Tražilica


Ezekiel 32. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 32,1U dvanaestoj godini, u dvanaestom mjesecu, prvi dan toga mjeseca dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 32,2"Sine čovječji, izdigni tužaljku za faraonom, kraljem egipatskim, i reci mu: 'Laviću među narodima, ti si bio i propao! A bio si ipak kao krokodil u moru: štrcao si vodu iz nozdrva svojih, mutio si vodu nogama svojim, ritao si se na valove njezine.
Ezekiel 32,3Ovako veli svemogući Gospod: 'Razapet ću mrežu svoju nad tobom s četom mnogih naroda, koji te izvlače lovnom mrežom mojom.
Ezekiel 32,4Bacit ću te tada na zemlju, krhnut ću te na tvrdu zemlju. Pustit ću sve ptice nebeske da sjedaju na te i nasitit ću tobom životinje sa sve zemlje.
Ezekiel 32,5Donijet ću meso tvoje na gore i napunit ću doline strvinom tvojom.
Ezekiel 32,6Napojit ću zemlju krvlju tvojom do na gore. Korita će riječna biti puna tebe.
Ezekiel 32,7Kad se ti ugasiš, zastrijet ću nebo, i zvijezde ću njegove pomračiti. Sunce ću zastrijeti oblacima, i mjesec neće više svijetliti svjetlošću svojom.
Ezekiel 32,8Sva ću svjetila na nebu pomračiti za tobom i razastrijet ću tamu nad zemljom tvojom, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 32,9Ustrašit ću mnoge narode, kada donesem među narode tvoje pobijene, u zemlje, kojih ne poznaš.
Ezekiel 32,10Mnoge ću narode zbog tebe grozom napuniti. Kraljevi će se njihovi zgroziti od tebe, kad mahnem mačem svojim pred očima njihovim. Svi će svaki čas drhtati za svoj život na dan tvojega pada.
Ezekiel 32,11Jer ovako veli svemogući Gospod: 'Mač kralja babilonskoga doći će na te.
Ezekiel 32,12Mačem ratnika srušit ću veliki narod tvoj, jer su oni najljući među narodima Oni će poharati sjaj Egipta. Sve će mnoštvo njegovo propasti.
Ezekiel 32,13Potrt ću svu stoku njegovu pokraj mnogih voda. Neće ih više mutiti noga čovječja, niti će ih mutiti papak kakve životinje.
Ezekiel 32,14Tada ću razbistriti vode njihove i učinit ću da teku rijeke njihove kao ulje, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 32,15Kad učinim pustinjom Egipat, kad opusti zemlja, hude bez svega što je u njoj, kad pobijem sve stanovnike njezine, tada će im biti jasno, da sam ja Gospod.
Ezekiel 32,16Ovo je tužaljka, što će se zapjevati, i kćeri će je narodne pjevati. Pjevat će je nad Egiptom i nad mnogim narodom njegovim", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 32,17U dvanaestoj godini, u prvom mjesecu, petnaesti dan toga mjeseca dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 32,18"Sine čovječji, započni tužaljku za mnogim narodom Egipta i opjevaj njegov i silnih naroda silazak u podzemni svijet, k onima, koji su sišli u jamu!
Ezekiel 32,19Od koga si u čem ljepši? Siđi i spavaj s neobrezanima!
Ezekiel 32,20Oni će pasti posred pobijenih mačem. Mač je već dat: privucite Egipat i sve mnoštvo njegovo!
Ezekiel 32,21Vođe ratnika govorit će ispred carstva mrtvih njemu s pomoćnicima njegovim: "Oni su sišli, oni tu leže, neobrezani, mačem pobijeni."
Ezekiel 32,22Ondje je Asirija i četa njegova i okolo groba njegova. Svi su pobijeni, pali od mača.
Ezekiel 32,23Grobovi njegovi leže u dnu najdubljem. Četa, njegova leži okolo groba njegova. Svi su pobijeni, pali od mača, oni, koji su nekoć zadavali strah u zemlji živih.
Ezekiel 32,24Ondje je Elam i sve mnoštvo njegovo okolo groba njegova. Svi su pobijeni, pali od mača, koji su neobrezani sišli u podzemni svijet, koji su nekoć zadavali strah u zemlji živih i sada nose sramotu svoju s onima, koji su sišli u jamu.
Ezekiel 32,25Usred pobijenih namjestili su postelju njemu sa svim mnoštvom njegovim. Grobovi su njihovi okolo njega. Svi su neobrezani, pobijeni mačem; jer su zadavali strah u zemlji živih. Sada nose sramotu svoju s onima, koji su sišli u jamu; metnuti su usred pobijenih.
Ezekiel 32,26Ondje je Mešek i Tubal i sve mnoštvo njihovo. Grobovi su njihovi okolo njih. Svi su neobrezani, pali od mača, oni, koji su nekoć zadavali strah u zemlji živih.
Ezekiel 32,27Oni re leže s junacima, koji su pali u davnoj davnini, koji su sišli u svijet mrtvih u ratnoj spremi svojoj, kojima su metnuti pod glavu mačevi njihovi krivnja je njihova na kostima njihovim, jer je strah od tih junaka bio vladao u zemlji živih.
Ezekiel 32,28I ti ćeš biti satrven usred neobrezanih i spavat ćeš s pobijenima mačem.
Ezekiel 32,29Ondje je Edom, kraljevi njegovi i svi knezovi njegovi, koji su unatoč junaštvu svojemu metnuti među pobijene mačem. Oni leže sad s neobrezanima i s onima, koji su sišli u jamu.
Ezekiel 32,30Ondje su svi knezovi sjevera i svi Sidonci koji su sišli k pobijenima, pobijeni unatoč strahovitosti svojoj. Oni su osramoćeni unatoč junaštvu svojemu. Sad leže ondje, neobrezani, s pobijenima mačem i nose sramotu svoju s onima, koji su sišli u jamu.
Ezekiel 32,31Njih će vidjeti faraon i utješit će se nad svim mnogim narodom svojim. Mačem je pobijen faraon sa svim narodom svojim, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 32,32'Jer je zadavao strah u zemlji živih. Zato će se metnuti usred neobrezanih, s ubijenima mačem, faraon i sav mnogi narod njegov'", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 32,1 Godine dvanaeste, dvanaestoga mjeseca, prvoga dana, dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 32,2"Sine čovječji, zaplači nad faraonom, kraljem egipatskim, i kaži mu: `Laviću naroda, propao si! Ti bješe kao krokodil u vodi, bučio si u rijekama svojim, nogama si vodu mutio, valove joj podizao!`
Ezekiel 32,3Ovako govori Jahve Gospod: `Gle, razapet ću mrežu nad tobom sa skupom mnogih naroda: oni će te u mojoj mreži izvući.
Ezekiel 32,4Ostavit će te na zemlji, tresnuti tobom o tlo. Sve ptice nebeske na te ću pustiti i zvijeri zemaljske tobom ću nahraniti!
Ezekiel 32,5Meso ću ti razbacat` po gorama, doline ću prekriti strvinom tvojom.
Ezekiel 32,6Istekom iz tebe zemlju ću napojiti, krvlju tvojom po gorama, i korita riječna njome napuniti.
Ezekiel 32,7A kada te utrnem, nebesa ću potamniti i zvijezde na njima ugasiti! Oblakom ću sunce zastrijeti, i mjesec svjetlošću neće svijetliti.
Ezekiel 32,8Sva ću svjetlila na nebu zbog tebe utrnuti i mrak ću nad zemljom razastrijeti!` - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 32,9`Ucvilit ću srca mnogih naroda kad izgnanike tvoje odvedem u zemlje tebi nepoznate.
Ezekiel 32,10Narode će mnoge strava uhvatiti, a njihovi će se kraljevi nad tobom užasnuti njima naočigled. I na dan pada tvojega svatko će za svoj život neprestano strepiti.`
Ezekiel 32,11Jer ovako govori Jahve Gospod: `Mač kralja babilonskoga na te će se spustiti.
Ezekiel 32,12Tvoje ću mnoštvo pobiti mačevima junaka, najljući od svih naroda opustošit će ponos Egipta i sve mnoštvo njegovo zatrijeti.
Ezekiel 32,13Svu ću stoku njegovu uništiti pokraj voda obilnih. Ljudska ih noga više neće gaziti niti će ih životinjski papak mutiti.
Ezekiel 32,14Onda ću im vode opet stišati i učinit ću da im rijeke kao ulje teku!` - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 32,15`Kad zemlju egipatsku opustošim, kad bude opljačkano što je na njoj, kad udarim sve žitelje njezine, znat će da sam ja Jahve.
Ezekiel 32,16Tužaljka je to koja će se naricati. Naricat će je kćeri naroda. Naricat će je nad Egiptom i nad svim njegovim mnoštvom` - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 32,17Godine dvanaeste, prvoga mjeseca, petnaestoga dana, dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 32,18"Sine čovječji, nariči za egipatskim mnoštvom, gurni ga, njega i kćeri naroda slavnih, u podzemni kraj, k onima što siđoše u jamu.
Ezekiel 32,19Od koga si bolji? Siđi i počini s neobrezanima.
Ezekiel 32,20Oni će pasti među one što ih mač pokosi. Ležaj će dobiti sa svim mnoštvom.
Ezekiel 32,21Najhrabriji junaci govorit će mu iz srca Podzemlja: `Ti i pomoćnici tvoji siđite i počinite s neobrezanima, mačem pokošenima!`
Ezekiel 32,22Ondje je i Asirac i sva njegova gomila oko groba njegova - svi pobijeni, mačem pokošeni.
Ezekiel 32,23Grobovi im leže na dnu jame i sva mu je gomila oko grobova njegova - svi, nekoć užas u zemlji živih, sada pobijeni, mačem pokošeni.
Ezekiel 32,24Ondje Elam i sve mnoštvo njegovo oko groba njegova - svi pobijeni, mačem pokošeni, neobrezani u podzemni kraj mrtvih siđoše: nekoć užas u zemlji živih, snose sad sramotu svoju s onima što u jamu siđoše.
Ezekiel 32,25Usred pobijenih ležaj smjestiše njemu i mnoštvu oko groba njegova - sve neobrezani, mačem probodeni: nekoć užas u zemlji živih, snose sad sramotu svoju s onima što u jamu siđoše, među pobijene položeni.
Ezekiel 32,26Ondje je Mešek i Tubal i sve mnoštvo njegovo, s grobovima oko groba njegova - svi neobrezani, mačem probodeni, nekoć užas u zemlji živih.
Ezekiel 32,27Ne leže s junacima davno palima, u Podzemlje siđoše s oružjem, s mačem pod glavom i sa štitom na kostima, jer bijahu užas junacima u zemlji živih.
Ezekiel 32,28I ti ćeš ležati usred neobrezanih, mačem pokošenih.
Ezekiel 32,29Ondje je Edom i svi njegovi kraljevi i knezovi: unatoč svojemu junaštvu, i oni leže zajedno s onima što su mačem pokošeni, s neobrezanima, s onima koji u jamu siđoše.
Ezekiel 32,30Ondje su knezovi sjevera i svi Sidonci, i oni siđoše među probodene. Unatoč užasu svojega junaštva, leže neobrezani, s mačem probodenima, snoseći svoju sramotu s onima što u jamu siđoše.
Ezekiel 32,31Vidjet će ih faraon i utješit će se zbog svog mnoštva - faraon i sva vojska njegova mačem pokošena, riječ je Jahve Gospoda!
Ezekiel 32,32Jer je zadavao strah u zemlji živih, faraon i sve mnoštvo njegovo leže s neobrezanima, s mačem pokošenima - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 32,1Dvanaeste godine, dvanaestog mjeseca, prvog u mjesecu, bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 32,2” Sine čovjekov, zapjevaj jednu jadikovku nad faraonom, kraljem Egipta, i reci: Ti nalikovaše laviću naroda, ti bijaše kao jedan zmaj u morima, ti si činio da izviru tvoje rijeke, ti si uzburkavao rijeke svojim šapama, ti uzmućivaše rijeke.
Ezekiel 32,3Ovako govori Gospodin BOG: Ja ću razapeti svoju mrežu nad tobom za vrijeme skupa brojnih naroda, a oni će te izvući iz moje potegače .
Ezekiel 32,4Bacit ću te na zemlju, izbacit ću te na površinu polja, postavit ću na tebe sve ptice nebeske i životinje sve zemlje skupljat će se na tebi.
Ezekiel 32,5Stavit ću tvoje tijelo na planine, ispunit ću doline tvojim otpacima, *6 napojit ću zemlju krvlju koja kulja iz tebe po planinama i korita rijeka bit će njome puna.
Ezekiel 32,7Kad tvoje svjetlost bude ugašena, ja ću prekriti nebesa i zamračit ću zvijezde, ja ću prekriti sunce jednim oblakom i mjesec ne će davati svijetliti svjetlosti svojoj.
Ezekiel 32,8 Sva svjetlila nebeska, ja ću zamračiti zbog tebe, stavit ću tmine na zemlju tvoju proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 32,9Ja ću uzbuditi srce mnogim narodima kad dadnem oćutjeti narodima, onih zemalja koje ti ne poznaješ, posljedice tvojeg rušenja .
Ezekiel 32,10Zbog tebe, ja ću brojne narode ožalostiti, a kose njihovih kraljeva će se nakostriješiti zbog tebe kad ja dadnem poletjeti svojem maču pred njihovim licem. Nitko ne će prestati drhtjeti sve do dna svog u dan kad ti budeš pao.
Ezekiel 32,11Jer, ovako govori Gospodin BOG: Mač kralja Babilonije prodrijet će u tebe.
Ezekiel 32,12Ja ću dati da padne tvoje mnoštvo pod mačem ratnika; oni čine najokrutniji od naroda, oni će pustošiti ono što čini drskost Egipta; sve njegovo mnoštvo bit će istrijebljeno.
Ezekiel 32,13Ja ću dati da propadnu sve životinje koje on imaše blizu velikih voda; stopalo ljudsko ne će ih više potresti, kopita životinjska ne će ih više uzdrmati.
Ezekiel 32,14Ja ću dati opasti vodama Egipta i te ći rijekama njegovim kao da su od ulja proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 32,15Kad ja budem načinio od Egipta jednu pustinju, kad budem ispraznio zemlju od onoga što ju ispunjava, udarajući sve one koji u njoj stanuju, tada će se spoznati da sam ja GOSPOD.“
Ezekiel 32,16Ovo je jedna tužaljka, ona će se pjevati; nek ju kćeri naroda zapjevaju, nek pjevaju ovu tužaljku nad Egiptom i svim njegovim mnoštvom proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 32,17Dvanaeste godine, petnaestog u mjesecu, bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 32,18” Sine čovjekov, oplači mnoštvo Egiptovo; podaj mu sići u *ponor, njemu i kćerima poganskim. Nek usprkos svojoj raskoši, oni padnu u zemlju dubina, s onima koji su sišli u jamu .
Ezekiel 32,19Jesi li ti prijatniji od drugih? Siđi u grobnicu s neobrezanima
Ezekiel 32,20u sred onih koji su pali probodeni mačem. Sada kad mač je pao, povucite Egipat i sve njegovo mnoštvo!
Ezekiel 32,21Iz sredine *boravišta mrtvih, poglavari junaka sa svojim pobočnicima njemu će govoriti. Neobrezani, probodeni mačem, sišli su, oni su legli u grob.
Ezekiel 32,22Ondje se nalazi sabor Asurov, okružen svojim grobovima; svi, oni su bili probodeni, oni su pali pod mačem.
Ezekiel 32,23Grobovi Asurovi su bili stavljeni najdublje u jamu, njegov sabor okružuje njegovu grobnicu. Svi, oni su bili probodeni, oni su pali od mača, oni koji su donosili užas u zemlje živih.
Ezekiel 32,24Ondje se nalazi Elam, a sve njegovo mnoštvo okružuje grobnicu njegovu. Svi su bili probodeni, oni su pali od mača; oni su sišli neobrezani u zemlju dubina, oni koji su donosili užas u zemlju živih. Oni nose svoje beščašće s onima koji su sišli u jamu.
Ezekiel 32,25U sred mrtvih, stavljen je jedan ležaj za Elam, među svim mnoštvom koje okružuje njegove grobnice. Svi ti neobrezani probodeni su mačem. Ipak, bijaše užas zbog njih u zemlji živih! Oni nose svoje beščašće s onima koji su sišli u jamu smještenu u sred mrtvih.
Ezekiel 32,26Ondje se nalaze Mešek, Tubal i njegovo mnoštvo okruženo svojim grobovima; svi neobrezani, probodeni mačem, jer su donosili užas u zemlju živih.
Ezekiel 32,27Oni ne mogu biti polegnuti s junacima, oni koji su pali neobrezani. Oni su sišli u boravište mrtvih sa svojom ratnom opremom; stavljeni su njihovi mačevi pod njihove glave i njihovi grijesi su na njihovim kostima, jer takvi junaci, oni su užasavali zemlju živih.
Ezekiel 32,28Ti sam, bit ćeš oboren među neobrezanima, ti ćeš leći s onima koje je mač probio.
Ezekiel 32,29Ondje se nalazi Edom : njegovi kraljevi i svi njegovi prinčevi, usprkos svojim podvizima, stavljeni su s onima koje je mač probio; oni također stavljeni su s neobrezanima i s onima koji su sišli u jamu.
Ezekiel 32,30Ondje se nalaze poglavari sjevera, svi, i svi Sidonijci koji su sišli s mrtvima; usprkos užasu koji su izazivali, oni su postiđeni svojim podvizima i, neobrezani oni su legli s onima koje je mač probio; oni nose svoje beščašće s onima koji su sišli u jamu.
Ezekiel 32,31*Faraon će ih vidjeti i utješit će se zbog sveg tog mnoštva. Faraon i sva njegova vojska bit će izbodena mačem - proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 32,32Da, ja ću ih pustiti izazivati užas u zemlji živih, ali leći će oni u sred neobrezanih s onima koje mač je probio: Faraon i sve njegovo mnoštvo - proročanstvo Gospodina BOGA. “
Jezekilj 32,1Opet dvanaeste godine, dvanaestoga mjeseca, prvoga dana, dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 32,2Sine čovječji, nariči za Faraonom carem Misirskim, i reci mu: ti si kao lavić među narodima i kao zmaj u moru, i prolaziš rijeke svoje i mutiš vodu nogama svojim i gaziš po rijekama njezinijem.
Jezekilj 32,3Ovako veli Gospod Gospod: razapeću ti mrežu svoju sa zborom mnogih naroda, i izvući će te u mojoj mreži.
Jezekilj 32,4I ostaviću te na zemlji, i baciću te u polje, i pustiću sve ptice nebeske da sjedaju na te, i nasitiću tobom zvijeri sa sve zemlje.
Jezekilj 32,5I razmetnuću meso tvoje po gorama i napuniću doline gomilama od tebe.
Jezekilj 32,6I zemlju gdje plivaš napojiću krvlju tvojom do vrh gora, i potoci će biti puni tebe.
Jezekilj 32,7I kad te ugasim, zastrijeću nebo, i zvijezde na njemu pomračiti, sunce ću zakloniti oblakom, i mjesec neće svijetliti svjetlošću svojom.
Jezekilj 32,8Sva ću svijetla vidjela na nebu pomračiti za tobom, i pustiću tamu na tvoju zemlju, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 32,9I ustrašiću srce mnogih naroda kad objavim propast tvoju među narodima, po zemljama kojih ne znaš.
Jezekilj 32,10I udiviću tobom mnoge narode, i carevi će se njihovi zgroziti od tebe, kad mahnem mačem svojim pred njima, i drktaće svaki čas svaki za dušu svoju u dan kad padneš.
Jezekilj 32,11Jer ovako veli Gospod Gospod: mač cara Vavilonskoga doći će na te.
Jezekilj 32,12Mačevima junačkim povaljaću mnoštvo tvoje, mačevima najljućih između naroda; oni će razoriti ponos Misiru, i sve će se mnoštvo njegovo potrti.
Jezekilj 32,13I potrću svu stoku njegovu pokraj velikih voda, te ih neće više mutiti noga čovječija niti će ih papak od kake životinje mutiti.
Jezekilj 32,14Tada ću stišati vodu njihovu, i učiniću da potoci njihovi teku kao ulje, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 32,15Kad opustim zemlju Misirsku i ona bude bez svega što je u njoj, i pobijem sve koji žive u njoj, tada će poznati da sam ja Gospod.
Jezekilj 32,16Ovo je naricanje što će se naricati; tako će naricati kćeri narodne, za Misirom i za svijem mnoštvom njegovijem naricaće, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 32,17Potom dvanaeste godine, petnaesti dan istoga mjeseca, dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 32,18Sine čovječji, nariči za mnoštvom Misirskim, i svali njih i kćeri jakih naroda u najdonji kraj zemlje s onima koji slaze u jamu.
Jezekilj 32,19Od koga si ljepši? siđi i lezi s neobrezanima.
Jezekilj 32,20Pašće posred pobijenijeh mačem, mač je dat, vucite ga i sve mnoštvo njegovo.
Jezekilj 32,21Govoriće mu najhrabriji junaci isred groba s pomoćnicima njegovijem, koji sidoše i leže neobrezani, pobijeni mačem.
Jezekilj 32,22Ondje je Asirac i sav zbor njegov, grobovi su mu oko njega, svi su pobijeni, pali od mača.
Jezekilj 32,23Grobovi su mu u dnu jame, a zbor mu je oko njegova groba; svi su pobijeni, pali od mača, koji zadavahu strah zemlji živijeh.
Jezekilj 32,24Ondje je Elam i sve mnoštvo njegovo oko njegova groba; svi su pobijeni, pali od mača, koji sidoše neobrezani na najdonji kraj zemlje, koji zadavahu strah zemlji živijeh; i nose sramotu svoju s onima koji slaze u jamu.
Jezekilj 32,25Među pobijenima namjestiše postelju njemu i svemu mnoštvu njegovu, grobovi su mu oko njega, svi su neobrezani pobijeni mačem, koji zadavahu strah zemlji živijeh; i nose sramotu svoju s onima koji slaze u jamu, metnuti su među pobijene.
Jezekilj 32,26Ondje je Meseh, Tuval i sve mnoštvo njegovo, grobovi su mu oko njega, svi su neobrezani pobijeni mačem, koji zadavahu strah zemlji živijeh.
Jezekilj 32,27Ali ne leže među junacima koji padoše između neobrezanijeh, koji sidoše u grob s oružjem svojim, i metnuše mačeve pod glave svoje, i bezakonje njihovo leži na kostima njihovijem, ako i bijahu junaci strašni na zemlji živijeh.
Jezekilj 32,28I ti ćeš se satrti među neobrezanima, i ležaćeš kod pobijenijeh mačem.
Jezekilj 32,29Ondje je Edom, carevi njegovi i svi knezovi njegovi, koji su sa silom svojom metnuti među pobijene mačem; leže među neobrezanima i s onima koji sidoše u jamu.
Jezekilj 32,30Ondje su svi knezovi sjeverni i svi Sidonci, koji sidoše k pobijenima sa strahom svojim, stideći se sile svoje; i leže neobrezani s onima koji su pobijeni mačem, i nose sramotu svoju s onima koji sidoše u jamu.
Jezekilj 32,31Njih će vidjeti Faraon, i utješiće se za svijem mnoštvom svojim, Faraon i sva vojska njegova, pobijeni mačem, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 32,32Jer zadadoh svoj strah zemlji živijeh, i Faraon će i sve mnoštvo njegovo ležati među neobrezanima s onima koji su pobijeni mačem, govori Gospod Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje