekilj 18,30Zato, dome Izrailjev, sudiću vam svakome po putovima njegovijem, govori Gospod; obratite se i prođite se svijeh grijeha svojih, i neće vam bezakonje biti na spoticanje.
Jezekilj 18,31Odbacite od sebe sva bezakonja koja činiste, i načinite sebi novo srce i nov duh; i zašto da mrete? dome Izrailjev.
Jezekilj 18,32Jer mi nije mila smrt onoga koji mre, govori Gospod Gospod; obratite se dakle i budite živi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje