Tražilica


Ezekiel 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 21,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 21,2"Sine čovječji, upravi lice svoje na jug, propovijedaj prema jugu! Prorokuj proti šumi, što je u južnoj zemlji!
Ezekiel 21,3I reci šumi u južnoj zemlji: "Čuj riječ Gospodnju: "Ovako veli svemogući Gospod: 'Evo, ja ću zapaliti u tebi oganj; on će proždrijeti u tebi svako drvo zeleno i svako drvo suho. Plamen razgorjeli neće se ugasiti, i sva će se lica od južne zemlje do sjevera opržiti.
Ezekiel 21,4Svako će tijelo vidjeti, da sam ga ja, Gospod, raspalio, i neće se ugasiti."
Ezekiel 21,5Tada sam ja rekao: "Ah, svemogući Gospode, oni će reci za me: 'Ne govori li taj uvijek u prispodobama?'"
Ezekiel 21,6Tada mi dođe riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 21,7Sine čovječji, upravi lice svoje prema Jerusalemu! Propovijedaj svetištu njegovu! Prorokuj proti zemlji Izraelovoj!
Ezekiel 21,8Reci zemlji Izraelovoj: Ovako veli Gospod: 'Evo, ja ću postupati proti tebi. Izvući ću mač svoj iz korica njegovih i istrijebit ću iz tebe pravedne i bezbožne.
Ezekiel 21,9Jer hoću da istrijebim iz tebe pravedne i bezbožne, zato će izaći mač moj iz korica svojih proti svakome tijelu od juga do sjevera.
Ezekiel 21,10Svako će tijelo spoznati, da sam ja, Gospod, izvukao mač svoj iz korica njegovih: on se neće više vratiti u njih.
Ezekiel 21,11A ti, sine čovječji, uzdiši s klimavim bedrima! U gorkosti uzdiši pred očima njihovim!
Ezekiel 21,12Ako te upitaju: 'Zašto uzdišeš?, reci: "Zbog jednog strahovita časa, od kojega očajavaju sva srca, klonu sve ruke, nestane svake srčanosti, oslabe sva koljena. Evo, to ide i ispunja se'", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 21,13Dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 21,14"Sine čovječji, prorokuj i reci: Ovako veli Gospod: Reci: 'Mač, mač je naoštren i također uglađen:
Ezekiel 21,15Da kolje, naoštren je; da sijeva, uglađen je. On rascjepka žezlo sinovima onih, koji su prezreli svaki prut.
Ezekiel 21,16Dao se je ugladiti, da ga prihvati jedna ruka. Naoštren je mač i uglađen, da se stavi u ruku ubojici.
Ezekiel 21,17Viči i jauči, sine čovječji! Jer on dolazi na narod moj, na sve kolike knezove Izraelove. Pod mač su oni pali s narodom mojim. Zato se udaraj po bedru svojemu!
Ezekiel 21,18Jer dolazi kušnja. Ali što će se dogoditi, kad više ne bude žezla prezirateljice?' govori svemogući Gospod.
Ezekiel 21,19A ti prorokuj, sine čovječji, i pljeskaj rukama! Podvostručit će se mač, jest, potrostručit će se ubojni mač, mač velikoga pokolja, što ih opkoljava,
Ezekiel 21,20Da očajavaju srca i da ih mnogo padne na vratima njihovim! O maču, o maču! Pripravljen je da sijeva, naoštren je da kolje.
Ezekiel 21,21Udari nadesno! Okreni nalijevo, kamo je upravljen oštrac tvoj!
Ezekiel 21,22I ja ću pljeskati rukama i iskaliti gnjev svoj. Ja, Gospod, rekao sam!'"
Ezekiel 21,23Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 21,24"A ti, sine čovječji, nacrtaj sebi dva puta, kamo će doći mač kralja babilonskoga! Obadva neka izlaze iz jedne zemlje! Stavi kažiput na početku puta u grad!
Ezekiel 21,25Načini jedan put tako, da može doći mač u Rabu Amona i u Judu u utvrđeni Jerusalem!
Ezekiel 21,26Jer kralj babilonski stoji na rasputici, gdje počinju dva puta, da upita proročište. On trese Strijele, pita terafime, gleda u jetra.
Ezekiel 21,27U desnici njegovoj pada ždrijeb na Jerusalem: "on ima namjestiti ubojne sprave, podignuti ratnu viku, dati da zaori poziv u boj, namjestiti ubojne sprave proti vratima, načiniti opkope, posagraditi opsadne kule.
Ezekiel 21,28A njima se je činilo, da je proročište varavo; oni su bili prisegli najsvetije zakletve. Ali im on doziva na pamet krivnju njihovu, da zapadnu u ropstvo.
Ezekiel 21,29Zato ovako veli svemogući Gospod: "Jer ste dozvali na pamet krivnju svoju, tako da su se otkrili prekršaji vaši i grijehi se vaši pokazali u svim djelima vašim, jer ste došli na pamet, zato ćete biti pohvatani rukom njegovom.
Ezekiel 21,30A ti, nepošteni, bezbožni kneže Izraelov, kojemu je došao dan u vrijeme, kad se čini kraj grijehu:
Ezekiel 21,31Ovako vel svemogući Gospod: "Dolje s tim povezom oko glave! Dolje s tom krunom! Ovo nije ovo. Nisko se ima uzvisiti, visoko se ima poniziti.
Ezekiel 21,32Uništit ću, uništit ću, uništit ću ga, i neće ga više bih, dok ne dođe onaj, kojemu po pravu pripada: 'njemu ću ga dati.'
Ezekiel 21,33A ti, sine čovječji, prorokuj i reci: Ovako veli svemogući Gospod za Amonce i za njihovo podsmijevanje. Reci: 'Mač, mač je trgnut da kolje, uglađen je da sijeva, da blista,
Ezekiel 21,34- Dok su ti viđali prijevaru i proricali laži - da te metnu na vrat oskvrnjenima, bezbožnicima, kojima je došao dan, kad se čini kraj grijehu.
Ezekiel 21,35Vrati se u gradove svoje, ml mjesto, gdje si se rodio! U zemlji podrijetla tvojega sudit ću ti.
Ezekiel 21,36Izlit ću na te gnjev svoj, raspalit ću proti tebi oganj razjarenosti svoje, predat ću te u ruke okrutnim ljudima, koji kuju propast tvoju.
Ezekiel 21,37Ognju ćeš biti hrana. Krv će ti teći na zemlju! Nećeš se više spominjati, jer ja, Gospod, rekao sam.'"
Ezekiel 21,1 I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 21,2"Sine čovječji, okreni lice k jugu i prospi besjedu prema jugu te prorokuj protiv šume u kraju negepskom.
Ezekiel 21,3Reci šumi negepskoj: `Poslušaj riječ Jahvinu! Ovako govori Jahve Gospod: Evo, zapalit ću usred tebe oganj i on će proždrijeti u tebi svako drvo, zeleno i suho! Razgorjeli se oganj neće utrnuti dok sve ne izgori od sjevera do juga.
Ezekiel 21,4I svi će vidjeti da sam ja, Jahve, zapalio taj oganj i neće se ugasiti.`
Ezekiel 21,5Rekoh na to: "Jao, Jahve Gospode, ta oni će za mene reći: `Evo opet pričalice s pričama!`
Ezekiel 21,6I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 21,7"Sine čovječji, okreni lice prema Jeruzalemu i prospi besjedu protiv njegova Svetišta i prorokuj protiv zemlje Izraelove.
Ezekiel 21,8Reci zemlji Izraelovoj: `Ovako govori Jahve Gospod: Evo me na te! Trgnut ću mač iz korica, istrijebit ću iz tebe sve - i pravedna i bezbožna!
Ezekiel 21,9Da iz tebe istrijebim pravedna i bezbožna, trgnut ću evo mač iz korica na svako tijelo, od sjevera do juga.
Ezekiel 21,10I svako će tijelo spoznati da sam ja, Jahve, isukao mač svoj iz korica i da ga više neću u njih vratiti!
Ezekiel 21,11A ti, sine čovječji, kukaj kao da su ti sva rebra polomljena, kukaj gorko, njima na oči!
Ezekiel 21,12Ako li te zapitaju: `Što toliko kukaš?` reci im: `Zbog vijesti koja stiže, od koje će sva srca zamrijeti i sve ruke klonuti, svaki duh biti utučen i svako koljeno klecati. Evo, dolazi, već je tu!` Tako govori Jahve Gospod.
Ezekiel 21,13I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 21,14"Sine čovječji, prorokuj! Ovako govori Jahve Gospod. Reci: `Mač! Mač! Naoštren i osvjetlan!
Ezekiel 21,15Za klanje naoštren, osvjetlan da sijeva.
Ezekiel 21,16Osvjetlan da ga ruka prihvati, mač naoštren, osvjetlan da se stavi u ruke ubojici.
Ezekiel 21,17A ti, sine čovječji, plači, nariči! Jer, evo, mač je već na narod moj isukan, mač na izraelske knezove: svi su oni s mojim narodom maču izručeni! Udri se stoga u slabine!`
Ezekiel 21,18Dođe kušnja, i odbačenoga žezla više biti neće - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 21,19A ti, sine čovječji, prorokuj i rukama plješći. Neka se udvostruči, neka se utrostruči taj mač pokolja, mač pokolja golema što ih odasvud okružuje.
Ezekiel 21,20Da zadršću srca, da bude žrtava nebrojenih, na svaka sam vrata postavio mač, pripravljen da k`o munja sijeva, za pokolje naoštren.
Ezekiel 21,21Natrag! Desno! Naprijed! Lijevo!
Ezekiel 21,22I ja ću pljeskati rukama, iskaliti gnjev svoj na njima! Ja, Jahve, rekoh!
Ezekiel 21,23I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 21,24"Sine čovječji, zacrtaj dva puta kuda da pođe mač kralja babilonskoga. Neka oba puta izlaze iz iste zemlje! Na raskršću puta ka gradu stavi putokaz.
Ezekiel 21,25Zacrtaj maču put da dođe u Rabat Bene Amon i u Judeju, u utvrđeni Jeruzalem.
Ezekiel 21,26Jer kralj babilonski stoji na početku puta, na raspuću dvaju putova, i pita znamenja - miješa strijele, ispituje terafime i motri jetru.
Ezekiel 21,27Znamenja mu u desnici kažu: na Jeruzalem; da ondje namjesti zidodere, da naredi pokolj, da podigne zidodere protiv vrata, da naspe nasip i sagradi opsadne kule.
Ezekiel 21,28Ali će se njima učiniti da je znamenje lažno, jer mu se zakleše na vjernost. Ali će ih on tada podsjetiti na njihovo vjerolomstvo u koje se uloviše.
Ezekiel 21,29Zato, ovako govori Jahve Gospod: `Jer bez prestanka podsjećate na svoja bezakonja otkrivajući opačine i pokazujući grijehe u svim svojim djelima - da, jer bez prestanka na njih podsjećate, u njih ćete se uloviti.
Ezekiel 21,30A tebi, nečasni i bezbožnički kneže izraelski, tebi dođe dan i čas posljednjega zločina.`
Ezekiel 21,31Ovako govori Jahve Gospod: `Skini mitru s glave i odloži kraljevski vijenac! Jer sve se mijenja: tko bi dolje, bit će uzvišen, a tko bi gore, bit će ponižen.
Ezekiel 21,32Ruševine, ruševine, ruševine ću postaviti kakvih nije bilo, dok ne dođe onaj koji ima suditi, jer ja ću mu predati sud.`
Ezekiel 21,33Sine čovječji, prorokuj: Ovako govori Jahve Gospod sinovima Amonovim o njihovoj sramoti. Reci: `Mač! Mač za pokolj isukan i naoštren da siječe, da kao munja sijeva,
Ezekiel 21,34a tebi dotle isprazno viđaju, laž proriču - da se stavi pod vrat zlikovcima zloglasnim, kojima, eto, dođe dan i čas posljednjega zločina!
Ezekiel 21,35Ali vrati mač u korice! U mjestu gdje si nastao i u zemlji gdje si se rodio ja ću ti suditi.
Ezekiel 21,36Ondje ću na te gnjev svoj izliti i raspiriti protiv tebe plamen srdžbe svoje i predati te u ruke okrutnim ljudima, vještim zatornicima.
Ezekiel 21,37I bit ćeš hrana ognju, a krv će tvoja zemljom protjecati. I nitko te živ više neće spominjati! Jer ja, Jahve, tako rekoh.`
Ezekiel 21,1Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 21,2” Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema jugu; grdi jug, izgovori jedno proročanstvo protiv šume Negev .
Ezekiel 21,3Ti ćeš reći šumi Negev: Slušaj riječ GOSPODOVU: Ovako govori Gospodin BOG: Evo, ja ću zapaliti vatru u sred tebe; ona će progutati svako zeleno drvo i svako suho drvo; žestoka se vatra ne će ugasiti i sva će se lica tu opeći, od Negeva sve do sjevera.
Ezekiel 21,4Tada će svako tijelo vidjeti da sam to ja, GOSPOD, koji ju je zapalio, a ona se ne će ugasiti. “
Ezekiel 21,5A, ja prorok, ja kažem: ” Ah, Gospodine BOžE! Oni kažu o meni: Nije li on jedno naklapalo o prispodobama?
Ezekiel 21,6Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 21,7” Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema Jeruzalemu; izgrdi *svetišta; izgovori jedno proročanstvo protiv zemlje Izraelove.
Ezekiel 21,8Ti ćeš reći zemlji Izraelovoj: Ovako govori GOSPOD: Ja dolazim protiv tebe; ja ću izvući svoj mač iz korica i odsjeći ću od tebe i pravednika i opakoga .
Ezekiel 21,9To je zato što ću ja odsjeći od tebe i pravednika i opakog, i to je zato što će moj mač izići iz korica protiv svakog tijela, od Negeva sve do sjevera.
Ezekiel 21,10Tada svako će tijelo saznati da sam ja, GOSPOD, taj koji izvlači svoj mač iz korica u koje se više vratiti ne će.
Ezekiel 21,11Sine čovjekov, zajecaj, povij se, s gorčinom; ti ćeš jecati pred njihovim očima.
Ezekiel 21,12Kad ti oni budu rekli: Zašto jecaš ti?, ti ćeš im reći: Zbog jedne novosti koja dolazi, sva će srca pasti; sve će ruke klonuti; svi će duhovi klonutii sva će koljena pokleknuti. Evo je kako dolazi, ona se ostvaruje proročanstvo Gospodina BOGA.“
Ezekiel 21,13Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 21,14” Sine čovjekov, izgovori jedno proročanstvo. Ti ćeš reći: Ovako govori GOSPOD: Maču! maču oštri i dobro uglačani!
Ezekiel 21,15Naoštren za sasjeći, uglačan za sijevati .
Ezekiel 21,16On ga je dao glačati, uhvatiti punom rukom. Naoštren je on, mač, uglačan on je, za dati ga u ruke krvnikove.
Ezekiel 21,17Kriči, urlaj, sine čovjekov, on bjesni među mojim narodom; on bjesni među prinčevima Izraelovim. Oni su bili bačeni na mač s mojim narodom. Udari se dakle o bedro .
Ezekiel 21,18To je jedna kušnja; a što bi se dogodilo, da ne bijaše također žezla prezrenoga ? proročanstvo Gospodina BOG.
Ezekiel 21,19Slušaj, sine čovjekov, izgovori jedno proročanstvo: Udari u svoje ruke, mač će udariti dva puta, tri puta. To je mač mrtvih, veliki mač mrtvih što je skroz na skroz sjekao.
Ezekiel 21,20Da bi nagnao srca drhtati, umnažati propasti, ja sam na svim njihovim vratima postavio pokolj mačem. On je načinjen za sijevati, on je uglačan za pokolj.
Ezekiel 21,21Pokaži se britkim, lijevo, desno, gdje god trebaš sjeći .
Ezekiel 21,22Ja tkođer udaram rukom o ruku svoju i ja ću ići sve do kraja svojeg gnjeva. Ja, GOSPOD, ja sam govorio. “
Ezekiel 21,23Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 21,24” Slušaj sine čovjekov, označi dva puta za dolazak mača kralja Babilonije. Nek oba ta puta iziđu iz iste zemlje. Na početku svakog puta ti ćeš staviti jedan znak koji pokazuje pravac jednog grada;
Ezekiel 21,25ti ćeš označiti jedan put da mač dođe protiv Rabbae sinova Amonovih i protiv Jude, opkopanog u Jeruzalemu, tvrdom gradu.
Ezekiel 21,26To je da se kralj Babilonije stavi na raskrižje, na početak dvaju putova, za tražiti predskazanje. On protresa strijelice, ispituje idole, istražuje jetru .
Ezekiel 21,27U njegovoj desnici, ima jedno predskazanje: Jeruzalem. Da se stavi ovnove, da se urla ubilački, da se digne glas za povikati bojni poklič, da se postave ovnovi protiv vrata, da se digne bedem, na se podigne nasipe.
Ezekiel 21,28To će im se učiniti samo jednim praznim znakom: dano im je jedno obećanje; to će biti podsjećanje na njihov grijeh, oni će biti zarobljenicima.
Ezekiel 21,29To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Pošto ste vi načinili podsjećanje na svoj zločin, kad vaše pobune bijahu otkrivene, kad su vaši grijesi postali vidljivi u svim vašim djelima, i pošto ste privukli pažnju na sebe, vi ćete biti zarobljavani nemilice.
Ezekiel 21,30Slušaj, prinče Izraelov, bezbožni, opaki: tvoj dan će doći, u isti dan kad će grijeh svršiti.
Ezekiel 21,31Ovako govori Gospodin BOG: Da se oduzme turban, da se skine kruna; stvari ne će više biti kao što bijahu; da se uzdigne tko je dolje, da se spusti tko je uzdignut.
Ezekiel 21,32Ruševina! ruševina! ja ću od njeg ruševinu načiniti jednu Ne bijaše joj nikad ravne sve dok ne dođe onaj kome pripada presuda i kome ću ga ja povjeriti .
Ezekiel 21,33Slušaj, sine čovjekov, izgovori jedno proročanstvo. Ti ćeš reći: Ovako govori Gospodin BOG glede sinova Amonovih i njihovog zlobnog ruganja. Ti ćeš reći: Mač! mač! ti si izvučen iz korica, uglačan za pokolj, za žderati, za sijevati,
Ezekiel 21,34za sjeći vrat bezbožnima, opakima čiji će dan doći u isto vrijeme kad i grijeh svršit će, dok se o tebi daju prividna viđenja i propovijeda laž.
Ezekiel 21,35Vrati mač u korice. Ja ću tebi suditi u mjestu gdje si stvoren, u zemlji tvojeg podrijetla.
Ezekiel 21,36Ja ću izručiti na tebe svoj prijezir; ja ću puhnuti protiv tebe vatru mojeg gnjeva, ja ću tebe izručiti u ruke ljudima glupim, majstorima istrjebljenja.
Ezekiel 21,37Ti ćeš biti jednim plijenom vatri, tvoja krv bit će prosuta u sred zemlje; ne će se više sjećati tebe, jer ja, GOSPOD, ja sam govorio.“
Jezekilj 21,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 21,2Sine čovječji, okreni lice svoje na jug i pokaplji prema jugu, i prorokuj na šumu u južnom polju.
Jezekilj 21,3I reci šumi južnoj: čuj riječ Gospodnju, ovako veli Gospod Gospod: evo ja ću raspaliti u tebi oganj koji će proždrijeti u tebi svako drvo zeleno i svako drvo suho; plamen razgorjeli neće se ugasiti, i izgorjeće od njega sve od juga do sjevera.
Jezekilj 21,4I svako će tijelo vidjeti da sam ja zapalio; neće se ugasiti.
Jezekilj 21,5A ja rekoh: jaoh Gospode Gospode, oni govore za me: ne govori li taj same priče?
Jezekilj 21,6I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 21,7Sine čovječji, okreni lice svoje prema Jerusalimu, i pokaplji prema svetijem mjestima, i prorokuj protiv zemlje Izrailjeve.
Jezekilj 21,8I reci zemlji Izrailjevoj: ovako veli Gospod: evo me na te; izvući ću mač svoj iz korica, i istrijebiću iz tebe pravednoga i bezbožnoga.
Jezekilj 21,9Da istrijebim iz tebe pravednoga i bezbožnoga, zato će izaći mač moj iz korica svojih na svako tijelo od juga do sjevera.
Jezekilj 21,10I poznaće svako tijelo da sam ja Gospod izvukao mač svoj iz korica njegovijeh, neće se više vratiti.
Jezekilj 21,11A ti, sine čovječji, uzdiši kao da su ti bedra polomljena, i gorko uzdiši pred njima.
Jezekilj 21,12A kada ti reku: zašto uzdišeš? ti reci: za glas što ide, od kojega će se rastopiti svako srce i klonuti sve ruke i svakoga će duha nestati, i svaka će koljena postati kao voda; evo, ide, i navršiće se, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 21,13Potom dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 21,14Sine čovječji, prorokuj i reci: ovako veli Gospod Gospod: reci: mač, mač je naoštren, i uglađen je.
Jezekilj 21,15Naoštren je da kolje, uglađen je da sijeva; hoćemo li se radovati kad prut sina mojega ne haje ni za kako drvo?
Jezekilj 21,16Dao ga je da se ugladi da se uzme u ruku; mač je naoštren i uglađen, da se da u ruku ubici.
Jezekilj 21,17Viči i ridaj, sine čovječji; jer on ide na narod moj, na sve knezove Izrailjeve; pod mač će biti okrenuti s narodom mojim, zato udri se po bedru.
Jezekilj 21,18Kad bješe karanje, šta bi? eda li ni od pruta koji ne haje neće biti ništa? govori Gospod Gospod.
Jezekilj 21,19Ti dakle, sine čovječji, prorokuj i pljeskaj rukama, jer će mač doći i drugom i trećom, mač koji ubija, mač koji velike ubija, koji prodire u klijeti.
Jezekilj 21,20Da se rastope srca i umnoži pogibao, metnuo sam na sva vrata njihova strah od mača; jaoh! pripravljen je da sijeva, naoštren da kolje.
Jezekilj 21,21Stegni se, udri na desno, na lijevo, kuda se god obrneš.
Jezekilj 21,22Jer ću i ja pljeskati rukama, i namiriću gnjev svoj. Ja Gospod rekoh.
Jezekilj 21,23Još mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 21,24A ti, sine čovječji, načini dva puta, kuda će doći mač cara Vavilonskoga; iz jedne zemlje neka izlaze oba; i izberi stranu, gdje se počinje put gradski, izberi.
Jezekilj 21,25Načini put, kojim će doći mač na Ravu sinova Amonovijeh, i u Judeju na tvrdi Jerusalim.
Jezekilj 21,26Jer će car Vavilonski stati na rasputici, gdje počinju dva puta, te će vračati, gladiće strijele, pitaće likove, gledaće u jetru.
Jezekilj 21,27Nadesno će mu vračanje pokazati Jerusalim da namjesti ubojne sprave, da otvori usta na klanje, da podigne glas podvikujući, da namjesti ubojne sprave prema vratima, da načini opkope, da pogradi kule.
Jezekilj 21,28I učiniće se vračanje zaludno zakletima, a to će napomenuti bezakonje da se uhvate.
Jezekilj 21,29Zato ovako veli Gospod Gospod: što napominjete svoje bezakonje, te se otkriva nevjera vaša i grijesi se vaši vide u svijem djelima vašim, zato što dođoste na pamet, bićete pohvatani rukom.
Jezekilj 21,30A ti, nečisti bezbožniče, kneže Izrailjev, kome dođe dan kad bi na kraju bezakonje,
Jezekilj 21,31Ovako veli Gospod Gospod: skini tu kapu i svrzi taj vijenac, neće ga biti; niskoga ću uzvisiti a visokoga ću poniziti.
Jezekilj 21,32Uništiću, uništiću, uništiću ga, i neće ga biti, dokle ne dođe onaj kome pripada, i njemu ću ga dati.
Jezekilj 21,33A ti, sine čovječji, prorokuj i reci: ovako veli Gospod Gospod za sinove Amonove i za njihovu sramotu; reci dakle: mač, mač je izvučen, uglađen da kolje, da zatire, da sijeva,
Jezekilj 21,34Dokle ti viđaju taštinu, dokle ti gataju laž, da te metnu na vratove pobijenijem bezbožnicima, kojima dođe dan kad bi kraj bezakonju.
Jezekilj 21,35Ostavi mač u korice; na mjestu gdje si se rodio, u zemlji gdje si postao, sudiću ti;
Jezekilj 21,36I izliću na te gnjev svoj, ognjem gnjeva svojega dunuću na te i predaću te u ruke žestokim ljudima, vještim u zatiranju.
Jezekilj 21,37Ognju ćeš biti hrana, krv će ti biti posred zemlje, nećeš se spominjati, jer ja Gospod rekoh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje