Tražilica


Ezekiel 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 2,1On mi reče: "Sire čovječji, postavi se na noge svoje; jer hoću da govorim s tobom!"
Ezekiel 2,2Tada dođe duh u mene kad mi je on govorio, i postavi me na noge moje; i slušao sam onoga, koji se je razgovarao s menom.
Ezekiel 2,3On mi reče: "Sine čovječji, ja te šaljem k sinovima Izraelovim, k plemenima odmetničkim, koji se pobuniše proti meni. Oni i oci njihovi griješili su proti meni sve do dana današnjega.
Ezekiel 2,4To su sinovi drska obraza i otvrdnula srca. K njima te šaljem Reci im: "Ovako veli svemogući Gospod.
Ezekiel 2,5I poslušaju li ili ne poslušaju - jer su rod nepokoran - , neka ipak znaju, da je prorok među njima.
Ezekiel 2,6A ti, sine čovječji, ne boj ih se i ne plaši se njihovih riječi, iako je oko tebe drača i trnje i boraviš među skorpionima! Ne boj se njihovih riječi! Ne dršći pred njihovim licem, jer su rod nepokoran!
Ezekiel 2,7Navješćuj im riječi moje, poslušali ili ne, jer su uporni.
Ezekiel 2,8Ali ti, sine čovječji, slušaj, što ću ti izreći! Ne budi nepokoran kao taj rod uporni! Otvori usta svoja i jedi što ti dadnem!"
Ezekiel 2,9Tada vidjeh ruku pruženu prema meni i u njoj svitak knjige.
Ezekiel 2,10On ga razvi preda mnom. Bio je ispisan na prednjoj strani i na suprotnoj strani. Bili su u njem napisani plač, uzdisaji i jauci.
Ezekiel 2,1 I reče mi: "Sine čovječji, na noge se, da s tobom govorim!
Ezekiel 2,2OI uđe u me duh, kako mi progovori, te me podiže na noge i ja čuh glas onoga koji mi govoraše.
Ezekiel 2,3I reče mi: "Sine čovječji, šaljem te k sinovima Izraelovim, k narodu odmetničkom što se odvrže od mene. Oni i oci njihovi griješili su protiv mene sve do dana današnjega.
Ezekiel 2,4Šaljem te k sinovima tvrdokorna pogleda i okorjela srca. Reci im: Ovako govori Jahve Gospod!
Ezekiel 2,5I poslušali oni ili ne poslušali - rod su odmetnički - neka znaju da je prorok među vama.
Ezekiel 2,6A ti, sine čovječji, ne boj ih se i ne plaši se riječi njihovih: `Trnje te okružuje i sjediš među samim skorpijama.` Ne plaši se riječi njihovih i ne boj se nimalo njihova pogleda jer oni su rod odmetnički.
Ezekiel 2,7Govori im moje riječi, poslušali oni ili ne poslušali, jer rod su odmetnički.
Ezekiel 2,8A ti, sine čovječji, poslušaj što ću ti sada reći: Ne budi odmetnik kao što su oni rod odmetnički! Otvori usta i progutaj što ću ti sada dati!
Ezekiel 2,9I pogledah, a to ruka k meni ispružena i u njoj, gle, svitak knjige.
Ezekiel 2,10I razvi se knjiga preda mnom: bijaše ispisana izvana i iznutra, a u njoj napisano: "Naricanje! Jecanje! Jauk!
Ezekiel 2,1On mi reče: ” Sine čovjekov, ustani, jer ja ti hoću govoriti.“
Ezekiel 2,2Nakon što mi je on govorio, jedan duh dođe u mene; on me uspravi; tada ja začuh onog koji mi govoriše.
Ezekiel 2,3On mi reče: ” Sine čovjekov, ja tebe šaljem k sinovima Izraelovim, k ljudima pobunjenim protiv mene, oni i njihovi očevi, sve do danas.
Ezekiel 2,4Ti sinovi tvrdokornog lica i okorjelog srca, ja te k njima šaljem; ti ćeš im reći: Ovako govori Gospodin BOG.
Ezekiel 2,5Dakle, slušali te, ili ne slušali jer to je jedna pasmina pobunjenika oni će znati da ima jedan prorok u sred njih. 6 Slušaj, sine čovjekov, ne boj ih se i ne boj se njihovih riječi; ti su u sred osporavatelja i trnja, i sjediš na škorpijama; ne boj se njihovih riječi i nek te ne straše njihova lica, jer to je jedna pasmina pobunjenika.
Ezekiel 2,7Ti ćeš im reći moje riječi, slušali te ili ne slušali: to su pobunjenici.
Ezekiel 2,8Sine čovjekov, slušaj što ti kažem: ne budi pobunjenik, kao što je ta pasmina pobujenika; otvori usta i jedi što ću ti ja dati.“
Ezekiel 2,9Ja pogledah: jedna ruka bijaše pružena prema meni, držeći savijenu knjigu .
Ezekiel 2,10Ona ju razmota preda mnom; ona bijaše ispisana s obje strane; tu bijahu upisane žalbe, uzdisanja, jauci.
Jezekilj 2,1I reče mi: sine čovječji, ustani na noge da govorim s tobom.
Jezekilj 2,2I uđe u me duh kad mi progovori, i postavi me na noge, i slušah onoga koji mi govoraše.
Jezekilj 2,3I reče mi: sine čovječji, ja te šaljem k sinovima Izrailjevijem, k narodima odmetničkim, koji se odmetnuše mene; oni i oci njihovi biše mi nevjerni do ovoga dana.
Jezekilj 2,4K sinovima tvrda obraza i uporna srca šaljem te ja, pa im reci: tako veli Gospod;
Jezekilj 2,5I poslušali ili ne poslušali, jer su dom odmetnički, neka znaju da je prorok bio među njima.
Jezekilj 2,6I ti, sine čovječji, ne boj ih se niti se boj njihovijeh riječi, što su ti uporni i kao trnje i živiš među skorpijama; ne boj se njihovijeh riječi i ne plaši se od njih, što su dom odmetnički.
Jezekilj 2,7Nego im kaži riječi moje, poslušali ili ne poslušali, jer su odmetnici.
Jezekilj 2,8Ali ti, sine čovječji, slušaj što ću ti kazati, ne budi nepokoran kao taj dom nepokorni; otvori usta, i pojedi što ću ti dati.
Jezekilj 2,9I pogledah, a to ruka pružena k meni, i gle, u njoj savijena knjiga.
Jezekilj 2,10I razvi je preda mnom, i bješe ispisana iznutra i spolja, i bješe u njoj napisan plač i naricanje i jaoh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje