Tražilica


Ezekiel 30. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 30,1Riječ Gospodnja dođe mi opet ovako govoreći:
Ezekiel 30,2"Sine čovječji, prorokuj i reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Jaučite, teško danu!
Ezekiel 30,3Jer je blizu dan, blizu je dan Gospodnji, tamni dan. On će biti vrijeme kazne narodima.
Ezekiel 30,4Mač će doći u Egipat; u Kušu će vladati tjeskoba vrlo bolna, kad stanu padati pobijeni Egipćani, kad se budu odvlačila velika dobra njihova i raskopavali temelji njihovi.
Ezekiel 30,5Kuš, (Etiopija) Put, (Libija) Lud, (Lidija) sva mješavina naroda, Kub i drugi saveznici popadat će s njima od mača.
Ezekiel 30,6Ovako veli Gospod: 'Popadat će potpornji Egipta, i srušit će se ponosna moć njegova. Od Migdola do Siene popadat će od mača ljudi njegovi, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 30,7Zemlja će njegova biti najpustija od svih zemalja i gradovi njegovi najpustiji od svih gradova.
Ezekiel 30,8Oni će spoznati, da sam ja Gospod, kad stavim oganj na Egipat i svi se pomoćnici njegovi satru.
Ezekiel 30,9U onaj će dan ići preda mnom poslanici na lađama, da trgnu Kušite iz bezbrižnosti njihove. Tjeskoba vrlo bolna doći će na njih kao na nesretni dan Egipta; jer evo, on je došao.
Ezekiel 30,10Ovako veli svemogući Gospod: 'Učinit ću kraj Ijudstvu u Egiptu rukom Nebukadnezara, kralja babilonskoga.
Ezekiel 30,11On i narod njegov, najokrutniji između naroda, doći će i zemlju će poharati. Trgnut će mač svoj na Egipat i napunit će zemlju pobijenih.
Ezekiel 30,12Isušit ću rijeke Nila i predat ću zemlju u ruke zlikovcima. Opustit ću zemlju i sve, što je u njoj, rukom tuđinaca. Ja, Gospod, to sam rekao.
Ezekiel 30,13Ovako veli svemogući Gospod: 'Uništit ću idole i potrt ću kumire u Nofu. Neće više biti kneza iz Egipta. Pustit ću strah u Egipat,
Ezekiel 30,14Opustošit ću Patros, stavit ću oganj na Soan i izvršit ću sud na Nou.
Ezekiel 30,15Izlit ću gnjev svoj na Sin, bedem Egipta, i istrijebit ću ljudstvo u Nou.
Ezekiel 30,16Stavit ću oganj na Egipat. Sin će se previjati od tjeskobe. Nof će se osvojiti i zidovi će joj se srušiti.
Ezekiel 30,17Mladi ratnici iz Avena i Pit-Beseta popadat će od mača, i sve će ostalo otići u ropstvo.
Ezekiel 30,18U Tafnisu će dan pomrčati, kad ondje polomim žezla Egipta, i kad se u njemu učini kraj ponosnom sjaju njegovu. Oblak će ga pokriti. Gradovi će njegovi otići u ropstvo.
Ezekiel 30,19Tako ću izvršiti kazneni sud na Egiptu, i oni će spoznati, da, sam ja Gospod.'"
Ezekiel 30,20U jedanaestoj godini, u prvom mjesecu, sedmi dan toga mjeseca dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 30,21"Sine čovječji, ja sam slomio mišicu faraonu, kralju egipatskom. Eto, ona se više ne zavija. Ne uzima se lijek, i ne meće se zavoj na nju, da bi opet postala jaka i mogla držati mač.
Ezekiel 30,22Zato ovako veli svemogući Gospod: 'Evo, ja ću izaći proti faraonu, kralju egipatskom, i razmrskati mu obadvije mušice, zdravu i slomljenu, i izbit ću mu mač iz ruke.
Ezekiel 30,23Razasut ću Egipćane među narode i razagnati ih po zemljana.
Ezekiel 30,24A ukrijepit ću mišice kralju babilonskom i dat ću mu svoj mač u ruku. A polomit ću mišicu faraonu, da jeca pred njim kao čovjek teško ranjen.
Ezekiel 30,25Mišice kralju babilonskom ukrijepit ću, a faraonu će mišice klonuti. Saznat će, da sam ja Gospod, kad dadnem mač svoj u ruka kralju babilonskom, da njim zamahne na Egipat.
Ezekiel 30,26Razasut ću Egipćane među narode i razagnati ih po zemljama. Spoznat će, da sam ja Gospod."
Ezekiel 30,1 I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 30,2"Sine čovječji, prorokuj i reci: `Ovako govori Jahve Gospod: Kukajte: `Jao dana!`
Ezekiel 30,3Jer se bliži dan, bliži se dan Jahvin! Dan oblačan, vrijeme narodima određeno.
Ezekiel 30,4I mač će ući u Egipat, a strah će ophrvati Etiopiju kad mrtvi stanu padati po Egiptu i kad se razgrabi njegovo blago te kad mu temelje sve sruše.
Ezekiel 30,5Kuš, Put i Lud, sva Arabija i Libija, i sinovi zemlje Krete s njima od mača će izginuti`!
Ezekiel 30,6Ovako govori Jahve Gospod: `Past će koji podupiru Egipat i srozat će se ponos njegove moći. Od Migdola do Sevana sve će u njemu od mača pasti - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 30,7On će biti pustoš među opustošenim zemljama, a njegovi gradovi ruševine među razrušenim gradovima.
Ezekiel 30,8I znat će da sam ja Jahve kad zapalim svoj oganj u Egiptu i zatrem sve pomagače njegove.
Ezekiel 30,9U onaj će dan glasnici od mene na lađama isploviti da zastraše bezbrižnu Etiopiju. I strah će je ophrvati u dan egipatski. Jer, evo, bliži se!`
Ezekiel 30,10Ovako govori Jahve Gospod: `Uništit ću mnoštvo egipatsko rukom Nabukodonozora, kralja babilonskoga!
Ezekiel 30,11On i njegov narod s njime - najokrutniji među narodima - bit će dovedeni da zemlju zatru. I oni će isukati mač na Egipat i svu će mu zemlju truplima ispuniti.
Ezekiel 30,12A ja ću isušiti rijeke i zemlju predati u ruke silnicima, opustošit ću zemlju i što je u njoj - rukom tuđinaca. Ja, Jahve, rekoh!`
Ezekiel 30,13Ovako govori Jahve Gospod: `Razorit ću kumire i ništavila istrijebiti iz Memfisa, i neće više biti knezova u egipatskoj zemlji, a strah ću posijati u zemlji egipatskoj.
Ezekiel 30,14Opustošit ću Patros, zapaliti Soan, izvršiti sud na Tebi.
Ezekiel 30,15Iskalit ću gnjev nad Sinom, tvrđom egipatskom, istrijebit ću mnoštvo u Tebi.
Ezekiel 30,16Zapalit ću oganj pod Egiptom: Sin će uzdrhtati od strave, Teba će biti osvojena, a Memfis u tjeskobi dan za danom.
Ezekiel 30,17Mladići Heliopola i Pi-Beseta od mača će pasti. A oni će biti odvedeni u ropstvo!
Ezekiel 30,18Nad Tafnisom pomrčat će dan kad ondje slomim jaram egipatski i kad se dokonča ponos moći u njemu! Nad njim će se nadviti oblak, i njegove će kćeri biti odvedene u ropstvo!
Ezekiel 30,19Tako ću izvršiti sud nad Egiptom, i znat će da sam ja Jahve.`
Ezekiel 30,20Godine jedanaeste, prvoga mjeseca, sedmoga dana dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 30,21"Sine čovječji, gle, slomih mišicu faraonu, kralju egipatskom! I evo, nisu je ni povili: nisu metnuli lijekove niti su je povojima obavili da je okrijepe kako bi se opet mogla prihvatiti mača.
Ezekiel 30,22Stoga ovako govori Jahve Gospod: `Evo me protiv faraona, kralja egipatskoga, da mu slomim obje ruke, i zdravu i slomljenu, i da mu mač izbijem iz ruke!
Ezekiel 30,23Razagnat ću Egipćane među narode i rasijati ih po zemljama!
Ezekiel 30,24Ojačat ću ruke kralju babilonskom i mač ću svoj staviti u njegovu ruku; a faraonu ću slomiti ruke te će stenjati pred neprijateljem kao ranjenik.
Ezekiel 30,25Da, ojačat ću ruke kralju babilonskom, a ruke će faraonove klonuti. I znat će se da sam ja Jahve kad metnem mač svoj u ruke kralju babilonskom i on ga zavitla nad zemljom egipatskom.
Ezekiel 30,26Raspršit ću Egipćane među narode i rasijati ih po zemljama. I znat će da sam ja Jahve.`
Ezekiel 30,1Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 30,2” Sine čovjekov, izgovori jedno proročanstvo; ti ćeš reći: Ovako govori Gospodin BOG: Urlajte u ovaj dan nesreće!
Ezekiel 30,3Jer, dan je blizu, blizu je dan GOSPODOV. To će biti jedan dan oblačnosti, vrijeme naroda.
Ezekiel 30,4Mač će prodrijeti u Egipat, bit će strijepnje u Nubiji kad mrtvi padnu u Egiptu; dočepat će se njihovog bogatstva, razrušit će se njihovi temelji.
Ezekiel 30,5Nubija, Put, Lud, sva ta mješavina naroda, Kuv i ljudi savezničkih zemalja padat će s njima pod mačem.
Ezekiel 30,6Ovako govori GOSPOD: Podrška Egipta past će, oholost njegove snage srušit će se, od Migdola do Sijene padat će se od mača proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 30,7Ta će mjesta biti pustinja, u sred pustinjskih zemalja, a njihovi gradovi bit će u sred gradova u ruševinama.
Ezekiel 30,8Tada će se spoznati da sam ja GOSPOD kad budem stavio vatru u Egipat i kad sva njegova pomoć bude skršena.
Ezekiel 30,9U taj dan, glasnici na lađama otići će od mene da uzdrmaju Nubiju koja je u sigurnosti; bit će kod njih strijepnje u dan Egipta. Da, to dolazi.
Ezekiel 30,10Ovako govori Gospodin BOG: Ja ću prekinuti graju Egiptovu, rukom Nabukodonozorovom, kralja Babilonije.
Ezekiel 30,11On također kao i njegov puk, okrutniji no pogani, oni su bili dovedeni da unište zemlju. Oni će izvući svoje mačeve protiv Egipta, oni će napuniti zemlju mrtvacima.
Ezekiel 30,12Od Nilova, ja ću načiniti jedno područje suše, ja ću prodati zemlju u ruke zlim ljudima, ja ću opustošiti zemlju i ono što ju ispunjava rukom stranaca. Ja, GOSPOD, ja sam govorio.
Ezekiel 30,13Ovako govori Gospodin BOG: Ja ću učiniti da propadnu idoli, ja ću ukloniti iz Memfisa lažne bogove, i iz zemlje egipatske princa; ne će ga biti više. Ja ću staviti strah u zemlju egipatsku.
Ezekiel 30,14Ja ću opustošiti zemlju Juga, ja ću staviti vatru u Tanis, ja ću izvršiti presudu Tebinu .
Ezekiel 30,15Ja ću sasuti svoj gnjev na Sin, tvrdo mjesto egipatsko, ja ću prekinuti graju iz Tebe.
Ezekiel 30,16Ja ću staviti vatru u Egipat, Sin će se uvijati od boli, Teba bit će rascijepljena, Memfis bit će potopljen.
Ezekiel 30,17Mladi ljudi iz Onea i iz Pi-Bezeta past će od mača, a ljudi će otići u zarobljeništvo.
Ezekiel 30,18U Dafneu, dan više ne će svanuti kad ja budem slomio jarmove egipatske. Ja ću u gradu prekinuti oholost zbog njegove snage; jedan će ga oblak prekriti a njegove će kćeri otići u roblje.
Ezekiel 30,19Ja ću izvršiti presude u Egiptu, tada će se spoznati da sam ja GOSPOD.“
Ezekiel 30,20Jedanaeste godine, prvog mjeseca, sedmog dana u mjesecu, bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 30,21” Sine čovjekov, ja kršim ruku *Faraonu, kralju Egipta i on se ne vida, na nju se ne stavlja lijeka, tu se ne stavlja zavoja, ne previja se ona da bi povratila svoju snagu i držala mač.
Ezekiel 30,22To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Ja dolazim protiv Faraona, kralja Egipta. Ja ću slomiti njegove ruke, zdravu ruku i onu već slomljenu, i učinit ću da ispadne mač iz njegove ruke.
Ezekiel 30,23Ja ću rastepsti Egipćane među narodima, ja ću ih rasuti po zemljama.
Ezekiel 30,24Ali, ja ću ojačati ruku kralju Babilonije i stavit ću mu mač u ruku; ja ću skršiti ruku Faraonu koji će ispuštati jecaje smrtno ranjenog čovjeka.
Ezekiel 30,25Ja ću ojačati ruke kralja Babilonije dok će ruke Faraonove pasti. Tada će se spoznati da sam ja GOSPOD kad budem stavio svoj mač u ruke kralju Babilonije, a kojim će on vitlati protiv zemlje egipatske.
Ezekiel 30,26Ja ću raspršiti Egipćane među narodima i rastepsti ih po zemljama. Tada će se spoznati da sam ja GOSPOD! “
Jezekilj 30,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 30,2Sine čovječji, prorokuj i reci: ovako veli Gospod Gospod: ridajte: jaoh dana!
Jezekilj 30,3Jer je blizu dan, blizu je dan Gospodnji, oblačan dan, vrijeme narodima.
Jezekilj 30,4I mač će doći na Misir, i strah će biti u Etiopskoj, kad stanu padati pobijeni u Misiru, kad se zarobi mnoštvo njegovo i raskopaju se temelji njegovi.
Jezekilj 30,5Etiopljani i Puteji i Ludeji i sva mješavina i Huveji i sinovi zemalja među kojima je vjera, pašće s njima od mača.
Jezekilj 30,6Ovako veli Gospod: pašće koji podupiru Misir, i ponos sile njegove oboriće se, od kule Sinske pašće u njemu, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 30,7I biće pusti među pustijem zemljama, i gradovi će njegovi biti među pustijem gradovima.
Jezekilj 30,8I poznaće da sam ja Gospod kad zapalim oganj u Misiru i svi se pomoćnici njegovi satru.
Jezekilj 30,9U onaj će dan izaći poslanici od mene na lađama da uplaše Etiopsku bezbrižnu, i biće među njima strah velik kao dana Misirskoga; jer evo, ide.
Jezekilj 30,10Ovako veli Gospod Gospod: pogubiću mnoštvo Misirsko rukom Navuhodonosora cara Vavilonskoga.
Jezekilj 30,11On i narod njegov s njim, najljući između naroda, biće dovedeni da zatru zemlju, i izvući će mačeve svoje na Misir i napuniće zemlju pobijenijeh.
Jezekilj 30,12I isušiću rijeke, i predaću zemlju u ruke zlijem ljudima; i opustiću zemlju i što je u njoj rukom tuđinskom. Ja Gospod govorih.
Jezekilj 30,13Ovako veli Gospod Gospod: i gadne ću bogove potrti, i istrijebiću likove u Nofu i neće više biti kneza iz zemlje Misirske, i pustiću strah u zemlju Misirsku.
Jezekilj 30,14I opustošiću Patros, i upaliću Soan, i izvršiću sud na Novu.
Jezekilj 30,15I izliću gnjev svoj na Sin, grad Misirski, i istrijebiću ljudstvo u Novu.
Jezekilj 30,16Kad zapalim oganj u Misiru, ljuto će se uzmučiti Sin, i Nov će se raspasti, i Nof će biti u tjeskobi svaki dan.
Jezekilj 30,17Mladići Avinski i Pi-vesetski pašće od mača, a djevojke će otići u ropstvo.
Jezekilj 30,18I u Tafnisu će pomrknuti dan kad polomim ondje prijevornice Misirske i nestane u njemu ponosa sile njegove; oblak će ga pokriti; a kćeri će njegove otići u ropstvo.
Jezekilj 30,19I izvršiću sudove na Misiru, i oni će poznati da sam ja Gospod.
Jezekilj 30,20Opet jedanaeste godine, prvoga mjeseca, sedmoga dana, dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 30,21Sine čovječji, slomih mišicu Faraonu caru Misirskom, i eto neće se zaviti da se liječi, neće se metnuti zavoj niti će se zaviti da bi se okrijepila i mogla držati mač.
Jezekilj 30,22Zato ovako veli Gospod Gospod: evo me na Faraona cara Misirskoga, i slomiću mu mišice, i zdravu i slomljenu, i izbiću mu mač iz ruke.
Jezekilj 30,23I rasijaću Misirce po narodima, i razasuću ih po zemljama.
Jezekilj 30,24I ukrijepiću mišicu caru Vavilonskom, i daću mu u ruku svoj mač, i polomiću mišice Faraonu, i ječaće pred njim kao što ječi čovjek ranjen na smrt.
Jezekilj 30,25Da, ukrijepiću mišice caru Vavilonskom, a Faraonu će mišice klonuti, i poznaće se da sam ja Gospod, kad dam mač svoj u ruku caru Vavilonskom da njim zamahne na zemlju Misirsku.
Jezekilj 30,26I rasijaću Misirce među narode i razasuću ih po zemljama, i poznaće da sam ja Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje