Tražilica


Ezekiel 33. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 33,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 33,2"Sine čovječji, govori sinovima naroda svojega i kaži im: 'Kad pustim na koju zemlju mač, i narod one zemlje uzme koga između sebe i postavi ga sebi za stražara,
Ezekiel 33,3I on vidi mad gdje dolazi na zemlju, zatrubi u trubu i opomene narod,
Ezekiel 33,4I ako tko čuje glas trube, a ne dadne se opomenuti, i mač dođe i pogubi ga: "krv će njegova doći na l glavu njegovu.
Ezekiel 33,5On je čuo glas trube, a nije se dao opomenuti; krv će njegova doći na njega A onaj je opomenuo i dušu je svoju spasio.
Ezekiel 33,6Ako li stražar vidi mač gdje dolazi i ne zatrubi u trubu, i narod ne bude opomenut, i mač dođe i pogubi koga između njih, taj će doduše poginuti za svoju krivnju, ali ću krv njegovu iskati iz ruke stražareve.'
Ezekiel 33,7I ja sam tebe, sine čovječji, postavio stražarem kući Izraelovoj. Kad čuješ riječ iz mojih usta, opominji ih u moje ime!
Ezekiel 33,8Kad kažem bezbožniku: "Bezbožniče, moraš poginuti, a ti to ne kažeš, da odvratiš bezbožnika od zla puta njegova, taj će bezbožnik doduše poginuti za svoju krivnju, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke.
Ezekiel 33,9Ako li si opomenuo bezbožnika, da se vrati sa svoga puta, a on se ne vrati sa svoga puta, on će poginuti za svoju krivnju, a ti si spasio život svoj.
Ezekiel 33,10A ti, sine čovječji, reci kući Izraelovoj: Ovako ste vi govorili: 'Zlodjela naša i grijehi naši na nama su; zbog njih propadamo. Kako bismo mogli još živjeti?'
Ezekiel 33,11Reci im: 'Tako bio ja živ, govori svemogući Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa, svoga puta i da živi. Vratite se, vratite se sa zlih putova svojih, jer zašto hoćete umrijeti, kućo Izraelova?'
Ezekiel 33,12Zato, sine čovječji, reci sinovima naroda svojega: "Pravednost pravednika neće ga spasiti u dan, kad sagriješi, i bezbožnost bezbožnika neće ga upropastiti u dan, kad se vrati od bezbožnosti svoje. Ali i pravednik ne može zbog pravednosti svoje ostati na život u dan, kad sagriješi.
Ezekiel 33,13Kad obećam pravedniku, da će ostati na životu, i on se osloni na pravednost svoju i učini zlo, neće se više spominjati sva pravednost njegova; zbog grijeha, što ga je učinio, umrijet će.
Ezekiel 33,14Ako li kažem bezbožniku: "Moraš umrijeti", i on se obrati od grijeha svojega i čini pravo i pravednost,
Ezekiel 33,15Povrati zalog, vrati oteto, hodi po zapovijedima, Što vode k životu, i više ne čini nepravde, o će ostati na životu i neće umrijeti
Ezekiel 33,16Svih grijeha njegovih, što ih je počinio, neće se više spominjati; činio je pravo i pravednost; živjet će.
Ezekiel 33,17Ipak govore sinovi naroda tvojega: "Put Svemogućega nije pravedan. Ali njihov put nije pravedan.
Ezekiel 33,18Kad se pravednik odvrati od pravednosti svoje i čini nepravdu, umrijet će zbog toga.
Ezekiel 33,19A kad se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti i čini pravo i pravednost, ostat će na životu zbog toga.
Ezekiel 33,20A vi govorite: "Put Svemogućega nije pravedan." Svakoga ću od vas, kućo Izraelova, suditi po putovima njegovim.
Ezekiel 33,21U dvanaestoj godini, u desetom mjesecu, peti dan toga mjeseca nakon našega odvođenja dođe k meni jedan bjegunac iz Jerusalema i javi: "Grad je zauzet."
Ezekiel 33,22A ruka je Gospodnja bila došla na me već prije dolaska bjegunčeva. On je bio otvorio usta moja, prije nego je onaj ujutro došao k meni. Otkako su usta moja bila tada otvorena, nijesam više nikada zanijemio.
Ezekiel 33,23Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 33,24"Sine čovječji! Koji stanuju u ruševinama u zemlji Izraelovoj, govore ovako: "Abraham je bio jedan jedini i dobio je u posjed zemlju. A nas je mnogo, nama je data zemlja u posjed.
Ezekiel 33,25Zato im reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Vi jedete meso s krvlju, podižete oči k idolima svojim i prolijevate krv, i hoćete da uzmete u posjed zemlju?
Ezekiel 33,26Podupirete se na mač, činite gadove i skvrnite svali ženu drugoga i hoćete da uzmete u posjed zemlju?
Ezekiel 33,27Ovako im reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Tako ja živ bio! Koji stanuju u ruševinama, popadat će od mača, i tko je vani, dat će se divljim životinjama da ga izjedu, i tko se zadržava u skrovištima i pećinama, od kuge će umrijeti.
Ezekiel 33,28Zemlju ću učiniti pustinjom i pustoši, i nestat će ponosnog sjaja njezina. Opustjet će gore Izraelove, i nitko više neće prolaziti njima.
Ezekiel 33,29Tada će oni spoznati, da, sam ja Gospod, kad učinim zemlju pustinjom i pustoši zbog svih gadova njihovih, što su ih počinili.
Ezekiel 33,30O tebi se, sine čovječji, razgovaraju sinovi naroda tvojega na zidovima i na kućnim vratima i govore među se jedan drugome ovako: 'Dođite i čujte, kakva riječ izađe od Gospoda!'
Ezekiel 33,31Tada dolaze k tebi listom, sjedaju pred tobom kao narod moj i slušaju riječi tvoje, ali ih ne izvršuju, slatki su u svojim ustima, a srce njihovo ide za nepravednim dobitkom.
Ezekiel 33,32Eto, ti si im kao kakav umiljat pjevač, koji ima lijep glas i krasno udara u žice. Slušaju riječ tvoje, ali ih ne izvršuju.
Ezekiel 33,33Ali kad to dođe - a evo dolazi - onda će spoznati, da je bio prorok među njima."
Ezekiel 33,1 Dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 33,2"Sine čovječji, govori sinovima naroda svojega! Reci: `Ako ja na neku zemlju dovedem mač, a narod te zemlje uzme jednoga između sebe i postavi ga za stražara,
Ezekiel 33,3a on - videći da mač dolazi na zemlju - zatrubi u rog i opomene sav narod:
Ezekiel 33,4ako se tada onaj koji čuje glas roga ne da opomenuti te mač dođe i pogubi ga - krv njegova past će na glavu njegovu:
Ezekiel 33,5jer, čuo je glas roga, ali se ne dade opomenuti - krv njegova past će na njega. Da se dao opomenuti, spasio bi život.
Ezekiel 33,6A opet, ako stražar - videći da mač dolazi na zemlju - ne zatrubi u rog i ne opomene narod te mač dođe i pogubi koga od njih: taj je, doduše, poginuo zbog svoga grijeha, ali ću ja krv njegovu tražiti iz stražarove ruke.`
Ezekiel 33,7I tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu: kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime.
Ezekiel 33,8Reknem li bezbožniku: `Bezbožniče, umrijet ćeš!` - a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke.
Ezekiel 33,9Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta: on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj.
Ezekiel 33,10Sine čovječji, reci domu Izraelovu: Vi govorite: `Prijestupi i grijesi naši pritišću nas i zbog njih propadamo! I da još živimo?`
Ezekiel 33,11Odgovori im: `Života mi moga - riječ je Jahve Gospoda - nije meni do smrti bezbožnikove, nego da se odvrati od zloga puta svojega i da živi! Obratite se, dakle, obratite od zloga puta svojega! Zašto da umrete, dome Izraelov!`
Ezekiel 33,12Sine čovječji, reci sinovima naroda svoga: `Pravednika neće izbaviti pravednost njegova u dan kad sagriješi niti će bezbožnik stradati zbog svoje bezbožnosti u dan kad se od nje odvrati, kao što ni pravednik neće moći ostati na životu u dan kad sagriješi.
Ezekiel 33,13Reknem li ja prevedniku: `Živjet ćeš!` a on se pouzda u svoju pravednost i stane činiti nepravdu, zaboravit ću svu njegovu pravednost, i on će umrijeti zbog nepravde što je počini!
Ezekiel 33,14A reknem li bezbožniku: `Umrijet ćeš!` a on se odvrati od grijeha svojega i stane raditi po zakonu i pravdi,
Ezekiel 33,15vrati zalog, plati oteto i stane živjeti po zakonima života, ne čineći bezakonja - živjet će, neće umrijeti!
Ezekiel 33,16I svi grijesi njegovi što ih bijaše počinio bit će mu zaboravljeni. Radi po zakonu i pravdi, živjet će!`
Ezekiel 33,17Ali sinovi naroda tvoga govore: `Jahvin put nije pravedan!` Njihov put nije pravedan!
Ezekiel 33,18Ako se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, on će stoga umrijeti.
Ezekiel 33,19A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti i stane raditi po zakonu i pravdi, on će zbog toga živjeti.
Ezekiel 33,20A vi velite: `Jahvin put nije pravedan!` Svakome ću od vas suditi prema putovima njegovim, dome Izraelov!
Ezekiel 33,21Godine dvanaeste, desetoga mjeseca, petoga dana našeg izgnanstva, dođe k meni bjegunac iz Jeruzalema i reče: "Pade grad!
Ezekiel 33,22Ruka se Jahvina spustila na me uveče, prije dolaska toga bjegunca, i otvorila mi usta prije negoli on dođe k meni ujutro! Otvoriše mi se, dakle, usta i ja više ne bijah nijem.
Ezekiel 33,23I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 33,24"Sine čovječji, oni koji žive u ovim ruševinama zemlje Izraelove govore: `Jedan bijaše Abraham i baštini ovu zemlju, a nas je mnogo - nama je zemlja dana u posjed!`
Ezekiel 33,25Stoga im reci: `Ovako govori Jahve Gospod: Vi blagujete po gorama, oči podižete kumirima svojim, krv prolijevate - i još da posjedujete ovu zemlju?
Ezekiel 33,26Na svoj se mač oslanjate, činite gadosti, oskvrnjujete ženu bližnjega - i još da posjedujete ovu zemlju?`
Ezekiel 33,27Ovo im reci: `Ovako govori Jahve Gospod: Života mi moga, oni koji su u ruševinama od mača će pasti; one koji su u polju dat ću zvijerima da ih proždru; a koji su u utvrdama i po pećinama od kuge će poginuti!
Ezekiel 33,28Tako ću zemlju ovu razoriti i opustošiti i nestat će zauvijek drskoga njezina ponosa. Opustjet će gore Izraelove i nitko više neće njima prolaziti.
Ezekiel 33,29I znat će da sam ja Jahve kad zemlju njihovu razorim i opustošim zbog svih gadosti što ih počiniše.`
Ezekiel 33,30A o tebi, sine čovječji, sinovi naroda tvoga kazuju uza zidove i na kućnim vratima i govore jedan drugom: `Hajde da čujemo kakva je to riječ došla od Jahve!`
Ezekiel 33,31I hrle k tebi kao na zbor narodni; i narod moj sjeda preda te i sluša tvoje riječi, ali ih ne izvršuje: naslađuju se njima u ustima, a srce im ide za nepravednim dobitkom.
Ezekiel 33,32I gle, ti si za njih kao slatka pjesma uz glazbu otpjevana glasom umilnim: riječi ti slušaju, ali ih ne izvršuju.
Ezekiel 33,33Ali kad sve ovo dođe - gle, već dolazi - znat će da prorok bijaše među njima!
Ezekiel 33,1Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 33,2” Sine čovjekov, govori sinovima Izraelovim: Ima jedna zemlja: ja ću dovesti mač na nju. Ljudi te zemlje uzimaju između sebe jednog čovjeka i postavljaju ga kao stražara.
Ezekiel 33,3Taj čovjek vidi dolaziti mač protiv te zemlje; on trubi u rog i upozorava narod.
Ezekiel 33,4Tko čuje dobro zvuk roga, ali ne vodi računa o upozorenju: kad mač bude došao i odnio ga, njegova *krv bit će na njegovoj glavi.
Ezekiel 33,5On bijaše čuo zvuk roga, ali ne bijaše vodio računa o upozorenju. Njegova krv bit će na njemu . Naprotiv onaj koji bude vodio računa o upozorenju spasit će svoj život.
Ezekiel 33,6Ali, stražar vidi dolaziti mač i ne trubi u rog: ljudi nisu upozoreni, kad mač bude došao i odnio jednog od njih, to je grješkom stražara što će taj čovjek biti odnesen, i ja ću tražiti račun za njegovu krv u stražara.
Ezekiel 33,7To si dakle ti, sine čovjekov, kojeg ja postavljam stražarom za kuću Izraelovu; ti ćeš slušati riječ koja će izići iz mojih usta i ti ćeš upozoriti s moje strane.
Ezekiel 33,8Ako ja kažem opakom: Opaki, ti ćeš sigurno umrijeti, ali ako ti, ne budeš govorio da upozoriš opakog da napusti svoje ponašanje, on, opaki umrijet će, ali od tebe ću ja tražiti račun za njegovu krv.
Ezekiel 33,9Naprotiv, ako ti upozoriš opakog da se okrene od svojeg ponašanja, a on ne htjedne se okrenuti od njega, on će umrijeti za svoj grijeh, a ti, ti ćeš svoj život spasiti.
Ezekiel 33,10Slušaj, sine čovjekov, reci kući Izraelovoj: Vi govorite ovako:
Ezekiel 33,11Naše pobune i naši grijesi su na nama, mi ćemo istrunuti radi njih, kako ćemo moći živjeti? Reci im: života mi mog - proročanstvo Gospodina BOGA - hoću li ja naći zadovoljstvo u smrti opakog? Mnogo više u tome da opaki primijeni svoje ponašanje i da živi! Vratite se, vratite se od vašeg opakog ponašanje: zašto bi trebali vi umrijeti, kućo Izraelova?
Ezekiel 33,12Ti, sine čovjekov, reci ljudima svog naroda: Pravda pravednikova ne će ga spasiti u dan njegove pobune, a opakost opakog ne će ga navesti da posrne u dan kad se bude okrenuo od svoje opakosti. Pravednik ne će moći živjeti od svoje pravednosti u dan kad bude zgriješio.
Ezekiel 33,13Ako ja kažem pravednom da će sigurno živjeti i da taj, jak u svojoj pravednosti, počini jedno zlodjelo, ni jedno od njegovih pravednih djela ne će biti zapamćeno, on će umrijeti u zlodjelu koje bude počinio.
Ezekiel 33,14Ako ja kažem opakom: Ti ćeš sigurno umrijeti, i on se okrene od svog grijeha, ostvaruje pravo i pravdu,
Ezekiel 33,15ako vraća zalog, vrati ono što je ukrao, ako hodi prema zakonima života, izbjegavajući činiti zlo, on će sigurno živjeti, on ne će umrijeti;
Ezekiel 33,16ni jedan od grijehova koje je on počinio ne će biti zapamćen protiv njega; on je ispunio pravo i pravdu; on će živjeti.
Ezekiel 33,17Ljudi iz tvog naroda kažu: Put Gospodinov nije pravedan; ali, nije li njihov put koji nije pravedan?
Ezekiel 33,18Kad se pravednik okrene od svoje pravednosti, počini jedno zlodjelo i od njega umre,
Ezekiel 33,19kad se opaki okrene od svoje opakosti, primijenjuje pravo i pravednost i živi zbog njih,
Ezekiel 33,20vi kažete : Put Gospodinov nije pravičan! Ja ću suditi vama svakom prema njegovom ponašanju, kućo Izraelova.“
Ezekiel 33,21Dvanaeste godine našeg izgnanstva, petog dana u desetom mjesecu, jedan preživjeli dođe k meni iz Jeruzalema za reći: ” Grad je pao! “
Ezekiel 33,22Ruka GOSPODOVA, koja bijaše na meni večeri prethodeće dolasku preživjelog, otvori mi usta u času kad on dođe k meni, u jutro. Moja se usta otvoriše ja više ne bijah nijem. 23 Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 33,24” Sine čovjekov, stanovnici ovih ruševina koje se nalaze na tlu Izraelovu kažu: Abraham, koji bijaše sam, uze u posjed zemlju; mi koji smo brojni, to je nama dana zemlja u posjed.
Ezekiel 33,25To je zašto, reci njima: Ovako govori Gospodin BOG: Vi jedete iznad krvi, vi dižete oči prema svojim idolima, vi počinjavate zločine i vi biste imali zemlju u posjedu!
Ezekiel 33,26Vi živite od mača; vi, žene, počinjavate ono što je gnusno; vi, ljudi, vi činite *nečistim žene bližnjega svoga. I vi biste imali zemlju u posjedu!
Ezekiel 33,27Ti ćeš njima reći ovo: Ovako govori Gospodin BOG: života mi moga, oni koji su među ruševinama past će od mača; onaj koji je u poljima, ja ću ga dati za hranu divljim zvijerima; oni koji su u pećinama i u spiljama umrijet će od kuge.
Ezekiel 33,28Ja ću načiniti od zemlje jednu usamljenu pustoš; oholost njegove snage nestat će; planine Izralove bit će puste, jer nitko tuda ne će prolaziti.
Ezekiel 33,29Spoznat će se da sam ja GOSPOD kad budem od zemlje napravio jednu pustinjsku pustoš zbog svih gnusnosti koje su on i počinili.
Ezekiel 33,30Slušaj sine čovjekov! Ljudi iz tvog naroda, oni koji brbljaju o tebi uzduž zidova i vrata kućnih govoreći jedni s drugima, svaki sa svojim bratom oni kažu: Dođite slušati koja riječ dolazi od strane GOSPODA!
Ezekiel 33,31Oni će doći k tebi kao na zbor narodni; sjest će pred tebe, oni, moj narod; slušat će tvoje riječi, ali ne će primijeniti njih jer njihova su usta puna strasti koju žele utažiti: njihova srca slijede njihovu korist.
Ezekiel 33,32U osnovi, ti si za njih kao jedna strastvena pjesma, lijepe zvonkosti, s dobrom pratnjom. Oni slušaju tvoje riječi, ali nitko ih ne primijenjuje.
Ezekiel 33,33Kad to što ti si rekao bude se dogodilo, oni će spoznati da *bijaše jedan prorok među njima.“
Jezekilj 33,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 33,2Sine čovječji, govori sinovima naroda svojega, i kaži im: kad pustim na koju zemlju mač, ako narod one zemlje uzme koga između sebe, i postave ga sebi za stražara,
Jezekilj 33,3I on vidjevši mač gdje ide na zemlju zatrubi u trubu, i opomene narod,
Jezekilj 33,4Ako se ko čuvši trubu ne uzme na um, i mač došavši pogubi ga, krv će njegova biti na njegovoj glavi.
Jezekilj 33,5Jer ču glas trubni, i ne uze se na um, krv će njegova biti na njemu; da se uze na um, sačuvao bi dušu svoju.
Jezekilj 33,6Ako li stražar vidjevši mač gdje ide ne zatrubi u trubu i narod ne bude opomenut, a mač došav pogubi koga između njih, taj će poginuti za svoje bezakonje, ali ću krv njegovu iskati iz ruke stražareve.
Jezekilj 33,7I tebe, sine čovječji, tebe postavih stražarem domu Izrailjevu; slušaj dakle riječ iz mojih usta i opominji ih od mene.
Jezekilj 33,8Kad rečem bezbožniku: bezbožniče, poginućeš; a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se prođe puta svojega; taj će bezbožnik poginuti za svoje bezakonje; ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke.
Jezekilj 33,9Ako li ti opomeneš bezbožnika da se vrati sa svoga puta, a on se ne vrati sa svoga puta, on će poginuti za svoje bezakonje, a ti ćeš sačuvati dušu svoju.
Jezekilj 33,10Zato ti, sine čovječji, reci domu Izrailjevu: vi govorite ovako i kažete: prijestupi naši i grijesi naši na nama su, i s njih propadamo; kako bismo živjeli?
Jezekilj 33,11Reci im: tako bio ja živ, govori Gospod Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svoga puta i bude živ; vratite se, vratite se sa zlijeh putova svojih, jer zašto da mrete, dome Izrailjev?
Jezekilj 33,12Zato ti, sine čovječji, reci sinovima naroda svojega: pravednoga neće izbaviti pravda njegova kad zgriješi, i bezbožnik neće propasti sa bezbožnosti svoje kad se vrati od bezbožnosti svoje, kao što pravednik ne može s nje živjeti kad zgriješi.
Jezekilj 33,13Kad rečem pravedniku da će doista živjeti, a on se pouzda u pravdu svoju pa učini nepravdu, od sve pravde njegove ništa se neće spomenuti, nego će poginuti s nepravde svoje koju učini.
Jezekilj 33,14A kad rečem bezbožniku: doista ćeš poginuti, a on se obrati od grijeha svojega i stane činiti sud i pravdu,
Jezekilj 33,15I vrati bezbožnik zalog, i vrati što je oteo, i stane hoditi po uredbama životnijem ne čineći bezakonja, doista će biti živ, neće umrijeti.
Jezekilj 33,16Od svijeh grijeha što je zgriješio ništa mu se neće spomenuti; činio je sud i pravdu, doista će živ biti.
Jezekilj 33,17A sinovi naroda tvojega govore: nije prav put Gospodnji; a njihov put nije prav.
Jezekilj 33,18Kad se pravednik odvrati od pravde svoje i učini nepravdu, poginuće s toga.
Jezekilj 33,19A kad se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti i učini sud i pravdu, on će živ biti s toga.
Jezekilj 33,20A vi govorite: nije prav put Gospodnji. Sudiću vam, dome Izrailjev, svakome po putovima njegovijem.
Jezekilj 33,21A dvanaeste godine robovanja našega, desetoga mjeseca, petoga dana dođe k meni jedan koji uteče iz Jerusalima, i reče: uze se grad.
Jezekilj 33,22A ruka Gospodnja dođe nada me uveče prije nego dođe onaj što uteče, i otvori mi usta dokle onaj dođe k meni ujutru; otvoriše mi se usta, te više ne mučah.
Jezekilj 33,23I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 33,24Sine čovječji, koji žive u onijem pustolinama u zemlji Izrailjevoj govore i kažu: Avram bijaše jedan, i naslijedi ovu zemlju; a nas je mnogo; nama je data ova zemlja u našljedstvo.
Jezekilj 33,25Zato im reci: ovako veli Gospod Gospod: jedete s krvlju, i oči svoje podižete ka gadnijem bogovima svojim, i krv proljevate, i hoćete da naslijedite zemlju?
Jezekilj 33,26Opirete se na mač svoj, činite gadove, i skvrnite svaki ženu bližnjega svojega, i hoćete da naslijedite zemlju?
Jezekilj 33,27Ovako im reci: ovako veli Gospod Gospod: tako ja živ bio, koji su u pustolinama, pašće od mača; i koji je u polju, zvijerima ću ga dati da ga izjedu; a koji su po gradovima i po pećinama, od pomora će pomrijeti.
Jezekilj 33,28Tako ću sasvijem opustiti tu zemlju, i nestaće ponosa sile njezine, i opustjeće gore Izrailjeve da neće niko prolaziti.
Jezekilj 33,29I oni će poznati da sam ja Gospod kad zemlju sasvijem opustim za sve gadove njihove što činiše.
Jezekilj 33,30A o tebi, sine čovječji, sinovi naroda tvojega kazuju o tebi uza zidove i na vratima kućnijem, i govore jedan drugomu, svaki bratu svojemu, i vele: hodite i čujte kaka riječ dođe od Gospoda.
Jezekilj 33,31I dolaze k tebi kao kad se narod skuplja, i narod moj sjeda pred tobom, i sluša riječi tvoje, ali ih ne izvršuje; u ustima su im ljupke a srce njihovo ide za svojim lakomstvom.
Jezekilj 33,32I gle, ti si im kao ljupka pjesma, kao čovjek lijepa glasa i koji dobro svira; slušaju riječi tvoje, ali ih ne izvršuju.
Jezekilj 33,33Ali kad to dođe, a evo ide, onda će poznati da je bio prorok među njima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje